Vytvořená pracovní skupina začala s přípravnou adventního období 2019

12. únor 2019, 07:55

Kutná Hora - Podle slov starosty Josefa Viktory si rada vzala za své vánoční program v Kutné Hoře a využití Palackého náměstí nejen v tomto období. "Navrhli jsme pracovní skupinu z místních lidí, která by měla připravit návrhy," uvedl starosta.

"Chtěli bychom do toho více zapojit odbor kultury, jsou dané termíny tak, aby se tato záležitost neřešila na poslední chvíli," naznačil Josef Viktora. "Jde hlavně o problematiku stánků a jejich napojení na elektriku. Budeme se snažit finančně akci posílit, budeme se snažit, aby město ožilo nejen o adventu," slíbil.

Místostarostka Silvia Doušová před časem slíbila, že bude jednat s podnikateli v centru Kutné Hory. Právě příprava adventu by mohlo být jedním s témat, které mohou podnikatelé a obyvatelé centra obohatit svými zkušenostmi. "Pracovní skupinu mám na starosta za vedení města já, ve skupině jsou dále zastupitel Josef Kraus, zastupitelka Soňa Žáčková, která má praktické zkušenosti s využíváním stánků, za odbor kultury je ve skupině Pavel Ladra, za Technické služby Jan Jäger, za technické oddělení Andrea Bodišová, za oddělení cestovního ruchu a marketingu Eliška Tivodarová, za informační centrum Martina Bucifal a za fond censtovního ruchu Edita Dvorská, která program už připravovala," vypočítala Silvia Doušová a dodala: "Nyní se jedná o přípravu oživení centra, až trhy budou, určitě v další fázi budeme jednat s podnikateli. V tuto chvíli bude skupina řešit především elektrifikaci a možnosti využití." Slib jednání s podnikateli prý Silvia Doušová dodrží. "První jednání svolám do konce března, nyní se ale hodně točíme kolem nemocnice a věcí je tolik, že je musíme řešit postupně," upozornila.

Vedení města nyní počítá s vybudováním elktrických přípojek pro stánky na Palackého náměstí, nikoliv třeba v prostoru před Jezuitskou kolejí. "I tak to bude projekt přes milion korun," uzavřela Silvia Doušová.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Vytvořená pracovní skupina začala s přípravnou adventního období 2019

Vytvořená pracovní skupina začala s přípravnou adventního období 2019

12. únor 2019

Kutná Hora - Podle slov starosty Josefa Viktory si rada vzala za své vánoční program v Kutné Hoře a využití Palackého náměstí nejen v tomto období. "Navrhli jsme pracovní skupinu z místních lidí, která by měla připravit návrhy," uvedl starosta.

"Chtěli bychom do toho více zapojit odbor kultury, jsou dané termíny tak, aby se tato záležitost neřešila na poslední chvíli," naznačil Josef Viktora. "Jde hlavně o problematiku stánků a jejich napojení na elektriku. Budeme se snažit finančně akci posílit, budeme se snažit, aby město ožilo nejen o adventu," slíbil.

Místostarostka Silvia Doušová před časem slíbila, že bude jednat s podnikateli v centru Kutné Hory. Právě příprava adventu by mohlo být jedním s témat, které mohou podnikatelé a obyvatelé centra obohatit svými zkušenostmi. "Pracovní skupinu mám na starosta za vedení města já, ve skupině jsou dále zastupitel Josef Kraus, zastupitelka Soňa Žáčková, která má praktické zkušenosti s využíváním stánků, za odbor kultury je ve skupině Pavel Ladra, za Technické služby Jan Jäger, za technické oddělení Andrea Bodišová, za oddělení cestovního ruchu a marketingu Eliška Tivodarová, za informační centrum Martina Bucifal a za fond censtovního ruchu Edita Dvorská, která program už připravovala," vypočítala Silvia Doušová a dodala: "Nyní se jedná o přípravu oživení centra, až trhy budou, určitě v další fázi budeme jednat s podnikateli. V tuto chvíli bude skupina řešit především elektrifikaci a možnosti využití." Slib jednání s podnikateli prý Silvia Doušová dodrží. "První jednání svolám do konce března, nyní se ale hodně točíme kolem nemocnice a věcí je tolik, že je musíme řešit postupně," upozornila.

Vedení města nyní počítá s vybudováním elktrických přípojek pro stánky na Palackého náměstí, nikoliv třeba v prostoru před Jezuitskou kolejí. "I tak to bude projekt přes milion korun," uzavřela Silvia Doušová.

René Svoboda