Villa Romantica
Reklama

Tomáš Havlíček: Jako krajský zastupitel bych chtěl získat peníze na rekonstrukci kutnohorského bazénu

7. říjen 2016, 08:07

Kutná Hora - O hlasy voličů v nadcházejících volbách se uchází i Tomáš Havlíček z Kutné Hory, člen krajského zastupitelstva za ODS.

Jste krajským zastupitelem už 8 let, proč jste se rozhodl znovu kandidovat?
Za těch osm let jsem nasbíral mnoho zkušeností. Opoziční práce je náročná a není moc vidět. Máme novou kandidátku, kde je spousta mladých lidí se vzděláním a zkušenostmi. Jsem rád součástí takového týmu a věřím, že dokážeme udělat takový výsledek ve volbách, abychom mohli prosadit většinu bodů našeho volebního programu.

Máte jasno, s kým byste v novém krajském zastupitelstvu chtěli spolupracovat?
Víme jistě, s kým spolupracovat nebudeme. Určitě nepůjdeme do žádné koalice či dohody s KSČM. S ostatními subjekty budeme samozřejmě jednat, protože to je jediná možnost, jak dostát slibům, které jsme dali voličům. Je pro nás důležité, abychom měli silnou pozici pro povolební vyjednávání. Snad nám k tomu voliči svými hlasy pomohou.

Myslíte, že budou i v letošních volbách rozhodovat celostátní témata?
Bohužel asi ano. Mnoho lidí neví, jaké možnosti a povinnosti kraj má. Samozřejmě se orientují zejména dle klíčových celostátních či nadnárodních témat. Jiné to zřejmě nebude ani v těchto volbách. My však nechceme pokrytecky nabízet něco, co víme, že není v pravomoci kraje. Soustředíme se na krajská témata, která ovlivňují mnohdy životy lidí více, než témata celostátní. Např. dopravní obslužnost, stav komunikací, zdravotnictví, střední školství či sociální služby. To všechno jsou témata, která kraj může ovlivnit.

Jedním z vašich témat je doprava v okolí Prahy a dosažitelnost hlavního města. Můžete konkrétně upřesnit, jak byste si řešení představovali?
Z hlediska dopravní obslužnosti bychom chtěli prosadit cestování na jednu jízdenku v rámci Středočeského kraje až do centra Prahy. Prioritou je pro nás samozřejmě dostavba okruhu kolem Prahy. Vyřadit tuto akci z prioritních staveb a díky tomu dělat novou studii vlivu na životní prostředí (otázka několika let), je pro nás naprosto nepochopitelný krok. Naprosto nezbytná je komunikace s Prahou ohledně možnosti parkování a modrých zón. Parkoviště P+R jsou kapacitně nedostatečná a postup magistrátu činí mnoha obyvatelům Středočeského kraje nemalé problémy.

Jaké nástroje má kraj při vyjednávání s pražským magistrátem? Je prosazení vašich představ v tomto směru reálné?
Vzhledem k naprosté územní provázanosti Prahy a Středočeského kraje je nezbytné, aby byly veškeré postupy řešeny oběma stranami ve shodě. Pokud primátorka na jednání rady nevpustí hejtmana, pak je něco špatně. Středočeský kraj také dokáže škodit obyvatelům Prahy a znepříjemnit jim život, to však není řešením. Řešením je sjednotit postup tak, aby to bylo ku prospěchu obyvatelům Prahy i Středočeského kraje. Reálné to rozhodně je, ale musí se tomu někdo patřičně věnovat.

ODS dlouhodobě deklaruje podporu podnikání, co může v tomto směru podniknout Středočeský kraj?
Je třeba zjednodušit komunikaci podnikatelů a veřejnosti s krajem. Podpoříme vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací při inovacích a vědeckovýzkumných projektech. Zasadíme se o rozvoj cyklostezek, kvalitní sítě cyklotras a lepší dopravní infrastrukturu na řekách. To je to nejlepší, co může kraj udělat pro rozvoj cestovního ruchu. Zajistíme rozvoj bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá cestou menších realistických projektů. Kraj ponese odpovědnost za koordinaci jednotlivých kroků.

Profesí jste ekonom a ve stávajícím krajském zastupitelstvu se jako místopředseda Finančního výboru věnujete hlavně penězům. Kde vidíte hlavní rezervy Středočeského kraje?
Hlavní rezervy vidím v neustálém navyšování běžných výdajů na úkor investic. Kraj neumí investovat, což má silné ekonomické dopady. V době, kdy má kraj díky rostoucí ekonomice rekordní příjmy ze sdílených daní, měl by se zvyšovat poměr investic k běžným výdajům. Ne naopak, jak se tomu děje teď.

Jedním z volebních témat ODS je "zrychlení výstavby a opravy silnic" - kolik peněz kraj v současné době investuje do komunikací a jak byste si to představovali po volbách?
Ještě v roce 2008 byly vlastní zdroje kraje v oblasti silnic více jak 1,5 miliardy Kč. Za současné krajské vlády je to dlouhodobě zhruba polovina. Za těch 8 let tedy chybí v systému několik miliard korun. Důsledkem toho je žalostný stav silnic a zejména havarijní stav mostů. Kraj musí brát silnice jako jednu ze svých priorit a v rámci rozpočtu se musí vrátit k částkám kolem 1,5 miliardy Kč ročně.

Dalším heslem ODS je "komunikace s úřady elektronicky a z domova" - může na tom pracovat Středočeský kraj samostatně (případně jak) a nebo je toto celkové řešení jen v rukou vlády ČR?
Bylo by samozřejmě jednodušší a ekonomicky výhodnější, pokud by elektronickou komunikaci zaštítila vláda. V současné době však vláda lidem spíše byrokracii přidává, než ubírá. Proto nezbývá, než postupovat samostatně. Řešení není zase tak složité, jen musí být vůle. Pro občany, kteří budou chtít komunikovat s úřadem současným způsobem, samozřejmě zůstane tato možnost zachována.

Jakou očekáváte volební účast a výsledek?
Moje očekávání nejsou důležitá. Důležité je, aby lidé k volbám přišli a to bez ohledu na to, zda budou volit nás, nebo někoho jiného. Voličům přeji šťastnou ruku a za případnou podporu jim předem děkuji.

Je nějaké téma, které byste chtěl jako krajský zastupitel řešit ve prospěch Kutné Hory?
Ano. Pokud se nám podaří vytvořit koalici a budeme ve vedení kraje, chtěl bych pro Kutnou Horu získat finanční prostředky na rekonstrukci bazénu. Okresní město si zaslouží výrazně lepší prostředí, než jaké současný bazén nabízí.

PR
AVE_CZ
Reklama
Tomáš Havlíček: Jako krajský zastupitel bych chtěl získat peníze na rekonstrukci kutnohorského bazénu

Tomáš Havlíček: Jako krajský zastupitel bych chtěl získat peníze na rekonstrukci kutnohorského bazénu

7. říjen 2016

Kutná Hora - O hlasy voličů v nadcházejících volbách se uchází i Tomáš Havlíček z Kutné Hory, člen krajského zastupitelstva za ODS.

Jste krajským zastupitelem už 8 let, proč jste se rozhodl znovu kandidovat?
Za těch osm let jsem nasbíral mnoho zkušeností. Opoziční práce je náročná a není moc vidět. Máme novou kandidátku, kde je spousta mladých lidí se vzděláním a zkušenostmi. Jsem rád součástí takového týmu a věřím, že dokážeme udělat takový výsledek ve volbách, abychom mohli prosadit většinu bodů našeho volebního programu.

Máte jasno, s kým byste v novém krajském zastupitelstvu chtěli spolupracovat?
Víme jistě, s kým spolupracovat nebudeme. Určitě nepůjdeme do žádné koalice či dohody s KSČM. S ostatními subjekty budeme samozřejmě jednat, protože to je jediná možnost, jak dostát slibům, které jsme dali voličům. Je pro nás důležité, abychom měli silnou pozici pro povolební vyjednávání. Snad nám k tomu voliči svými hlasy pomohou.

Myslíte, že budou i v letošních volbách rozhodovat celostátní témata?
Bohužel asi ano. Mnoho lidí neví, jaké možnosti a povinnosti kraj má. Samozřejmě se orientují zejména dle klíčových celostátních či nadnárodních témat. Jiné to zřejmě nebude ani v těchto volbách. My však nechceme pokrytecky nabízet něco, co víme, že není v pravomoci kraje. Soustředíme se na krajská témata, která ovlivňují mnohdy životy lidí více, než témata celostátní. Např. dopravní obslužnost, stav komunikací, zdravotnictví, střední školství či sociální služby. To všechno jsou témata, která kraj může ovlivnit.

Jedním z vašich témat je doprava v okolí Prahy a dosažitelnost hlavního města. Můžete konkrétně upřesnit, jak byste si řešení představovali?
Z hlediska dopravní obslužnosti bychom chtěli prosadit cestování na jednu jízdenku v rámci Středočeského kraje až do centra Prahy. Prioritou je pro nás samozřejmě dostavba okruhu kolem Prahy. Vyřadit tuto akci z prioritních staveb a díky tomu dělat novou studii vlivu na životní prostředí (otázka několika let), je pro nás naprosto nepochopitelný krok. Naprosto nezbytná je komunikace s Prahou ohledně možnosti parkování a modrých zón. Parkoviště P+R jsou kapacitně nedostatečná a postup magistrátu činí mnoha obyvatelům Středočeského kraje nemalé problémy.

Jaké nástroje má kraj při vyjednávání s pražským magistrátem? Je prosazení vašich představ v tomto směru reálné?
Vzhledem k naprosté územní provázanosti Prahy a Středočeského kraje je nezbytné, aby byly veškeré postupy řešeny oběma stranami ve shodě. Pokud primátorka na jednání rady nevpustí hejtmana, pak je něco špatně. Středočeský kraj také dokáže škodit obyvatelům Prahy a znepříjemnit jim život, to však není řešením. Řešením je sjednotit postup tak, aby to bylo ku prospěchu obyvatelům Prahy i Středočeského kraje. Reálné to rozhodně je, ale musí se tomu někdo patřičně věnovat.

ODS dlouhodobě deklaruje podporu podnikání, co může v tomto směru podniknout Středočeský kraj?
Je třeba zjednodušit komunikaci podnikatelů a veřejnosti s krajem. Podpoříme vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací při inovacích a vědeckovýzkumných projektech. Zasadíme se o rozvoj cyklostezek, kvalitní sítě cyklotras a lepší dopravní infrastrukturu na řekách. To je to nejlepší, co může kraj udělat pro rozvoj cestovního ruchu. Zajistíme rozvoj bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá cestou menších realistických projektů. Kraj ponese odpovědnost za koordinaci jednotlivých kroků.

Profesí jste ekonom a ve stávajícím krajském zastupitelstvu se jako místopředseda Finančního výboru věnujete hlavně penězům. Kde vidíte hlavní rezervy Středočeského kraje?
Hlavní rezervy vidím v neustálém navyšování běžných výdajů na úkor investic. Kraj neumí investovat, což má silné ekonomické dopady. V době, kdy má kraj díky rostoucí ekonomice rekordní příjmy ze sdílených daní, měl by se zvyšovat poměr investic k běžným výdajům. Ne naopak, jak se tomu děje teď.

Jedním z volebních témat ODS je "zrychlení výstavby a opravy silnic" - kolik peněz kraj v současné době investuje do komunikací a jak byste si to představovali po volbách?
Ještě v roce 2008 byly vlastní zdroje kraje v oblasti silnic více jak 1,5 miliardy Kč. Za současné krajské vlády je to dlouhodobě zhruba polovina. Za těch 8 let tedy chybí v systému několik miliard korun. Důsledkem toho je žalostný stav silnic a zejména havarijní stav mostů. Kraj musí brát silnice jako jednu ze svých priorit a v rámci rozpočtu se musí vrátit k částkám kolem 1,5 miliardy Kč ročně.

Dalším heslem ODS je "komunikace s úřady elektronicky a z domova" - může na tom pracovat Středočeský kraj samostatně (případně jak) a nebo je toto celkové řešení jen v rukou vlády ČR?
Bylo by samozřejmě jednodušší a ekonomicky výhodnější, pokud by elektronickou komunikaci zaštítila vláda. V současné době však vláda lidem spíše byrokracii přidává, než ubírá. Proto nezbývá, než postupovat samostatně. Řešení není zase tak složité, jen musí být vůle. Pro občany, kteří budou chtít komunikovat s úřadem současným způsobem, samozřejmě zůstane tato možnost zachována.

Jakou očekáváte volební účast a výsledek?
Moje očekávání nejsou důležitá. Důležité je, aby lidé k volbám přišli a to bez ohledu na to, zda budou volit nás, nebo někoho jiného. Voličům přeji šťastnou ruku a za případnou podporu jim předem děkuji.

Je nějaké téma, které byste chtěl jako krajský zastupitel řešit ve prospěch Kutné Hory?
Ano. Pokud se nám podaří vytvořit koalici a budeme ve vedení kraje, chtěl bych pro Kutnou Horu získat finanční prostředky na rekonstrukci bazénu. Okresní město si zaslouží výrazně lepší prostředí, než jaké současný bazén nabízí.

PR