NÁZOR: Jan Klán – Úvahy nad referendy ve městě Kutná Hora

21. únor 2018, 05:37

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Možná jste nad tím někdy uvažovali, možná nikoliv. Jedná se o možnost referend na obecní úrovni. Tedy i v našem krásném městě. Zcela jistě si položíte otázku v jaké věci by se referendum mělo konat a proč bychom jej měli jako občané více požadovat? Důvodů je hned několik.

Pokud se nejprve podíváme na to k čemu by se mělo referendum konat, tak by se zcela jistě mělo konat k nějakému projektu, který bude zasahovat do života města velkou měrou. Může se rovněž jednat o projekty, které budou silně zasahovat do rozpočtu města v řádech stovek milionů korun a město se bude muset například zadlužit. Jako příklad můžeme použít příměr se sportovní halou „Na Klimešce“ jejíž cena se šplhá do řádu více jak 150 milionů a téměř 100 milionů musí město platit z úvěru. Takže v tomto případě by se dle mého názoru mělo konat referendum. Referendum se mělo skládat ze dvou otázek a to zda lidé chtějí sportovní halu a za druhé, kde má hala stát. Tímto referendem by se předešlo marasmu ve městě. Někdo může namítnout, že taková rozhodnutí mají být ryze politická. Já říkám, že ne, protože v případě velkých investičních akcí je nutné znát i názor občanů v dané obci (městě). Přeci jen se hospodaří s penězi nás všech a občané mají mít zájem o místní politiku. Referendum je tedy prvek přímé demokracie, kdy rozhodují lidí svým hlasem. Pokud se referendum vyhlásí, tak musí být závazné pro místní zastupitelstvo a ne, že se bude kličkovat. Do budoucna by se referendum mělo konat například při úvahách nad výstavbou nového domu s pečovatelskou službou, který bude nutný. Jak jsem uvedl výše, tak na úrovni Kutné Hory se referendum má využívat zejména k velkým investičním akcím, případně akcím kontroverzním, které by mohly rozdělovat město přesně vedví.

Nyní se zamysleme nad tím, proč by se referenda měla více používat? Je to zejména proto, aby se občané více zapojili do místní politiky. Ve své podstatě by měli participovat (podílet se) na jejím utváření. Právě možnost vyjádřit se v referendech k určitému problému, je spolupodílení se na rozhodnutí. Samozřejmě, že referendum musí být závazné, aby to nebylo jako „známe váš názor a uděláme si to stejně po svém“. Právě možnost občanů se více podílet na dění ve městě povede k vyššímu zájmu o  místní politiku a snahu něco změnit. Referenda samozřejmě nesmí být užívána nadbytečně, aby zase nedocházelo k jevu, kdy by se místní politici alibisticky zbavovali odpovědnosti za svá rozhodnutí. Mohlo by se totiž často stávat, že by referendum bylo vyhlašováno i k věcem ke kterým se vůbec nemusí vyhlašovat. Typicky by se mohlo stát, že referendum by bylo vyhlášeno k věci na které se nedokáží zastupitelé domluvit, ale nespadá do klasifikace výrazného dopadu na život města. Takhle to nesmí fungovat. V podmínkách České republiky sice máme nepřímou demokracii, ale v současné postmoderní době musíme zavádět i prvky demokracie přímé. Tam patří právě referenda na obecní úrovni.

Můžeme se ještě bavit o tom, zda by se hlasovalo elektronicky nebo fyzicky. Sem můžeme připočíst zda referendum může vyhlásit jen město nebo o něj mohou usilovat i občané. Právě vztah směrem k občanům je velice důležitý. Tam by se to muselo ošetřit počtem sebraných podpisů k možnosti vyhlásit referendum. Nekloním se k možnosti od kolika procent účasti je referendum platné, ale lepší je umožnit lidem vyvolat referendum právě na základě sesbíraných podpisů.

V budoucnu by se v našem městě mělo více využívat místních referend. Je jich totiž využíváno poskrovnu a pokud mě paměť neklame, tak ještě nikdy se v našem městě žádné místní referendum nekonalo. Sice zde byly v roce 2014 úvahy o referendu k hazardu v našem městě, ale sešlo z něj, protože je prý hodně drahé. To je ale podle mého názoru alibistický výrok, protože všechno jde když se chce a to zejména pokud se souběžně konají nějaké volby.

Mgr. Jan Klán /KSČM/
Sociolog, analytik, politik, asistent poslankyně Miloslavy Vostré,
předseda OV KSČM Kutná Hora

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
NÁZOR: Jan Klán – Úvahy nad referendy ve městě Kutná Hora

NÁZOR: Jan Klán – Úvahy nad referendy ve městě Kutná Hora

21. únor 2018

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Možná jste nad tím někdy uvažovali, možná nikoliv. Jedná se o možnost referend na obecní úrovni. Tedy i v našem krásném městě. Zcela jistě si položíte otázku v jaké věci by se referendum mělo konat a proč bychom jej měli jako občané více požadovat? Důvodů je hned několik.

Pokud se nejprve podíváme na to k čemu by se mělo referendum konat, tak by se zcela jistě mělo konat k nějakému projektu, který bude zasahovat do života města velkou měrou. Může se rovněž jednat o projekty, které budou silně zasahovat do rozpočtu města v řádech stovek milionů korun a město se bude muset například zadlužit. Jako příklad můžeme použít příměr se sportovní halou „Na Klimešce“ jejíž cena se šplhá do řádu více jak 150 milionů a téměř 100 milionů musí město platit z úvěru. Takže v tomto případě by se dle mého názoru mělo konat referendum. Referendum se mělo skládat ze dvou otázek a to zda lidé chtějí sportovní halu a za druhé, kde má hala stát. Tímto referendem by se předešlo marasmu ve městě. Někdo může namítnout, že taková rozhodnutí mají být ryze politická. Já říkám, že ne, protože v případě velkých investičních akcí je nutné znát i názor občanů v dané obci (městě). Přeci jen se hospodaří s penězi nás všech a občané mají mít zájem o místní politiku. Referendum je tedy prvek přímé demokracie, kdy rozhodují lidí svým hlasem. Pokud se referendum vyhlásí, tak musí být závazné pro místní zastupitelstvo a ne, že se bude kličkovat. Do budoucna by se referendum mělo konat například při úvahách nad výstavbou nového domu s pečovatelskou službou, který bude nutný. Jak jsem uvedl výše, tak na úrovni Kutné Hory se referendum má využívat zejména k velkým investičním akcím, případně akcím kontroverzním, které by mohly rozdělovat město přesně vedví.

Nyní se zamysleme nad tím, proč by se referenda měla více používat? Je to zejména proto, aby se občané více zapojili do místní politiky. Ve své podstatě by měli participovat (podílet se) na jejím utváření. Právě možnost vyjádřit se v referendech k určitému problému, je spolupodílení se na rozhodnutí. Samozřejmě, že referendum musí být závazné, aby to nebylo jako „známe váš názor a uděláme si to stejně po svém“. Právě možnost občanů se více podílet na dění ve městě povede k vyššímu zájmu o  místní politiku a snahu něco změnit. Referenda samozřejmě nesmí být užívána nadbytečně, aby zase nedocházelo k jevu, kdy by se místní politici alibisticky zbavovali odpovědnosti za svá rozhodnutí. Mohlo by se totiž často stávat, že by referendum bylo vyhlašováno i k věcem ke kterým se vůbec nemusí vyhlašovat. Typicky by se mohlo stát, že referendum by bylo vyhlášeno k věci na které se nedokáží zastupitelé domluvit, ale nespadá do klasifikace výrazného dopadu na život města. Takhle to nesmí fungovat. V podmínkách České republiky sice máme nepřímou demokracii, ale v současné postmoderní době musíme zavádět i prvky demokracie přímé. Tam patří právě referenda na obecní úrovni.

Můžeme se ještě bavit o tom, zda by se hlasovalo elektronicky nebo fyzicky. Sem můžeme připočíst zda referendum může vyhlásit jen město nebo o něj mohou usilovat i občané. Právě vztah směrem k občanům je velice důležitý. Tam by se to muselo ošetřit počtem sebraných podpisů k možnosti vyhlásit referendum. Nekloním se k možnosti od kolika procent účasti je referendum platné, ale lepší je umožnit lidem vyvolat referendum právě na základě sesbíraných podpisů.

V budoucnu by se v našem městě mělo více využívat místních referend. Je jich totiž využíváno poskrovnu a pokud mě paměť neklame, tak ještě nikdy se v našem městě žádné místní referendum nekonalo. Sice zde byly v roce 2014 úvahy o referendu k hazardu v našem městě, ale sešlo z něj, protože je prý hodně drahé. To je ale podle mého názoru alibistický výrok, protože všechno jde když se chce a to zejména pokud se souběžně konají nějaké volby.

Mgr. Jan Klán /KSČM/
Sociolog, analytik, politik, asistent poslankyně Miloslavy Vostré,
předseda OV KSČM Kutná Hora