TIP: Intuitivní vidění dětí - pozvánka na kurz v Kutné Hoře

17. srpen 2016, 19:53

Kutná Hora - Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti ve věku 5-12 let, kteří mají zájem o rozvinutí a zlepšení svých schopností, odstranění či zmírnění neurologických, očních a jiných vad k navštívení tohoto jedinečného kurzu. Kurz se uskuteční v Kutné Hoře, ulice Vocelova 351 od 29.8. do 2.9. 2016. Kurz trvá 5 dní, každý den cca 2 hodiny. Děti pracují s lektorkou ve skupinách po 5 -6 dětech.

Co je to vlastně Intuitivní vidění dětí? 

Jedná se o aktivování mozkového centra podle metody M.Komissarova, které umožńuje přijímat informace bez použití smyslových orgánů. Tato dovednost prohlubuje kognitivní a jiné schopnosti, např. prohloubení vnímání, chápání souvislostí, zlepšuje schopnost učení, koncentraci, harmonizuje mozkové hemisféry a tím se zvyšuje IQ, prohlubuje talenty a sebejistotu, může upravit poruchy chování a to, co probíhá nejrychleji a nejmarkantněji je zlepšení zraku a dokonce i očních vad, které jsou popsány v odborné literatuře jako nevyléčitelné. S tímto fenoménem mám pár vlastních zkušeností. V dnešní době máme již nemálo přikladů „rozkoukání“ i slepých dětí.

Jak je již vědecky prokázáno, lidský mozek využívá asi necelých 10 % své celkové kapacity. Při tzv. „rozkoukání“ dítěte ve speciální tmavé masce, a tudíž při 100% vyřazení fyzického zraku, dochází k zapojení činnosti té části mozku, která nebyla doposud využívána. Tento proces autor metody nazývá aktivaci centra informačního vnímání.
Dalším speciálně přizpůsobeným tréninkem se činnost centra rozvíjí, zdokonaluje a ukotvuje natolik, že je posléze možné například načítat informace barev, libovolných tvarů a předmětů přes tak strukturovanou překážku, jako je betonová zeď, či na neomezenou vzdálenost.

Intuitivní vidění je jednou z metod k rozvoji mimosmyslových schopností.

Výsledky po absolvování kurzu lze rozdělit do dvou skupin:

1- prohloubení pozitivních vlastností, dovedností a kreativity dětí, jako je například okamžitá schopnost porozumět učební látce/situaci a prakticky aplikovat/reagovat, vnímat v souvislostech. To se prakticky projeví ve výrazném zlepšení prospěchu „bez učení“. Lepší naladění na potřeby jedince, kolektivu, sociálního prostředí – prohloubením empatie či sladění kognitivních funkcí s motorickými, které můžeme pozorovat při učení hry na hudební nástroje. Typickým příkladem je hra na klavír, spočívající ve čtení not, hraní deseti prsty a šlapání pedálu. O prohloubení kreativity vypovídá jedna z absolventek kurzu, která opakovaně zvítězila v několika výtvarných soutěžích, včetně celostátní (1. místo), ačkoliv původně ve svém tvoření výrazně nevynikala.

2- zlepšení či úplné odstranění neurologických vad, což by se dalo vysvětlit zharmonizováním mozkových hemisfér či zvýšením dosavadní mozkové kapacity.

Například vymizení epileptických projevů a přístrojově diagnostikovaného epileptického centra v mozku u desetiletého hocha. Okamžité snížení či úplné vysazení dioptrií u očních vad se dostavuje u téměř všech dětí absolvujících kurz. Výrazné zlepšení logopedických vad, dyslektických či legastenických projevů (koncentrace, čtení) či zklidnění nápadného chování.

O lektorce

Kurz vede zkušená lektorka Romana Sejk-Černická, která  žije od roku 1989 ve Švýcarském Bernu. Přes 20 let pracovala jako fyzioterapeutka v geriatrii a pár let vedla sportovní skupinu tělesně a duševně postižených mladistvých i dospělých.
V terapeutickém poradenství vychází ze znalosti/ dovednosti autopatie, kvantového léčení, sofioterapie, z terapie Su Jok a jejího filozofického základu Onnuri Medicine, z tradiční čínské medicíny, z energeticko-informačního léčení Reiki, The Reconnection a Reconnective Healing.

Sama prošla kurzy Přímého vnímání informací z okolí Marka Komissarova a její nadšení bylo tak velké, že se stala certifikovanou a licencovanou lektorkou této metody – Intuitivního vidění pro děti

Poznatky rodičů, které vnímali na svých dětech v průběhu kurzu v červnu na Moravě a po něm:

Petra, maminka Amálky (8 let), Marka a Martina (6 let), kteří se zúčastnili kurzu, napsala, že je vděčná za možnost dopřát svým dětem tento kurz a všem ho doporučuje, a uvádí několik změn, které měla možnost vnímat už během kurzu a následně po něm.
Všechny tři děti jsou k sobě pozornější, mírněji spolu komunikují, více chápou potřeby jeden druhého, ale i všech situací a událostí. Jsou ohleduplnější, zdvořilejší a smysl pro spravedlnost kladou na první místo. Mají větší sebevědomí, že dokážou a umí to, co se rozhodnou udělat. Více vyjadřují lásku mazlivostí. Oba dva kluci odložili brýle již první den kurzu. Martínek si pochvaluje, že mu jde pískání na flétnu tak, že může jít do nějakého sboru. Amálka si po třetím dnu kurzu sama, bez dohledu rodičů, bez přístupu na internet napsala domácí úkol, který zněl: ,,Napiš tři obce nebo města na J.“ Napsala Jiřín, Jankovice a Jankov. Nikdy jsme tato místa nenavštívili, ani se o nich spolu nebavili. Velmi se zlepšil přístup k psaní domácích úkolů a slovo učení chápe úplně jinak než doposud. Už jí nevadí, že se bude učit něco nového.

Markéta, maminka pětiletého Vojtíška s těžkou formou atopického ekzému, vyjádřila svou radost a vděčnost za to, že se mu již v průběhu kurzu ekzém viditelně zlepšil. Vojtíšek začal být více společenský, rozumný a komunikativní natolik, že se přestal stydět před cizími lidmi (pocit sebejistoty) a jednou dokonce zničehonic mluvil v rýmech.

Dalším zajímavým příkladem je pětiletá Lilinka, které neurologové diagnostikovali zkříženou lateralitu, do jejíchž projevů se zahrnuje i porucha řeči. Mluvený projev této dívenky byl pro běžné okolí téměř nesrozumitelný. Již třetí den kurzu jsme se s maminkou shodly, že se její řeč, výslovnost a srozumitelnost, výrazně zlepšila.

Slova lektorky

… je úžasné pozorovat děti v kurzu, jak druhý či třetí den odkládají silné dioptrické brýle (např. z 9 dioptrií na 2), náhle jako mávnutím proutku „zmoudří“, popisují věci, o kterých v očích rodičů „nemají ani páru“, hodnotí situace do hloubky, k jejich věku neobvykle a náhle nosí samé jedničky „bez učení“.
… našemu chlapci se v jeho devíti letech zřejmě díky této metodě po roce a půl od jejího absolvování otevřelo velmi kvalitní jasnovidění a jasnoslyšení.

Ukázka z prvního dne kurzu je zde!

plakat_A4_intuitivni_videni.jpg

PR
AVE_CZ
Reklama
 TIP: Intuitivní vidění dětí - pozvánka na kurz v Kutné Hoře

TIP: Intuitivní vidění dětí - pozvánka na kurz v Kutné Hoře

17. srpen 2016

Kutná Hora - Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti ve věku 5-12 let, kteří mají zájem o rozvinutí a zlepšení svých schopností, odstranění či zmírnění neurologických, očních a jiných vad k navštívení tohoto jedinečného kurzu. Kurz se uskuteční v Kutné Hoře, ulice Vocelova 351 od 29.8. do 2.9. 2016. Kurz trvá 5 dní, každý den cca 2 hodiny. Děti pracují s lektorkou ve skupinách po 5 -6 dětech.

Co je to vlastně Intuitivní vidění dětí? 

Jedná se o aktivování mozkového centra podle metody M.Komissarova, které umožńuje přijímat informace bez použití smyslových orgánů. Tato dovednost prohlubuje kognitivní a jiné schopnosti, např. prohloubení vnímání, chápání souvislostí, zlepšuje schopnost učení, koncentraci, harmonizuje mozkové hemisféry a tím se zvyšuje IQ, prohlubuje talenty a sebejistotu, může upravit poruchy chování a to, co probíhá nejrychleji a nejmarkantněji je zlepšení zraku a dokonce i očních vad, které jsou popsány v odborné literatuře jako nevyléčitelné. S tímto fenoménem mám pár vlastních zkušeností. V dnešní době máme již nemálo přikladů „rozkoukání“ i slepých dětí.

Jak je již vědecky prokázáno, lidský mozek využívá asi necelých 10 % své celkové kapacity. Při tzv. „rozkoukání“ dítěte ve speciální tmavé masce, a tudíž při 100% vyřazení fyzického zraku, dochází k zapojení činnosti té části mozku, která nebyla doposud využívána. Tento proces autor metody nazývá aktivaci centra informačního vnímání.
Dalším speciálně přizpůsobeným tréninkem se činnost centra rozvíjí, zdokonaluje a ukotvuje natolik, že je posléze možné například načítat informace barev, libovolných tvarů a předmětů přes tak strukturovanou překážku, jako je betonová zeď, či na neomezenou vzdálenost.

Intuitivní vidění je jednou z metod k rozvoji mimosmyslových schopností.

Výsledky po absolvování kurzu lze rozdělit do dvou skupin:

1- prohloubení pozitivních vlastností, dovedností a kreativity dětí, jako je například okamžitá schopnost porozumět učební látce/situaci a prakticky aplikovat/reagovat, vnímat v souvislostech. To se prakticky projeví ve výrazném zlepšení prospěchu „bez učení“. Lepší naladění na potřeby jedince, kolektivu, sociálního prostředí – prohloubením empatie či sladění kognitivních funkcí s motorickými, které můžeme pozorovat při učení hry na hudební nástroje. Typickým příkladem je hra na klavír, spočívající ve čtení not, hraní deseti prsty a šlapání pedálu. O prohloubení kreativity vypovídá jedna z absolventek kurzu, která opakovaně zvítězila v několika výtvarných soutěžích, včetně celostátní (1. místo), ačkoliv původně ve svém tvoření výrazně nevynikala.

2- zlepšení či úplné odstranění neurologických vad, což by se dalo vysvětlit zharmonizováním mozkových hemisfér či zvýšením dosavadní mozkové kapacity.

Například vymizení epileptických projevů a přístrojově diagnostikovaného epileptického centra v mozku u desetiletého hocha. Okamžité snížení či úplné vysazení dioptrií u očních vad se dostavuje u téměř všech dětí absolvujících kurz. Výrazné zlepšení logopedických vad, dyslektických či legastenických projevů (koncentrace, čtení) či zklidnění nápadného chování.

O lektorce

Kurz vede zkušená lektorka Romana Sejk-Černická, která  žije od roku 1989 ve Švýcarském Bernu. Přes 20 let pracovala jako fyzioterapeutka v geriatrii a pár let vedla sportovní skupinu tělesně a duševně postižených mladistvých i dospělých.
V terapeutickém poradenství vychází ze znalosti/ dovednosti autopatie, kvantového léčení, sofioterapie, z terapie Su Jok a jejího filozofického základu Onnuri Medicine, z tradiční čínské medicíny, z energeticko-informačního léčení Reiki, The Reconnection a Reconnective Healing.

Sama prošla kurzy Přímého vnímání informací z okolí Marka Komissarova a její nadšení bylo tak velké, že se stala certifikovanou a licencovanou lektorkou této metody – Intuitivního vidění pro děti

Poznatky rodičů, které vnímali na svých dětech v průběhu kurzu v červnu na Moravě a po něm:

Petra, maminka Amálky (8 let), Marka a Martina (6 let), kteří se zúčastnili kurzu, napsala, že je vděčná za možnost dopřát svým dětem tento kurz a všem ho doporučuje, a uvádí několik změn, které měla možnost vnímat už během kurzu a následně po něm.
Všechny tři děti jsou k sobě pozornější, mírněji spolu komunikují, více chápou potřeby jeden druhého, ale i všech situací a událostí. Jsou ohleduplnější, zdvořilejší a smysl pro spravedlnost kladou na první místo. Mají větší sebevědomí, že dokážou a umí to, co se rozhodnou udělat. Více vyjadřují lásku mazlivostí. Oba dva kluci odložili brýle již první den kurzu. Martínek si pochvaluje, že mu jde pískání na flétnu tak, že může jít do nějakého sboru. Amálka si po třetím dnu kurzu sama, bez dohledu rodičů, bez přístupu na internet napsala domácí úkol, který zněl: ,,Napiš tři obce nebo města na J.“ Napsala Jiřín, Jankovice a Jankov. Nikdy jsme tato místa nenavštívili, ani se o nich spolu nebavili. Velmi se zlepšil přístup k psaní domácích úkolů a slovo učení chápe úplně jinak než doposud. Už jí nevadí, že se bude učit něco nového.

Markéta, maminka pětiletého Vojtíška s těžkou formou atopického ekzému, vyjádřila svou radost a vděčnost za to, že se mu již v průběhu kurzu ekzém viditelně zlepšil. Vojtíšek začal být více společenský, rozumný a komunikativní natolik, že se přestal stydět před cizími lidmi (pocit sebejistoty) a jednou dokonce zničehonic mluvil v rýmech.

Dalším zajímavým příkladem je pětiletá Lilinka, které neurologové diagnostikovali zkříženou lateralitu, do jejíchž projevů se zahrnuje i porucha řeči. Mluvený projev této dívenky byl pro běžné okolí téměř nesrozumitelný. Již třetí den kurzu jsme se s maminkou shodly, že se její řeč, výslovnost a srozumitelnost, výrazně zlepšila.

Slova lektorky

… je úžasné pozorovat děti v kurzu, jak druhý či třetí den odkládají silné dioptrické brýle (např. z 9 dioptrií na 2), náhle jako mávnutím proutku „zmoudří“, popisují věci, o kterých v očích rodičů „nemají ani páru“, hodnotí situace do hloubky, k jejich věku neobvykle a náhle nosí samé jedničky „bez učení“.
… našemu chlapci se v jeho devíti letech zřejmě díky této metodě po roce a půl od jejího absolvování otevřelo velmi kvalitní jasnovidění a jasnoslyšení.

Ukázka z prvního dne kurzu je zde!

plakat_A4_intuitivni_videni.jpg

PR