Villa Romantica
Reklama

Středověký důl Českého muzea stříbra se otevírá veřejnosti

3. červen 2020, 07:09

Kutná Hora - Od úterý 2. června má veřejnost opět možnost navštívit druhý prohlídkový okruh Českého muzea stříbra na Hrádku, který zahrnuje i návštěvu turisty oblíbeného původního středověkého stříbrného dolu. Ten bývá v provozu každoročně od začátku dubna do konce listopadu, nyní se ale otevírá po pravidelné zimní odstávce určené na rekonstrukce a údržbu ještě prodloužené o dvouměsíční zpoždění způsobené protipandemickými opatřeními.

„Prohlídky budou prozatím procházet druhým prohlídkovým okruhem, tedy i dolem, v hodinovém intervalu. Kapacita prohlídkové skupiny musela být snížena z původních 25 na 10 návštěvníků tak, abychom dodrželi aktuální hygienická nařízení. Samozřejmostí je dezinfekce přileb po každém návštěvníkovi a povrchů jako jsou např. zábradlí v šachtě při vstupu do dolu a výstupu z dolu. Návštěvníci se také sami mohou rozhodnout, zda si na prohlídku zapůjčí ochranný oděv – bílý havířský plášť tzv. perkytli. Její zapůjčení je zpoplatněno 25 korunami, neboť je nezbytné alespoň částečně pokrýt náklady na praní plášťů po každém použití,“ uvádí ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

V dubnu a květnu loňského roku navštívilo expozice a výstavy Hrádku téměř 40.000 návštěvníků. V červnu 2019 to bylo dalších více než 12.000 návštěvníků. Je zřejmé, že letošní čísla budou zcela jiná. „Dvouměsíční výpadek v návštěvnosti, prakticky nulový zahraniční turistický ruch, omezené fungování škol a snížení kapacity prohlídek má zásadní ekonomický dopad na činnost muzea. Nemalé jsou i náklady, které bylo v souvislosti se všemi opatřeními nutné vynaložit,“ dodává ještě Hrabánková. „Abychom v letošní sezóně zaujali návštěvníky, připravili jsme několik vylepšení a aktuálně také pracujeme na několika aktivitách v oblasti propagace muzea,“ dodává ještě.

Aby se zvýšil standard i bezpečnost prohlídek středověkého dolu, proběhly v něm při tom za poslední rok a půl investiční akce v celkové částce téměř 21 milionů korun z rozpočtu Středověkého kraje. Před loňskou turistickou sezónou bylo vyměněno kovové schodiště ve vstupní šachtě do dolu. Po ukončení sezóny 2019, od loňského podzimu, se v podzemí znovu intenzivně pracovalo.

Kompletně byl nově zabezpečen a zpevněn svah u výstupu z dolu a vyměněno bylo také venkovní schodiště. Byla zabezpečena celá nálezová šachta a její strop, vyměněna byla tzv. podzemní vyhlídková plošina a dřevěná pochozí plocha (chodník) v dobývce (části dolu) i celá pochozí plocha k východu. Nové jsou také elektrické rozvody pro osvětlení. Středověký důl v této inovované podobě nyní vítá své první letošní návštěvníky.

Prohlídkové okruhy Hrádku

I. okruh – Město stříbra
Tento okruh mapuje vývoj Kutné Hory od počátků až po její rozkvět v druhé nejvýznamnější město království.
Prohlídka probíhá individuálně bez průvodce. Vstupné: 70,- / 40,- Kč.

II. okruh – Cesta stříbra
Tento okruh přibližuje cestu stříbrné rudy od jejího dobytí po vyražení mince. Návštěvníci vybaveni svítilnou, helmou a perkytlí odcházejí do štoly svatého Jiří, kde v hloubce zhruba 34 m procházejí 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Prohlídka probíhá s průvodcem a trvá 1,5 hodiny. Vstupné: 140,- / 100,- Kč. Prohlídku tohoto okruhu je vhodné předem rezervovat.

tz
AVE_CZ
Reklama
Středověký důl Českého muzea stříbra se otevírá veřejnosti

Středověký důl Českého muzea stříbra se otevírá veřejnosti

3. červen 2020

Kutná Hora - Od úterý 2. června má veřejnost opět možnost navštívit druhý prohlídkový okruh Českého muzea stříbra na Hrádku, který zahrnuje i návštěvu turisty oblíbeného původního středověkého stříbrného dolu. Ten bývá v provozu každoročně od začátku dubna do konce listopadu, nyní se ale otevírá po pravidelné zimní odstávce určené na rekonstrukce a údržbu ještě prodloužené o dvouměsíční zpoždění způsobené protipandemickými opatřeními.

„Prohlídky budou prozatím procházet druhým prohlídkovým okruhem, tedy i dolem, v hodinovém intervalu. Kapacita prohlídkové skupiny musela být snížena z původních 25 na 10 návštěvníků tak, abychom dodrželi aktuální hygienická nařízení. Samozřejmostí je dezinfekce přileb po každém návštěvníkovi a povrchů jako jsou např. zábradlí v šachtě při vstupu do dolu a výstupu z dolu. Návštěvníci se také sami mohou rozhodnout, zda si na prohlídku zapůjčí ochranný oděv – bílý havířský plášť tzv. perkytli. Její zapůjčení je zpoplatněno 25 korunami, neboť je nezbytné alespoň částečně pokrýt náklady na praní plášťů po každém použití,“ uvádí ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

V dubnu a květnu loňského roku navštívilo expozice a výstavy Hrádku téměř 40.000 návštěvníků. V červnu 2019 to bylo dalších více než 12.000 návštěvníků. Je zřejmé, že letošní čísla budou zcela jiná. „Dvouměsíční výpadek v návštěvnosti, prakticky nulový zahraniční turistický ruch, omezené fungování škol a snížení kapacity prohlídek má zásadní ekonomický dopad na činnost muzea. Nemalé jsou i náklady, které bylo v souvislosti se všemi opatřeními nutné vynaložit,“ dodává ještě Hrabánková. „Abychom v letošní sezóně zaujali návštěvníky, připravili jsme několik vylepšení a aktuálně také pracujeme na několika aktivitách v oblasti propagace muzea,“ dodává ještě.

Aby se zvýšil standard i bezpečnost prohlídek středověkého dolu, proběhly v něm při tom za poslední rok a půl investiční akce v celkové částce téměř 21 milionů korun z rozpočtu Středověkého kraje. Před loňskou turistickou sezónou bylo vyměněno kovové schodiště ve vstupní šachtě do dolu. Po ukončení sezóny 2019, od loňského podzimu, se v podzemí znovu intenzivně pracovalo.

Kompletně byl nově zabezpečen a zpevněn svah u výstupu z dolu a vyměněno bylo také venkovní schodiště. Byla zabezpečena celá nálezová šachta a její strop, vyměněna byla tzv. podzemní vyhlídková plošina a dřevěná pochozí plocha (chodník) v dobývce (části dolu) i celá pochozí plocha k východu. Nové jsou také elektrické rozvody pro osvětlení. Středověký důl v této inovované podobě nyní vítá své první letošní návštěvníky.

Prohlídkové okruhy Hrádku

I. okruh – Město stříbra
Tento okruh mapuje vývoj Kutné Hory od počátků až po její rozkvět v druhé nejvýznamnější město království.
Prohlídka probíhá individuálně bez průvodce. Vstupné: 70,- / 40,- Kč.

II. okruh – Cesta stříbra
Tento okruh přibližuje cestu stříbrné rudy od jejího dobytí po vyražení mince. Návštěvníci vybaveni svítilnou, helmou a perkytlí odcházejí do štoly svatého Jiří, kde v hloubce zhruba 34 m procházejí 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Prohlídka probíhá s průvodcem a trvá 1,5 hodiny. Vstupné: 140,- / 100,- Kč. Prohlídku tohoto okruhu je vhodné předem rezervovat.

tz