Villa Romantica
Reklama

Refektář kláštera sv. Voršily ovládnou masky, připravili i soutěž "O nejprázdnější pekáč"

21. únor 2011, 08:23
(aktualizováno: 21. únor 2011, 08:53)

Kutná Hora - Rodinné centrum Pec o.s. si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na "Karnevalový rej", který se uskuteční v neděli 6. března 2011 v 15:30 v refektáři kláštera sv. Voršily.

Ani letos nebude chybět pohádka, tentokrát "O dvanácti měsíčkách", a následné plnění úkolů na pohádkové téma. Občerstvení zajištěno v podobě domácích buchet a jiných přinesených laskomin. Pro pekařky bude připravena soutěž "O nejprázdnější pekáč". Vítězem této soutěže se stane pekařka s nejprázdnějším pekáčem, talířem, nádobou... Vstupné dobrovolné! Srdečně vás zveme na tento veselý rej v maskách.

Rodinné centrum Pec

Rodinné centrum Pec je občanské sdružení, které se snaží co nejvíce podporovat rodinu v celé její šíři a záběru ve vícegeneračním pojetí. Pořádá kurzy o výchově, besedy o mezilidských vztazích, nabízí pomocnou ruku rodičům na rodičovské dovolené, zprostředkovává hlídání dětí. Organizuje kulturní a společenské akce pro celou rodinu – děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky...

Jako jednu ze svých služeb veřejnosti, otevřelo Rodinné centrum Pec 4. října 2010 Centrum denní péče Semínka. Jedná se o zařízení nabízející jistou alternativu k předškolnímu vzdělávání a hlídání dětí pro děti od 2-7 let. Péče o děti  je spojena s ekovýchovou, angličtinou, multikulturní výchovou  a uptatňuje se při ní Montessori pedagogika.

Filosofii naší práce určuje snaha o vytvoření optimálního prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte v úzké návaznosti na jeho život v rodině. Cílem je nenásilně rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí a jejich rodin, jejich rozvojových předpokladů, s adekvátně stanoveným programem do nějž jsou začleňovány prvky křesťanských hodnot. O děti, které v současné době navštěvují Semínka, jejichž stáří je převážně 2-3 roky, pečuje odborný kvalitní personál.

Semínka sídlí v centru města Kutné Hory, v ulici Jiřího z Poděbrad 288 u sester Voršilek. Řád sv. Voršily je školním řádem a jako takový je zaměřený na výchovu jak školou povinných dětí, tak i těch nejmenších předškolních dětí.

Děti v rámci ekovýchovy pozorují a krmí ptáky, dělají pokusy se sněhem nebo zkoumají za jak dlouho dobu se různé věci v zemi rozloží. Děti i jejich rodiče jsou aktivně vedeni k třídění odpadu.
Lektorka angličtiny na děti mluví pouze anglicky. Děti se učí jednoduchá říkadla s pohybovým doprovodem. Po dvou měsících umí anglicky pozdravit, poděkovat, zvládají jednoduché pokyny jako Stand up (stoupněte si),  Sit down (sedněte se), Come here (pojďte sem), Clap your hands (zatleskejte), Hold your hands (chytněte se za ruce)... Konec hodiny je zakončen ukolébavkou pro medvídka, jak jinak než v angličtině.

V multikulturní výchově jsou děti vedeny  k tomu, aby se nebály odlišností jiných kultur a dokázaly přirozeně a bez předsudků přijímat pestrost celého světa.

Montessori pedagogika je založena na podpoře samostatnosti myšlení a uvažování. Vede děti k vlastnímu objevování poznatků, nabízí dětem připravené prostředí a respektuje individualitu dítěte.  Děti si při práci se speciálními pomůckami a zlepšují své motorické dovednosti a podporují rozvoj intelektu.

Semínka mají k dispozici velkou zahradu, na které mohou pečovatelky využívat prvky lesní školky. Děti chodí i na procházky městem, na výstavy, učí se, jak se chovat v různých prostředích.
Rodiče jsou o všech aktivitách podrobně informováni, ať už prostřednictvím webových stránek(www.rcpec.cz), nebo pravidelným měsíčním zpravodajem Peciválkem. V něm se podrobně dočtou, co jejich ratolest v Semínkách dělala, jaké aktivity a akce se připravují, případně další provozní zprávy.

Základní údaje

Rodinné centrum Pec o. s.
Centrum denní péče Semínka
pro děti od 2 do 7 let

Montessori pedagogika
angličtina od 2 let
multkulturní výchova
ekovýchova

kurzy, besedy, kulturní a společenské akce, hlídání dětí

www.rcpec.cz
tel. 776 225 433
rcpec@seznam.cz
Poděbradova 288, Kutná Hora

Barbora Hlavinková
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Refektář kláštera sv. Voršily ovládnou masky, připravili i soutěž "O nejprázdnější pekáč"

Refektář kláštera sv. Voršily ovládnou masky, připravili i soutěž "O nejprázdnější pekáč"

21. únor 2011
(aktualizováno: 21. únor 2011, 08:53)

Kutná Hora - Rodinné centrum Pec o.s. si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na "Karnevalový rej", který se uskuteční v neděli 6. března 2011 v 15:30 v refektáři kláštera sv. Voršily.

Ani letos nebude chybět pohádka, tentokrát "O dvanácti měsíčkách", a následné plnění úkolů na pohádkové téma. Občerstvení zajištěno v podobě domácích buchet a jiných přinesených laskomin. Pro pekařky bude připravena soutěž "O nejprázdnější pekáč". Vítězem této soutěže se stane pekařka s nejprázdnějším pekáčem, talířem, nádobou... Vstupné dobrovolné! Srdečně vás zveme na tento veselý rej v maskách.

Rodinné centrum Pec

Rodinné centrum Pec je občanské sdružení, které se snaží co nejvíce podporovat rodinu v celé její šíři a záběru ve vícegeneračním pojetí. Pořádá kurzy o výchově, besedy o mezilidských vztazích, nabízí pomocnou ruku rodičům na rodičovské dovolené, zprostředkovává hlídání dětí. Organizuje kulturní a společenské akce pro celou rodinu – děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky...

Jako jednu ze svých služeb veřejnosti, otevřelo Rodinné centrum Pec 4. října 2010 Centrum denní péče Semínka. Jedná se o zařízení nabízející jistou alternativu k předškolnímu vzdělávání a hlídání dětí pro děti od 2-7 let. Péče o děti  je spojena s ekovýchovou, angličtinou, multikulturní výchovou  a uptatňuje se při ní Montessori pedagogika.

Filosofii naší práce určuje snaha o vytvoření optimálního prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte v úzké návaznosti na jeho život v rodině. Cílem je nenásilně rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí a jejich rodin, jejich rozvojových předpokladů, s adekvátně stanoveným programem do nějž jsou začleňovány prvky křesťanských hodnot. O děti, které v současné době navštěvují Semínka, jejichž stáří je převážně 2-3 roky, pečuje odborný kvalitní personál.

Semínka sídlí v centru města Kutné Hory, v ulici Jiřího z Poděbrad 288 u sester Voršilek. Řád sv. Voršily je školním řádem a jako takový je zaměřený na výchovu jak školou povinných dětí, tak i těch nejmenších předškolních dětí.

Děti v rámci ekovýchovy pozorují a krmí ptáky, dělají pokusy se sněhem nebo zkoumají za jak dlouho dobu se různé věci v zemi rozloží. Děti i jejich rodiče jsou aktivně vedeni k třídění odpadu.
Lektorka angličtiny na děti mluví pouze anglicky. Děti se učí jednoduchá říkadla s pohybovým doprovodem. Po dvou měsících umí anglicky pozdravit, poděkovat, zvládají jednoduché pokyny jako Stand up (stoupněte si),  Sit down (sedněte se), Come here (pojďte sem), Clap your hands (zatleskejte), Hold your hands (chytněte se za ruce)... Konec hodiny je zakončen ukolébavkou pro medvídka, jak jinak než v angličtině.

V multikulturní výchově jsou děti vedeny  k tomu, aby se nebály odlišností jiných kultur a dokázaly přirozeně a bez předsudků přijímat pestrost celého světa.

Montessori pedagogika je založena na podpoře samostatnosti myšlení a uvažování. Vede děti k vlastnímu objevování poznatků, nabízí dětem připravené prostředí a respektuje individualitu dítěte.  Děti si při práci se speciálními pomůckami a zlepšují své motorické dovednosti a podporují rozvoj intelektu.

Semínka mají k dispozici velkou zahradu, na které mohou pečovatelky využívat prvky lesní školky. Děti chodí i na procházky městem, na výstavy, učí se, jak se chovat v různých prostředích.
Rodiče jsou o všech aktivitách podrobně informováni, ať už prostřednictvím webových stránek(www.rcpec.cz), nebo pravidelným měsíčním zpravodajem Peciválkem. V něm se podrobně dočtou, co jejich ratolest v Semínkách dělala, jaké aktivity a akce se připravují, případně další provozní zprávy.

Základní údaje

Rodinné centrum Pec o. s.
Centrum denní péče Semínka
pro děti od 2 do 7 let

Montessori pedagogika
angličtina od 2 let
multkulturní výchova
ekovýchova

kurzy, besedy, kulturní a společenské akce, hlídání dětí

www.rcpec.cz
tel. 776 225 433
rcpec@seznam.cz
Poděbradova 288, Kutná Hora

Barbora Hlavinková