Villa Romantica
Reklama

Středověký důl v Kutné Hoře čeká další velká oprava

19. září 2019, 07:14

Kutná Hora - V pondělí 9. září schválila Rada Středočeského kraje, že Českému muzeu stříbra pokryje celou sumu 6,1 milionu korun, která je nezbytná na velkou opravu tzv. nálezové šachtice, ležící v bezprostřední blízkosti muzejní prohlídkové trasy středověkého důlního díla, nazývaného někdy „důl Osel“.

Tato šachta umístěná před průčelím Jezuitské koleje byla otevřena v době objevu dolu a následně byla několik let používána jako přístupová cesta pro prvotní průzkum. Samotný důl byl pro veřejnost zpřístupněn v roce 1969 a v letošním roce tedy slaví 50 let svého turistického provozu. V 80. letech byla nálezová šachtice zpevněna ocelovou konstrukcí, která v průběhu uplynulých 30ti let postupně, ve značně agresivním podzemním prostředí, podlehla korozi. Ačkoli tato šachtice není přímou součástí prohlídkové trasy dolu, provádějí se v ní, stejně jako v samotném dole, pravidelné bezpečnostní kontroly báňských odborníků a statiků. Právě tyto kontroly upozornily na dožívající ocelové konstrukce instalované v šachtici a nutnost zásadních oprav. Na jaře byla proto šachtice prvotně zajištěna, aby se v ní mohl provést podrobný průzkum, který by navrhl postup oprav a stanovil předpokládanou cenu této velké opravy.

Vypracovaný projekt počítá s kompletní výměnou zkorodovaných ocelových konstrukcí, sanací stropu šachty a provedení hydroizolací, výměnou poklopu šachtice a kompletním zajištěním stropu v rozrážce, která sousedí s prohlídkovou trasou.

„Pravidelné báňské kontroly důlního díla, které probíhají mimo návštěvnickou sezónu a před každým jejím zahájením, jsou povinné ze zákona, neboť i naše středověké důlní dílo podléhá přísným předpisům Českého báňského úřadu,“ říká k tématu ředitelka Českého muzea stříbra PhDr. Světlana Hrabánková. „Děkujeme Středočeskému kraji – našemu zřizovateli, neboť pro nás opět vyčlenil nemalou finanční částku určenou na údržbu a zásadní stavební zásahy ve středověkém důlním díle. Jistě si to tato památka zaslouží, letos je to již 50 let, co je jedním z turisticky nejvyhledávanějších objektů ve Středních Čechách. Musíme si uvědomit, že podzemní prohlídkovou trasu navštíví ročně více než 100.000 lidí. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby opravy šachtice a já věřím, že celý projekt se stihne realizovat během každoroční zimní přestávky, kdy je důl pro návštěvníky uzavřen,“ říká ještě Hrabánková.

Podzimní prohlídky středověkého dolu nebudou přerušeny ani v případě, že by stavební práce započaly již před koncem října, tedy před ukončením turistické sezóny. „Pokud stavební práce začnou dříve, sice to omezí kapacitu prohlídek zhruba na polovinu, ale budeme provádět dál s tím rozdílem, že návštěvníci vejdou do důlního díla po schodišti v tzv. horním trejvu, projdou velkou část štoly a stejnou cestou se budou vracet zpět,“ doplňuje vedoucí průvodců Vojtěch Vörös.

Za poslední rok je to již druhý projekt zásadní opravy  Českým muzeem stříbra provozovaného středověkého dolu. Před otevřením letošní turistické sezóny bylo, také díky Středočeskému kraji (zřizovateli Českého muzea stříbra), po více než dvouleté přípravě a za téměř 7 milionů korun kompletně vyměněno schodiště pro sestup do středověkého dolu. Původní 35 metrů hluboké schodiště bylo do vstupní šachty instalováno v r. 1995 a sloužilo tedy návštěvníkům téměř čtvrt století.

Avšak těmito velkými projekty údržba středověkého dolu nekončí, v plánu jsou ještě další drobnější zásahy, kterými bude na další dlouhé období zajištěn bezpečný provoz této významné památky. Kutnohorský muzejní důl na oselském rudním pásmu, jehož původní části pocházejí ze 14. století patří mezi nejvýznamnější historické doly v ČR. Jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.

tz
AVE_CZ
Reklama
Středověký důl v Kutné Hoře čeká další velká oprava

Středověký důl v Kutné Hoře čeká další velká oprava

19. září 2019

Kutná Hora - V pondělí 9. září schválila Rada Středočeského kraje, že Českému muzeu stříbra pokryje celou sumu 6,1 milionu korun, která je nezbytná na velkou opravu tzv. nálezové šachtice, ležící v bezprostřední blízkosti muzejní prohlídkové trasy středověkého důlního díla, nazývaného někdy „důl Osel“.

Tato šachta umístěná před průčelím Jezuitské koleje byla otevřena v době objevu dolu a následně byla několik let používána jako přístupová cesta pro prvotní průzkum. Samotný důl byl pro veřejnost zpřístupněn v roce 1969 a v letošním roce tedy slaví 50 let svého turistického provozu. V 80. letech byla nálezová šachtice zpevněna ocelovou konstrukcí, která v průběhu uplynulých 30ti let postupně, ve značně agresivním podzemním prostředí, podlehla korozi. Ačkoli tato šachtice není přímou součástí prohlídkové trasy dolu, provádějí se v ní, stejně jako v samotném dole, pravidelné bezpečnostní kontroly báňských odborníků a statiků. Právě tyto kontroly upozornily na dožívající ocelové konstrukce instalované v šachtici a nutnost zásadních oprav. Na jaře byla proto šachtice prvotně zajištěna, aby se v ní mohl provést podrobný průzkum, který by navrhl postup oprav a stanovil předpokládanou cenu této velké opravy.

Vypracovaný projekt počítá s kompletní výměnou zkorodovaných ocelových konstrukcí, sanací stropu šachty a provedení hydroizolací, výměnou poklopu šachtice a kompletním zajištěním stropu v rozrážce, která sousedí s prohlídkovou trasou.

„Pravidelné báňské kontroly důlního díla, které probíhají mimo návštěvnickou sezónu a před každým jejím zahájením, jsou povinné ze zákona, neboť i naše středověké důlní dílo podléhá přísným předpisům Českého báňského úřadu,“ říká k tématu ředitelka Českého muzea stříbra PhDr. Světlana Hrabánková. „Děkujeme Středočeskému kraji – našemu zřizovateli, neboť pro nás opět vyčlenil nemalou finanční částku určenou na údržbu a zásadní stavební zásahy ve středověkém důlním díle. Jistě si to tato památka zaslouží, letos je to již 50 let, co je jedním z turisticky nejvyhledávanějších objektů ve Středních Čechách. Musíme si uvědomit, že podzemní prohlídkovou trasu navštíví ročně více než 100.000 lidí. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby opravy šachtice a já věřím, že celý projekt se stihne realizovat během každoroční zimní přestávky, kdy je důl pro návštěvníky uzavřen,“ říká ještě Hrabánková.

Podzimní prohlídky středověkého dolu nebudou přerušeny ani v případě, že by stavební práce započaly již před koncem října, tedy před ukončením turistické sezóny. „Pokud stavební práce začnou dříve, sice to omezí kapacitu prohlídek zhruba na polovinu, ale budeme provádět dál s tím rozdílem, že návštěvníci vejdou do důlního díla po schodišti v tzv. horním trejvu, projdou velkou část štoly a stejnou cestou se budou vracet zpět,“ doplňuje vedoucí průvodců Vojtěch Vörös.

Za poslední rok je to již druhý projekt zásadní opravy  Českým muzeem stříbra provozovaného středověkého dolu. Před otevřením letošní turistické sezóny bylo, také díky Středočeskému kraji (zřizovateli Českého muzea stříbra), po více než dvouleté přípravě a za téměř 7 milionů korun kompletně vyměněno schodiště pro sestup do středověkého dolu. Původní 35 metrů hluboké schodiště bylo do vstupní šachty instalováno v r. 1995 a sloužilo tedy návštěvníkům téměř čtvrt století.

Avšak těmito velkými projekty údržba středověkého dolu nekončí, v plánu jsou ještě další drobnější zásahy, kterými bude na další dlouhé období zajištěn bezpečný provoz této významné památky. Kutnohorský muzejní důl na oselském rudním pásmu, jehož původní části pocházejí ze 14. století patří mezi nejvýznamnější historické doly v ČR. Jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.

tz
Prohlédnout galerii