Z šachty středověkého důlního díla vyzvedli větrák, nyní je v rukou odborníků

15. květen 2019, 07:54

Kutná Hora - Výjimečný úspěch zaznamenali badatelé v kutnohorských štolách v minulém roce:  Ve středověkém dolu v jižní části Grejfského pásma objevili stroj, kterým byli horníci zásobování vzduchem. Fragmenty podobného stroje se již v minulosti našly, ovšem "kutnohorský" nález je unikátní zejména v tom, že se "větrák" pro cirkulaci vzduchu zachoval v uceleném stavu.

Členové Hornického spolku Barbora, České speleologické společnosti a Archeologického ústavu AVČR středověké zařízení vyzdvihli o víkendu. "Akce měla i nečekanou mezinárodní účast z Dippoldiswalde, kde podrobně dokumentovali historický stříbrný důl z 12. století," píší členové spolku Barbora na svém facebookovém profilu.

Vyzvednutí větráku nebylo ovšem vůbec jednoduché - členové Hornického spolku Barbora, speleologové a archeologové pracovali ve zhruba třicetimetrové hloubce, museli stroj opatrně rozebrat, pečlivě ho zabalit a až poté byly jeho části transportovány na povrch. Vše bylo samozřejmě nutné před započetím prací i během nich dokumentovat, proto archeologové zvolili metodu scanningu 3D scanerem a snímání prací pomocí kamerového systému. "Jednotlivé části stroje musí být pečlivě zabaleny, aby nedošlo k vysušení - stroj byl zatopený několik stovek let a po vyzvednutí na povrch by se ztrátou vlhkosti rozpadl," upozornil Ivan Kozák z Hornického spolku Barbora.

"Po vyzvednutí jsou části stroje postupně převáženy na archeologické pracoviště do Bylan, kde se provádí jeho prvotní očištění a opětovné digitální nasnímání, aby bylo možné ho digitálně sestavit a neničily se zbytečně jeho díly manipulací. Následně budou všechny komponenty převezeny do Jihlavy, kde se ponoří do speciálního roztoku, který ze dřeva vytěsní vodu a nahradí ji složkou, jež ve dřevních vláknech ztuhne a tím dřevo zpevní celý tento proces bude trvat přibližně rok a poté je v plánu stroj sestavit do původní podoby. Přáli bychom si,  aby byl po skončení prací - pokud se vše povede - vystaven pro veřejnost v našem regionu, kam podle mého patří," popsal další osud větracího stroje Ivan Kozák.

Hornický spolek Barbora

vznikl v roce 2003 z členů kutnohorské pracovní skupiny České speleologické společnosti, 5-05 Trias Pardubice. O vzniku spolku bylo rozhodnuto vzhledem k tomu, že  místní členové Triasu byli od prvopočátku působení v kutnohorském hornickém revíru zaměřeni na dokumentaci zdejšího montánního podzemí a zároveň proto, že jejich činnost se po novelizaci báňského zákoníku musela podřídit legislativě Báňského úřadu.

I Vesměs všichni členové se od počátku 90. let podíleli na činnosti ZO 5-05 Trias monitorováním projevů poddolování a dokumentací důlních děl v celém kutnohorském revíru. Bylo tak vypracováno několik etapových zpráv, hlavně v lokalitách na Kaňku, v Muzejním dole a v poslední době se intenzivně pracuje na dokumentaci důlních děl na Grejfském pásmu, speciálně na lokalitě dolu Bylanka IV.

Videodokument o nálezu středověkého větráku

Dokument pojednává o unikátním nálezu, objeveném v zatopeném hloubení středověkého stříbronosného dolu, o který se stará Hornický spolek Barbora z Kutné Hory. Dokument byl vytvořen v rámci testování dokumentačních technologií, kterými bude tato technická památka dokumentována archeology při jejím vyzvedávání.

René Svoboda, foto res a archiv Hornického spolku Barbora

Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Z šachty středověkého důlního díla vyzvedli větrák, nyní je v rukou odborníků

Z šachty středověkého důlního díla vyzvedli větrák, nyní je v rukou odborníků

15. Květen 2019

Kutná Hora - Výjimečný úspěch zaznamenali badatelé v kutnohorských štolách v minulém roce:  Ve středověkém dolu v jižní části Grejfského pásma objevili stroj, kterým byli horníci zásobování vzduchem. Fragmenty podobného stroje se již v minulosti našly, ovšem "kutnohorský" nález je unikátní zejména v tom, že se "větrák" pro cirkulaci vzduchu zachoval v uceleném stavu.

Členové Hornického spolku Barbora, České speleologické společnosti a Archeologického ústavu AVČR středověké zařízení vyzdvihli o víkendu. "Akce měla i nečekanou mezinárodní účast z Dippoldiswalde, kde podrobně dokumentovali historický stříbrný důl z 12. století," píší členové spolku Barbora na svém facebookovém profilu.

Vyzvednutí větráku nebylo ovšem vůbec jednoduché - členové Hornického spolku Barbora, speleologové a archeologové pracovali ve zhruba třicetimetrové hloubce, museli stroj opatrně rozebrat, pečlivě ho zabalit a až poté byly jeho části transportovány na povrch. Vše bylo samozřejmě nutné před započetím prací i během nich dokumentovat, proto archeologové zvolili metodu scanningu 3D scanerem a snímání prací pomocí kamerového systému. "Jednotlivé části stroje musí být pečlivě zabaleny, aby nedošlo k vysušení - stroj byl zatopený několik stovek let a po vyzvednutí na povrch by se ztrátou vlhkosti rozpadl," upozornil Ivan Kozák z Hornického spolku Barbora.

"Po vyzvednutí jsou části stroje postupně převáženy na archeologické pracoviště do Bylan, kde se provádí jeho prvotní očištění a opětovné digitální nasnímání, aby bylo možné ho digitálně sestavit a neničily se zbytečně jeho díly manipulací. Následně budou všechny komponenty převezeny do Jihlavy, kde se ponoří do speciálního roztoku, který ze dřeva vytěsní vodu a nahradí ji složkou, jež ve dřevních vláknech ztuhne a tím dřevo zpevní celý tento proces bude trvat přibližně rok a poté je v plánu stroj sestavit do původní podoby. Přáli bychom si,  aby byl po skončení prací - pokud se vše povede - vystaven pro veřejnost v našem regionu, kam podle mého patří," popsal další osud větracího stroje Ivan Kozák.

Hornický spolek Barbora

vznikl v roce 2003 z členů kutnohorské pracovní skupiny České speleologické společnosti, 5-05 Trias Pardubice. O vzniku spolku bylo rozhodnuto vzhledem k tomu, že  místní členové Triasu byli od prvopočátku působení v kutnohorském hornickém revíru zaměřeni na dokumentaci zdejšího montánního podzemí a zároveň proto, že jejich činnost se po novelizaci báňského zákoníku musela podřídit legislativě Báňského úřadu.

I Vesměs všichni členové se od počátku 90. let podíleli na činnosti ZO 5-05 Trias monitorováním projevů poddolování a dokumentací důlních děl v celém kutnohorském revíru. Bylo tak vypracováno několik etapových zpráv, hlavně v lokalitách na Kaňku, v Muzejním dole a v poslední době se intenzivně pracuje na dokumentaci důlních děl na Grejfském pásmu, speciálně na lokalitě dolu Bylanka IV.

Videodokument o nálezu středověkého větráku

Dokument pojednává o unikátním nálezu, objeveném v zatopeném hloubení středověkého stříbronosného dolu, o který se stará Hornický spolek Barbora z Kutné Hory. Dokument byl vytvořen v rámci testování dokumentačních technologií, kterými bude tato technická památka dokumentována archeology při jejím vyzvedávání.

René Svoboda, foto res a archiv Hornického spolku Barbora

Prohlédnout galerii