Zastupitelé se předběžně shodli: Varianta soukromého investora je nejvýhodnější

31. květen 2013, 09:33
(aktualizováno: 31. květen 2013, 09:33)

Kutná Hora - Pracovní setkání zastupitelů se ve středu podle slov starosty Ivo Šance zabývalo výsledky ekonomicko-právní analýzy, která měla posoudit různé varianty financování výstavby sportovní haly. Podle dřívejšího vyjádření starosty obsah analýzy vedení města nezveřejní.

"Studie ukázala, že nabídka soukromého investora je pro Město podstatně výhodnější," zdůraznil Ivo Šanc s tím, že uvedené řešení zřejmě podporu u zastupitelů najde. "Problematické se jeví umístění haly v prostoru mezi Kamennou stezky a průmyslovkou," přiznal Šanc a pokračoval: "Tam ta jednoznačná podpora zastupitelů není. Otázkou je i časový harmonogram. Podmínka investora, že se stavbou chce začít ještě letos, nevypadá úplně reálně."

Druhou variantou financování stavby by byl úvěr města. "To by znamenalo rizika," naznačil Ivo Šanc a dodal: "V případě varianty se soukromým investorem musí město vyhlásit veřejnou zakázku."

Jako další případné lokality pro budoucí halu připadají v úvahu například tzv. Klimeška nebo travnaté "průmyslovácké hřiště". "Pro soukromého investora není rozhodující, kde stavba bude stát, z našeho pohledu je důležité, aby hala byla dobře dostupná školám," upozornil starosta a navázal: "Průmyslovácké hřiště je o něco dál a každá minuta, o kterou je okleštěná hodina tělocviku je špatně. Z našeho pohledu je i negativní, že jde o zelenou plochu venkovního hřiště. Ale uvidíme."

O nové hale budou zastupitelé diskutovat na červnovném řádném jednání 25. června. "Věřím, že se povede najít takové řešení, které by stavbu sportovní haly umožnilo, neoddalovalo by jí a mělo podporu většiny zastupitelů," uzavřel Ivo Šanc.

Komentáře
Re: - vložil Anonymous - 6. červen 2013, 16:29

Tohle nejsou ani hladové zdi (= dát práci a zákázky lidem). Na takové stavbě nikdo z místních žádnou pořádnou natož dlouhodobou práci mít nebude. Toto jsou čistokrevné politické šmeliny, tak jak je známe např. z Prahy. Kdyby to nemysleli váženě, tak by muselo někomu přeskočit. Školní hala - vedle školy, která má velké problémy s obsazeností - za desítky milionů korun. Kdyby město bylo bez dluhů, mělo komunikace, zeleň, opravené a zateplnené městské objekty atd. všechno jako z partesu, tak ANO, stavte školní haly!

Problém je, že v dnešní podivné době se nenormální stává normou a normální nenormálním.

k "pan ekonom je lhář a podvodník" - vložil Anonymous - 6. červen 2013, 11:07

1. pan ekonom není ani lhář, ani podvodník, je to jenom hlupák
2. Výborná úvaha a hlav ně podtrhuji myšlenku - za 20 let
bude mít město jaksi hovno!!!
3. Doufám, že se nad tím alespoň nějaký zastupitel zamyslí

Pan ekonom je lhář a podvodník - vložil Anonymous - 5. červen 2013, 17:57

Je dobře, že Šanc vyslal věrozvěsty pravé ekonomie i na Svobodu. Potíž je v tom, jak už někteří pisatelé správně reagovali, že ekonom je pouze jméno pisatele, nikoliv jeho profese nebo vzdělání. Pokud se soustředěně podíváte na „rozbor“ ekonoma, tak Vám z toho musí jít hlava kolem. Ty věty ani samy o sobě natož spojené dohromady nedávají moc smysl. Nebudu rozebírat větu o od věty, ale jen jedno tvrzení pana „ekonoma“, na kterém lze doložit, že neumí počítat nebo záměrně lže. To tvrzení zní, že pokud by si město vzalo dvacetiletý úvěr se sazbou 3,5%, tak splátka je cca 4 mil ročně.

Takže aby toto tvrzení dávalo alespoň nějaký smysl, tak se musí jednat o anuitní model splácení, při kterém je splátka v průběhu doby splatnosti úvěru stejná. Při kapitálovém modelu splácení splácí dlužník konstantní podíl jistiny (dluhu) a podle toho jak redukuje tuto jistinu, klesá mu i úrokový náklad a tedy celková měsíční dluhová služba. Při kapitálovém modelu splácení je logicky nejvyšší první splátka (správně platba) a nejnižší poslední splátka. Pracujme tedy s virtuální cifrou 50 mil korun jako 100% dluhu.

Kapitálový model splácení 20 let, úroková sazba 3,5%, lineární roční kapitálová splátka: 1. roční platba (jistina 2,5 mil + úrok 1,75 mil) celkem 4,25 mil, poslední 20. roční platba (jistina 2,5 mil + úrok 87.500,-) celkem již jen 2.587.500,-. Celková dluhová služba tohoto dvacetiletého kapitálového úvěru je 68.375.000,-.

To bylo odbočení, protože „ekonom“ hovoří o roční splátce 4 mil po dobu 20 let. Nebudu zatěžovat vzorci, ale celkové cash flow anuitního úvěru je 20 (let) x 4 mil tedy logicky 80 mil. Toto cash flow při stejné sazbě 3,5% odpovídá ovšem úvěru nikoliv 50 mil, ale 57,5 mil. Roční anuitní splátka úvěru 50 mil by byla nikoliv 4 mil uvedené „ekonomem“, ale 3,5 mil. Samozřejmě ještě se cifry nepatrně na jednu nebo na druhou stranu liší pro roční či měsíční placení, ale tím už „ekonoma“ nebudeme zatěžovat, neb velice pravděpodobně vůbec netuší očem je řeč. Takže „ekonom“ nám v cash flow někde cestou ztratil 10 mil (rozdíl jím uvedeného dvacetiletého cash flow 80 mil a správného cach flow 70 mil). Můžeme se jen domnívat, kam by se podle pana „ekonoma“ měla tato částka přesunout....

Další moment, již nad rámec chápání počtů pana ekonoma, je okamžik, co se má jaksi státi po oněch 20 letech. V případě své vlastní investice na úvěr má město po 20 letech svoji halu. V případě nájmu má jaksi hovno a jest vydáno na pospas pronajimateli. Buď podle nějakého šíleného smluvního cvrčku bude platit nájem dál za halu, kterou už by město samo mělo zaplacenou nebo se začne licitovat o nové výši nájmu nebo o prodeji haly městu. Tak nebo onak je to nevýhodné a každý kdo umí počítat toto ví. Další finanční či účetní pomýlenosti „ekonoma“ už uvedli jiní pisatelé a to se v rozboru „ekonoma“ nachází nesrovnalostí výrazně více.

Závěr:
1. ekonom neumí prokazatelně počítat
2. šíří účelově manipulativní lži.
3. platí 1 i 2 dohromady


Podstata věci spočívá úplně jinde a nikoliv v hraní si se zcela smyšlenými čísly (např. 50 mil) a lživém ohýbání matematiky, kterou si může ověřit každý.

http://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/zastupitele-se-sejdou-na-pracovnim-zasedani-resit-budou-krome-jineho-opet-halu.html

http://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/zastupitele-v-utery-souhlasili-s-vystavbou-sportovni-haly-u-kamenne-stezky.html

AVE_CZ
Reklama
GFJ
Reklama
Zastupitelé se předběžně shodli: Varianta soukromého investora je nejvýhodnější

Zastupitelé se předběžně shodli: Varianta soukromého investora je nejvýhodnější

31. Květen 2013
(aktualizováno: 31. Květen 2013, 09:33)

Kutná Hora - Pracovní setkání zastupitelů se ve středu podle slov starosty Ivo Šance zabývalo výsledky ekonomicko-právní analýzy, která měla posoudit různé varianty financování výstavby sportovní haly. Podle dřívejšího vyjádření starosty obsah analýzy vedení města nezveřejní.

"Studie ukázala, že nabídka soukromého investora je pro Město podstatně výhodnější," zdůraznil Ivo Šanc s tím, že uvedené řešení zřejmě podporu u zastupitelů najde. "Problematické se jeví umístění haly v prostoru mezi Kamennou stezky a průmyslovkou," přiznal Šanc a pokračoval: "Tam ta jednoznačná podpora zastupitelů není. Otázkou je i časový harmonogram. Podmínka investora, že se stavbou chce začít ještě letos, nevypadá úplně reálně."

Druhou variantou financování stavby by byl úvěr města. "To by znamenalo rizika," naznačil Ivo Šanc a dodal: "V případě varianty se soukromým investorem musí město vyhlásit veřejnou zakázku."

Jako další případné lokality pro budoucí halu připadají v úvahu například tzv. Klimeška nebo travnaté "průmyslovácké hřiště". "Pro soukromého investora není rozhodující, kde stavba bude stát, z našeho pohledu je důležité, aby hala byla dobře dostupná školám," upozornil starosta a navázal: "Průmyslovácké hřiště je o něco dál a každá minuta, o kterou je okleštěná hodina tělocviku je špatně. Z našeho pohledu je i negativní, že jde o zelenou plochu venkovního hřiště. Ale uvidíme."

O nové hale budou zastupitelé diskutovat na červnovném řádném jednání 25. června. "Věřím, že se povede najít takové řešení, které by stavbu sportovní haly umožnilo, neoddalovalo by jí a mělo podporu většiny zastupitelů," uzavřel Ivo Šanc.