vv auto
Reklama

Středočeský kraj se zapojí do projektu Eduzměna

15. leden 2021, 11:34

Kutná Hora - Středočeský kraj se připojil k Memorandu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Eduzměna - Model regionální podpory vzdělávání. Nadační fond Eduzměna vznikl za účelem modernizace českého školství. Memorandum bylo slavnostně podepsáno ve čtvrtek 14. ledna 2021 v Kutné Hoře za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy, zástupce Nadačního fondu Eduzměna, starosty města Kutná Hora a dalších hostů.

"V Memorandu se zavazujeme podporovat projekt Eduzměna z pozice kraje a zřizovatele školských zařízení. Budeme především podporovat zapojování škol do projektu a vytvářet jim k tomu vhodné podmínky, případně také spolupracovat na informování o projektu,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha

Dalšími spolupracujícími subjekty jsou Nadační fond Eduzměna, MŠMT, MAS Lípa pro venkov z. s. a město Kutná Hora. Signatáři memoranda se za účelem posílení spolupráce a podpory realizace projektu Eduzměna během let 2020 až 2024 zavazují vytvářet podmínky, které ověří efektivní model podpory rozvoje kvality škol v regionu. 

Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem zmodernizovat české školství – připravit a zrealizovat systémovou změnu vzdělávacího systému. Funguje jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chce zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. Ve svém snažení se přitom zaměřuje na všechny aktéry, kteří do vzdělávacího systému vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti.

Nadační fond Eduzměna je iniciativou čtyř nadací –  Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dříve Nadační fond Avast), Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF.

TZ, JS, kr-stredocesky.cz
AVE_CZ
Reklama
Středočeský kraj se zapojí do projektu Eduzměna

Středočeský kraj se zapojí do projektu Eduzměna

15. leden 2021

Kutná Hora - Středočeský kraj se připojil k Memorandu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Eduzměna - Model regionální podpory vzdělávání. Nadační fond Eduzměna vznikl za účelem modernizace českého školství. Memorandum bylo slavnostně podepsáno ve čtvrtek 14. ledna 2021 v Kutné Hoře za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy, zástupce Nadačního fondu Eduzměna, starosty města Kutná Hora a dalších hostů.

"V Memorandu se zavazujeme podporovat projekt Eduzměna z pozice kraje a zřizovatele školských zařízení. Budeme především podporovat zapojování škol do projektu a vytvářet jim k tomu vhodné podmínky, případně také spolupracovat na informování o projektu,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha

Dalšími spolupracujícími subjekty jsou Nadační fond Eduzměna, MŠMT, MAS Lípa pro venkov z. s. a město Kutná Hora. Signatáři memoranda se za účelem posílení spolupráce a podpory realizace projektu Eduzměna během let 2020 až 2024 zavazují vytvářet podmínky, které ověří efektivní model podpory rozvoje kvality škol v regionu. 

Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem zmodernizovat české školství – připravit a zrealizovat systémovou změnu vzdělávacího systému. Funguje jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chce zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. Ve svém snažení se přitom zaměřuje na všechny aktéry, kteří do vzdělávacího systému vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti.

Nadační fond Eduzměna je iniciativou čtyř nadací –  Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dříve Nadační fond Avast), Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF.

TZ, JS, kr-stredocesky.cz