vv auto
Reklama

NÁZOR: Generel dopravy v Kutné Hoře a jeho tvorba

29. leden 2020, 11:12

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

V souvislosti s veřejným projednáním generelu dopravy v Kutné Hoře se množí názory, že generel byl zadán chybně, že ničí a umrtvuje město, že tento dokument je celkově špatný. Já jsem se osobně neúčastnil zadávání, ale přibližně od února se aktivně účastním schůzek se zhotoviteli dalších projednávání týkajících se tohoto dokumentu.

Na projednání zaznělo, že zadání znělo na zklidnění a omezení dopravy. To pravda není, zadání zní „Zlepšení mobility a dostupnosti města, zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel, zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží, zvýšení kvality života ve městě, ekonomický a společenský rozvoj města a zlepšení image města“. Cesta jak k tomuto dojít, je omezení „individuální“ automobilové dopravy, omezení tranzitní a zbytné nákladní dopravy, vyšší přizpůsobení města potřebám pěších, cyklistů a alternativních způsobů dopravy a posílení využívání MHD a hodně dalších opatření (přesné zadání je veřejnosti k dispozici v registru smluv). V podstatě se jedná o trendy udržitelné mobility, ke kterým se hlásí stále více měst. S dílčími materiály byli již od jara seznamováni zástupci příslušných komisí, osadních výborů a jejich prostřednictvím mohla veřejnost podávat připomínky, které byly do generelu postupně zapracovávány. Pracovní skupina komunikující se zpracovateli byla složena ze zástupců koalice, opozice, vedoucích a pracovníků odborů, z předsedů komisí rady a z předsedů osadních výborů.

Je třeba si uvědomit, že 4/5 generelu byly až na dílčí připomínky v podstatě přijaty jako velmi logické, funkční a vedoucí ke zlepšení současného stavu. Jedná se o MHD, sídliště Hlouška, Šipší a návrhy tranzitů a cyklodopravy. Problémový byl pouze návrh řešení centra. Bohužel centrum Kutné Hora je velmi specifické svou geografickou polohou, rozsáhlou památkovou rezervací, hornickou minulostí a současností, kdy dochází k vylidňování centra. Dále zde jsou různé skupiny obyvatel, které budou mít na řešení velmi odlišný pohled (rezidenti, návštěvníci z Kutné Hory, turisté, podnikatelé v gastronomii, podnikatelé v jiných oborech a další). Pohled každé skupiny bude velmi odlišný, zároveň i velmi subjektivní, nepřesný, ovlivněný pamětí a velmi složitě se budou získávat přesná data, co které opatření může přinést (Města budoucnosti str. 240). Je velmi pravděpodobné, že se nepodaří sjednotit na tom, které řešení je pro Kutnou Horu to správné, toto bude věc konsensu a kompromisu. Zastupitelstvo města se zavázalo projednávat dotčené oblasti s veřejností, ale asi bude nutné zjistit, co si veřejnost v Kutné Hoře skutečně přeje dělat a zda je to reálné. Nabízí se provést průzkum veřejného mínění, ale i u něj bude velmi záležet na tom, jak bude postaven.

Přál bych si, aby Kutnohořané více naslouchali odborníkům, pokud se jim jejich návrhy nelíbí, není řešením pouhá kritika, ale je potřeba přinášet podněty. Je třeba si vzájemně naslouchat, přijímat argumenty a smířit se s tím, že můj názor nemusí být jediný správný. Pokud nastartujeme konstruktivní diskuzi ohledně centra, můžeme situaci posunout. Ale znovu opakuji, převážná část generelu je logická a funkční a stačí nastavit harmonogram prováděných opatření. Centrum bude složitější, ale i zde můžeme nalézt dobrá řešení.

Vít Šnajdr
V Kutné Hoře 28. 1. 2020

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Generel dopravy v Kutné Hoře a jeho tvorba

NÁZOR: Generel dopravy v Kutné Hoře a jeho tvorba

29. leden 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

V souvislosti s veřejným projednáním generelu dopravy v Kutné Hoře se množí názory, že generel byl zadán chybně, že ničí a umrtvuje město, že tento dokument je celkově špatný. Já jsem se osobně neúčastnil zadávání, ale přibližně od února se aktivně účastním schůzek se zhotoviteli dalších projednávání týkajících se tohoto dokumentu.

Na projednání zaznělo, že zadání znělo na zklidnění a omezení dopravy. To pravda není, zadání zní „Zlepšení mobility a dostupnosti města, zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel, zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží, zvýšení kvality života ve městě, ekonomický a společenský rozvoj města a zlepšení image města“. Cesta jak k tomuto dojít, je omezení „individuální“ automobilové dopravy, omezení tranzitní a zbytné nákladní dopravy, vyšší přizpůsobení města potřebám pěších, cyklistů a alternativních způsobů dopravy a posílení využívání MHD a hodně dalších opatření (přesné zadání je veřejnosti k dispozici v registru smluv). V podstatě se jedná o trendy udržitelné mobility, ke kterým se hlásí stále více měst. S dílčími materiály byli již od jara seznamováni zástupci příslušných komisí, osadních výborů a jejich prostřednictvím mohla veřejnost podávat připomínky, které byly do generelu postupně zapracovávány. Pracovní skupina komunikující se zpracovateli byla složena ze zástupců koalice, opozice, vedoucích a pracovníků odborů, z předsedů komisí rady a z předsedů osadních výborů.

Je třeba si uvědomit, že 4/5 generelu byly až na dílčí připomínky v podstatě přijaty jako velmi logické, funkční a vedoucí ke zlepšení současného stavu. Jedná se o MHD, sídliště Hlouška, Šipší a návrhy tranzitů a cyklodopravy. Problémový byl pouze návrh řešení centra. Bohužel centrum Kutné Hora je velmi specifické svou geografickou polohou, rozsáhlou památkovou rezervací, hornickou minulostí a současností, kdy dochází k vylidňování centra. Dále zde jsou různé skupiny obyvatel, které budou mít na řešení velmi odlišný pohled (rezidenti, návštěvníci z Kutné Hory, turisté, podnikatelé v gastronomii, podnikatelé v jiných oborech a další). Pohled každé skupiny bude velmi odlišný, zároveň i velmi subjektivní, nepřesný, ovlivněný pamětí a velmi složitě se budou získávat přesná data, co které opatření může přinést (Města budoucnosti str. 240). Je velmi pravděpodobné, že se nepodaří sjednotit na tom, které řešení je pro Kutnou Horu to správné, toto bude věc konsensu a kompromisu. Zastupitelstvo města se zavázalo projednávat dotčené oblasti s veřejností, ale asi bude nutné zjistit, co si veřejnost v Kutné Hoře skutečně přeje dělat a zda je to reálné. Nabízí se provést průzkum veřejného mínění, ale i u něj bude velmi záležet na tom, jak bude postaven.

Přál bych si, aby Kutnohořané více naslouchali odborníkům, pokud se jim jejich návrhy nelíbí, není řešením pouhá kritika, ale je potřeba přinášet podněty. Je třeba si vzájemně naslouchat, přijímat argumenty a smířit se s tím, že můj názor nemusí být jediný správný. Pokud nastartujeme konstruktivní diskuzi ohledně centra, můžeme situaci posunout. Ale znovu opakuji, převážná část generelu je logická a funkční a stačí nastavit harmonogram prováděných opatření. Centrum bude složitější, ale i zde můžeme nalézt dobrá řešení.

Vít Šnajdr
V Kutné Hoře 28. 1. 2020