Radnice se chce pustit do revitalizace Vrchlice, vzniknout by mohlo i vodní dětské hřiště

25. srpen 2016, 11:11

Kutná Hora - V současné době probíhá výběrové řízení na "Revitalizaci Vrchlice". "V první etapě by se revitalizace měla týkat části toku od lesní školky po prostor u Nových mlýnů," upřesnil starosta města Kutná Hora Martin Starý.

Přírodní řeka se přesně v místě u lesní školky mění na regulovaný tok. Právě regulace řek v krajině v minulosti narovnávala jejich koryta kvůli melioracím. "Díky pozemkovým úpravám krajiny získávají  vlastníci toků pozemky kolem koryta a může tak pomocí revitalizací vybudovat zpět meandry a tůně," vysvětlil Martin Starý. Tak se ale děje ve volné krajině.

Řeka Vrchlice je však v uvedené lokalitě limitována opěrnými zdmi. "Mohly by vzniknout různě velké tůně, peřeje, kameny. Říční tok by se tak přiblížil přírodnímu charakteru, ale v rámci těchto opěrných zdí," uvedl starosta s tím, že by revitalizace měla stát zhruba třicet milionů korun. "Část přírodních úprav by z toho stála asi sedm milionů, zbytek je investice do opěrných zdí. Ty jsou v havarijním stavu, dnes se rozpadají a hrozí jejich zřícení," zdůraznil.

Podle starosty je potřeba opěrné zdi nově založit tak, aby spolehlivě držely přilehlou komunikaci. "Dále by měly být podbetonovány zdi směrem k parku. Sondou totiž bylo zjištěno, že je tato zeď založená asi půl metru na hlíně a není stabilní," doplnil.

Martin Starý dle svých slov usiloval o vytvoření pochozí části u Vrchlice. "Aby se mezi velkými kameny udělala z dlažebních kostek úzká pěšina tak, aby se mohlo jít přímo u hladiny potoka," naznačil a pokračoval: "Také bychom rádi, abychom v rámci revitalizace zpřístupnili řeku i přímo z parku pod Vlašským dvorem. V místech, kde jsou dneska zamřížované branky." Tyto branky přitom slouží při povodních k tomu, aby se voda rozlila do parku a nešla do obytných domů.

Most u parku těžko zvládá stoletou vodu

Revitalizace začíná v místě okolo mostu také proto, že mostní konstrukce nesplňuje kapacitu stoleté vody. "Při posledních povodních se voda valila už skoro přes most," připomněl Martin Starý a dodal: "Most je i nízký a proto se pod ním tvoří víry, které ho podemílají."

Jednou z variant nápravy byla možnost zvednutí mostnice zhruba o půl metru. "To by byla investice v řádech milionů, protože by se musely upravit ještě i komunikace kolem," poznamenal starosta. "Vyřešili jsme to tak, že se odebere dno Vrchlice a zpevní se základy. Tím pádem nemusíme zvedat mostnici a náklady budou hrazeny z dotací. V konečné fázi by se město podílelo na akci asi čtyřmi až pěti miliony, zbytek činí dotace. Pokud bychom ale neřešili přírodní úpravy a museli jsme opravovat havarijní zdi a nevyhovující most, což nám hrozí, byli bychom nuceni investovat zhruba dvacet pět milionů korun přímo z rozpočtu. Revitalizací ušetříme obrovské peníze," zdůraznil.

V rámci revitalizace a okolních úprav by měly vzniknout i protipovodňová opatření (mobilní stěny) u domků v ulici Pobřežní.
Ve druhé etapě revitalizace od Nových mlýnů směrem k Macháčkovu nábřeží a Středovým pekárnám by se jednalo pouze o přírodní úpravy toku, protože v tomto místě jsou již opěrné zdi opravené. "Tam by se daly vytvořit krásné a hluboké tůně, například i pro rybáře. Když jsme byli na návštěvě v Bingenu, líbilo se nám tam vodní dětské hřiště. Měli tam udělané náhony s různými hrázkami, stavidly, vodními koly, pumpy a podobně. Pokud by se nám podařilo začít druhou etapu, líbily by se nám podobné prvky na Macháčkově nábřeží nebo mezi jezem a mostem u Středových pekáren. Vodní tok by se mohl využít třeba i k relaxační zóně, lidé by mohli chodit koryty s různě hrubým materiálem," uzavřel starosta Martin Starý.

Jedno z připravených řešení opravy zdí:

vrchlice3.png

Německo - Bad Schaffelstein:

vrchlice2.jpg

René Svoboda
Komentáře
- vložil Jana P. - 29. srpen 2016, 00:05

Hrát si v Páchu? Takové fekální hrátky budou maminky rajcovat.

Vodní hřiště - vložil Vojtěch Kozlík - 26. srpen 2016, 11:48

Zajímavý nápad, jen si nedovedu představit jak si dítě hraje ve vodě mezi zbytky toaletního papíru, vlhčených ubrousků a dámských vložek ... :-(

Vodní hřiště - vložil Petr Moravec - 26. srpen 2016, 01:01

Inspirace pro vodní hřiště lze hledat také v Praze v nově rekonstruovaném parku Gutovka. V letních dnech lze pozorovat děti všech generací i rodiče jak pumpují, staví hráze, nabírají vodu, atd. Je to skvělý nápad a projekt a držím radním palce!! Udělat kutnou horu pro místní lidi a děti, nejenom pro návštěvníky.

AVE_CZ
Reklama
Radnice se chce pustit do revitalizace Vrchlice, vzniknout by mohlo i vodní dětské hřiště

Radnice se chce pustit do revitalizace Vrchlice, vzniknout by mohlo i vodní dětské hřiště

25. srpen 2016

Kutná Hora - V současné době probíhá výběrové řízení na "Revitalizaci Vrchlice". "V první etapě by se revitalizace měla týkat části toku od lesní školky po prostor u Nových mlýnů," upřesnil starosta města Kutná Hora Martin Starý.

Přírodní řeka se přesně v místě u lesní školky mění na regulovaný tok. Právě regulace řek v krajině v minulosti narovnávala jejich koryta kvůli melioracím. "Díky pozemkovým úpravám krajiny získávají  vlastníci toků pozemky kolem koryta a může tak pomocí revitalizací vybudovat zpět meandry a tůně," vysvětlil Martin Starý. Tak se ale děje ve volné krajině.

Řeka Vrchlice je však v uvedené lokalitě limitována opěrnými zdmi. "Mohly by vzniknout různě velké tůně, peřeje, kameny. Říční tok by se tak přiblížil přírodnímu charakteru, ale v rámci těchto opěrných zdí," uvedl starosta s tím, že by revitalizace měla stát zhruba třicet milionů korun. "Část přírodních úprav by z toho stála asi sedm milionů, zbytek je investice do opěrných zdí. Ty jsou v havarijním stavu, dnes se rozpadají a hrozí jejich zřícení," zdůraznil.

Podle starosty je potřeba opěrné zdi nově založit tak, aby spolehlivě držely přilehlou komunikaci. "Dále by měly být podbetonovány zdi směrem k parku. Sondou totiž bylo zjištěno, že je tato zeď založená asi půl metru na hlíně a není stabilní," doplnil.

Martin Starý dle svých slov usiloval o vytvoření pochozí části u Vrchlice. "Aby se mezi velkými kameny udělala z dlažebních kostek úzká pěšina tak, aby se mohlo jít přímo u hladiny potoka," naznačil a pokračoval: "Také bychom rádi, abychom v rámci revitalizace zpřístupnili řeku i přímo z parku pod Vlašským dvorem. V místech, kde jsou dneska zamřížované branky." Tyto branky přitom slouží při povodních k tomu, aby se voda rozlila do parku a nešla do obytných domů.

Most u parku těžko zvládá stoletou vodu

Revitalizace začíná v místě okolo mostu také proto, že mostní konstrukce nesplňuje kapacitu stoleté vody. "Při posledních povodních se voda valila už skoro přes most," připomněl Martin Starý a dodal: "Most je i nízký a proto se pod ním tvoří víry, které ho podemílají."

Jednou z variant nápravy byla možnost zvednutí mostnice zhruba o půl metru. "To by byla investice v řádech milionů, protože by se musely upravit ještě i komunikace kolem," poznamenal starosta. "Vyřešili jsme to tak, že se odebere dno Vrchlice a zpevní se základy. Tím pádem nemusíme zvedat mostnici a náklady budou hrazeny z dotací. V konečné fázi by se město podílelo na akci asi čtyřmi až pěti miliony, zbytek činí dotace. Pokud bychom ale neřešili přírodní úpravy a museli jsme opravovat havarijní zdi a nevyhovující most, což nám hrozí, byli bychom nuceni investovat zhruba dvacet pět milionů korun přímo z rozpočtu. Revitalizací ušetříme obrovské peníze," zdůraznil.

V rámci revitalizace a okolních úprav by měly vzniknout i protipovodňová opatření (mobilní stěny) u domků v ulici Pobřežní.
Ve druhé etapě revitalizace od Nových mlýnů směrem k Macháčkovu nábřeží a Středovým pekárnám by se jednalo pouze o přírodní úpravy toku, protože v tomto místě jsou již opěrné zdi opravené. "Tam by se daly vytvořit krásné a hluboké tůně, například i pro rybáře. Když jsme byli na návštěvě v Bingenu, líbilo se nám tam vodní dětské hřiště. Měli tam udělané náhony s různými hrázkami, stavidly, vodními koly, pumpy a podobně. Pokud by se nám podařilo začít druhou etapu, líbily by se nám podobné prvky na Macháčkově nábřeží nebo mezi jezem a mostem u Středových pekáren. Vodní tok by se mohl využít třeba i k relaxační zóně, lidé by mohli chodit koryty s různě hrubým materiálem," uzavřel starosta Martin Starý.

Jedno z připravených řešení opravy zdí:

vrchlice3.png

Německo - Bad Schaffelstein:

vrchlice2.jpg

René Svoboda