vv auto
Reklama

NÁZOR: Nový generel dopravy - složité hledání pozitiv

22. leden 2020, 08:02

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Dne 20. ledna 2020 vedení města uspořádalo veřejné projednání návrhu nového Generelu dopravy města Kutná Hora. Zájem o toto projednání byl značný. Velký sál Dačického domu zaplnily desítky lidí. Bohužel většina z nich odcházela rozhořčena.

Za sebe mohu říci, že vidím pozitivně zjednodušení linek MHD v našem městě a na základě připomínky při projednávání i zvážení umístění parkoviště pro turistické autobusy u městského vlakového nádraží, což by znamenalo, že by všichni lidé prošli centrem města směrem k Barboře. Toto opatření by rozhodně napomohlo k oživení centra.

Další pozitiva se hledají opravdu jen těžko. I přes deklaraci města, že budou záležitosti ovlivňující život ve městě probírána s dotčenými obyvateli a s podnikateli, se tak evidentně neděje. Vedení města rozhodlo o tom, že chce co nejvíce omezit dopravu v centru města. To by mělo svoji logiku, kdyby do centra proudily stovky lidí. Ale centrum našeho města je mrtvé. Vedení města nedělá nic, aby turisty v našem městě udrželo. Naposledy odmítlo návrh na společnou vstupenku do všech památek, což by mnoho lidí udrželo v našem městě minimálně celý den, spíše však déle. A teď uzavření města i pro osobní dopravu? To už nebude ve městě vůbec nikdo…

Od začátku jsem navrhoval, že město musí mít jasnou strategii a některé body z této strategie mají být podkladem pro vytvoření dopravního generelu a územního plánu. Sešel jsem s kvůli tomu i s vedením města, kde mi bylo řečeno, že má vedení jiný názor a chce čekat na vytvoření generelu a územního plánu a na základě toho vytvoří strategii rozvoje města. Bohužel tento naruby zvolený postup se ukazuje jako zcela chybný. Ano, generel dopravy řeší primárně organizaci dopravy ve městě. Je to však strategický dokument na příští desítky let a z přijatých opatření by mělo mít město prospěch. Ano, i finanční prospěch a nejen do městské pokladny, ale i pro podnikatele ve městě. Z tohoto generelu dopravy však nikdo žádný prospěch nemá a nemůže z něj mít nikdo ani radost.

O to více mě zarazila arogance paní místostarostky Doušové, která po prvních negativních reakcích oznámila přítomným, že toto projednání je dobrá vůle vedení města, a že žádné projednání dělat nemusí. Vrcholem pak byl reakce místostarostky Doušové na další kritiku: „choďte pěšky do města a tím ho oživíte“. Asi to může být částečné řešení, ale přeci jenom od člověka, který je za rozvoj města placen z našich peněz bych očekával jiný přístup.

Vzhledem k tomu, že nikdo z vedení města neměl tu odvahu projednání moderovat, schytali veškeré výhrady zástupci ČVÚT, což bylo trochu neprávem.

Vedení města již dopravní generel – resp. jednotlivé výkresy (textová část nebyl veřejnosti z neznámých důvodů poskytnuta) ze stránek města odstranilo. Tak nám nezbývá než doufat, že z generelu dopravy vypadne řešení, které kvalitu životu v našem městě alespoň nezhorší.

V Kutné Hoře dne 21.1.2020
Tomáš Havlíček

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Nový generel dopravy - složité hledání pozitiv

NÁZOR: Nový generel dopravy - složité hledání pozitiv

22. leden 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Dne 20. ledna 2020 vedení města uspořádalo veřejné projednání návrhu nového Generelu dopravy města Kutná Hora. Zájem o toto projednání byl značný. Velký sál Dačického domu zaplnily desítky lidí. Bohužel většina z nich odcházela rozhořčena.

Za sebe mohu říci, že vidím pozitivně zjednodušení linek MHD v našem městě a na základě připomínky při projednávání i zvážení umístění parkoviště pro turistické autobusy u městského vlakového nádraží, což by znamenalo, že by všichni lidé prošli centrem města směrem k Barboře. Toto opatření by rozhodně napomohlo k oživení centra.

Další pozitiva se hledají opravdu jen těžko. I přes deklaraci města, že budou záležitosti ovlivňující život ve městě probírána s dotčenými obyvateli a s podnikateli, se tak evidentně neděje. Vedení města rozhodlo o tom, že chce co nejvíce omezit dopravu v centru města. To by mělo svoji logiku, kdyby do centra proudily stovky lidí. Ale centrum našeho města je mrtvé. Vedení města nedělá nic, aby turisty v našem městě udrželo. Naposledy odmítlo návrh na společnou vstupenku do všech památek, což by mnoho lidí udrželo v našem městě minimálně celý den, spíše však déle. A teď uzavření města i pro osobní dopravu? To už nebude ve městě vůbec nikdo…

Od začátku jsem navrhoval, že město musí mít jasnou strategii a některé body z této strategie mají být podkladem pro vytvoření dopravního generelu a územního plánu. Sešel jsem s kvůli tomu i s vedením města, kde mi bylo řečeno, že má vedení jiný názor a chce čekat na vytvoření generelu a územního plánu a na základě toho vytvoří strategii rozvoje města. Bohužel tento naruby zvolený postup se ukazuje jako zcela chybný. Ano, generel dopravy řeší primárně organizaci dopravy ve městě. Je to však strategický dokument na příští desítky let a z přijatých opatření by mělo mít město prospěch. Ano, i finanční prospěch a nejen do městské pokladny, ale i pro podnikatele ve městě. Z tohoto generelu dopravy však nikdo žádný prospěch nemá a nemůže z něj mít nikdo ani radost.

O to více mě zarazila arogance paní místostarostky Doušové, která po prvních negativních reakcích oznámila přítomným, že toto projednání je dobrá vůle vedení města, a že žádné projednání dělat nemusí. Vrcholem pak byl reakce místostarostky Doušové na další kritiku: „choďte pěšky do města a tím ho oživíte“. Asi to může být částečné řešení, ale přeci jenom od člověka, který je za rozvoj města placen z našich peněz bych očekával jiný přístup.

Vzhledem k tomu, že nikdo z vedení města neměl tu odvahu projednání moderovat, schytali veškeré výhrady zástupci ČVÚT, což bylo trochu neprávem.

Vedení města již dopravní generel – resp. jednotlivé výkresy (textová část nebyl veřejnosti z neznámých důvodů poskytnuta) ze stránek města odstranilo. Tak nám nezbývá než doufat, že z generelu dopravy vypadne řešení, které kvalitu životu v našem městě alespoň nezhorší.

V Kutné Hoře dne 21.1.2020
Tomáš Havlíček