NÁZOR: Poslanec Jan Klán nad koncem roku

14. prosinec 2016, 08:22

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Blíží se nám konec roku 2016. Město Kutná Hora, perla středních Čech, procitá do nových dní roku 2017. Budou ovšem dny nového roku lepší, než uplynulý rok?

Minulý rok byl ve znamení handrkování, zda postavit nejprve Zeměloď, poté Zemědům. Já tomu osobně říkám nesmyslné mrhání prostředky. Ať už se jedná o soukromé peníze nebo peníze obecní (státní). Poté se začala stavět sportovní hala, a jak se ukazuje, tak se začíná stavba prodražovat. Zhotovitel stavby nyní předložil požadavky na úhradu něco přes 4 miliony korun za doposud neprovedené vícepráce. Zákon o zadávání veřejných zakázek sice vícepráce umožňuje, ale za doposud neprovedené vícepráce? To se mi zdá poněkud podivné, ale budiž. Na sportovní halu byla sice získána dotace, ale získá město další dotaci i v příštích letech na dostavbu nebo vznikne nějaký kostlivec ve skříni? Nevím. Jen budoucnost ukáže.

Vraťme se ale k problémům, které se doposud moc v Kutné Hoře neřeší nebo se řeší jen okrajově. Za chvalitebný počin lze městu přičíst, že začalo se sanací haldy Kuntera. Nicméně se jedná o jednu hladu a po obhlídce, jak to na haldách vypadá, jsem byl vysloveně zděšen. Plot, který ohraničuje přístup k haldám, byl na zemi. Zjevně to nikoho netrápí, že se ke kontaminované zemině může dostat kdokoli. Odvolávání se jednoho na druhého v rámci pingpongové hry ministerstvo životního prostředí versus město Kutná Hora nikam nevede. Jeden na druhého „hází“ komu problematika hald patří. Nicméně ze stanovisek, které mám z ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra k dispozici, tak problematika řešení hald na Kaňku spadá na město Kutná Hora. Město zažádalo o dotaci na zpracování analýzy rizik a pracuje na ní. To je velice dobrý počin. Vraťme se ale k dalším problémům ve kterých očividně nejen město, ale dokonce i ministerstvo dopravy spí nebo neuvádí správné údaje.

Mnohokrát jsem interpeloval ministerstvo dopravy (mnohokrát písemně a jednou ústně v Poslanecké sněmovně) ohledně nadjezdu v Malíně na silnici I/2, kdy se začne s plánovanou rekonstrukcí (demolicí)? Podle mých posledních informací se s demolicí a následnou výstavou nadjezdu nového započne v lednu roku 2017. Je zde ale jedno velké ALE. Před volbami do krajského zastupitelstva ministr dopravy Dan Ťok při návštěvě v Čáslavi řekl, že se rekonstrukce malínského nadjezdu začne v listopadu 2016, ale máme už polovinu prosince 2016 a kde nic, tu nic – možná se stále předává staveniště? O této problematice se psalo zde: http://www.svoboda.info/ministr-dopravy-dan-tok_malinsky-nadjezd-bude-v-prosinci-2017-hotovy_/ Zdá se, že stavba už nyní má zpoždění, takže deklarovaný termín, že nový nadjezd bude hotov v prosinci 2017, je opět ve vakuu. Navíc zástupce města informovali v týdeníku Obzory Kutnohorska: http://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-rekonstrukce-malinskeho-nadjezdu--by-mela-byt-vprosinci-2017-dokoncena, že budou občany města maximálně informovat. To ale také vázne. Mělo dojít ke schůzce s občany Malína v listopadu 2016, protože v říjnu mělo být vydáno stavební povolení. Nikdo se zjevně k ničemu nemá, aby občany informoval o aktuálním stavu. Město může mít mnoho výhrad k tomu, že silnice není jejich, ale je na jejich katastru a spojuje „městské části“. Nejsem si až tolik jistý, kdo je za neinformovanost občanů zodpovědný (zda město, ŘSD nebo ministerstvo). Nicméně by se dotčení aktéři měli sjednotit ve vyjadřování vůči veřejnosti – ministr tvrdí, že se s rekonstrukcí začne v listopadu (už je dávno po termínu), zástupce města (místostarosta) tvrdil, že se sejde vedení města s občany v Malíně v polovině října (už je opět po termínu). Máme tady prosinec a můj dotaz na ŘSD směřoval ke stanovení termínu, kdy dojde k realizaci stavby. Odpověď zněla, vážený pane poslanče, realizace stavby bude zahájena v lednu 2017. Věřme, že tomu tak skutečně bude. Nicméně mě mrzí, že nikdo občany neinformuje nebo podává zavádějící informace. Já to rozhodně nejsem a podávám vždy takové informace, které mi poskytují dotčení aktéři.

Dámy a pánové, občané města Kutná Hora, věřím, že příští rok 2017 bude naplněn realizacemi, která povedou ke zlepšení života v malebném městě Kutná Hora. Ať už jde o rekonstrukci nadjezdu v Malíně, jehož rekonstrukci bedlivě sleduji, tak dojde i k posunu směrem k sanaci dalších hald v katastru města Kutná Hora a to v součinnosti Středočeský kraj, ministerstvo životního prostředí, město. V rámci řešení, konzultací a pomoci jsem dotčeným aktérům plně k dispozici.

Komentáře
- vložil Mikuláš Dačický - 14. prosinec 2016, 08:30

Soudruhu, tvoje čeština jest naprosto otřesná. CHVÁLIHODNÝ? Do příštího roku proto vezmi sobě k srdci slova soudruha Vladimira Iljiče Uljanova z dalekého Tatarstánu: Učit se, učit se, učit se! A teprve potom někomu radit.

Vložit nový komentář

Pro vložení komentáře se prosím zaregistrujte nebo se přihlašte.

vv auto
Reklama
GASK
Reklama
NÁZOR: Poslanec Jan Klán nad koncem roku

NÁZOR: Poslanec Jan Klán nad koncem roku

14. prosinec 2016

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Blíží se nám konec roku 2016. Město Kutná Hora, perla středních Čech, procitá do nových dní roku 2017. Budou ovšem dny nového roku lepší, než uplynulý rok?

Minulý rok byl ve znamení handrkování, zda postavit nejprve Zeměloď, poté Zemědům. Já tomu osobně říkám nesmyslné mrhání prostředky. Ať už se jedná o soukromé peníze nebo peníze obecní (státní). Poté se začala stavět sportovní hala, a jak se ukazuje, tak se začíná stavba prodražovat. Zhotovitel stavby nyní předložil požadavky na úhradu něco přes 4 miliony korun za doposud neprovedené vícepráce. Zákon o zadávání veřejných zakázek sice vícepráce umožňuje, ale za doposud neprovedené vícepráce? To se mi zdá poněkud podivné, ale budiž. Na sportovní halu byla sice získána dotace, ale získá město další dotaci i v příštích letech na dostavbu nebo vznikne nějaký kostlivec ve skříni? Nevím. Jen budoucnost ukáže.

Vraťme se ale k problémům, které se doposud moc v Kutné Hoře neřeší nebo se řeší jen okrajově. Za chvalitebný počin lze městu přičíst, že začalo se sanací haldy Kuntera. Nicméně se jedná o jednu hladu a po obhlídce, jak to na haldách vypadá, jsem byl vysloveně zděšen. Plot, který ohraničuje přístup k haldám, byl na zemi. Zjevně to nikoho netrápí, že se ke kontaminované zemině může dostat kdokoli. Odvolávání se jednoho na druhého v rámci pingpongové hry ministerstvo životního prostředí versus město Kutná Hora nikam nevede. Jeden na druhého „hází“ komu problematika hald patří. Nicméně ze stanovisek, které mám z ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra k dispozici, tak problematika řešení hald na Kaňku spadá na město Kutná Hora. Město zažádalo o dotaci na zpracování analýzy rizik a pracuje na ní. To je velice dobrý počin. Vraťme se ale k dalším problémům ve kterých očividně nejen město, ale dokonce i ministerstvo dopravy spí nebo neuvádí správné údaje.

Mnohokrát jsem interpeloval ministerstvo dopravy (mnohokrát písemně a jednou ústně v Poslanecké sněmovně) ohledně nadjezdu v Malíně na silnici I/2, kdy se začne s plánovanou rekonstrukcí (demolicí)? Podle mých posledních informací se s demolicí a následnou výstavou nadjezdu nového započne v lednu roku 2017. Je zde ale jedno velké ALE. Před volbami do krajského zastupitelstva ministr dopravy Dan Ťok při návštěvě v Čáslavi řekl, že se rekonstrukce malínského nadjezdu začne v listopadu 2016, ale máme už polovinu prosince 2016 a kde nic, tu nic – možná se stále předává staveniště? O této problematice se psalo zde: http://www.svoboda.info/ministr-dopravy-dan-tok_malinsky-nadjezd-bude-v-prosinci-2017-hotovy_/ Zdá se, že stavba už nyní má zpoždění, takže deklarovaný termín, že nový nadjezd bude hotov v prosinci 2017, je opět ve vakuu. Navíc zástupce města informovali v týdeníku Obzory Kutnohorska: http://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-rekonstrukce-malinskeho-nadjezdu--by-mela-byt-vprosinci-2017-dokoncena, že budou občany města maximálně informovat. To ale také vázne. Mělo dojít ke schůzce s občany Malína v listopadu 2016, protože v říjnu mělo být vydáno stavební povolení. Nikdo se zjevně k ničemu nemá, aby občany informoval o aktuálním stavu. Město může mít mnoho výhrad k tomu, že silnice není jejich, ale je na jejich katastru a spojuje „městské části“. Nejsem si až tolik jistý, kdo je za neinformovanost občanů zodpovědný (zda město, ŘSD nebo ministerstvo). Nicméně by se dotčení aktéři měli sjednotit ve vyjadřování vůči veřejnosti – ministr tvrdí, že se s rekonstrukcí začne v listopadu (už je dávno po termínu), zástupce města (místostarosta) tvrdil, že se sejde vedení města s občany v Malíně v polovině října (už je opět po termínu). Máme tady prosinec a můj dotaz na ŘSD směřoval ke stanovení termínu, kdy dojde k realizaci stavby. Odpověď zněla, vážený pane poslanče, realizace stavby bude zahájena v lednu 2017. Věřme, že tomu tak skutečně bude. Nicméně mě mrzí, že nikdo občany neinformuje nebo podává zavádějící informace. Já to rozhodně nejsem a podávám vždy takové informace, které mi poskytují dotčení aktéři.

Dámy a pánové, občané města Kutná Hora, věřím, že příští rok 2017 bude naplněn realizacemi, která povedou ke zlepšení života v malebném městě Kutná Hora. Ať už jde o rekonstrukci nadjezdu v Malíně, jehož rekonstrukci bedlivě sleduji, tak dojde i k posunu směrem k sanaci dalších hald v katastru města Kutná Hora a to v součinnosti Středočeský kraj, ministerstvo životního prostředí, město. V rámci řešení, konzultací a pomoci jsem dotčeným aktérům plně k dispozici.

%gallery%