Villa Romantica
Reklama

Názor Michala Zapletala: Největší položka z rozpočtu jde za KLUKYvespolek?

18. prosinec 2018, 11:07

Kolín - Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

 

NÁZOR: NEJVĚTŠÍ POLOŽKA V ROZPOČTU MĚSTA KOLÍNA JDE ZA KLUKYVESPOLEK? ANEB PŘIPOMÍNKA ZE VČEREJŠÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OHLEDNĚ ROZPOČTU NA ROK 2019 SMĚREM K ZASTUPITELŮM:

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je nákladová položka č. 8240, s názvem „Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje“ ve výši 55 000 000 Kč. 

Z veřejně dostupných zdrojů plyne, že město Kolín těsně před volbami podepsalo smlouvu o části zakázky, konkrétně dne 24.9. 2018 ve výši 3 263 939,- Kč a 5.10. 2018 druhou ve výši  9 567 712,- Kč se společností Klucivespolek s.r.o. 

Žádal jsem zastupitelstvo, aby odložilo schvalování rozpočtu, neboť tato investiční akce vzbuzuje řadu otázek. Je to největší zakázka a více než 20% její hodnoty realizuje firma, která:

1) Dle své účetní závěrky měla v roce 2017 vlastní kapitál ve výši 498 000,- Kč a v roce předchozím 382 000,- Kč  a předmět podnikání „ reklamní služby, spoty“

2) Nyní má realizovat část zakázky na „stavební úpravy“ v hodnotě přes 12 000 000,- Kč

3) Dle údajů ze serveru „hlídačstátu“ realizovala v roce 2016 veřejné zakázky ve výši 709 000,- Kč, koncem roku, v listopadu 2016 zaslala dar hnutí STAN ve výši 70 700,- Kč a následný rok získala smlouvy s veřejnou správou ve výši 2 000 000,- Kč (například zakázku „Webové stránky pro mezinárodní festival dechových hudeb Kmochův Kolín 2017“  ve výši 71 000,- Kč) V roce 2018 již 13 000 000 Kč (například, ale nejen, zakázku „Kolín - informační panely ke kolínským památkám“   opět ve výši 71 000,- Kč), a pak také ty dvě smlouvy na Bartoloměje.

4) Vzhledem k tomu, že dle  dalších údajů se jedná o  firmu s personálním propojením na dozorčí radu společnosti Prostor Plus o.p.s., domnívám se, že je na místě ostražitost. Dle právoplatného usnesení Krajského soudu byla z účtu této organizace placena politická letáková kampaň pro STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A ŠANCE PRO KUTNOU HORU. 

5) Společnost Prostor Plus je významným příjemcem různých veřejných dotací a my zatím nevíme, jestli peníze, které konkrétně Prostor Plus použil na úhradu tisku zmíněných politických letáků, nebyly vypůjčeny třeba z nějaké dotace na jiný účel. 

Jako občané ČR máme nyní nepříjemnou zkušenost s vedením vyšetřování vůči premiérovi ČR ze strany Evropských institucí ohledně případného zneužívání dotací. Bylo by pro mne jako občana města Kolína nepříjemné, kdyby se vedlo podobné vyšetřování třeba se starostou, místopředsedou STAN, který jinak jako poslanec PS ČR velmi hlasitě pranýřuje podobné nešvary, protože by mohl někdo ve výše zmíněných skutečnostech vidět více, než jen náhodu.

Toto jsou důvody, které mě vedly k apelu na zvolené zastupitele města Kolína, aby v duchu povinnosti řádného hospodáře ještě jednou, nyní se znalostí těchto informací,

detailněji před schválením celého rozpočtu projednali okolnosti této položky, a předešli tak případným negativním následkům na obrazu našeho města. 

 

 

IMG_0055.jpg

Michal Zapletal
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Názor Michala Zapletala: Největší položka z rozpočtu jde za KLUKYvespolek?

Názor Michala Zapletala: Největší položka z rozpočtu jde za KLUKYvespolek?

18. prosinec 2018

Kolín - Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

 

NÁZOR: NEJVĚTŠÍ POLOŽKA V ROZPOČTU MĚSTA KOLÍNA JDE ZA KLUKYVESPOLEK? ANEB PŘIPOMÍNKA ZE VČEREJŠÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OHLEDNĚ ROZPOČTU NA ROK 2019 SMĚREM K ZASTUPITELŮM:

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je nákladová položka č. 8240, s názvem „Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje“ ve výši 55 000 000 Kč. 

Z veřejně dostupných zdrojů plyne, že město Kolín těsně před volbami podepsalo smlouvu o části zakázky, konkrétně dne 24.9. 2018 ve výši 3 263 939,- Kč a 5.10. 2018 druhou ve výši  9 567 712,- Kč se společností Klucivespolek s.r.o. 

Žádal jsem zastupitelstvo, aby odložilo schvalování rozpočtu, neboť tato investiční akce vzbuzuje řadu otázek. Je to největší zakázka a více než 20% její hodnoty realizuje firma, která:

1) Dle své účetní závěrky měla v roce 2017 vlastní kapitál ve výši 498 000,- Kč a v roce předchozím 382 000,- Kč  a předmět podnikání „ reklamní služby, spoty“

2) Nyní má realizovat část zakázky na „stavební úpravy“ v hodnotě přes 12 000 000,- Kč

3) Dle údajů ze serveru „hlídačstátu“ realizovala v roce 2016 veřejné zakázky ve výši 709 000,- Kč, koncem roku, v listopadu 2016 zaslala dar hnutí STAN ve výši 70 700,- Kč a následný rok získala smlouvy s veřejnou správou ve výši 2 000 000,- Kč (například zakázku „Webové stránky pro mezinárodní festival dechových hudeb Kmochův Kolín 2017“  ve výši 71 000,- Kč) V roce 2018 již 13 000 000 Kč (například, ale nejen, zakázku „Kolín - informační panely ke kolínským památkám“   opět ve výši 71 000,- Kč), a pak také ty dvě smlouvy na Bartoloměje.

4) Vzhledem k tomu, že dle  dalších údajů se jedná o  firmu s personálním propojením na dozorčí radu společnosti Prostor Plus o.p.s., domnívám se, že je na místě ostražitost. Dle právoplatného usnesení Krajského soudu byla z účtu této organizace placena politická letáková kampaň pro STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A ŠANCE PRO KUTNOU HORU. 

5) Společnost Prostor Plus je významným příjemcem různých veřejných dotací a my zatím nevíme, jestli peníze, které konkrétně Prostor Plus použil na úhradu tisku zmíněných politických letáků, nebyly vypůjčeny třeba z nějaké dotace na jiný účel. 

Jako občané ČR máme nyní nepříjemnou zkušenost s vedením vyšetřování vůči premiérovi ČR ze strany Evropských institucí ohledně případného zneužívání dotací. Bylo by pro mne jako občana města Kolína nepříjemné, kdyby se vedlo podobné vyšetřování třeba se starostou, místopředsedou STAN, který jinak jako poslanec PS ČR velmi hlasitě pranýřuje podobné nešvary, protože by mohl někdo ve výše zmíněných skutečnostech vidět více, než jen náhodu.

Toto jsou důvody, které mě vedly k apelu na zvolené zastupitele města Kolína, aby v duchu povinnosti řádného hospodáře ještě jednou, nyní se znalostí těchto informací,

detailněji před schválením celého rozpočtu projednali okolnosti této položky, a předešli tak případným negativním následkům na obrazu našeho města. 

 

 

IMG_0055.jpg

Michal Zapletal