NÁZOR: Reakce předsedy dozorčí rady KH Tebis na vyjádření starosty ohledně vyplacených odměn bývalému jednateli

14. listopad 2018, 08:42

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení čtenáři portálu Svoboda.info,

chtěl bych reagovat na článek, který zde vyšel dne 2. listopadu 2018 pod názvem Radní schválili odměny bývalému jednateli společnosti KH TEBIS za dvě čtvrtletí 2017. Nadpis není úplně přesný, jednateli byla schválena i odměna za jeho tzv. roční výsledky, přestože ukončil svoji činnost k 15. 11. 2017.

V článku se dále vyjadřuje i pan starosta Ing. Viktora. Protože některá jeho vyjádření neodpovídají plně skutečnosti, požádal jsem ho, aby své vyjádření upravil. Bohužel toto odmítl. Nezbývá mi tedy nic jiného, než abych to udělal sám.

1) V článku hovoří o tom, že, cituji: "Přihlédli jsme k vyjádření dozorčí rady, na stole bylo několik návrhů - na odměny ve výši 100%, 33% nebo 50%.“

Skutečnost je taková, že Radě města Kutná Hora doporučili tři členové dozorčí rady (DR), kteří v té době byli členy DR, vyplatit odměnu takto:

1.     člen
2.Q.2017                          100 %
4.Q.2017 do 15.11.        100 %
rok 2017 do 15.11.         100 %

2.     člen
2.Q.2017                            33 %
4.Q.2017 do 15.11.          20 %
rok 2017 do 15.11.           20%

3.     člen
2.Q.2017                            20 %
4.Q.2017 do 15.11.          20 %
rok 2017 do 15.11.           20%

Zdůvodnění snížení odměny od 2. a 3. člena DR bylo shodné: Hospodářský výsledek společnosti není oficiálním kritériem pro vyplácení odměny. Hospodářský výsledek je jen jedním z více kritérií pro hodnocení práce jednatele a vyplácení jeho odměn. Navíc, to že byl průběžně kladný, neznamená, že byl optimální. Nelze porovnat s žádným plánem, předpokladem. V průběhu července 2017 oba dva členové DR vyjádřili vážné výhrady k práci jednatele dopisem, adresovaným Radě města.

Jednatel byl odvolán ke dni 15. 11. 2017. V oficiální tiskové zprávě, kterou k tomuto Rada města vydala, je například psáno, cituji: „Rada klade vedení společnosti za vinu nejen netransparentnost a nekomunikaci při řízení firmy, ale také nestandardní rozhodování v dodavatelsko-odběratelských vztazích a nedostatečné využívání dostupných dotačních programů."

2) V článku dále pan starosta hovoří, cituji: "Na vyplacení odměn byla podaná žaloba na společnost KH TEBIS, půjde o doplatek."
Skutečnost je taková, že společnosti KH TEBIS, s.r.o. byla poslána pouze předžalobní výzva, kterou společnost v řádné době odmítla. KH TEBIS je pouze realizátorem rozhodnutí Rady města. O žádném doplatku nelze hovořit, nic nebylo za uvedená období dosud vyplaceno.

3) V článku dále pan starosta hovoří, cituji: "Pokud jde o jeho nákup kogeneračních jednotek, tak se ukázalo, že na to jako jednatel pravomoc má. Neprokázalo se, že by šlo o nevýhodnou operaci s porovnáním s nákupem nových jednotek současným jednatelem"
Skutečnost je však taková, že jsem dne 17. října 2018 osobně informoval Radu města, že v současné době probíhá expertní zkoumání, zda loňský nákup dvou kogeneračních jednotek dokonce podstatným způsobem nepoškodil současné i budoucí hospodaření městské společnosti. O tom, že letošní nákup kogeneračních jednotek byl v porovnání s loňským nákupem výrazně výhodnější, jak po stránce cenové, tak i technickými parametry, byl pan starosta bezprostředně po ukončení veřejné soutěže informován.

Tímto svým vyjádřením chci čtenářům těchto webových stránek poskytnout přesnou informaci ohledně skutečností, které byly v článku zmíněny.

Ing. Zdeněk Jirásek
Předseda dozorčí rady KH TEBIS s.r.o.

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Reakce předsedy dozorčí rady KH Tebis na vyjádření starosty ohledně vyplacených odměn bývalému jednateli

NÁZOR: Reakce předsedy dozorčí rady KH Tebis na vyjádření starosty ohledně vyplacených odměn bývalému jednateli

14. listopad 2018

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení čtenáři portálu Svoboda.info,

chtěl bych reagovat na článek, který zde vyšel dne 2. listopadu 2018 pod názvem Radní schválili odměny bývalému jednateli společnosti KH TEBIS za dvě čtvrtletí 2017. Nadpis není úplně přesný, jednateli byla schválena i odměna za jeho tzv. roční výsledky, přestože ukončil svoji činnost k 15. 11. 2017.

V článku se dále vyjadřuje i pan starosta Ing. Viktora. Protože některá jeho vyjádření neodpovídají plně skutečnosti, požádal jsem ho, aby své vyjádření upravil. Bohužel toto odmítl. Nezbývá mi tedy nic jiného, než abych to udělal sám.

1) V článku hovoří o tom, že, cituji: "Přihlédli jsme k vyjádření dozorčí rady, na stole bylo několik návrhů - na odměny ve výši 100%, 33% nebo 50%.“

Skutečnost je taková, že Radě města Kutná Hora doporučili tři členové dozorčí rady (DR), kteří v té době byli členy DR, vyplatit odměnu takto:

1.     člen
2.Q.2017                          100 %
4.Q.2017 do 15.11.        100 %
rok 2017 do 15.11.         100 %

2.     člen
2.Q.2017                            33 %
4.Q.2017 do 15.11.          20 %
rok 2017 do 15.11.           20%

3.     člen
2.Q.2017                            20 %
4.Q.2017 do 15.11.          20 %
rok 2017 do 15.11.           20%

Zdůvodnění snížení odměny od 2. a 3. člena DR bylo shodné: Hospodářský výsledek společnosti není oficiálním kritériem pro vyplácení odměny. Hospodářský výsledek je jen jedním z více kritérií pro hodnocení práce jednatele a vyplácení jeho odměn. Navíc, to že byl průběžně kladný, neznamená, že byl optimální. Nelze porovnat s žádným plánem, předpokladem. V průběhu července 2017 oba dva členové DR vyjádřili vážné výhrady k práci jednatele dopisem, adresovaným Radě města.

Jednatel byl odvolán ke dni 15. 11. 2017. V oficiální tiskové zprávě, kterou k tomuto Rada města vydala, je například psáno, cituji: „Rada klade vedení společnosti za vinu nejen netransparentnost a nekomunikaci při řízení firmy, ale také nestandardní rozhodování v dodavatelsko-odběratelských vztazích a nedostatečné využívání dostupných dotačních programů."

2) V článku dále pan starosta hovoří, cituji: "Na vyplacení odměn byla podaná žaloba na společnost KH TEBIS, půjde o doplatek."
Skutečnost je taková, že společnosti KH TEBIS, s.r.o. byla poslána pouze předžalobní výzva, kterou společnost v řádné době odmítla. KH TEBIS je pouze realizátorem rozhodnutí Rady města. O žádném doplatku nelze hovořit, nic nebylo za uvedená období dosud vyplaceno.

3) V článku dále pan starosta hovoří, cituji: "Pokud jde o jeho nákup kogeneračních jednotek, tak se ukázalo, že na to jako jednatel pravomoc má. Neprokázalo se, že by šlo o nevýhodnou operaci s porovnáním s nákupem nových jednotek současným jednatelem"
Skutečnost je však taková, že jsem dne 17. října 2018 osobně informoval Radu města, že v současné době probíhá expertní zkoumání, zda loňský nákup dvou kogeneračních jednotek dokonce podstatným způsobem nepoškodil současné i budoucí hospodaření městské společnosti. O tom, že letošní nákup kogeneračních jednotek byl v porovnání s loňským nákupem výrazně výhodnější, jak po stránce cenové, tak i technickými parametry, byl pan starosta bezprostředně po ukončení veřejné soutěže informován.

Tímto svým vyjádřením chci čtenářům těchto webových stránek poskytnout přesnou informaci ohledně skutečností, které byly v článku zmíněny.

Ing. Zdeněk Jirásek
Předseda dozorčí rady KH TEBIS s.r.o.