vv auto
Reklama

Zastupitelé Kutné Hory se opět nesejdou, úřad není schopen zajistit podmínky zasedání

9. duben 2020, 07:49

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé měli jednat ve čtvrtek 9. dubna prostřednictvím videokonference. To byl už třetí termín zastupitelstva, které se mělo sejít 17. března. Nakonec se nejvyšší orgán Kutné Hory nesejde ani elektronicky.

"Na základě pověření pana starosty si Vás dovoluji informovat, že z důvodu přijetí usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 publikovaným pod č. 151/2020 Sb., kterým rozhodla vláda o přijetí krizového patření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, se jednání zastupitelstva města Kutná Hora na den 9. dubna 2020 ruší, neboť  by úřad nebyl schopen zajistit podmínky pro jeho konání. O dalším postupu a svolání zastupitelstva budete včas informováni," poslala informaci zastupitelům vedoucí odboru kanceláře tajemníka Adéla Kloudová.

Zmiňované opatření vlády č. 388 konání obecních zastupitelstev umožňuje za splnění několika podmínek:
1) Vláda ukládá, aby zastupitelé při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržoval mezi sebou odstup nejméně dva metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest.

2) Uzemní samosprávné celky mají vhodným způsobem zapespečit:
- dodržování povinnosti podle bodu 1
- zachování možnosti veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Vláda územním samosprávným celkům současně doporučila:
1) Účast zastupitelů a ostatních osob, včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva prostředky komunikace na dálku umožňujícím účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

2) V případě osobní účasti všech zainteresovaných osob zajistit oddělení členů zastupitelstev od ostatních osob vhodnými prostředky, např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru.

3) Přiměřeně aplikovat tato opatření i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů.

Vláda současně zrušila své usnesení č. 274 ze dne 23. března 2020, kterým uložila územním samosprávným celkům konání zasedání zastupitelstev pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Zastupitelé Kutné Hory se opět nesejdou, úřad není schopen zajistit podmínky zasedání

Zastupitelé Kutné Hory se opět nesejdou, úřad není schopen zajistit podmínky zasedání

9. duben 2020

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé měli jednat ve čtvrtek 9. dubna prostřednictvím videokonference. To byl už třetí termín zastupitelstva, které se mělo sejít 17. března. Nakonec se nejvyšší orgán Kutné Hory nesejde ani elektronicky.

"Na základě pověření pana starosty si Vás dovoluji informovat, že z důvodu přijetí usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 publikovaným pod č. 151/2020 Sb., kterým rozhodla vláda o přijetí krizového patření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, se jednání zastupitelstva města Kutná Hora na den 9. dubna 2020 ruší, neboť  by úřad nebyl schopen zajistit podmínky pro jeho konání. O dalším postupu a svolání zastupitelstva budete včas informováni," poslala informaci zastupitelům vedoucí odboru kanceláře tajemníka Adéla Kloudová.

Zmiňované opatření vlády č. 388 konání obecních zastupitelstev umožňuje za splnění několika podmínek:
1) Vláda ukládá, aby zastupitelé při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržoval mezi sebou odstup nejméně dva metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest.

2) Uzemní samosprávné celky mají vhodným způsobem zapespečit:
- dodržování povinnosti podle bodu 1
- zachování možnosti veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Vláda územním samosprávným celkům současně doporučila:
1) Účast zastupitelů a ostatních osob, včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva prostředky komunikace na dálku umožňujícím účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

2) V případě osobní účasti všech zainteresovaných osob zajistit oddělení členů zastupitelstev od ostatních osob vhodnými prostředky, např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru.

3) Přiměřeně aplikovat tato opatření i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů.

Vláda současně zrušila své usnesení č. 274 ze dne 23. března 2020, kterým uložila územním samosprávným celkům konání zasedání zastupitelstev pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám.

René Svoboda