vv auto
Reklama

Starosta Martin Hujer ve své zprávě shrnul poslední rok ve Zruči nad Sázavou

1. březen 2021, 08:07

Zruč nad Sázavou - Starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer na webu města shrnul poslední rok ve městě ve "výroční zprávě":

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulých 366 dní. Práce všech zaměstnanců města, Rady a Zastupitelstva. Dále zmíním investice VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace) a Středočeského kraje ve Zruči či okolí. Podařilo se udělat dost věcí: opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukce příjezdů do města, I. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní ulici, přístavba hasičské zbrojnice v Nesměřicích, výstavba městského rybníku Na Rybárně, nákup nových strojů na údržbu města, větší údržba našeho zámeckého areálu,  množství drobnějších oprav či vybudování sektoru pro skok vysoký. Podařilo se získat další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 12,6 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

Komunikace, chodníky a parkoviště

Rekonstrukce povrchu se dočkaly ulice Osvobození, část Nádražní a Na Kopečku. Stávající asfalt se odfrézoval. Betonový podklad, v případě ulice Osvobození, byl nařezán z důvodu dilatace. Pokládka dvou vrstev asfaltu a bylo hotovo. Práci udělala firma Colas v ceně 4,1 mil. korun.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce chodníků po obou stranách  ulice Chabeřická. Dále opravou prošla zbývající část chodníku v ulici Poštovní. V obou případech nahradila asfalt zámková dlažba. Práce provedla kolínská firma Ave za 800 tis. korun.

V lokalitě Slunný Vrch, Okružní ulice a u spolkového domu naše Technické služby vybudovaly několik nových parkovacích míst ze zatravňovací dlažby.

Středočeský kraj zaplatil rekonstrukci části silnice II/126 – úseky mezi Souticemi a Zručí a mezi Zručí a Pohledí. Všechny termíny byly dodrženy a odvedená práce je velmi dobrá. Poděkování firmě PORR, která rekonstrukci provedla.

Vodovod a kanalizace v Okružní ulici

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala I. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích Okružní, Lipová a Mládeže. Stará kanalizace a vodovod dosloužily. Komunikace po realizaci byly vyasfaltovány. Na podzim se zahájila II. etapa, která začíná v Okružní ulici od křižovatky s ulicí Mládeže po křižovatku s ulicí Na Skalách a zahrnuje ulici Krátkou.

Rybník Na Rybárně

První městský rybník má 0,5 hektaru. Hloubka u hráze bude 3,5 metru. Rybník postavila firma VHS Bohemia za 4,3 mil. korun (80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství). Hráz je zhotovena z místního jílu a svah je opevněn z lomového kamene. Součástí hráze je betonové schodiště k obsluze požeráku (betonová věžička u výpustního potrubí). Výpustní potrubí má délku 25 metrů. Na kraji hráze je bezpečnostní přeliv zhotovený z kamenů a betonu. Rybník se postupně  napouští. Součástí stavby byla přeložka lesní cesty na kraji rybníku.

Při stavbě rybníku jsme využili realizační firmu k opravě malého rybníčku, který zde již byl. Doporučení na pěknou procházku kolem rybníku.

Zámecký areál

Po 10 letech od realizace největší etapy rekonstrukce naší dominanty nastává čas na větší údržbové práce v zámeckém areálu. Provedly se tyto práce:
- Obnova protipožárního nátěru trámů v podkroví zámku
- Nátěr dřevěné podlahy v podkroví zámku
- Nátěr oken zámecké věže a některých oken zámku
- Obnova nátěru altánku a plotu mezi parkem a kostelem
- Částečná obnova zábradlí u cesty pod zámkem
- V lesoparku proběhla oprava mlatových cestiček
- Výměna slavnostního nasvícení naší dominanty za ledková svítidla
- V zámeckých prostorech se  nainstalovalo nové zabezpečovací zařízení
- Nové cedule zručských turistických cílů
- Celkové náklady oprav nás stály 3 mil. korun.

Bytové a nebytové prostory

V Želivci se dokončila rekonstrukce kulturního domu. Zbývalo dodělat fasádu. Do domu se zakoupil nový nábytek. Všechny naše vesničky tak mají opravené zázemí na společenské a kulturní akce.

V Nesměřicích u hasičské zbrojnice firma Tomáš Seidl postavila přístavbu, která zahrnuje sociální zázemí a malý sklad. Cena díla včetně DPH 630 tis. korun.

Do naší umělecké školy byla namontována klimatizace od firmy Klimaservice24 v ceně 365 tis. korun.

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na tři byty v ceně 360 tis. korun.

Ve školce Na Pohoří byl instalován videotelefon a ve školce v Malostranské ulici se vyměnily dvoje garážová vrata.

Rekonstrukcí prošla sdílená ordinace (oční, kožní) v ambulanci za hotelem Zruč. Opravený prostor zaplnil nový nábytek. Práci provedla Zručská stavební. Celkové náklady včetně nového nábytku jsou ve výši 560 tis. korun.

V areálu Sázavanu město opravilo střechu u objektu (město objekt pronajímá k podnikání) v sousedství biokotelny.  Oprava stála 118 tis. korun.

Nové plynové kotle byly instalovány do MŠ v Malostranské ulici, do domova s pečovatelskou službou a do ambulance za hotelem Zruč.

Zeleň

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony. Jejich plocha byla dvakrát větší než v roce 2019.

WiFi

V našem městě se podařilo zdárně dokončit vybudování bezdrátové volné WIFI sítě, která nám přinesla možnost připojení zdarma k datům v rámci veřejných prostor. Projekt byl financován z dotačního programu EU. K tomu došlo oficiálně 23.3. 2020 finální zprávou z EU o kontrole a bezchybném výsledku provozu. Cena 600 tis. korun.

Kde přesně si můžete naší WIFI zdarma najít a připojit s k ní? Naši WIFI s názvem WIFI4U najdete ve vnitřních prostorách sportovní haly, ve Zručském dvoře, na chodbách radnice při čekání, najdete jí ve Zručském parku v okolí altánu a v okolí Kolowratské věže, na nádvoří zámku a na náměstí Míru.

Strategický plán

Celý rok probíhala práce na Strategickém plánu našeho města na období 2021-2031. Veřejná setkání, práce odborných skupin a zpracování dotazníkových šetření. Dále byla zpracována energetická koncepce, koncepce rozvoje cestovního ruchu a komunikační strategii. Dokumenty a podklady najdete na webových stránkách města: mesto/strategicky-plan-mesta. Finální verzi strategického plánu budou zastupitelé schvalovat v březnu 2021.

Sportovní areál za základní školou

Ve sportovním areálu došlo na rekonstrukci oplocení ze strany Pardidubské ulice. Do sportovního areálu se objednala žíněnka včetně příslušenství pro skok vysoký. Celkové náklady opravy oplocení a sektoru pro skok vysoký činí 1,5 mil korun. Na akci byla získána dotace ve výši 792 tis. korun.

Kultura, sport a volný čas

Turistická sezóna tak jako celá kultura a sport byla poznamenána Covidem-19. Zručský zámek navštívilo za celý rok pouze 17 806 návštěvníků, což byl propad oproti minulému roku o 38%. V podkroví zámku máme novou expozici Svět kostiček a panenek.

Kostičky stavebnice Seva rozehrají struny vaší fantazie v otevřené herně. Spolupráce s majiteli obou sbírek je velmi dobrá. Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XX. historické slavnosti. Proběhly v duchu připomínky výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Na slavnostech vystoupili Páni z Kolína, kovář, taneční skupina, alchymistická dílna, kat, hudební a divadelní vystoupení, tkadlena a další. Večer byl zakončen promítáním v letním kině.

Zručské děti vyzkoušely nový výukový program Příběh řeky Sázavy, který budeme nabízet školním výpravám a turistům. Výuka probíhá přímo v expozici Příběh řeky Sázavy.

Další kulturní akcí na zámku, které ještě stihla proběhnout,  byla Hradozámecká noc, pak už se musel zámek opět uzavřít. V malém zámeckém letním kině proběhlo devět promítání, celková návštěvnost byla 448 návštěvníků. Pro lepší orientaci turistů v nabídce prohlídkových okruhů jsme z dotace pro infocentra ze Středočeského kraje aktualizovali banner před hlavní bránou, rozcestník v průjezdu vedle infocentra a po 10 letech aktualizovali vitríny na „kruháčku“ u zámeckých garáží. Inzerujeme a aktualizujeme akce na 25 turistických portálech. Nově jsme začali spolupracovat s Českou televizí "Déčko" při prázdninové soutěži Zachraň trosečníky, (https://decko.ceskatelevize.cz/zachran-trosecniky), nově začala i spolupráce se Slevomatem. Zavedli jsme novou akci v ZD farmářské trhy.

Celý rok byla dle aktuálního covidového stavu v provozu městská knihovna. Počet výpůjček dosáhl na více než 35 tisíc. V městském fondu máme celkem 24 tisíce knih, letos jsme jich nakoupili 520 kusů. Též činnost ve Spolkovém domě byla omezena. Klubové kino s kavárnou a posezením před samotným promítáním proběhlo pouze 4x. Ve Spolkovém domě byla instalována klimatizace v jazykové a zasedací místnosti. V prostorách kotelny Na Výsluní provozoval svou činnost Nízkoprahový klub pro mládež.

Naše infocentrum, které navštívilo téměř více než 32 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 400 tisíc korun.

Pasporty

Město má nové pasporty v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravního značení. Před dokončením je pasport komunikací. V roce 2021 bude objednán pasport budov a hřbitovů – pak budeme mít vše na jednom místě. Systém umožňuje doplňování, zaznamenávání oprav apod.

Pár čísel: máme 1 268 dopravních značek, 227 kusů laviček, 165 odpadkových košů či 108 herních prvků pro děti. Kolik máme zeleně? Naše technické služby se starají o 2 967 stromů, 108 skupin stromů, 209 keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. Není toho málo...

Pasporty si můžete prohlédnout na webových stránkách města (mesto/strategicky-plan-mesta).

Projektová příprava

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2020 na těchto projektech:

Vodovod do Želivce – získáno stavební povolení. Přivaděč vody z Dubiny včetně rozvodů po Želivci. Realizaci převzala VHS Vrchlice Maleč.

Byty Na Výsluní – získáno stavební povolení. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny, kterou v současné době využívá Nízkoprahový klub kotelna. V 1.NP jsou navrženy dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu navržena kolárna se samostatným vchodem. Podáme žádost o dotaci.

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy č.p. 2 ve Zručském dvoře – dokumentace připravena. Vyřizuje se stavební povolení. V horním objektu Zručského dvora je pět bytových jednotek. Projektem dochází k jejich rekonstrukci a dále dochází k vestavbě dvou bytových jednotek do půdního prostoru.

MŠ Malostranská – zahradní dílna – získáno stavební povolení. Jedná se o nové využití doplňkové budovy u MŠ (dříve prádelna a sklad tuhých paliv) pro tvoření dětí, případně pro společnou činnost i s rodiči. V březnu 2021 podáme žádost o dotaci.

Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou – III. etapa – začaly práce na dokumentaci. Třetí etapa se týká zejména našich vesniček, alejí podél městských cest a je v ní výsadba 3 ovocných sadů. Do sadů je navržená kombinace jabloní, hrušní a švestek.

Ulice Ve Smrčkách – dokumentace je připravena. Vyřizuje se stavební povolení. Jedná se o asfaltovou komunikaci a propojení ulice Ve Smrčkách do Lesní ulice.

Rekonstrukce náměstí Míru – probíhají dokončovací práce na dokumentaci.

Zámek – IV. etapa – vydáno stavební povolení. Jde o rekonstrukci prostor sklepení a horní vinárny.

Středočeský kraj připravil dokumentaci Průtah Zručí – získáno stavební povolení. Ulice Vlašimská a Kutnohorská dostanou nový kabát. Na většině míst rekonstrukcí projdou i podkladní vrstvy. Větší údržbou projde i silniční most přes Sázavu, který oslavil 21 let od výstavby. Projekt navazuje na rekonstrukci příjezdů do našeho města. Termín realizace zatím není stanoven.

Různé

Na podzim byla opravena opěrná zeď u školy Pod Farou. Práce provedla Stavební a realitní společnost za 1,2 mil korun.

Na obvodním oddělení PČR ve spolkovém domě byla otevřena místnost pro videokonferenční komunikaci občana s policií. Místnost je v provozu každý den od 8.00 do 15.00 s výhledem provozu 24 hodin denně. Nenahrazuje tísňovou linku 158, ale slouží pro případy, které "snesou odklad". Policie tak rozšiřuje nabídku služeb jak podat oznámení. Policie již definitivně odstoupila od myšlenky zrušení našeho obvodního oddělení.  Obvodní oddělení PČR tedy ve Zruči zůstává.

Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Jednou z cen je finanční částka ve výši 20 tis. korun. Správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači. V roce 2020 se systém namontoval do mateřské školy Na Pohoří za 370 tis. korun. V roce 2019 činila úspora v základní škole a sportovní hale kolem 150 tis. korun.
- Systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou SMS
- Lze nastavit vytápění na vybranou dobu
- Správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku, osvětlení apod.

Město zajišťovalo služby pro naše seniory – Seniortaxi a Hodinový pomocník.

Naše dětské hřiště má nové atrakce. Multifunkční plochu na mölkky, cvrnkání kuliček a skákání panáku. Dále byla postavena dřevěná kuličková dráha.

Středočeský kraj provedl částečnou rekonstrukci budovy dětského domova.

I přes nepříznivé ekonomické podmínky bylo ve městě dokončeno několik podnikatelských projektů, které poskytují služby občanům. Po 32 letech byla otevřena restaurace U Kuklů. V parku začal poskytovat občerstvení a kávu pojízdný stánek Zručné dobroty. Ve Zručském dvoře byla otevřena kavárna Hellas. Na konci roku otevřela prodejna Teta a v roce 2021 otevře prodejna Pepco.

Ani v roce 2020 se nepodařilo sehnat zubaře do našeho města. Reklama, osobní komunikace, nabídka prostor pro zubařskou ordinaci (město zajistí a zafinancuje stavební úpravy) a nabídka městského bytu. Díky za každý nápad k získání zubaře do našeho města. Město nepoleví v úsilí a doufejme, že rok 2021 bude úspěšnější.

Dotace

Město podalo 25 žádostí o dotace do různých fondů. V 16 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 12,6 mil. korun. V 5 případech nám žádosti byly zamítnuty a u 4 žádostí čekáme na výsledek. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, sociální práce, výstavby rybníku či do našich lesů. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na výstavbu městského rybníku a na pečovatelskou službu.

Hospodaření města

Na rok 2020 byl plán příjmů ve výši 106 mil. korun. Tento plán se podařilo naplnit a příjmy města byly 106,3 mil. korun. Výdaje dle plánu činily 133 mil. korun a skutečnost skončila 96,5 mil. korun. Městu se podařilo uspořit na provozních výdajích, na několika investicích a v částce je zahrnuta i rezerva 13 mil. korun, která nemusela být čerpána.. Zůstatek na konci roku 2020 je ve výši 36,5 mil. korun a máme tak vytvořenou finanční rezervu. Další finanční zálohu na rok 2021 máme ve formě možnosti čerpat úvěr ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,09 %. Jsme tak finančně připraveni nejen na rok 2021.

Závazky města činily v roce 2011 61 mil. korun (město si půjčilo na projekty z fondů EU, kterých se podařilo zrealizovat za posledních 15 let 44. Celkem za 350 mil. korun, kde dotace z EU byla 285 mil. korun a náš podíl 65 mil korun). V roce 2015 naše závazky klesly na 36 mil. korun a na konci roku 2020 mají výši 15,5 mil. korun. Splátky budou trvat do konce roku 2025 (úvěr má pevný úrok 0,57 %). V roce 2021 zaplatíme 3,5 mil. korun.

Práce městského úřadu, TS, správy majetku a kontroly

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 3 000 úkonů. Bylo uzavřeno 42 manželství, 5 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 46. Celkový počet obyvatel ke dni 1.1.2020 byl 4 861. Počet úmrtí za rok byl v počtu 74 občanů, přistěhovaných 87 občanů a odstěhovaných 84 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 100 let. 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťují 4 pracovnice. Celkem pečovatelky provedly přes 19 tis. úkonů. Sociální odbor provedl za celý rok 123 návštěv u našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 4 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2020 byl ve výši 116 000,- Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 878 gratulací, uskutečnila se 1 zlatá svatba, 2 setkání při oslavě 90ti let našich občanů. Seniortaxi uskutečnilo 2997 jízd.

Velké poděkování všem pečovatelkám a vedoucí Štěpánce Malinové za to jak zvládli situaci s Covidem-19.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Mimo pravidelné činnosti se uskutečnilo kolem 2 200 úkonů mimo pravidelnou činnost. Zaměstnanci TSSM města se starali nejen o městské byty, ale o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení.

Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový nákladní automobil Man s nosičem kontejneru, který nahradil dosluhující Avii za pořizovací cenu 2 100 000 korun. Město zakoupilo první elektromobil. V ceně 480 000 korun nám elektromobil Selvo slouží pro naše údržbáře. Dále byla pořízena nová sekvenční vrata (6ks) do dílen TSSM v ceně 435 000 korun a nový zdroj vytápění na tuhá paliva v ceně cca 36 000 korun. Byl koupen závěsný (na kontejner) vysavač na listí (85 000 korun), který nahradil při vysávání listí velký zametací vůz. Byla provedena ve středním rozsahu generální oprava multikáry v ceně 100 000 korun. K některým městským budovám byl zřízen dálkový přístup zabezpečení a zároveň i sledování a regulace topení.

Městská policie ve Zruči nad Sázavou v roce 2020 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu 7 zaměstnanců. Celkem bylo evidováno kolem 1 000 událostí. Naši strážníci byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, měření rychlosti, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Byl z větší části zprovozněn kamerový systém, který bude dokončen v roce 2021.

Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol včetně kontroly z finančního úřadu (výsledek budeme znát až v roce 2021). Audit z Krajského úřadu proběhl bez závad.

Rada a zastupitelstvo

Rada našeho města měla v roce 2020 24 zasedání a projednala 327 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 75 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování všem zdravotníkům, lékařům, lékárnicím, prodavačkám a prodavačům, učitelům a dalším, kteří pomohli zvládnou pandemii v minulém roce. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali.

Přeji všem pohodový rok 2021.

Martin  Hujer,
starosta města Zruče n. S.

AVE_CZ
Reklama
Starosta Martin Hujer ve své zprávě shrnul poslední rok ve Zruči nad Sázavou

Starosta Martin Hujer ve své zprávě shrnul poslední rok ve Zruči nad Sázavou

1. březen 2021

Zruč nad Sázavou - Starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer na webu města shrnul poslední rok ve městě ve "výroční zprávě":

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výsledky práce za uplynulých 366 dní. Práce všech zaměstnanců města, Rady a Zastupitelstva. Dále zmíním investice VHS Vrchlice Maleč (vodovody a kanalizace) a Středočeského kraje ve Zruči či okolí. Podařilo se udělat dost věcí: opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukce příjezdů do města, I. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Okružní ulici, přístavba hasičské zbrojnice v Nesměřicích, výstavba městského rybníku Na Rybárně, nákup nových strojů na údržbu města, větší údržba našeho zámeckého areálu,  množství drobnějších oprav či vybudování sektoru pro skok vysoký. Podařilo se získat další finanční prostředky z různých dotačních titulů ve výši 12,6 mil. korun. Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými oblastmi.

Komunikace, chodníky a parkoviště

Rekonstrukce povrchu se dočkaly ulice Osvobození, část Nádražní a Na Kopečku. Stávající asfalt se odfrézoval. Betonový podklad, v případě ulice Osvobození, byl nařezán z důvodu dilatace. Pokládka dvou vrstev asfaltu a bylo hotovo. Práci udělala firma Colas v ceně 4,1 mil. korun.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce chodníků po obou stranách  ulice Chabeřická. Dále opravou prošla zbývající část chodníku v ulici Poštovní. V obou případech nahradila asfalt zámková dlažba. Práce provedla kolínská firma Ave za 800 tis. korun.

V lokalitě Slunný Vrch, Okružní ulice a u spolkového domu naše Technické služby vybudovaly několik nových parkovacích míst ze zatravňovací dlažby.

Středočeský kraj zaplatil rekonstrukci části silnice II/126 – úseky mezi Souticemi a Zručí a mezi Zručí a Pohledí. Všechny termíny byly dodrženy a odvedená práce je velmi dobrá. Poděkování firmě PORR, která rekonstrukci provedla.

Vodovod a kanalizace v Okružní ulici

VHS Vrchlice Maleč zrealizovala I. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v ulicích Okružní, Lipová a Mládeže. Stará kanalizace a vodovod dosloužily. Komunikace po realizaci byly vyasfaltovány. Na podzim se zahájila II. etapa, která začíná v Okružní ulici od křižovatky s ulicí Mládeže po křižovatku s ulicí Na Skalách a zahrnuje ulici Krátkou.

Rybník Na Rybárně

První městský rybník má 0,5 hektaru. Hloubka u hráze bude 3,5 metru. Rybník postavila firma VHS Bohemia za 4,3 mil. korun (80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství). Hráz je zhotovena z místního jílu a svah je opevněn z lomového kamene. Součástí hráze je betonové schodiště k obsluze požeráku (betonová věžička u výpustního potrubí). Výpustní potrubí má délku 25 metrů. Na kraji hráze je bezpečnostní přeliv zhotovený z kamenů a betonu. Rybník se postupně  napouští. Součástí stavby byla přeložka lesní cesty na kraji rybníku.

Při stavbě rybníku jsme využili realizační firmu k opravě malého rybníčku, který zde již byl. Doporučení na pěknou procházku kolem rybníku.

Zámecký areál

Po 10 letech od realizace největší etapy rekonstrukce naší dominanty nastává čas na větší údržbové práce v zámeckém areálu. Provedly se tyto práce:
- Obnova protipožárního nátěru trámů v podkroví zámku
- Nátěr dřevěné podlahy v podkroví zámku
- Nátěr oken zámecké věže a některých oken zámku
- Obnova nátěru altánku a plotu mezi parkem a kostelem
- Částečná obnova zábradlí u cesty pod zámkem
- V lesoparku proběhla oprava mlatových cestiček
- Výměna slavnostního nasvícení naší dominanty za ledková svítidla
- V zámeckých prostorech se  nainstalovalo nové zabezpečovací zařízení
- Nové cedule zručských turistických cílů
- Celkové náklady oprav nás stály 3 mil. korun.

Bytové a nebytové prostory

V Želivci se dokončila rekonstrukce kulturního domu. Zbývalo dodělat fasádu. Do domu se zakoupil nový nábytek. Všechny naše vesničky tak mají opravené zázemí na společenské a kulturní akce.

V Nesměřicích u hasičské zbrojnice firma Tomáš Seidl postavila přístavbu, která zahrnuje sociální zázemí a malý sklad. Cena díla včetně DPH 630 tis. korun.

Do naší umělecké školy byla namontována klimatizace od firmy Klimaservice24 v ceně 365 tis. korun.

V městských bytech pokračovala akce rekonstrukce sociálního zázemí. Došlo na tři byty v ceně 360 tis. korun.

Ve školce Na Pohoří byl instalován videotelefon a ve školce v Malostranské ulici se vyměnily dvoje garážová vrata.

Rekonstrukcí prošla sdílená ordinace (oční, kožní) v ambulanci za hotelem Zruč. Opravený prostor zaplnil nový nábytek. Práci provedla Zručská stavební. Celkové náklady včetně nového nábytku jsou ve výši 560 tis. korun.

V areálu Sázavanu město opravilo střechu u objektu (město objekt pronajímá k podnikání) v sousedství biokotelny.  Oprava stála 118 tis. korun.

Nové plynové kotle byly instalovány do MŠ v Malostranské ulici, do domova s pečovatelskou službou a do ambulance za hotelem Zruč.

Zeleň

Celý rok probíhala pravidelná údržba městské zeleně. Bylo dosazeno několik stromů za uschlé jedince. Naše technické služby zrealizovaly květinové záhony. Jejich plocha byla dvakrát větší než v roce 2019.

WiFi

V našem městě se podařilo zdárně dokončit vybudování bezdrátové volné WIFI sítě, která nám přinesla možnost připojení zdarma k datům v rámci veřejných prostor. Projekt byl financován z dotačního programu EU. K tomu došlo oficiálně 23.3. 2020 finální zprávou z EU o kontrole a bezchybném výsledku provozu. Cena 600 tis. korun.

Kde přesně si můžete naší WIFI zdarma najít a připojit s k ní? Naši WIFI s názvem WIFI4U najdete ve vnitřních prostorách sportovní haly, ve Zručském dvoře, na chodbách radnice při čekání, najdete jí ve Zručském parku v okolí altánu a v okolí Kolowratské věže, na nádvoří zámku a na náměstí Míru.

Strategický plán

Celý rok probíhala práce na Strategickém plánu našeho města na období 2021-2031. Veřejná setkání, práce odborných skupin a zpracování dotazníkových šetření. Dále byla zpracována energetická koncepce, koncepce rozvoje cestovního ruchu a komunikační strategii. Dokumenty a podklady najdete na webových stránkách města: mesto/strategicky-plan-mesta. Finální verzi strategického plánu budou zastupitelé schvalovat v březnu 2021.

Sportovní areál za základní školou

Ve sportovním areálu došlo na rekonstrukci oplocení ze strany Pardidubské ulice. Do sportovního areálu se objednala žíněnka včetně příslušenství pro skok vysoký. Celkové náklady opravy oplocení a sektoru pro skok vysoký činí 1,5 mil korun. Na akci byla získána dotace ve výši 792 tis. korun.

Kultura, sport a volný čas

Turistická sezóna tak jako celá kultura a sport byla poznamenána Covidem-19. Zručský zámek navštívilo za celý rok pouze 17 806 návštěvníků, což byl propad oproti minulému roku o 38%. V podkroví zámku máme novou expozici Svět kostiček a panenek.

Kostičky stavebnice Seva rozehrají struny vaší fantazie v otevřené herně. Spolupráce s majiteli obou sbírek je velmi dobrá. Tradičním průvodem z náměstí MUDr. Svobody byly zahájeny XX. historické slavnosti. Proběhly v duchu připomínky výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Na slavnostech vystoupili Páni z Kolína, kovář, taneční skupina, alchymistická dílna, kat, hudební a divadelní vystoupení, tkadlena a další. Večer byl zakončen promítáním v letním kině.

Zručské děti vyzkoušely nový výukový program Příběh řeky Sázavy, který budeme nabízet školním výpravám a turistům. Výuka probíhá přímo v expozici Příběh řeky Sázavy.

Další kulturní akcí na zámku, které ještě stihla proběhnout,  byla Hradozámecká noc, pak už se musel zámek opět uzavřít. V malém zámeckém letním kině proběhlo devět promítání, celková návštěvnost byla 448 návštěvníků. Pro lepší orientaci turistů v nabídce prohlídkových okruhů jsme z dotace pro infocentra ze Středočeského kraje aktualizovali banner před hlavní bránou, rozcestník v průjezdu vedle infocentra a po 10 letech aktualizovali vitríny na „kruháčku“ u zámeckých garáží. Inzerujeme a aktualizujeme akce na 25 turistických portálech. Nově jsme začali spolupracovat s Českou televizí "Déčko" při prázdninové soutěži Zachraň trosečníky, (https://decko.ceskatelevize.cz/zachran-trosecniky), nově začala i spolupráce se Slevomatem. Zavedli jsme novou akci v ZD farmářské trhy.

Celý rok byla dle aktuálního covidového stavu v provozu městská knihovna. Počet výpůjček dosáhl na více než 35 tisíc. V městském fondu máme celkem 24 tisíce knih, letos jsme jich nakoupili 520 kusů. Též činnost ve Spolkovém domě byla omezena. Klubové kino s kavárnou a posezením před samotným promítáním proběhlo pouze 4x. Ve Spolkovém domě byla instalována klimatizace v jazykové a zasedací místnosti. V prostorách kotelny Na Výsluní provozoval svou činnost Nízkoprahový klub pro mládež.

Naše infocentrum, které navštívilo téměř více než 32 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 400 tisíc korun.

Pasporty

Město má nové pasporty v elektronické podobě. Jedná se o pasport zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravního značení. Před dokončením je pasport komunikací. V roce 2021 bude objednán pasport budov a hřbitovů – pak budeme mít vše na jednom místě. Systém umožňuje doplňování, zaznamenávání oprav apod.

Pár čísel: máme 1 268 dopravních značek, 227 kusů laviček, 165 odpadkových košů či 108 herních prvků pro děti. Kolik máme zeleně? Naše technické služby se starají o 2 967 stromů, 108 skupin stromů, 209 keřů, 338 skupin keřů, 151 živých plotů, 55 květinových záhonů a 52 hektarů trávníků. Není toho málo...

Pasporty si můžete prohlédnout na webových stránkách města (mesto/strategicky-plan-mesta).

Projektová příprava

Město připravilo nebo pracovalo v roce 2020 na těchto projektech:

Vodovod do Želivce – získáno stavební povolení. Přivaděč vody z Dubiny včetně rozvodů po Želivci. Realizaci převzala VHS Vrchlice Maleč.

Byty Na Výsluní – získáno stavební povolení. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny, kterou v současné době využívá Nízkoprahový klub kotelna. V 1.NP jsou navrženy dvě bytové jednotky 2+KK. K bytovým jednotkám je v suterénu navržena kolárna se samostatným vchodem. Podáme žádost o dotaci.

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy č.p. 2 ve Zručském dvoře – dokumentace připravena. Vyřizuje se stavební povolení. V horním objektu Zručského dvora je pět bytových jednotek. Projektem dochází k jejich rekonstrukci a dále dochází k vestavbě dvou bytových jednotek do půdního prostoru.

MŠ Malostranská – zahradní dílna – získáno stavební povolení. Jedná se o nové využití doplňkové budovy u MŠ (dříve prádelna a sklad tuhých paliv) pro tvoření dětí, případně pro společnou činnost i s rodiči. V březnu 2021 podáme žádost o dotaci.

Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou – III. etapa – začaly práce na dokumentaci. Třetí etapa se týká zejména našich vesniček, alejí podél městských cest a je v ní výsadba 3 ovocných sadů. Do sadů je navržená kombinace jabloní, hrušní a švestek.

Ulice Ve Smrčkách – dokumentace je připravena. Vyřizuje se stavební povolení. Jedná se o asfaltovou komunikaci a propojení ulice Ve Smrčkách do Lesní ulice.

Rekonstrukce náměstí Míru – probíhají dokončovací práce na dokumentaci.

Zámek – IV. etapa – vydáno stavební povolení. Jde o rekonstrukci prostor sklepení a horní vinárny.

Středočeský kraj připravil dokumentaci Průtah Zručí – získáno stavební povolení. Ulice Vlašimská a Kutnohorská dostanou nový kabát. Na většině míst rekonstrukcí projdou i podkladní vrstvy. Větší údržbou projde i silniční most přes Sázavu, který oslavil 21 let od výstavby. Projekt navazuje na rekonstrukci příjezdů do našeho města. Termín realizace zatím není stanoven.

Různé

Na podzim byla opravena opěrná zeď u školy Pod Farou. Práce provedla Stavební a realitní společnost za 1,2 mil korun.

Na obvodním oddělení PČR ve spolkovém domě byla otevřena místnost pro videokonferenční komunikaci občana s policií. Místnost je v provozu každý den od 8.00 do 15.00 s výhledem provozu 24 hodin denně. Nenahrazuje tísňovou linku 158, ale slouží pro případy, které "snesou odklad". Policie tak rozšiřuje nabídku služeb jak podat oznámení. Policie již definitivně odstoupila od myšlenky zrušení našeho obvodního oddělení.  Obvodní oddělení PČR tedy ve Zruči zůstává.

Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Jednou z cen je finanční částka ve výši 20 tis. korun. Správci budov mají přehled o aktuální spotřebě energií včetně historie na mobilu či počítači. V roce 2020 se systém namontoval do mateřské školy Na Pohoří za 370 tis. korun. V roce 2019 činila úspora v základní škole a sportovní hale kolem 150 tis. korun.
- Systém sám upozorní na nadměrnou spotřebu energií formou SMS
- Lze nastavit vytápění na vybranou dobu
- Správce sportovní haly ovládá na dálku vzduchotechniku, osvětlení apod.

Město zajišťovalo služby pro naše seniory – Seniortaxi a Hodinový pomocník.

Naše dětské hřiště má nové atrakce. Multifunkční plochu na mölkky, cvrnkání kuliček a skákání panáku. Dále byla postavena dřevěná kuličková dráha.

Středočeský kraj provedl částečnou rekonstrukci budovy dětského domova.

I přes nepříznivé ekonomické podmínky bylo ve městě dokončeno několik podnikatelských projektů, které poskytují služby občanům. Po 32 letech byla otevřena restaurace U Kuklů. V parku začal poskytovat občerstvení a kávu pojízdný stánek Zručné dobroty. Ve Zručském dvoře byla otevřena kavárna Hellas. Na konci roku otevřela prodejna Teta a v roce 2021 otevře prodejna Pepco.

Ani v roce 2020 se nepodařilo sehnat zubaře do našeho města. Reklama, osobní komunikace, nabídka prostor pro zubařskou ordinaci (město zajistí a zafinancuje stavební úpravy) a nabídka městského bytu. Díky za každý nápad k získání zubaře do našeho města. Město nepoleví v úsilí a doufejme, že rok 2021 bude úspěšnější.

Dotace

Město podalo 25 žádostí o dotace do různých fondů. V 16 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 12,6 mil. korun. V 5 případech nám žádosti byly zamítnuty a u 4 žádostí čekáme na výsledek. Obdržené peníze směřovaly zejména do pečovatelské služby, sociální práce, výstavby rybníku či do našich lesů. Nepodařilo se zatím získat penízky na IV. etapu oprav Zručského zámku („Sklepení“). Radost nám udělala dotace na výstavbu městského rybníku a na pečovatelskou službu.

Hospodaření města

Na rok 2020 byl plán příjmů ve výši 106 mil. korun. Tento plán se podařilo naplnit a příjmy města byly 106,3 mil. korun. Výdaje dle plánu činily 133 mil. korun a skutečnost skončila 96,5 mil. korun. Městu se podařilo uspořit na provozních výdajích, na několika investicích a v částce je zahrnuta i rezerva 13 mil. korun, která nemusela být čerpána.. Zůstatek na konci roku 2020 je ve výši 36,5 mil. korun a máme tak vytvořenou finanční rezervu. Další finanční zálohu na rok 2021 máme ve formě možnosti čerpat úvěr ve výši 25 mil. korun s pevným úrokem 1,09 %. Jsme tak finančně připraveni nejen na rok 2021.

Závazky města činily v roce 2011 61 mil. korun (město si půjčilo na projekty z fondů EU, kterých se podařilo zrealizovat za posledních 15 let 44. Celkem za 350 mil. korun, kde dotace z EU byla 285 mil. korun a náš podíl 65 mil korun). V roce 2015 naše závazky klesly na 36 mil. korun a na konci roku 2020 mají výši 15,5 mil. korun. Splátky budou trvat do konce roku 2025 (úvěr má pevný úrok 0,57 %). V roce 2021 zaplatíme 3,5 mil. korun.

Práce městského úřadu, TS, správy majetku a kontroly

Celý rok Městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 3 000 úkonů. Bylo uzavřeno 42 manželství, 5 církevních sňatků a počet narozených dětí byl 46. Celkový počet obyvatel ke dni 1.1.2020 byl 4 861. Počet úmrtí za rok byl v počtu 74 občanů, přistěhovaných 87 občanů a odstěhovaných 84 občanů. Nejstaršímu občanovi Zruče nad Sázavou je 100 let. 79 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťují 4 pracovnice. Celkem pečovatelky provedly přes 19 tis. úkonů. Sociální odbor provedl za celý rok 123 návštěv u našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro 4 opatrovance v obci. Příspěvek na veřejného opatrovníka za rok 2020 byl ve výši 116 000,- Kč. Spolek pro občanské záležitosti písemně doručil 878 gratulací, uskutečnila se 1 zlatá svatba, 2 setkání při oslavě 90ti let našich občanů. Seniortaxi uskutečnilo 2997 jízd.

Velké poděkování všem pečovatelkám a vedoucí Štěpánce Malinové za to jak zvládli situaci s Covidem-19.

Technické služby a správa majetku (TSSM) prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň poskytovaly další služby pro firmy a občany. Mimo pravidelné činnosti se uskutečnilo kolem 2 200 úkonů mimo pravidelnou činnost. Zaměstnanci TSSM města se starali nejen o městské byty, ale o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov školských zařízení.

Do technických služeb a správy majetku byl zakoupen nový nákladní automobil Man s nosičem kontejneru, který nahradil dosluhující Avii za pořizovací cenu 2 100 000 korun. Město zakoupilo první elektromobil. V ceně 480 000 korun nám elektromobil Selvo slouží pro naše údržbáře. Dále byla pořízena nová sekvenční vrata (6ks) do dílen TSSM v ceně 435 000 korun a nový zdroj vytápění na tuhá paliva v ceně cca 36 000 korun. Byl koupen závěsný (na kontejner) vysavač na listí (85 000 korun), který nahradil při vysávání listí velký zametací vůz. Byla provedena ve středním rozsahu generální oprava multikáry v ceně 100 000 korun. K některým městským budovám byl zřízen dálkový přístup zabezpečení a zároveň i sledování a regulace topení.

Městská policie ve Zruči nad Sázavou v roce 2020 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu 7 zaměstnanců. Celkem bylo evidováno kolem 1 000 událostí. Naši strážníci byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, měření rychlosti, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Byl z větší části zprovozněn kamerový systém, který bude dokončen v roce 2021.

Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol včetně kontroly z finančního úřadu (výsledek budeme znát až v roce 2021). Audit z Krajského úřadu proběhl bez závad.

Rada a zastupitelstvo

Rada našeho města měla v roce 2020 24 zasedání a projednala 327 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou zasedalo osmkrát a přijalo 75 usnesení.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům města, radním a zastupitelům za jejich práci. Velké poděkování všem zdravotníkům, lékařům, lékárnicím, prodavačkám a prodavačům, učitelům a dalším, kteří pomohli zvládnou pandemii v minulém roce. Díky všem za to, že jste si navzájem pomáhali.

Přeji všem pohodový rok 2021.

Martin  Hujer,
starosta města Zruče n. S.