NÁZOR: Zastupitel Martin Starý o vedení městské firmy KH Tebis

11. březen 2018, 16:39

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení spoluobčané,

jako člen kutnohorského zastupitelstva sleduji dění na naší radnici z ptačí perspektivy. Jinými slovy se na své starostenské angažmá snažím dívat s co největším odstupem, být co nejvíce objektivní vůči svým bývalým i současným kolegům a minulostí se spíše nezabývat. To mi však nezabrání ve víru událostí spojených s výběrovým řízením na jednatele městské firmy KH TEBIS tuto událost okomentovat. Také z toho důvodu, že je mi v článku mezi loňským odvoláním vedení firmy a současným novým “výběrovým řízením” dáváno jakési rovnítko politického boje. Dovolte mi, prosím, několik slov a zejména písemně doložitelných faktů.

Jako bývalý starosta se cítím být osobně odpovědný za odvolání starého vedení KH TEBIS. Ze zastupitelům dostupných a aktuálních informací o firmě mám možnost objektivně hodnotit stav věcí. Ukazuje se, že bývalé vedení nejen neplnilo svou roli při naplňování volebního programu tehdejší městské koalice a především Kutnohorské změny, jak jsem uvedl v tiskové zprávě, ale postupovalo velmi, velmi nestandardně. V době rozhodování o odvolání kolegy Tomáše Pilce (Kutnohorská změna) jsem měl mimo jiného k dispozici varovné stanovisko advokátů společnosti ohledně vypsání nezákonného výběrového řízení s nedovoleným způsobem dělením zakázek v souhrnné hodnotě cca 20 mil. Kč. To bylo zároveň nevýhodné i podnikatelsky, protože čím více kupujete, tím efektivněji hospodaříte – prostě máte slevu.

Co mne zasáhlo nejvíc, byl fakt, že bývalý jednatel a stále radní, nám do očí neříkal pravdu. Tvrdil celé radě města i dozorčí radě, že jiní výrobci než vítězný dodavatel, nejsou schopni nabídnout konkurenceschopnou cenu obnovy výrobní technologie. Rozumějme kogeneračních jednotek. Měl nabídky jednoho druhu zařízení od jediného výrobce a neváhal je bez dalších nabídek koupit. Neefektivní nákup jsme, navíc, měli písemně doložený. Bylo už na nás, zda budeme dále tento stav sledovat nebo jednat. Odvolání jednatele a kolegy z mé strany nebyla žádná politická hra či pomsta, ale pouze logický krok v zájmu dalšího fungování firmy, za kterou jsem jako starosta odpovídal. Pro mne osobně velice nepříjemná, leč nutná věc. Hrát poctivě je mé životní krédo. Navíc, rada města ve funkci valné hromady je nejvyšší orgán každé městské společnosti. Kroky bývalého jednatele kritizovala rovněž většina dozorčí rady písemným vyslovením nedůvěry 21. 7. 2017. I z toho plyne, že odvolání jednatele 15. 11. 2017 nebylo unáhlené řešení.

Dělá mi radost, že současný jednatel KH TEBIS funguje a věci napravuje, o čemž svědčí i nestranná a oficiální hodnocení současné dozorčí rady. Už vůbec mi nedělá radost, že za své tehdejší a prokazatelně nesprávné kroky byl bývalý pan jednatel dokonce odměněn ex-post prémiemi, a to současnou radou města. Já jsem vyplacení prémií odmítal. Nová rada města ale nahlíží na hospodaření s prostředky občanů jinak. Návrhy usnesení o svým odměnách si bývalý jednatel předkládá dokonce jako radní sám osobně. Pokus o jeho lednové odvolaní z rady města dopadl neúspěšně. Kdo za to může? Sám sebe se ptám, jaké síly a motivy, čí zájmy někteří zastupitelé zastupují.

To vše mne vede k následující úvaze. Nebyli bychom na středočeském maloměstě, kdyby se konsolidace a pozitivní vývoj v městském hospodářství líbily všem místním dravcům, kteří si přece nikdy zcela nevystřílí své loviště. Současný jednatel Suchánek není pod tou „správnou“ politickou kontrolou, řídí firmu manažersky, apoliticky, a proto je třeba jej nahradit. Nápadů je spousta, v Čechách tohle hrát umíme. Musíme najít člověka, kterého můžeme ovládat. Důležité je udržet to v rodině a po kupě, například jmenovat do komise výběrka na nového jednatele i příbuzné těch, kteří jsou v současné době žalování právě za chyby při hospodaření této společnosti. Je třeba se krýt. Říká se tomu „já na bráchu…“. Ale hlavně se rychle zbavit jednatele, který ještě nedokončil audit za rok 2017 a už našel faktury, které měsíčně propláceli bývalý jednatel za služby, které společnost nevyužívala. Je třeba rychle zastavit nový nadlimitní nákupní proces, který může komplikovat volební kampaň některým dravcům.

Nebudu hodnotit současné vedení města a jeho postup při jeho urputné a překotné snaze rychle a před volbami vyhodit současného jednatele. Jako by se toto zásadní rozhodnutí nemohlo udělat až PO volbách. Hodnotit budou tento krok občané již za pár měsíců. Počítám s tím, že i mně stejní voliči vystaví vysvědčení. Ať už bude jakékoliv, chci říci, že s postupem současného vedení města hluboce nesouhlasím, protože není v zájmu Kutnohořanů. Osobně se to pokusím napravit po příštích volbách. Jsem silně ponaučený a budu pečlivě vybírat kolegy do nového týmu.  

Martin Starý
Váš zastupitel

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
NÁZOR: Zastupitel Martin Starý o vedení městské firmy KH Tebis

NÁZOR: Zastupitel Martin Starý o vedení městské firmy KH Tebis

11. březen 2018

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení spoluobčané,

jako člen kutnohorského zastupitelstva sleduji dění na naší radnici z ptačí perspektivy. Jinými slovy se na své starostenské angažmá snažím dívat s co největším odstupem, být co nejvíce objektivní vůči svým bývalým i současným kolegům a minulostí se spíše nezabývat. To mi však nezabrání ve víru událostí spojených s výběrovým řízením na jednatele městské firmy KH TEBIS tuto událost okomentovat. Také z toho důvodu, že je mi v článku mezi loňským odvoláním vedení firmy a současným novým “výběrovým řízením” dáváno jakési rovnítko politického boje. Dovolte mi, prosím, několik slov a zejména písemně doložitelných faktů.

Jako bývalý starosta se cítím být osobně odpovědný za odvolání starého vedení KH TEBIS. Ze zastupitelům dostupných a aktuálních informací o firmě mám možnost objektivně hodnotit stav věcí. Ukazuje se, že bývalé vedení nejen neplnilo svou roli při naplňování volebního programu tehdejší městské koalice a především Kutnohorské změny, jak jsem uvedl v tiskové zprávě, ale postupovalo velmi, velmi nestandardně. V době rozhodování o odvolání kolegy Tomáše Pilce (Kutnohorská změna) jsem měl mimo jiného k dispozici varovné stanovisko advokátů společnosti ohledně vypsání nezákonného výběrového řízení s nedovoleným způsobem dělením zakázek v souhrnné hodnotě cca 20 mil. Kč. To bylo zároveň nevýhodné i podnikatelsky, protože čím více kupujete, tím efektivněji hospodaříte – prostě máte slevu.

Co mne zasáhlo nejvíc, byl fakt, že bývalý jednatel a stále radní, nám do očí neříkal pravdu. Tvrdil celé radě města i dozorčí radě, že jiní výrobci než vítězný dodavatel, nejsou schopni nabídnout konkurenceschopnou cenu obnovy výrobní technologie. Rozumějme kogeneračních jednotek. Měl nabídky jednoho druhu zařízení od jediného výrobce a neváhal je bez dalších nabídek koupit. Neefektivní nákup jsme, navíc, měli písemně doložený. Bylo už na nás, zda budeme dále tento stav sledovat nebo jednat. Odvolání jednatele a kolegy z mé strany nebyla žádná politická hra či pomsta, ale pouze logický krok v zájmu dalšího fungování firmy, za kterou jsem jako starosta odpovídal. Pro mne osobně velice nepříjemná, leč nutná věc. Hrát poctivě je mé životní krédo. Navíc, rada města ve funkci valné hromady je nejvyšší orgán každé městské společnosti. Kroky bývalého jednatele kritizovala rovněž většina dozorčí rady písemným vyslovením nedůvěry 21. 7. 2017. I z toho plyne, že odvolání jednatele 15. 11. 2017 nebylo unáhlené řešení.

Dělá mi radost, že současný jednatel KH TEBIS funguje a věci napravuje, o čemž svědčí i nestranná a oficiální hodnocení současné dozorčí rady. Už vůbec mi nedělá radost, že za své tehdejší a prokazatelně nesprávné kroky byl bývalý pan jednatel dokonce odměněn ex-post prémiemi, a to současnou radou města. Já jsem vyplacení prémií odmítal. Nová rada města ale nahlíží na hospodaření s prostředky občanů jinak. Návrhy usnesení o svým odměnách si bývalý jednatel předkládá dokonce jako radní sám osobně. Pokus o jeho lednové odvolaní z rady města dopadl neúspěšně. Kdo za to může? Sám sebe se ptám, jaké síly a motivy, čí zájmy někteří zastupitelé zastupují.

To vše mne vede k následující úvaze. Nebyli bychom na středočeském maloměstě, kdyby se konsolidace a pozitivní vývoj v městském hospodářství líbily všem místním dravcům, kteří si přece nikdy zcela nevystřílí své loviště. Současný jednatel Suchánek není pod tou „správnou“ politickou kontrolou, řídí firmu manažersky, apoliticky, a proto je třeba jej nahradit. Nápadů je spousta, v Čechách tohle hrát umíme. Musíme najít člověka, kterého můžeme ovládat. Důležité je udržet to v rodině a po kupě, například jmenovat do komise výběrka na nového jednatele i příbuzné těch, kteří jsou v současné době žalování právě za chyby při hospodaření této společnosti. Je třeba se krýt. Říká se tomu „já na bráchu…“. Ale hlavně se rychle zbavit jednatele, který ještě nedokončil audit za rok 2017 a už našel faktury, které měsíčně propláceli bývalý jednatel za služby, které společnost nevyužívala. Je třeba rychle zastavit nový nadlimitní nákupní proces, který může komplikovat volební kampaň některým dravcům.

Nebudu hodnotit současné vedení města a jeho postup při jeho urputné a překotné snaze rychle a před volbami vyhodit současného jednatele. Jako by se toto zásadní rozhodnutí nemohlo udělat až PO volbách. Hodnotit budou tento krok občané již za pár měsíců. Počítám s tím, že i mně stejní voliči vystaví vysvědčení. Ať už bude jakékoliv, chci říci, že s postupem současného vedení města hluboce nesouhlasím, protože není v zájmu Kutnohořanů. Osobně se to pokusím napravit po příštích volbách. Jsem silně ponaučený a budu pečlivě vybírat kolegy do nového týmu.  

Martin Starý
Váš zastupitel