vv auto
Reklama

NÁZOR Robina Jiráně: Vyjádření k článku Tomáše Havlíčka

15. květen 2019, 17:14

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Na Finančním výboru (dále FV) byla dne 7.5 projednávána možnost kontroly městských společností a jejich hospodaření ze strany FV. Proti tomu jsem námitky neměl. Nicméně paní Dačická navrhla, že provede audit účetnictví ve všech městských společnostech, zda správně hospodaří. Kontrolním orgánem zodpovědným za dohled nad hospodařením společnosti je ale dozorčí rada (dále DR), jako přímý zástupce investora, jednající na základě zakladatelské listiny. Pokud by měl vzejít návrh na audit, tak na základě požadavků valné hromady nebo DR. Navrhl jsem tedy, že by měla být kontaktována DR, aby provedla kontrolu, kterou navrhne FV. S tímto návrhem souhlasil pan Nedvěd, zatímco paní Dačická a pan Jirásek ho odmítli. Dále navrhli, že se provede audit jen u technických služeb zaměřený na cenotvorbu. Znovu jsem řekl, ať jde požadavek na DR. Na to mi bylo odpovězeno, že DR technických služeb není kompetentní z důvodu nedostatečných znalostí. Já jsem argumentoval, že pokud DR uzná, že není schopna provést danou kontrolu, mohou požádat o součinnost FV. A souhlasil jsem, že se dobrovolně zúčastním a pomůžu s tímto auditem, avšak můj návrh byl znovu shozen ze stolu. Následně se hlasovalo o tom, zda paní Dačická provede audit cenotvorby v technických službách. Z důvodu mého názoru na prvotní kontaktování DR jsem hlasoval proti. Bohužel tyto skutečnosti nejsou již obsaženy v zápisu z jednání FV a kvůli článku T. Havlíčka před úterním jednáním zastupitelstva došlo ke značnému zkreslení celé situace. Dodatkem bych byl velice rád, aby kontrolní orgány spolupracovaly, protože cílem není spolu zápasit, ale dosáhnout progresivního fungování městských společností. Proto by měla být nastavena metodika auditu tak, aby byly pokryty části, které jsou problematické a výsledkem byly odpovědi, nikoliv otázky. Právě proto si myslím, že by zde měla probíhat spolupráce s DR, která je fungování společnosti nejblíže, nehledě na to, že některé kontroly již mohou být v procesu.

Robin Jiráň

Související článek:
NÁZOR Tomáše Havlíčka: Jak se žije z městských peněz II.

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR Robina Jiráně: Vyjádření k článku Tomáše Havlíčka

NÁZOR Robina Jiráně: Vyjádření k článku Tomáše Havlíčka

15. Květen 2019

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Na Finančním výboru (dále FV) byla dne 7.5 projednávána možnost kontroly městských společností a jejich hospodaření ze strany FV. Proti tomu jsem námitky neměl. Nicméně paní Dačická navrhla, že provede audit účetnictví ve všech městských společnostech, zda správně hospodaří. Kontrolním orgánem zodpovědným za dohled nad hospodařením společnosti je ale dozorčí rada (dále DR), jako přímý zástupce investora, jednající na základě zakladatelské listiny. Pokud by měl vzejít návrh na audit, tak na základě požadavků valné hromady nebo DR. Navrhl jsem tedy, že by měla být kontaktována DR, aby provedla kontrolu, kterou navrhne FV. S tímto návrhem souhlasil pan Nedvěd, zatímco paní Dačická a pan Jirásek ho odmítli. Dále navrhli, že se provede audit jen u technických služeb zaměřený na cenotvorbu. Znovu jsem řekl, ať jde požadavek na DR. Na to mi bylo odpovězeno, že DR technických služeb není kompetentní z důvodu nedostatečných znalostí. Já jsem argumentoval, že pokud DR uzná, že není schopna provést danou kontrolu, mohou požádat o součinnost FV. A souhlasil jsem, že se dobrovolně zúčastním a pomůžu s tímto auditem, avšak můj návrh byl znovu shozen ze stolu. Následně se hlasovalo o tom, zda paní Dačická provede audit cenotvorby v technických službách. Z důvodu mého názoru na prvotní kontaktování DR jsem hlasoval proti. Bohužel tyto skutečnosti nejsou již obsaženy v zápisu z jednání FV a kvůli článku T. Havlíčka před úterním jednáním zastupitelstva došlo ke značnému zkreslení celé situace. Dodatkem bych byl velice rád, aby kontrolní orgány spolupracovaly, protože cílem není spolu zápasit, ale dosáhnout progresivního fungování městských společností. Proto by měla být nastavena metodika auditu tak, aby byly pokryty části, které jsou problematické a výsledkem byly odpovědi, nikoliv otázky. Právě proto si myslím, že by zde měla probíhat spolupráce s DR, která je fungování společnosti nejblíže, nehledě na to, že některé kontroly již mohou být v procesu.

Robin Jiráň

Související článek:
NÁZOR Tomáše Havlíčka: Jak se žije z městských peněz II.