Zastupitelé rozvázali jednateli Tebisu ruce, schválili změnu zakladatelské listiny

16. květen 2019, 07:37

Kutná Hora - Zastupitelé Kutné Hory dostali v úterý na stůl návrh na změnu Zakladatelské listiny společnosti KH Tebis s.r.o. Tuto listinu přitom zastupitelstvo schválilo v září 2018. Podle nového návrhu se mění kontrolní mechanismy ve společnosti.

"Současná zakladatelská listina je značně svazující. Jednatel nemá možnost vykonávat každodenní vedení obchodní společnosti, neboť vždy musí čekat na souhlas dozorčí rady. Současně se také dělí odpovědnost, mezi jednatele a členy dozorčí rady. V předloženém návrhu odpovědnost náleží opětovně pouze jednateli," upozornil Michal Antoš, zástupce Advokátní kanceláře JUDr. Romana Šetiny.

"Se zněním zakladatelské listiny v září 2018 ze současných zastupitelů souhlasili tehdejší zastupitelé Frankovicová, Gryč, Hlavatý, Králik, Kraus, Krčík, Kukla, Procházka, Starý, Veselý a Viktora. Jediný, kdo hlasoval proti, byl Tomáš Pilc, ostatní se zdrželi," připomněl Zdeněk Jirásek (Město pro lidi).

Zdeněk Jirásek potom citoval z důvodové zprávy: "Cílem změny zakladatelské listiny je posílení kontroly jednatele a obchodního vedení společnosti a stanovení pravidel pro svolávání a rozhodování dozorčí rady". Podle něj ale cílem navržené změny je naopak snížení kotroly jednatele a obchodního vedení společnosti. "Zdá se mi to zvláštní a nerozumím tomu," řekl.

"Navrhované znění je určitým způsobem zneužitelné, jednatli dává prostor větší než si podle mě zaslouží. Rozumná kontrola jeho jednání by být měla," upozornil Zdeněk Jirásek.

Na jeho vystoupení reagoval jako první starosta Josef Viktora (ANO). "Dospěli jsme k názoru, i v porovnání s ostatními jednateli městských společností, že podle stávající zakladatelské listiny funkce jednatele ztrácí smysl, větší rozhodovací pravomoce má dozorčí rada, která by měla být kontrolním orgánem," prohlásil.

Do diskuse zasáhl také jednatel Tebisu a člen rady Tomáš Pilc (Kutnohorská změna). "Dozorčí rada mě jednohlasně zaúkolovala touto změnou," poznamenal.

S protinávrhem se přihlásil Tomáš Havlíček (ODS). "Ať body zůstanou tak, jak jsou a jen se zvýší částka ze sto tisíc na jeden milion korun," navrhl a dodal: "Jeden milion korun je podle mě dostatečně velký operativní prostor pro jednatele, který bude mít možnost si nechat závažnější rozhodnutí nechat schválit dozorčí radou."

Kateřina Daczická (ODS) kromě jiného poukázala na web oziveni.cz. "Piráti a členové STANu tento portál musí znát, jeho zakladatelem je Marek Zelenka, kandidát právě za Piráty a STAN v Olomouci," uvedla a pokračovala: "Oziveni.cz se zabývá transparentností v městských obchodních společnostech a oni říkají, že pozice dozorčí rady by měla být naopak posílena a v některých bodech říkají, co by měla dozorčí rada vykonávat. Například dispozice s majetkem městské obchodní společnosti, jako třeba prodej, koupě, směna, nájem, zřízení zástavního práva a podobně. Navrhovala bych nepřijetí předloženého návrhu a jeho dalšího posouzení."

S Kateřinou Daczickou souhlasil Martin Starý (Město pro lidi), který navrhl odložení materiálu. "Také bych navrhl pověřit Víta Šnajdra, aby nechal posoudit znění zakladatelské listiny a navrhované změny odborníky Pirátské strany. Napřiklad Jakubem Michálkem nebo  Janem Nevělem. Máme jedinečnou možnost, jak využít Piráty ve vedení města tak, abychom obchodní společnosti měli transparentnější," vysvětlil svůj návrh.

Místostarostka Siliva Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu) si potom vyžádala přestávku na prodiskutování protinávrhů v koalici. "Chtěla jsem vědět, zda milion korun je dostatečná výše pro rozhodování. Bylo mi řečeno, že pokud se nakupuje například plyn, jde i o sedm milionů a pokud se nakupuje přes burzu, musí se to řešit během čtyřiadvaceti hodin. Proto budu proti návrhu Tomáše Havlíčka," vysvětlila.

Protinávrhy Tomáše Havlíčka i Martina Starého zastupitelé hlasováním odmítli, naopak schválili předloženou změnu Zakladatelské listiny městské společnosti Tebis s.r.o.

"Je mi smutno, že jeden zástupce Pirátů se zdržel a jeden byl proti," podotkl k odmínutí svého návrhu na odložení a prozkoumání odborníky z Pirátské strany Martin Starý. "My jsme vám nabídli ruku a vy jste nám do ní plivli. Neumím si to vysvětlit, vy u mě nejste Piráti," obrátil se na zástupce Pirátské strany v kutnohorském zastupitelstvu Štěpána Drtinu a Víta Šnajdra. "To je tvůj názor, my jsme si řekli, že si tady na velkou politiku hrát nebudeme," reagoval hned starosta Josef Viktora.

"Chtěl bych říci Martinu Starému, že jestli chtěl určovat směr politiky Pirátů, měl si dát členskou přihlášku k nám a mohl to určovat taky od nás zevnitř. My nenecháme úkolovat předsedu poslaneckého klubu Michálka tím, aby nám rozpracoval zakladatelskou listinu Tebisu, to opravdu ne," reagoval na projev Martina Starého Štěpán Drtina (Piráti).

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Zastupitelé rozvázali jednateli Tebisu ruce, schválili změnu zakladatelské listiny

Zastupitelé rozvázali jednateli Tebisu ruce, schválili změnu zakladatelské listiny

16. Květen 2019

Kutná Hora - Zastupitelé Kutné Hory dostali v úterý na stůl návrh na změnu Zakladatelské listiny společnosti KH Tebis s.r.o. Tuto listinu přitom zastupitelstvo schválilo v září 2018. Podle nového návrhu se mění kontrolní mechanismy ve společnosti.

"Současná zakladatelská listina je značně svazující. Jednatel nemá možnost vykonávat každodenní vedení obchodní společnosti, neboť vždy musí čekat na souhlas dozorčí rady. Současně se také dělí odpovědnost, mezi jednatele a členy dozorčí rady. V předloženém návrhu odpovědnost náleží opětovně pouze jednateli," upozornil Michal Antoš, zástupce Advokátní kanceláře JUDr. Romana Šetiny.

"Se zněním zakladatelské listiny v září 2018 ze současných zastupitelů souhlasili tehdejší zastupitelé Frankovicová, Gryč, Hlavatý, Králik, Kraus, Krčík, Kukla, Procházka, Starý, Veselý a Viktora. Jediný, kdo hlasoval proti, byl Tomáš Pilc, ostatní se zdrželi," připomněl Zdeněk Jirásek (Město pro lidi).

Zdeněk Jirásek potom citoval z důvodové zprávy: "Cílem změny zakladatelské listiny je posílení kontroly jednatele a obchodního vedení společnosti a stanovení pravidel pro svolávání a rozhodování dozorčí rady". Podle něj ale cílem navržené změny je naopak snížení kotroly jednatele a obchodního vedení společnosti. "Zdá se mi to zvláštní a nerozumím tomu," řekl.

"Navrhované znění je určitým způsobem zneužitelné, jednatli dává prostor větší než si podle mě zaslouží. Rozumná kontrola jeho jednání by být měla," upozornil Zdeněk Jirásek.

Na jeho vystoupení reagoval jako první starosta Josef Viktora (ANO). "Dospěli jsme k názoru, i v porovnání s ostatními jednateli městských společností, že podle stávající zakladatelské listiny funkce jednatele ztrácí smysl, větší rozhodovací pravomoce má dozorčí rada, která by měla být kontrolním orgánem," prohlásil.

Do diskuse zasáhl také jednatel Tebisu a člen rady Tomáš Pilc (Kutnohorská změna). "Dozorčí rada mě jednohlasně zaúkolovala touto změnou," poznamenal.

S protinávrhem se přihlásil Tomáš Havlíček (ODS). "Ať body zůstanou tak, jak jsou a jen se zvýší částka ze sto tisíc na jeden milion korun," navrhl a dodal: "Jeden milion korun je podle mě dostatečně velký operativní prostor pro jednatele, který bude mít možnost si nechat závažnější rozhodnutí nechat schválit dozorčí radou."

Kateřina Daczická (ODS) kromě jiného poukázala na web oziveni.cz. "Piráti a členové STANu tento portál musí znát, jeho zakladatelem je Marek Zelenka, kandidát právě za Piráty a STAN v Olomouci," uvedla a pokračovala: "Oziveni.cz se zabývá transparentností v městských obchodních společnostech a oni říkají, že pozice dozorčí rady by měla být naopak posílena a v některých bodech říkají, co by měla dozorčí rada vykonávat. Například dispozice s majetkem městské obchodní společnosti, jako třeba prodej, koupě, směna, nájem, zřízení zástavního práva a podobně. Navrhovala bych nepřijetí předloženého návrhu a jeho dalšího posouzení."

S Kateřinou Daczickou souhlasil Martin Starý (Město pro lidi), který navrhl odložení materiálu. "Také bych navrhl pověřit Víta Šnajdra, aby nechal posoudit znění zakladatelské listiny a navrhované změny odborníky Pirátské strany. Napřiklad Jakubem Michálkem nebo  Janem Nevělem. Máme jedinečnou možnost, jak využít Piráty ve vedení města tak, abychom obchodní společnosti měli transparentnější," vysvětlil svůj návrh.

Místostarostka Siliva Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu) si potom vyžádala přestávku na prodiskutování protinávrhů v koalici. "Chtěla jsem vědět, zda milion korun je dostatečná výše pro rozhodování. Bylo mi řečeno, že pokud se nakupuje například plyn, jde i o sedm milionů a pokud se nakupuje přes burzu, musí se to řešit během čtyřiadvaceti hodin. Proto budu proti návrhu Tomáše Havlíčka," vysvětlila.

Protinávrhy Tomáše Havlíčka i Martina Starého zastupitelé hlasováním odmítli, naopak schválili předloženou změnu Zakladatelské listiny městské společnosti Tebis s.r.o.

"Je mi smutno, že jeden zástupce Pirátů se zdržel a jeden byl proti," podotkl k odmínutí svého návrhu na odložení a prozkoumání odborníky z Pirátské strany Martin Starý. "My jsme vám nabídli ruku a vy jste nám do ní plivli. Neumím si to vysvětlit, vy u mě nejste Piráti," obrátil se na zástupce Pirátské strany v kutnohorském zastupitelstvu Štěpána Drtinu a Víta Šnajdra. "To je tvůj názor, my jsme si řekli, že si tady na velkou politiku hrát nebudeme," reagoval hned starosta Josef Viktora.

"Chtěl bych říci Martinu Starému, že jestli chtěl určovat směr politiky Pirátů, měl si dát členskou přihlášku k nám a mohl to určovat taky od nás zevnitř. My nenecháme úkolovat předsedu poslaneckého klubu Michálka tím, aby nám rozpracoval zakladatelskou listinu Tebisu, to opravdu ne," reagoval na projev Martina Starého Štěpán Drtina (Piráti).

René Svoboda