Martin Suchánek: Volební program – naše mapa v každé situaci

11. leden 2021, 07:25

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Dne 15. prosince 2020 schválilo zastupitelstvo města Kutná Hora (ZM) rozpočet pro rok 2021 těsnou koaliční většinou 15 hlasů. Prezentace rozpočtu vedením města, veřejná diskuse zastupitelů, to vše zůstalo pro kutnohorské pouze nenaplněným snem.

Ač radnice vyzvala předem občany města k podávání ústních připomínek i přímo při jednání (což ostatně ukládá i zákon), a občané přišli, nebyla pro takové návrhy připravena žádná částka. Obsah vstupních projevů občanů nevyzněl pro vládnoucí koalici nijak lichotivě. Nelze se divit.  Kolik obyvatel sídliště Hlouška patří do skupiny nespokojených, kolik je těch, kteří už rezignovali na opravy komunikací, chodníků či světel?

Společný návrh ODS a Město PRO lidi (MPL) schválit ,,rozpočtové provizorium“ byl pozitivním vstřícným návrhem opozice v situaci, kdy návrh rozpočtu nezohledňoval vliv vládního daňového balíčku. Jaké jsou výhody rozpočtového provizoria? Dostatek času na sestavení rozpočtu v období nejistoty, přesnější informace o daňových příjmech, přesnější rozpracování investic. Nevýhody? Obecně přísnější dohled nad výdaji. Protože plán investic nebyl v termínu jednání ZM hotový, převažují pozitiva. K rozpočtové provizoriu se přiklonili například na Praze 5, v Kladně, Valašském Meziříčí nebo v Karlovarské kraji.

Dalším společným návrhem dvou největších opozičních stran bylo schválení základních alokací pro stavby občanské vybavenosti na sídlištích Šipší a Hlouška. S oporou v probíhající občanské anketě jde například o 2.900.000 Kč pro potřebu výstavby parkovacích stání v Šipší, 500.000 Kč na úpravy sportoviště a hřiště Opletalova a 200.000 Kč na vodní prvky a lavičky. Tento návrh narazil na šedou realitu. Ohlášené jednání o rozpočtu mělo být jen hlasováním (resp. schvalováním, nikoliv projednáním). Žádné jiné návrhy nepadly a každý argument nepřijetí pozměňovacích návrhů MPL a ODS (jistě se takové najdou) neobstojí před holým faktem, že rozpočet města podpořilo toliko 15 zastupitelů a nikdo jiný nic nenavrhoval.

Co bude dál?

Již 19. ledna jdou návrhy v zájmu občanů obou městských sídlišť do nového čtení. Pro oblast parkování budeme počítat s využitím Fondu rozvoje bydlení Města Kutná Hora, kde se k 30. září 2020 na různých účtech nacházelo bezmála 15 milionů Kč, nepočítaje nesplacené zápůjčky. Řečeno jednoduše, město má nepochybně dostatek prostředků k tomu, aby začalo okamžitě řešit kritickou situaci s parkováním nejen na obou sídlištích, ale také v centru města.

I když nejsme ve vedení města, navrhujeme do rozpočtu věci, které jsou pro naše sousedy skutečně důležité. Priority se nerodí za běhu, ani podle toho, kam zrovna vítr fouká.

Více parkovacích míst na sídlištích, modernizace sportovišť a hřišť ve městě společně s vodními prvky byly a jsou součástí volebního programu Město PRO lidi. Pro ověření těchto návrhů jsem uspořádal anketu zastupitele, kde se zatím vyjádřili stovky občanů pro podání těchto návrhu, a to je pro mě závazek.

Přeji Vám v roce 2021 více radosti, a hlavně pevné zdraví.

Martin Suchánek,
zastupitel Města Kutná Hora za Město pro lidi

AVE_CZ
Reklama
Martin Suchánek: Volební program – naše mapa v každé situaci

Martin Suchánek: Volební program – naše mapa v každé situaci

11. leden 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Dne 15. prosince 2020 schválilo zastupitelstvo města Kutná Hora (ZM) rozpočet pro rok 2021 těsnou koaliční většinou 15 hlasů. Prezentace rozpočtu vedením města, veřejná diskuse zastupitelů, to vše zůstalo pro kutnohorské pouze nenaplněným snem.

Ač radnice vyzvala předem občany města k podávání ústních připomínek i přímo při jednání (což ostatně ukládá i zákon), a občané přišli, nebyla pro takové návrhy připravena žádná částka. Obsah vstupních projevů občanů nevyzněl pro vládnoucí koalici nijak lichotivě. Nelze se divit.  Kolik obyvatel sídliště Hlouška patří do skupiny nespokojených, kolik je těch, kteří už rezignovali na opravy komunikací, chodníků či světel?

Společný návrh ODS a Město PRO lidi (MPL) schválit ,,rozpočtové provizorium“ byl pozitivním vstřícným návrhem opozice v situaci, kdy návrh rozpočtu nezohledňoval vliv vládního daňového balíčku. Jaké jsou výhody rozpočtového provizoria? Dostatek času na sestavení rozpočtu v období nejistoty, přesnější informace o daňových příjmech, přesnější rozpracování investic. Nevýhody? Obecně přísnější dohled nad výdaji. Protože plán investic nebyl v termínu jednání ZM hotový, převažují pozitiva. K rozpočtové provizoriu se přiklonili například na Praze 5, v Kladně, Valašském Meziříčí nebo v Karlovarské kraji.

Dalším společným návrhem dvou největších opozičních stran bylo schválení základních alokací pro stavby občanské vybavenosti na sídlištích Šipší a Hlouška. S oporou v probíhající občanské anketě jde například o 2.900.000 Kč pro potřebu výstavby parkovacích stání v Šipší, 500.000 Kč na úpravy sportoviště a hřiště Opletalova a 200.000 Kč na vodní prvky a lavičky. Tento návrh narazil na šedou realitu. Ohlášené jednání o rozpočtu mělo být jen hlasováním (resp. schvalováním, nikoliv projednáním). Žádné jiné návrhy nepadly a každý argument nepřijetí pozměňovacích návrhů MPL a ODS (jistě se takové najdou) neobstojí před holým faktem, že rozpočet města podpořilo toliko 15 zastupitelů a nikdo jiný nic nenavrhoval.

Co bude dál?

Již 19. ledna jdou návrhy v zájmu občanů obou městských sídlišť do nového čtení. Pro oblast parkování budeme počítat s využitím Fondu rozvoje bydlení Města Kutná Hora, kde se k 30. září 2020 na různých účtech nacházelo bezmála 15 milionů Kč, nepočítaje nesplacené zápůjčky. Řečeno jednoduše, město má nepochybně dostatek prostředků k tomu, aby začalo okamžitě řešit kritickou situaci s parkováním nejen na obou sídlištích, ale také v centru města.

I když nejsme ve vedení města, navrhujeme do rozpočtu věci, které jsou pro naše sousedy skutečně důležité. Priority se nerodí za běhu, ani podle toho, kam zrovna vítr fouká.

Více parkovacích míst na sídlištích, modernizace sportovišť a hřišť ve městě společně s vodními prvky byly a jsou součástí volebního programu Město PRO lidi. Pro ověření těchto návrhů jsem uspořádal anketu zastupitele, kde se zatím vyjádřili stovky občanů pro podání těchto návrhu, a to je pro mě závazek.

Přeji Vám v roce 2021 více radosti, a hlavně pevné zdraví.

Martin Suchánek,
zastupitel Města Kutná Hora za Město pro lidi