vv auto
Reklama

Sedlecká kostnice bude mít další unikát – dusanou stěnu v nově vznikající přístavbě

9. duben 2020, 07:55

Sedlec - Obnova sedlecké kostnice se navzdory okolnostem dostává do další fáze. V přístavbě, která vznikla v podzemí na úrovni dolní kaple, se začíná připravovat finální pohledová stěna z dusané hlíny. Dusání je metoda stará několik tisíciletí, s příchodem průmyslové revoluce se však v Evropě téměř vytratila. V kostnici tak bude použita v novodobé historii poprvé nejenom v rámci celé České republiky, ale i střední a východní Evropy.

O vzkříšení metody dusání a její popularizaci se nejvíce zasloužil Rakušan Martin Rauch, s nímž dlouhodobě pracoval i garant dusané hlíny v kostnici – Rauchův krajan Hanno Burtscher. Ten také kostnici v listopadu loňského roku navštívil a společně s Matějem Janským, který projekt dusání v Sedlci povede, zkoušeli a testovali kvalitu zdejší hlíny. Společně také namíchali finální mix, který bude použit na realizaci interiérové stěny v nově vzniklém prostoru.

Samotná technika dusání se provádí do stejného bednění, jaké se používá pro beton. Směs se skládá z hlíny, písku, jemného i hrubšího kamení, jílu a přiměřeného množství vody. Promíchaný mix se postupně sype do bednění a následně se každá vrstva buď ručně, nebo pneumatickým kladivem, důkladně dusá. Tento proces se opakuje několikrát dokola až do dosažení požadované výšky. Po sejmutí bednění se na stěně vyretušuje jeho obtisk, stěna vyschne a získá finální pevnost. Jednotlivé vrstvy stlačeného materiálu tvoří horizontální linie a působí vysoce esteticky. Dusaná hlína má také velmi dobré fyzikální vlastnosti, rychle pohlcuje vlhkost, je paropropustná a vytváří pro člověka zdravé mikroklima. Výhodou je i fakt, že je hliněná stěna opakovaně plně recyklovatelná.

Nově vznikající přístavba v kostele Všech svatých má sloužit jako zázemí pro zaměstnance, prodejna suvenýrů a expozice. Vzhledem k tomu, že se prostor přístavby nachází na místě původního pohřebiště, byly zvoleny takové materiály, které budou tento fakt co nejvíce připomínat. Vnější stěna přístavby bude tedy provedena z lokální dusané hlíny, vnitřní stěna z původního zdiva kostnice. Strop přístavby bude nosný, z betonu vylitého do speciálně tvarovaných „břich“.

Původní plán podle stanoveného harmonogramu prací byl začít dusat již na konci března, realizační tým měl být mezinárodní a Hanno Burtscher slíbil svou osobní účast při nejdůležitějších fázích dusání. Celosvětová pandemie koronaviru však zapříčinila posunutí projektu na duben a pozměnění realizačního týmu. 20. 4. se v prostorách přístavby začne připravovat mix a následně se stěna podle návrhu architektů Filipa Koska a Jana Říčného začne realizovat. Hliněná stěna by měla být hotová zhruba čtyři týdny od zahájení prací a veřejnost ji bude moci poprvé spatřit při otevření nové přístavby, tedy zhruba v roce 2023. Do té doby bude nutné ještě odstranit stávající schodiště vedoucí do dolní kaple a nahradit ho schodištěm novým, užším, kolem kterého se bude do nového prostoru procházet. Další důležitou funkcí nové přístavby je totiž i zlepšení cirkulace návštěvníků v památce - zúženým schodištěm se bude do dolní kaple pouze vstupovat, vycházet se bude právě novou přístavbou.

Obnova sedlecké kostnice se započala již v roce 2014 a na úplném začátku bylo rozhodnuto, že veškeré opravy budou realizovány za plného provozu a financovány pouze z vlastních zdrojů, tedy z příjmů z cestovního ruchu. Investor – Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec doufá, že by obnova sedlecké kostnice měla být ukončena zhruba v roce 2027.

Současná situace však může celý harmonogram prací výrazně zpomalit, možná i zastavit, neboť není jasné, jestli bude dostatek finančních prostředků pro další pokračování prací. Do dnešních dnů stála rekonstrukce skoro 50 miliónů Kč.

Prozatím však práce v kostnici pokračují dále, a to rovnou na několika místech současně. Kromě již zmíněné přístavby, se pracuje i na podezdění severozápadního pilíře v dolní kapli, restaurátor Tomáš Král pokračuje v čištění, opravě a konzervaci kosterní výzdoby a generální projektant Vít Mlázovský s ohledem na současnou situaci navrhl začít s opravou omítek v centrální části dolní kaple, která by byla v běžném provozu těžko proveditelná.  

Aby nedošlo k úplnému zastavení prací, spouští Sedlecká farnost speciální kampaň s názvem Společně ji opravíme, jejímž cílem je vyzvat širokou veřejnost, aby podpořila finančně náročnou obnovu kostnice, a to buď zakoupením online vstupenky na www.sedlec.info a nebo zasláním jakékoliv finanční částky přes transparentní portál www.darujme.cz.

tz
AVE_CZ
Reklama
Sedlecká kostnice bude mít další unikát – dusanou stěnu v nově vznikající přístavbě

Sedlecká kostnice bude mít další unikát – dusanou stěnu v nově vznikající přístavbě

9. duben 2020

Sedlec - Obnova sedlecké kostnice se navzdory okolnostem dostává do další fáze. V přístavbě, která vznikla v podzemí na úrovni dolní kaple, se začíná připravovat finální pohledová stěna z dusané hlíny. Dusání je metoda stará několik tisíciletí, s příchodem průmyslové revoluce se však v Evropě téměř vytratila. V kostnici tak bude použita v novodobé historii poprvé nejenom v rámci celé České republiky, ale i střední a východní Evropy.

O vzkříšení metody dusání a její popularizaci se nejvíce zasloužil Rakušan Martin Rauch, s nímž dlouhodobě pracoval i garant dusané hlíny v kostnici – Rauchův krajan Hanno Burtscher. Ten také kostnici v listopadu loňského roku navštívil a společně s Matějem Janským, který projekt dusání v Sedlci povede, zkoušeli a testovali kvalitu zdejší hlíny. Společně také namíchali finální mix, který bude použit na realizaci interiérové stěny v nově vzniklém prostoru.

Samotná technika dusání se provádí do stejného bednění, jaké se používá pro beton. Směs se skládá z hlíny, písku, jemného i hrubšího kamení, jílu a přiměřeného množství vody. Promíchaný mix se postupně sype do bednění a následně se každá vrstva buď ručně, nebo pneumatickým kladivem, důkladně dusá. Tento proces se opakuje několikrát dokola až do dosažení požadované výšky. Po sejmutí bednění se na stěně vyretušuje jeho obtisk, stěna vyschne a získá finální pevnost. Jednotlivé vrstvy stlačeného materiálu tvoří horizontální linie a působí vysoce esteticky. Dusaná hlína má také velmi dobré fyzikální vlastnosti, rychle pohlcuje vlhkost, je paropropustná a vytváří pro člověka zdravé mikroklima. Výhodou je i fakt, že je hliněná stěna opakovaně plně recyklovatelná.

Nově vznikající přístavba v kostele Všech svatých má sloužit jako zázemí pro zaměstnance, prodejna suvenýrů a expozice. Vzhledem k tomu, že se prostor přístavby nachází na místě původního pohřebiště, byly zvoleny takové materiály, které budou tento fakt co nejvíce připomínat. Vnější stěna přístavby bude tedy provedena z lokální dusané hlíny, vnitřní stěna z původního zdiva kostnice. Strop přístavby bude nosný, z betonu vylitého do speciálně tvarovaných „břich“.

Původní plán podle stanoveného harmonogramu prací byl začít dusat již na konci března, realizační tým měl být mezinárodní a Hanno Burtscher slíbil svou osobní účast při nejdůležitějších fázích dusání. Celosvětová pandemie koronaviru však zapříčinila posunutí projektu na duben a pozměnění realizačního týmu. 20. 4. se v prostorách přístavby začne připravovat mix a následně se stěna podle návrhu architektů Filipa Koska a Jana Říčného začne realizovat. Hliněná stěna by měla být hotová zhruba čtyři týdny od zahájení prací a veřejnost ji bude moci poprvé spatřit při otevření nové přístavby, tedy zhruba v roce 2023. Do té doby bude nutné ještě odstranit stávající schodiště vedoucí do dolní kaple a nahradit ho schodištěm novým, užším, kolem kterého se bude do nového prostoru procházet. Další důležitou funkcí nové přístavby je totiž i zlepšení cirkulace návštěvníků v památce - zúženým schodištěm se bude do dolní kaple pouze vstupovat, vycházet se bude právě novou přístavbou.

Obnova sedlecké kostnice se započala již v roce 2014 a na úplném začátku bylo rozhodnuto, že veškeré opravy budou realizovány za plného provozu a financovány pouze z vlastních zdrojů, tedy z příjmů z cestovního ruchu. Investor – Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec doufá, že by obnova sedlecké kostnice měla být ukončena zhruba v roce 2027.

Současná situace však může celý harmonogram prací výrazně zpomalit, možná i zastavit, neboť není jasné, jestli bude dostatek finančních prostředků pro další pokračování prací. Do dnešních dnů stála rekonstrukce skoro 50 miliónů Kč.

Prozatím však práce v kostnici pokračují dále, a to rovnou na několika místech současně. Kromě již zmíněné přístavby, se pracuje i na podezdění severozápadního pilíře v dolní kapli, restaurátor Tomáš Král pokračuje v čištění, opravě a konzervaci kosterní výzdoby a generální projektant Vít Mlázovský s ohledem na současnou situaci navrhl začít s opravou omítek v centrální části dolní kaple, která by byla v běžném provozu těžko proveditelná.  

Aby nedošlo k úplnému zastavení prací, spouští Sedlecká farnost speciální kampaň s názvem Společně ji opravíme, jejímž cílem je vyzvat širokou veřejnost, aby podpořila finančně náročnou obnovu kostnice, a to buď zakoupením online vstupenky na www.sedlec.info a nebo zasláním jakékoliv finanční částky přes transparentní portál www.darujme.cz.

tz