NÁZOR: Úvaha starosty Kutné Hory Martina Starého nad současnou situací

10. prosinec 2017, 15:08

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Aktuální situace v kutnohorském zastupitelstvu se dostala už na úroveň osobních strkanic, zákulisních vyjednávání a vyřizování účtů přes média. Jde o politické spory, které bohužel neberou v úvahu skutečné zájmy města a jeho občanů. Devět měsíců před volbami nemůže být zásadní změna ve vedení města pozitivním krokem ani pro správu města, chod úřadu a jistoty úředníků, ani pro běžící největší městské rozvojové projekty za poslední dobu. Některé jsou před dokončením, jiné jsou v plném proudu, u dalších na jaře očekáváme veskrze pozitivní hodnocení od poskytovatele dotace (nová knihovna, opravený Sankturinovský dům, nová cyklostezka podél Vrchlice, chodník na Kaňk, rozšíření technické výuky na základních školách, oprava jezu u Wagenknechtova mlýnu).

Voliči, Kutnohořané, pak logicky vnímají tyto politické spory jako velkou nejistotu ve svém městě. Celé tři roky jsem plnil své politické sliby - rozvinout v co největší míře potenciál města, tzn. využít poslední dotační období pro Českou republiku.  Také se snažit dělat více zásadních projektů pro rozvoj našeho města, podobně jako se to děje v Kolíně nebo Čáslavi. Bývalá vedení města totiž v mnohém zaspala.

Účet za mé období mohu kdykoliv předložit a myslím, že se není za co stydět. Vždy pracuji s vidinou mnoha let a s přesahem do dalšího volebního období, což je podle mne pravidlo, kterým by se měl řídit každý starosta. Podle mne nelze plánovat pouze na čtyři roky volebního období. Je nutné myslet na vývoj a rozvoj města v měřítku přesahujícím jedno či více volebních období. Nezapomínám ani na to, že mi dalo důvěru preferenčními hlasy nejvíce voličů a to je pro mne obrovským závazkem i do budoucna. Rozhodně se nehodlám vzdát a své postoje měnit.

Věřím tedy, že v úterý zvítězí zdravý rozum a ke změnám nedojde. Iniciátoři změny ve vedení města prostě riskují zhroucení celého politického systému města a zablokování rozvojových projektů, které jsou v běhu a dobře nastavené. Výsledky to potvrzují. Pokud se přesto rozhodnou k tomuto kroku, nemohu udělat nic jiného, než jim vzkázat, že jejich postup tak krátce před volbami není v zájmu města a není v zájmu jeho občanů. Sám se k němu postavím čelem a budu ho respektovat, nicméně upozorňuji na to, že budu hlídat a kritizovat neplnění nastavených termínů a veškeré nesprávné kroky mých případných následovníků. Informací a vědomostí mám dost, protože se všech projektů účastním od jejich začátku a mnohé nápady pochází z mé hlavy (např. rozšíření parkování Na Náměti nebo možnost vyhlášení domu Na Náměti za kulturní památku) a jako zastupitel mohu mít zajisté přístup i k informacím dalším. Zodpovědnost za všechny škody, které by mohly nastat v následujících měsících by tak nesli ti, co úterní odvolání mé i mých kolegů iniciují a kteří pro něj budou hlasovat.

Spekulovat o tom, jak úterní zastupitelstvo dopadne, nechci. Podle mne je jediným a hlavním cílem navrhované změny pouze odstranit nepohodlného starostu. Nikdo nemá jistotu v tom, co bude pak. Všude se říká, jak je vše jisté, dohodnuté. Každodenní vývoj situace tomu ale nenasvědčuje. I kdyby se tento krok „A“ povedl, nikdo z aktérů tohoto „puče“ nemá jistotu toho následného kroku „B“. Jsem si skoro jist, že se může stát, že nebude zvolen nový starosta ani místostarosta, že nebudou zvoleni noví členové rady města místo odvolaných. Vedení města tak může být téměř paralyzováno, s nedozírnými následky pro chod města a život občanů v něm. Nehledě na to, že orgány města tak téměř nefunkční nebo složené z minimálního počtu radních nebudou mít regulerní rozhodovací sílu, ani transparentnost. A na tu se často odkazují právě ti, co mé odvolání iniciují. Může se také stát, že místostarosta zůstane zase jen místostarostou a zbude na něm veškerá zodpovědnost za rozhodování ve městě. Tohle mu nepřeju a bylo by mi líto, aby do této nezáviděníhodné situace byl okolnostmi natlačen a vmanipulován.

Je třeba si uvědomit i krok „C“, který může nastat třeba v březnu. Ti, kteří by snad chtěli skládat „duhovou radu“ z různých politických subjektů napříč spektrem a jakoby o všem transparentně mluvit, si snad ani neuvědomují, že mají zcela rozdílné názory na mnoho věcí – smlouvy s MVE plus, na odvolání pana tajemníka a vedoucího odboru investic, na projekt Vlašského dvora, na zachování Průvodcovské služby, na to, jak máme postupovat v projektu „škol“, na prodeje majetku a jeho ceny, na cestovní ruch, jednání s EC Kutná Hora.

Mohou tedy přijít velice brzy další návrhy na odvolávání a dovolování, zákulisní vyjednávání a to jen proto, že se nedokážou tito lidé dohodnout. Nejen jako vedení města, ale i v rámci širokého obsazení Rady města. Mně by pak už nezbylo, než s lítostí poukazovat na to, že jsem to v prosinci předpověděl. A s hořkým pocitem z toho, že tři roky práce politiků, úředníků, a navíc zbytečně utracené miliony nás všech za zablokované či havarované projekty, půjdou na konto toho, že pár lidí v prosinci neudrželo na uzdě své ego, ješitnost, závist, pocit msty a dopustilo nerespektování pravidel, že každý zastupitel města musí potlačit své osobní zájmy před zájmy města a jeho občanů. I proto skládají zastupitelé slavnostní slib, který nesmí porušit, jak se nyní chystá. Nehrajeme totiž „Člověče, nezlob se“, ale spravujeme město s dvaceti tisíci obyvateli! Jsem zvědav, jak ti by se pak postavili k této situaci bezvládí a chaosu po dalších komunálních volbách. Věřím, že na původce tohoto stavu by nezapomněli a na výsledku voleb by to bylo zřetelně vidět.   

Osobně chci kutnohorské občany ujistit, že ať už k mému odvolání z funkce starosty města dojde nebo nedojde, budu i nadále usilovat o politický vliv s vědomím závazku ve volbách získaných preferenčních hlasů a že z místní politiky jen tak neodejdu. Řídím se svým heslem, že patriotem se člověk nerodí, ale patriota z něj dělají jeho činy. A já se kutnohorského patriota považuji. To, že mé činy a práci kladně hodnotili lidé už před volbami, bylo patrné. Nezměnil jsem se, jen jsem dostal možnost dělat pro město ve stejném duchu víc, než ve spolku Denemark. Jsem stále ten, kdo Kutnou Horu miluje. Právě proto jsem s mnoha mými kolegy připraven obhajovat své politické angažmá ve funkci starosty města i v příštích komunálních volbách a po těchto hořkých zkušenostech se o ně znovu chci ucházet o to více.

Martin Starý,
starosta Kutné Hory

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
NÁZOR: Úvaha starosty Kutné Hory Martina Starého nad současnou situací

NÁZOR: Úvaha starosty Kutné Hory Martina Starého nad současnou situací

10. prosinec 2017

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Aktuální situace v kutnohorském zastupitelstvu se dostala už na úroveň osobních strkanic, zákulisních vyjednávání a vyřizování účtů přes média. Jde o politické spory, které bohužel neberou v úvahu skutečné zájmy města a jeho občanů. Devět měsíců před volbami nemůže být zásadní změna ve vedení města pozitivním krokem ani pro správu města, chod úřadu a jistoty úředníků, ani pro běžící největší městské rozvojové projekty za poslední dobu. Některé jsou před dokončením, jiné jsou v plném proudu, u dalších na jaře očekáváme veskrze pozitivní hodnocení od poskytovatele dotace (nová knihovna, opravený Sankturinovský dům, nová cyklostezka podél Vrchlice, chodník na Kaňk, rozšíření technické výuky na základních školách, oprava jezu u Wagenknechtova mlýnu).

Voliči, Kutnohořané, pak logicky vnímají tyto politické spory jako velkou nejistotu ve svém městě. Celé tři roky jsem plnil své politické sliby - rozvinout v co největší míře potenciál města, tzn. využít poslední dotační období pro Českou republiku.  Také se snažit dělat více zásadních projektů pro rozvoj našeho města, podobně jako se to děje v Kolíně nebo Čáslavi. Bývalá vedení města totiž v mnohém zaspala.

Účet za mé období mohu kdykoliv předložit a myslím, že se není za co stydět. Vždy pracuji s vidinou mnoha let a s přesahem do dalšího volebního období, což je podle mne pravidlo, kterým by se měl řídit každý starosta. Podle mne nelze plánovat pouze na čtyři roky volebního období. Je nutné myslet na vývoj a rozvoj města v měřítku přesahujícím jedno či více volebních období. Nezapomínám ani na to, že mi dalo důvěru preferenčními hlasy nejvíce voličů a to je pro mne obrovským závazkem i do budoucna. Rozhodně se nehodlám vzdát a své postoje měnit.

Věřím tedy, že v úterý zvítězí zdravý rozum a ke změnám nedojde. Iniciátoři změny ve vedení města prostě riskují zhroucení celého politického systému města a zablokování rozvojových projektů, které jsou v běhu a dobře nastavené. Výsledky to potvrzují. Pokud se přesto rozhodnou k tomuto kroku, nemohu udělat nic jiného, než jim vzkázat, že jejich postup tak krátce před volbami není v zájmu města a není v zájmu jeho občanů. Sám se k němu postavím čelem a budu ho respektovat, nicméně upozorňuji na to, že budu hlídat a kritizovat neplnění nastavených termínů a veškeré nesprávné kroky mých případných následovníků. Informací a vědomostí mám dost, protože se všech projektů účastním od jejich začátku a mnohé nápady pochází z mé hlavy (např. rozšíření parkování Na Náměti nebo možnost vyhlášení domu Na Náměti za kulturní památku) a jako zastupitel mohu mít zajisté přístup i k informacím dalším. Zodpovědnost za všechny škody, které by mohly nastat v následujících měsících by tak nesli ti, co úterní odvolání mé i mých kolegů iniciují a kteří pro něj budou hlasovat.

Spekulovat o tom, jak úterní zastupitelstvo dopadne, nechci. Podle mne je jediným a hlavním cílem navrhované změny pouze odstranit nepohodlného starostu. Nikdo nemá jistotu v tom, co bude pak. Všude se říká, jak je vše jisté, dohodnuté. Každodenní vývoj situace tomu ale nenasvědčuje. I kdyby se tento krok „A“ povedl, nikdo z aktérů tohoto „puče“ nemá jistotu toho následného kroku „B“. Jsem si skoro jist, že se může stát, že nebude zvolen nový starosta ani místostarosta, že nebudou zvoleni noví členové rady města místo odvolaných. Vedení města tak může být téměř paralyzováno, s nedozírnými následky pro chod města a život občanů v něm. Nehledě na to, že orgány města tak téměř nefunkční nebo složené z minimálního počtu radních nebudou mít regulerní rozhodovací sílu, ani transparentnost. A na tu se často odkazují právě ti, co mé odvolání iniciují. Může se také stát, že místostarosta zůstane zase jen místostarostou a zbude na něm veškerá zodpovědnost za rozhodování ve městě. Tohle mu nepřeju a bylo by mi líto, aby do této nezáviděníhodné situace byl okolnostmi natlačen a vmanipulován.

Je třeba si uvědomit i krok „C“, který může nastat třeba v březnu. Ti, kteří by snad chtěli skládat „duhovou radu“ z různých politických subjektů napříč spektrem a jakoby o všem transparentně mluvit, si snad ani neuvědomují, že mají zcela rozdílné názory na mnoho věcí – smlouvy s MVE plus, na odvolání pana tajemníka a vedoucího odboru investic, na projekt Vlašského dvora, na zachování Průvodcovské služby, na to, jak máme postupovat v projektu „škol“, na prodeje majetku a jeho ceny, na cestovní ruch, jednání s EC Kutná Hora.

Mohou tedy přijít velice brzy další návrhy na odvolávání a dovolování, zákulisní vyjednávání a to jen proto, že se nedokážou tito lidé dohodnout. Nejen jako vedení města, ale i v rámci širokého obsazení Rady města. Mně by pak už nezbylo, než s lítostí poukazovat na to, že jsem to v prosinci předpověděl. A s hořkým pocitem z toho, že tři roky práce politiků, úředníků, a navíc zbytečně utracené miliony nás všech za zablokované či havarované projekty, půjdou na konto toho, že pár lidí v prosinci neudrželo na uzdě své ego, ješitnost, závist, pocit msty a dopustilo nerespektování pravidel, že každý zastupitel města musí potlačit své osobní zájmy před zájmy města a jeho občanů. I proto skládají zastupitelé slavnostní slib, který nesmí porušit, jak se nyní chystá. Nehrajeme totiž „Člověče, nezlob se“, ale spravujeme město s dvaceti tisíci obyvateli! Jsem zvědav, jak ti by se pak postavili k této situaci bezvládí a chaosu po dalších komunálních volbách. Věřím, že na původce tohoto stavu by nezapomněli a na výsledku voleb by to bylo zřetelně vidět.   

Osobně chci kutnohorské občany ujistit, že ať už k mému odvolání z funkce starosty města dojde nebo nedojde, budu i nadále usilovat o politický vliv s vědomím závazku ve volbách získaných preferenčních hlasů a že z místní politiky jen tak neodejdu. Řídím se svým heslem, že patriotem se člověk nerodí, ale patriota z něj dělají jeho činy. A já se kutnohorského patriota považuji. To, že mé činy a práci kladně hodnotili lidé už před volbami, bylo patrné. Nezměnil jsem se, jen jsem dostal možnost dělat pro město ve stejném duchu víc, než ve spolku Denemark. Jsem stále ten, kdo Kutnou Horu miluje. Právě proto jsem s mnoha mými kolegy připraven obhajovat své politické angažmá ve funkci starosty města i v příštích komunálních volbách a po těchto hořkých zkušenostech se o ně znovu chci ucházet o to více.

Martin Starý,
starosta Kutné Hory