Termín zahájení demolice a výstavby nového malínského nadjezdu není zatím znám

18. prosinec 2012, 13:13
(aktualizováno: 18. prosinec 2012, 13:16)

Malín - S nadějí i obavami zároveň očekávají malínští občané i obyvatelé okolních obcí demolici a výstavbu nového malínského nadjezdu, která jim na více než dva roky zkomplikuje život. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládalo, že po ukončení výběrového řízení, by stavební práce mohly být zahájeny nejpozději na konci června 2012.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku, původně odhadovanou na 200 milionů korun však z důvodu odvolání neúspěšného uchazeče k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebylo dodnes ukončeno. Jaká je aktuální situace ohledně malínského nadjezdu a zda ŘSD počítá s realizací díla ve svém rozpočtu pro rok 2013 jsme se informovali u Ing. Miroslava Palečka, správce staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha.

"V návaznosti na předchozí podané informace můžeme k dnešnímu dni doplnit, že jakožto zadavatel  v otevřeném výběrovém řízení na veřejnou zakázku ´I/2 Kutná Hora most ev. č. 2-013´ jsme na základě doporučení hodnotící komise dne 23. 7. 2012 rozeslali rozhodnutí o výsledcích otevřeného výběrového řízení na nadlimitní zakázku jednotlivým uchazečům. Během zákonné lhůty jsme však obdrželi  od třech vyřazených uchazečů námitky proti rozhodnutí zadavatele. Podaným námitkám však s odůvodněním nebylo vyhověno a stěžovatelé byli v řádné lhůtě oznámením vyrozuměni.  Jeden z uvedených stěžovatelů ovšem využil svého oprávnění a podal 6. 9. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten následně na návrh navrhovatele  téhož dne zahájil správní řízení  a nařídil dne 26. 9. 2012 předběžné opatření, kdy zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu na plnění zakázky s vybraným uchazečem do doby, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.  Výsledek toho řízení není k dnešnímu dni stále ještě znám. Tímto nelze výběrové řízení stále ještě považovat za ukončené a není tedy ještě možné odhadovat termín možného předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací," konstatoval Ing. Paleček s tím, že finanční prostředky na takto prioritní akci, kdy se jedná o most s výrazně omezenou únosností, ve velmi špatném stavebně technickém stavu, jsou v této době zabezpečeny i na případnou realizaci v příštím roce 2013. "V současné době je pro nás prvořadé hledat takové řešení, které bude co nejkratší a které umožní zahájit stavbu nového mostu pokud možno na začátku stavební sezóny roku 2013," dodal Ing. Paleček.

Monika Pravdová, Obzory Kutnohorska
Komentáře
info - vložil KasJa - 18. prosinec 2012, 19:57

Myslím si,že kdyby se ten problém přímo nedotýkal někoho z novinářů, tak by o tom nebyla v novinách (O.K.) ani zmínka.

Tím nemyslím noviny Svoboda.info,tady jsou vždy aktuální informace ať pozitivní,tak i negativní.

info - vložil Občan z Malína - 18. prosinec 2012, 19:12

Díky za info,
Město se o poskytnutí těchto informací moc nezajímá a ani nenamáhá, náš osadní výbor už vůbec ne, proto díky této redakci, nebo tomu, kdo za článkem stojí.
Je vidět, že zvednout telefon a zeptat se je snadné.

Re: - vložil Anonymous - 18. prosinec 2012, 18:53

Obzory Kutnohorska si lidé přestali kupovat, že musejí svoje články zveřejňovat tady? :)))

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Termín zahájení demolice a výstavby nového malínského nadjezdu není zatím znám

Termín zahájení demolice a výstavby nového malínského nadjezdu není zatím znám

18. prosinec 2012
(aktualizováno: 18. prosinec 2012, 13:16)

Malín - S nadějí i obavami zároveň očekávají malínští občané i obyvatelé okolních obcí demolici a výstavbu nového malínského nadjezdu, která jim na více než dva roky zkomplikuje život. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládalo, že po ukončení výběrového řízení, by stavební práce mohly být zahájeny nejpozději na konci června 2012.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku, původně odhadovanou na 200 milionů korun však z důvodu odvolání neúspěšného uchazeče k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebylo dodnes ukončeno. Jaká je aktuální situace ohledně malínského nadjezdu a zda ŘSD počítá s realizací díla ve svém rozpočtu pro rok 2013 jsme se informovali u Ing. Miroslava Palečka, správce staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha.

"V návaznosti na předchozí podané informace můžeme k dnešnímu dni doplnit, že jakožto zadavatel  v otevřeném výběrovém řízení na veřejnou zakázku ´I/2 Kutná Hora most ev. č. 2-013´ jsme na základě doporučení hodnotící komise dne 23. 7. 2012 rozeslali rozhodnutí o výsledcích otevřeného výběrového řízení na nadlimitní zakázku jednotlivým uchazečům. Během zákonné lhůty jsme však obdrželi  od třech vyřazených uchazečů námitky proti rozhodnutí zadavatele. Podaným námitkám však s odůvodněním nebylo vyhověno a stěžovatelé byli v řádné lhůtě oznámením vyrozuměni.  Jeden z uvedených stěžovatelů ovšem využil svého oprávnění a podal 6. 9. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten následně na návrh navrhovatele  téhož dne zahájil správní řízení  a nařídil dne 26. 9. 2012 předběžné opatření, kdy zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu na plnění zakázky s vybraným uchazečem do doby, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.  Výsledek toho řízení není k dnešnímu dni stále ještě znám. Tímto nelze výběrové řízení stále ještě považovat za ukončené a není tedy ještě možné odhadovat termín možného předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací," konstatoval Ing. Paleček s tím, že finanční prostředky na takto prioritní akci, kdy se jedná o most s výrazně omezenou únosností, ve velmi špatném stavebně technickém stavu, jsou v této době zabezpečeny i na případnou realizaci v příštím roce 2013. "V současné době je pro nás prvořadé hledat takové řešení, které bude co nejkratší a které umožní zahájit stavbu nového mostu pokud možno na začátku stavební sezóny roku 2013," dodal Ing. Paleček.

Monika Pravdová, Obzory Kutnohorska