PM
Reklama

NÁZOR: Kutnohorský hoteliér Petr Kolář napsal otevřený dopis starostovi

29. červenec 2014, 12:25
(aktualizováno: 29. červenec 2014, 22:02)

Vážený pane starosto,
nejsem zastánce anonymních výpadů a nevkusných poutačů „zdobící“ naše město, které mají před komunálními volbami poštvat občany proti současné radnici. Nicméně nemohu přejít Vaše výroky v místních novinách o tom, jak se zde krásně podniká a žije a to vše díky naší schopné radnici, která by ráda v tomto trendu pokračovala i v dalším období.

Já bohužel Vaše nadšení nesdílím a stejně tak velká většina mých přátel, která vidí věci velmi podobně. Tento dopis nemá smysl předvolební agitace, ale jedná se o věcnou kritiku Vašich počinů a pohled občana a podnikatele na poslední čtyři roky. Možná ještě jednu důležitou věc - Vašeho zklamaného voliče.

Minulé komunální volby jsem měl pocit, že se zde zformulovalo opravdu silné a schopné uskupení lidí, které dokáže naše město „nakopnout“. V čele s charismatickým vůdcem, který pro město bude žít a posune ho dále, tak jako kdysi (alespoň tak jsem to slýchával okolo sebe). Sám jsem z Vašich úst slyšel, že nemáte další politické ambice a peníze pro Vás nejsou důležité. Vaše vystupování a pokora ve mně budily dojem, že není lepšího kandidáta. Nicméně s končícím volebním obdobím si myslím, že se mělo jednat o přestupní stanici do vyšší politiky a pokud by se Vám povedla kandidatura do Evropského parlamentu, tak byste dal městu rád valem.

Tak jak fungovalo sdružení před volbami, bylo až neuvěřitelné, moc jsem mu fandil a výhru přál a čekal na změny, které se bohužel nijak nedostavovaly. Až po volbách jsem si začal uvědomovat, že to tak růžové nebude. Komunální politika by z mého pohledu neměla kopírovat státní, kdy si koalice a opozice neustále hází klacky pod nohy. Místní radní a zastupitelé jsou lidé, kteří v našem městě žijí, dobře ho znají a měli by se na důležitých rozhodnutích shodovat. Celé volební období tomu bylo právě naopak, jako suverénní vítězové voleb jste opozici naprosto ignorovali. Bohužel nejen to, ale ignorace se projevila i vůči vlastním řadám, kdy nepotřebné „kusy“ musely z kola ven. Namísto toho jste se začali obklopovat přitakávači a „vlezdoprdelkama“, což ještě posílilo Vaše přesvědčení o dokonalosti a oprávněnosti Vašich počinů. Uvolněné pozice v místních organizacích byly doplněné loajálními lidmi bez ohledu na jejich kvalitu, vzdělání a zkušenosti. Základní manažerské chyby, aby se podnik rozvíjel, je potřeba kvalitních zaměstnanců, nikoliv pochlebovačů – tady jsem si uvědomil, kdo nám to vlastně „vládne“, lidé kteří vždy rozhodovali o cizích penězích a nikdy nenesli následky za špatné rozhodnutí, lidé za kterými není vidět vlastní práce. Poslední poznámka, než přejdu ke konkrétní věcné kritice – z mého pohledu je funkce starosty a místostarostů především posláním, měli by nám být příkladem a to jak pracovně tak i v osobním životě. Nebudu to nijak dále rozebírat, ale i v tomto to bylo pro mne obrovským zklamáním.

Dostávám se k podstatě mého dopisu. Nebudu se zde zaobírat tématy, kterým nerozumím či nemám relevantní informace – budu zde mluvit o Vámi často uváděném cestovním ruchu a jeho podpoře za poslední čtyři roky z pohledu největšího podnikatele v cestovním ruchu v Kutné Hoře dle ubytovací kapacity, aktivit a zaměstnanců. Proč to píši, protože mi přijde přinejmenším nerozumné takového partnera celé čtyři roky bezdůvodně ignorovat. To, že město přestalo využívat naše služby, tak jako v předchozích letech by mě ani tolik neštvalo, jako to, že se nemůžeme podílet na rozvoji tohoto odvětví (abych předešel Vaší odpovědi, že jsme tu možnost měli, tak uvádím, že neměli a v cestě stály pro mne nepochopitelné osobní důvody jednoho nejmenovaného radního, mimochodem kde končili městem ubytovávání hosté tuším, kdyby byli u nás, město by to vyšlo daleko levněji).

Jedním z prvních kroků nové radnice bylo vytvoření nového odboru Cestovního ruchu – z mého pohledu správný krok, nicméně výběr vedoucího, který nemá o cestovním ruchu ani potuchy nebyl zrovna nejšťastnější. Vím, že turismu v Kutné Hoře rozumí úplně každý a věčné klišé, že všichni se vrací na noc do Prahy, protože tu není co dělat, slýchávám od doby, co se mu aktivně věnuji. Tak jako na obložení koupelny potřebujete kvalitního řemeslníka, tak na řízení cestovního ruchu v tak zajímavé destinaci jako je Kutná Hora potřebujete schopného manažera, který tomuto oboru rozumí a ví, co dělá.  Když už se Vám tento výběr nezdařil, tak měla následovat alespoň 100% podpora této poměrně jinak schopné úřednice a ne totální ignorace od místostarosty pro cestovní ruch a jednatelky Průvodcovské služby Kutné Hory s.r.o. (dále jen PS).

Chudák úřednice se v tom topí doteď a smysl celého odboru vyšel naprosto naprázdno. Opět se musím vrátit před volby, kdy jsem byl ve shodě s některými dnešními radními, že pro zlepšení situace v turismu je potřeba udělat změny ve špatně řízené společnosti PS a opět vše s velkým zklamáním vyšlo vniveč. Logickými kroky při založení odboru Cestovního ruchu (dále jen CR) mělo být převedení všech neziskových aktivit PS na odbor CR (což se sice částečně stalo) a zrušení PS anebo její privatizace. Dle definice ekonomických subjektů je společnost s.r.o. zakládána za účelem tvorby zisku. Bohužel tato dceřiná společnost města je takový kočkopes, který se občas chová jako ekonomický a někdy jako neziskový subjekt, který když skončí ve ztrátě (mám pocit, že poslední roky pouze ve ztrátě), tak požádá matku (město), aby mu ztrátu kompenzovala, a paní jednatelka má ještě tu drzost si říci o odměnu a město ji jí schválí (to už mi hlava nebere – opět jsme u toho, že to není z Vašich peněz, ale bohužel z mých ano, proto mě to štve).

Máte pocit, pane starosto, že podpora podnikání spočívá v dotování městské společnosti, která provozuje stejnou činnost jako soukromé společnosti? Mně to přijde spíš jako veřejná podpora, která nás podnikatele moc netěší. Nebylo by lepší všechny neziskové aktivity přesunout na odbor CR, který se taktéž musí dotovat z našich daní a ty komerční nechat provozovat jiným. Provozovat tak zajímavou památku jako je Vlašský dvůr a průvodcovské služby v Kutné Hoře je totiž velmi dobrý business, který by měl generovat zisk a ne ztrátu. A jsme opět u politikaření, bez hlasu paní jednatelky a zároveň radní by nebyla většina a tak ji necháme dále páchat „zločiny“ na cestovním ruchu.

Přejdeme k další podpoře podnikání v našem odvětví – zřízení fondu cestovního ruchu a zavedení lázeňského a rekreačního poplatku. PS nemá dostatek peněz na nesmyslené kampaně a rádoby propagační činnosti turismu v Kutné Hoře a tak paní jednatelka přichází se spásnou myšlenkou „podojit“ místní ubytovatele o další peníze v podobě lázeňského a rekreačního poplatku. Nejvtipnější na tom bylo, že mi přišel email od vedoucí odboru CR dva dny po schválení radou, jestli bychom se mohli sejít s ostatními ubytovateli u kulatého stolu a probrat, zdali zavedení poplatku a fondu vidíme jako dobrý nápad – to mě až urazilo, proč debatovat o něčem, co za nás rozhodli už jiní (mimochodem první a poslední snaha o kontakt).

V době ekonomické krize, ničení slevových portálů naše odvětví a sezónnosti v Kutné Hoře (k tomu se ještě vrátím) nám přibyla další zátěž v podobě nového poplatku. Neznám jiné odvětví, které by platilo tolik poplatků a daní jako právě ubytovatelé – od klasických daní jako je DPH, daň z příjmu, daň z nemovitosti, silniční daň, přes poplatky z TV, rádii, OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S přes místní poplatek z ubytovací kapacity a nyní, jelikož jich bylo asi málo poplatek lázeňský a rekreační. Mimochodem, když jsem si to zhruba spočítal, kolik peněz vlastně odvádíme, tak už rozumím tomu, že město může dotovat jak PS a odbor CR. 

I toto Vám, pane starosto, připadá jako podpora podnikání? Takže vznikl fond cestovního ruchu, o kterém jsem se dozvěděl z médií, do čela za hoteliéry byl zvolen pan Polívka - nezlobte se na mě, ale pan Polívka, byť ho mám jako člověka velmi rád, není hoteliér a vesele se začaly utrácet peníze. Pravda je, že poté pan Polívka psal email, že pokud by měl někdo zájem, pozici rád přenechá – ani nevím, jestli se tak stalo, ale jestli se všemi kolegy z branže komunikujete stejně jako se mnou, tak myslím, že zájem (až na jednu možnou výjimku) nebyl. Problém této radnice a bohužel i těch před Vámi je neexistence VIZE, kam město v tomto zajímavém odvětví směřovat.

V novinách se chvástáte, jak to tu pěkně šlape – jako kdybyste byli Vy těmi pořadateli četných akcí, ale opak je pravdou, chlubíte se cizím peřím. Všechny větší akce zde již běží léta a stojí za nimi obrovská práce jejich pořadatelů, před kterými smekám klobouk a velice si jich vážím. Ti větší jdou každoročně do rizika, že kdyby se nevydařilo počasí, přišlo málo diváků, tak dopadnou velmi špatně a žádná matka je nezachrání. To, že přispějete peníze v podobě grantů (kutnohorské granty to je téma samo o sobě) z Vás nedělá pořadatele – pořád jen přerozdělujete naše peníze. Nedovolí mi to nerýpnout si, jedna z náplní PS nebo odboru CR je koordinace kulturních akcí a je opravdu velmi vydařené, když se scházejí velké akce v jednom termínu nebo když je na nádvoří Vlašského dvora (dále jen VD) koncert vážné hudby a dole v parku rockový koncert.

Tady se vrátím k té sezónnosti. V roce 2006-07 jsem s panem Lapáčkem dal základ budoucímu Kutnohorskému létu v podobě první pravidelné produkce s názvem „Kutná Hora magická“ o dva roky později jsme právě s panem Lapáčkem přesvědčili (a nebylo to lehké) další subjekty k účasti na projektu a založili Kutnohorsko.cz a Kutnohorské léto. Je málo těch, kteří umějí rozjet vlak, ale hodně těch kteří, když už jede převzít řízení. Měli jsme vizi, kterou se nám podařilo naplnit – nabídnout turistům opakující se zajímavý a bohatý program. Tady došlo k velkému průlomu a to, že se nám podařilo subjekty sjednotit – do té doby vládnoucí PS dělala pravý opak a mnoho zajímavých projektů poslala do záhuby ve snaze vše a všechny mít pod kontrolou.

Je smutné, že tak dobře našlápnuté sdružení se stalo nástrojem pro jednotlivce nikoliv sloužící jeho původnímu účelu. Jakou to má souvislost se sezónností a vizí – nastartovat Kutnohorské léto bylo poměrně jednoduché, na základě poptávky jsme udělali nabídku, ale druhý krok mělo být oživení právě té zimní sezony, což už není snadné. Už dnes jsme mohli mít krásné adventní trhy a nocující turisty v našich ubytovacích zařízeních i přes zimu, ale bohužel nemáme.  A to nikoliv z důvodu, že by to nešlo, ale z důvodu neschopnosti především naší – Vaší radnice.

To, že píšete do novin, jak to tady v červnu „frčí“ mě nijak nepřesvědčilo o Vašich schopnostech – v červnu to tady totiž frčí a frčet bude pořád, zato v lednu tady „chcípl“ pes a nikdo s tím nic nedělá. No nedělá, my se snažili – zavedli jsme jako jediný pravidelné zimní prohlídky ve Vlašském dvoře, na kterých jsme prodělávali kalhoty. Tady bych čekal podporu, o grant jsme sice žádali (myslím si a z vlastních zkušeností psaní žádostí do strukturálních fondů EU a docela úspěšných, dobře napsaný), ale nedostali. Když už to vypadalo lépe, díky možnosti zapojení objektu Vlašského dvora do velice úspěšného projektu „Otevřete 13. komnatu“ dostali jsme tentokrát stopku od jednatelky a radní Ing. Vopálkové.  No co, nějakých pár tisíc turistů není potřeba.

Jenže je turista a turista – marketing, který provádí PS s našimi penězi je neefektivní a neúčinný. Sice k nám proudí davy turistů, ale zůstávají po nich maximálně odpadky a nikoliv utracené peníze za poskytované služby. Mě to osobně nijak netrápí v nedostatku zájmu o naše služby, po letech abnormální dřiny a jití si vlastní cestou nepotřebujeme žádnou PS a odbory na městě. Na druhou stranu, když už za něco „platím“, tak bych za to měl také něco dostat. Spíše mě to štve z pohledu občana Kutné Hory, kde zavadit o pracovní místo mimo hnusnou továrnu Foxconn je docela složité a právě turismus, pokud by se dělal, tak jak by se dělat měl, by těchto pracovních míst mohl přinést poměrně dost. Vlastní neschopností ztěžujete podnikatelům život a občany tohoto města ochuzujete o pracovní příležitosti.

Velmi často zmiňujete pořádek, který ve městě máme. Docela by mě zajímalo, kdy jste se naposledy prošel městem? Mrtvé rybičky v kašně na nádvoří VD by mě nechaly klidným, nepořádek okolo koše před VD (viz. foto příloha) v sobotu v 10.00 hod., kdy začínají proudit davy turistů je ostuda. Ovšem podivná individua potulující se centrem či spící na lavičkách, řev nepřizpůsobivých občanů bydlících v městských bytech v centru města to už je postrach. Neříkám, že za vznikem tohoto problému stojí současná radnice, jen si myslím, že tento problém není dostatečně řešen.

Věci se lehce kritizují, těžce se mění k lepšímu a veřejnosti se málokdy zavděčíte. Nicméně i přes to si myslím, že Vaše vládnutí nenaplnilo očekávání a sliby, které jste dávali. Moc bych si přál, aby naše město nabralo ten správný směr a žilo a podnikalo se nám tady lépe, a proto už nebudu volit sdružení Šance pro Kutnou Horu.

S úctou
Petr Kolář

.
Komentáře
Už bdíme! – vložil Anonymous – Dnes, 13:02 - vložil Anonymous - 5. srpen 2014, 20:35

Přesně, když někdo popíše konkrétní, pro vás nepříjemnou, skutečnost, tak ho znectíme. Úplně totéž , co jste napsal, se dá napsat o sdělení pana Koláře. Měřte všem stejně a hlavně, aby vás do voleb nešvihlo. Nebo raději jo.

Už bdíme! - vložil Anonymous - 5. srpen 2014, 13:02

https://www.youtube.com/watch?v=1kss-6NiR0U

Paní Kocourková, obsáhlým způsobem jste se vypořádala s Vaší konkrétní zkušeností s panem Kolářem, což bylo zjevně hlavní poselství Vašeho sdělení. Pon Kolář je zlý kapitalista. Něco Vám nabídl, Vy jste to nepřijala, ale je velmi zlý. No první problém je s tím, proč nám to vlastně říkáte. Různé i celostátní zpravodajské internetové servery mají různé internetové diskuse. V naprosté většině se diskutující s různou úrovní znalosti, zaujatosti nebo třeba záště vyjadřují k veřejným tématům nebo veřejně činným osobám. Vy jste si paní Kocourková vylila srdíčko o Vaší zkušenosti s panem Kolářem. Různé televize mají tyto jímavé náměty v různých pořadech. Na internetu se takovéto příběhy objevují zřídka. Takže díky za Vaši životní zkušenost. Osobně tedy nevidím nic špatného ani nezákonného na čemkoliv co jste o panu Kolářovi napsala. Taková ta omajda kolem toho, co jste napsala, je asi spíše subjektivní věcí každého pozorovatele.

Ne každý kritik je ufňukánek. To pan Šanc rád z kritiků dělá ufňukánky. To je zajímavé. Já bych o něm třeba řekla že to je pěkný čů..., ale ufňukánek je takové divné. Pokud je dospělý člověk ufňukánek, asi bude nějaký divný. Tak neopisujte, třeba má pan Šanc na kutnohorské ufňukance patentovou ochranu.

Váš veřejný názor by se býval dal shrnout do jednoho souvětí: Pomlouvám Koláře, varuji před Kolářem a "Bože rač ochrániti Kutné Hory a vzít nohy na ramena". Pokud tedy Váš Bůh existuje, tak nemůže vzít nohy na ramena, protože je všudypřítomný. Nemá trvalý pobyt v Kutné Hoře ani v Kolíně. Ach jo...

Re: - vložil Anonymous - 5. srpen 2014, 12:59

Žádná paní červená ani zelená neexistuje, její obraty jsou snůškou všech anonymů, kteří sem píší a snaží se vytvořit dojem . Nevyjadřuje názory většiny kutnohoráků ale pouze tech pár míků co sem píší..Díky za minulý příspěvek paní Kocourkové,ukazuje,jak to tady chodí, lži, pomluvy penízky, to všechno, co tato radnice potlačila a tím vám vadí

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Kutnohorský hoteliér Petr Kolář napsal otevřený dopis starostovi

NÁZOR: Kutnohorský hoteliér Petr Kolář napsal otevřený dopis starostovi

29. červenec 2014
(aktualizováno: 29. červenec 2014, 22:02)

Vážený pane starosto,
nejsem zastánce anonymních výpadů a nevkusných poutačů „zdobící“ naše město, které mají před komunálními volbami poštvat občany proti současné radnici. Nicméně nemohu přejít Vaše výroky v místních novinách o tom, jak se zde krásně podniká a žije a to vše díky naší schopné radnici, která by ráda v tomto trendu pokračovala i v dalším období.

Já bohužel Vaše nadšení nesdílím a stejně tak velká většina mých přátel, která vidí věci velmi podobně. Tento dopis nemá smysl předvolební agitace, ale jedná se o věcnou kritiku Vašich počinů a pohled občana a podnikatele na poslední čtyři roky. Možná ještě jednu důležitou věc - Vašeho zklamaného voliče.

Minulé komunální volby jsem měl pocit, že se zde zformulovalo opravdu silné a schopné uskupení lidí, které dokáže naše město „nakopnout“. V čele s charismatickým vůdcem, který pro město bude žít a posune ho dále, tak jako kdysi (alespoň tak jsem to slýchával okolo sebe). Sám jsem z Vašich úst slyšel, že nemáte další politické ambice a peníze pro Vás nejsou důležité. Vaše vystupování a pokora ve mně budily dojem, že není lepšího kandidáta. Nicméně s končícím volebním obdobím si myslím, že se mělo jednat o přestupní stanici do vyšší politiky a pokud by se Vám povedla kandidatura do Evropského parlamentu, tak byste dal městu rád valem.

Tak jak fungovalo sdružení před volbami, bylo až neuvěřitelné, moc jsem mu fandil a výhru přál a čekal na změny, které se bohužel nijak nedostavovaly. Až po volbách jsem si začal uvědomovat, že to tak růžové nebude. Komunální politika by z mého pohledu neměla kopírovat státní, kdy si koalice a opozice neustále hází klacky pod nohy. Místní radní a zastupitelé jsou lidé, kteří v našem městě žijí, dobře ho znají a měli by se na důležitých rozhodnutích shodovat. Celé volební období tomu bylo právě naopak, jako suverénní vítězové voleb jste opozici naprosto ignorovali. Bohužel nejen to, ale ignorace se projevila i vůči vlastním řadám, kdy nepotřebné „kusy“ musely z kola ven. Namísto toho jste se začali obklopovat přitakávači a „vlezdoprdelkama“, což ještě posílilo Vaše přesvědčení o dokonalosti a oprávněnosti Vašich počinů. Uvolněné pozice v místních organizacích byly doplněné loajálními lidmi bez ohledu na jejich kvalitu, vzdělání a zkušenosti. Základní manažerské chyby, aby se podnik rozvíjel, je potřeba kvalitních zaměstnanců, nikoliv pochlebovačů – tady jsem si uvědomil, kdo nám to vlastně „vládne“, lidé kteří vždy rozhodovali o cizích penězích a nikdy nenesli následky za špatné rozhodnutí, lidé za kterými není vidět vlastní práce. Poslední poznámka, než přejdu ke konkrétní věcné kritice – z mého pohledu je funkce starosty a místostarostů především posláním, měli by nám být příkladem a to jak pracovně tak i v osobním životě. Nebudu to nijak dále rozebírat, ale i v tomto to bylo pro mne obrovským zklamáním.

Dostávám se k podstatě mého dopisu. Nebudu se zde zaobírat tématy, kterým nerozumím či nemám relevantní informace – budu zde mluvit o Vámi často uváděném cestovním ruchu a jeho podpoře za poslední čtyři roky z pohledu největšího podnikatele v cestovním ruchu v Kutné Hoře dle ubytovací kapacity, aktivit a zaměstnanců. Proč to píši, protože mi přijde přinejmenším nerozumné takového partnera celé čtyři roky bezdůvodně ignorovat. To, že město přestalo využívat naše služby, tak jako v předchozích letech by mě ani tolik neštvalo, jako to, že se nemůžeme podílet na rozvoji tohoto odvětví (abych předešel Vaší odpovědi, že jsme tu možnost měli, tak uvádím, že neměli a v cestě stály pro mne nepochopitelné osobní důvody jednoho nejmenovaného radního, mimochodem kde končili městem ubytovávání hosté tuším, kdyby byli u nás, město by to vyšlo daleko levněji).

Jedním z prvních kroků nové radnice bylo vytvoření nového odboru Cestovního ruchu – z mého pohledu správný krok, nicméně výběr vedoucího, který nemá o cestovním ruchu ani potuchy nebyl zrovna nejšťastnější. Vím, že turismu v Kutné Hoře rozumí úplně každý a věčné klišé, že všichni se vrací na noc do Prahy, protože tu není co dělat, slýchávám od doby, co se mu aktivně věnuji. Tak jako na obložení koupelny potřebujete kvalitního řemeslníka, tak na řízení cestovního ruchu v tak zajímavé destinaci jako je Kutná Hora potřebujete schopného manažera, který tomuto oboru rozumí a ví, co dělá.  Když už se Vám tento výběr nezdařil, tak měla následovat alespoň 100% podpora této poměrně jinak schopné úřednice a ne totální ignorace od místostarosty pro cestovní ruch a jednatelky Průvodcovské služby Kutné Hory s.r.o. (dále jen PS).

Chudák úřednice se v tom topí doteď a smysl celého odboru vyšel naprosto naprázdno. Opět se musím vrátit před volby, kdy jsem byl ve shodě s některými dnešními radními, že pro zlepšení situace v turismu je potřeba udělat změny ve špatně řízené společnosti PS a opět vše s velkým zklamáním vyšlo vniveč. Logickými kroky při založení odboru Cestovního ruchu (dále jen CR) mělo být převedení všech neziskových aktivit PS na odbor CR (což se sice částečně stalo) a zrušení PS anebo její privatizace. Dle definice ekonomických subjektů je společnost s.r.o. zakládána za účelem tvorby zisku. Bohužel tato dceřiná společnost města je takový kočkopes, který se občas chová jako ekonomický a někdy jako neziskový subjekt, který když skončí ve ztrátě (mám pocit, že poslední roky pouze ve ztrátě), tak požádá matku (město), aby mu ztrátu kompenzovala, a paní jednatelka má ještě tu drzost si říci o odměnu a město ji jí schválí (to už mi hlava nebere – opět jsme u toho, že to není z Vašich peněz, ale bohužel z mých ano, proto mě to štve).

Máte pocit, pane starosto, že podpora podnikání spočívá v dotování městské společnosti, která provozuje stejnou činnost jako soukromé společnosti? Mně to přijde spíš jako veřejná podpora, která nás podnikatele moc netěší. Nebylo by lepší všechny neziskové aktivity přesunout na odbor CR, který se taktéž musí dotovat z našich daní a ty komerční nechat provozovat jiným. Provozovat tak zajímavou památku jako je Vlašský dvůr a průvodcovské služby v Kutné Hoře je totiž velmi dobrý business, který by měl generovat zisk a ne ztrátu. A jsme opět u politikaření, bez hlasu paní jednatelky a zároveň radní by nebyla většina a tak ji necháme dále páchat „zločiny“ na cestovním ruchu.

Přejdeme k další podpoře podnikání v našem odvětví – zřízení fondu cestovního ruchu a zavedení lázeňského a rekreačního poplatku. PS nemá dostatek peněz na nesmyslené kampaně a rádoby propagační činnosti turismu v Kutné Hoře a tak paní jednatelka přichází se spásnou myšlenkou „podojit“ místní ubytovatele o další peníze v podobě lázeňského a rekreačního poplatku. Nejvtipnější na tom bylo, že mi přišel email od vedoucí odboru CR dva dny po schválení radou, jestli bychom se mohli sejít s ostatními ubytovateli u kulatého stolu a probrat, zdali zavedení poplatku a fondu vidíme jako dobrý nápad – to mě až urazilo, proč debatovat o něčem, co za nás rozhodli už jiní (mimochodem první a poslední snaha o kontakt).

V době ekonomické krize, ničení slevových portálů naše odvětví a sezónnosti v Kutné Hoře (k tomu se ještě vrátím) nám přibyla další zátěž v podobě nového poplatku. Neznám jiné odvětví, které by platilo tolik poplatků a daní jako právě ubytovatelé – od klasických daní jako je DPH, daň z příjmu, daň z nemovitosti, silniční daň, přes poplatky z TV, rádii, OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S přes místní poplatek z ubytovací kapacity a nyní, jelikož jich bylo asi málo poplatek lázeňský a rekreační. Mimochodem, když jsem si to zhruba spočítal, kolik peněz vlastně odvádíme, tak už rozumím tomu, že město může dotovat jak PS a odbor CR. 

I toto Vám, pane starosto, připadá jako podpora podnikání? Takže vznikl fond cestovního ruchu, o kterém jsem se dozvěděl z médií, do čela za hoteliéry byl zvolen pan Polívka - nezlobte se na mě, ale pan Polívka, byť ho mám jako člověka velmi rád, není hoteliér a vesele se začaly utrácet peníze. Pravda je, že poté pan Polívka psal email, že pokud by měl někdo zájem, pozici rád přenechá – ani nevím, jestli se tak stalo, ale jestli se všemi kolegy z branže komunikujete stejně jako se mnou, tak myslím, že zájem (až na jednu možnou výjimku) nebyl. Problém této radnice a bohužel i těch před Vámi je neexistence VIZE, kam město v tomto zajímavém odvětví směřovat.

V novinách se chvástáte, jak to tu pěkně šlape – jako kdybyste byli Vy těmi pořadateli četných akcí, ale opak je pravdou, chlubíte se cizím peřím. Všechny větší akce zde již běží léta a stojí za nimi obrovská práce jejich pořadatelů, před kterými smekám klobouk a velice si jich vážím. Ti větší jdou každoročně do rizika, že kdyby se nevydařilo počasí, přišlo málo diváků, tak dopadnou velmi špatně a žádná matka je nezachrání. To, že přispějete peníze v podobě grantů (kutnohorské granty to je téma samo o sobě) z Vás nedělá pořadatele – pořád jen přerozdělujete naše peníze. Nedovolí mi to nerýpnout si, jedna z náplní PS nebo odboru CR je koordinace kulturních akcí a je opravdu velmi vydařené, když se scházejí velké akce v jednom termínu nebo když je na nádvoří Vlašského dvora (dále jen VD) koncert vážné hudby a dole v parku rockový koncert.

Tady se vrátím k té sezónnosti. V roce 2006-07 jsem s panem Lapáčkem dal základ budoucímu Kutnohorskému létu v podobě první pravidelné produkce s názvem „Kutná Hora magická“ o dva roky později jsme právě s panem Lapáčkem přesvědčili (a nebylo to lehké) další subjekty k účasti na projektu a založili Kutnohorsko.cz a Kutnohorské léto. Je málo těch, kteří umějí rozjet vlak, ale hodně těch kteří, když už jede převzít řízení. Měli jsme vizi, kterou se nám podařilo naplnit – nabídnout turistům opakující se zajímavý a bohatý program. Tady došlo k velkému průlomu a to, že se nám podařilo subjekty sjednotit – do té doby vládnoucí PS dělala pravý opak a mnoho zajímavých projektů poslala do záhuby ve snaze vše a všechny mít pod kontrolou.

Je smutné, že tak dobře našlápnuté sdružení se stalo nástrojem pro jednotlivce nikoliv sloužící jeho původnímu účelu. Jakou to má souvislost se sezónností a vizí – nastartovat Kutnohorské léto bylo poměrně jednoduché, na základě poptávky jsme udělali nabídku, ale druhý krok mělo být oživení právě té zimní sezony, což už není snadné. Už dnes jsme mohli mít krásné adventní trhy a nocující turisty v našich ubytovacích zařízeních i přes zimu, ale bohužel nemáme.  A to nikoliv z důvodu, že by to nešlo, ale z důvodu neschopnosti především naší – Vaší radnice.

To, že píšete do novin, jak to tady v červnu „frčí“ mě nijak nepřesvědčilo o Vašich schopnostech – v červnu to tady totiž frčí a frčet bude pořád, zato v lednu tady „chcípl“ pes a nikdo s tím nic nedělá. No nedělá, my se snažili – zavedli jsme jako jediný pravidelné zimní prohlídky ve Vlašském dvoře, na kterých jsme prodělávali kalhoty. Tady bych čekal podporu, o grant jsme sice žádali (myslím si a z vlastních zkušeností psaní žádostí do strukturálních fondů EU a docela úspěšných, dobře napsaný), ale nedostali. Když už to vypadalo lépe, díky možnosti zapojení objektu Vlašského dvora do velice úspěšného projektu „Otevřete 13. komnatu“ dostali jsme tentokrát stopku od jednatelky a radní Ing. Vopálkové.  No co, nějakých pár tisíc turistů není potřeba.

Jenže je turista a turista – marketing, který provádí PS s našimi penězi je neefektivní a neúčinný. Sice k nám proudí davy turistů, ale zůstávají po nich maximálně odpadky a nikoliv utracené peníze za poskytované služby. Mě to osobně nijak netrápí v nedostatku zájmu o naše služby, po letech abnormální dřiny a jití si vlastní cestou nepotřebujeme žádnou PS a odbory na městě. Na druhou stranu, když už za něco „platím“, tak bych za to měl také něco dostat. Spíše mě to štve z pohledu občana Kutné Hory, kde zavadit o pracovní místo mimo hnusnou továrnu Foxconn je docela složité a právě turismus, pokud by se dělal, tak jak by se dělat měl, by těchto pracovních míst mohl přinést poměrně dost. Vlastní neschopností ztěžujete podnikatelům život a občany tohoto města ochuzujete o pracovní příležitosti.

Velmi často zmiňujete pořádek, který ve městě máme. Docela by mě zajímalo, kdy jste se naposledy prošel městem? Mrtvé rybičky v kašně na nádvoří VD by mě nechaly klidným, nepořádek okolo koše před VD (viz. foto příloha) v sobotu v 10.00 hod., kdy začínají proudit davy turistů je ostuda. Ovšem podivná individua potulující se centrem či spící na lavičkách, řev nepřizpůsobivých občanů bydlících v městských bytech v centru města to už je postrach. Neříkám, že za vznikem tohoto problému stojí současná radnice, jen si myslím, že tento problém není dostatečně řešen.

Věci se lehce kritizují, těžce se mění k lepšímu a veřejnosti se málokdy zavděčíte. Nicméně i přes to si myslím, že Vaše vládnutí nenaplnilo očekávání a sliby, které jste dávali. Moc bych si přál, aby naše město nabralo ten správný směr a žilo a podnikalo se nám tady lépe, a proto už nebudu volit sdružení Šance pro Kutnou Horu.

S úctou
Petr Kolář

.