vv auto
Reklama

Ohradili se proti výroku Josefa Krause v městském periodiku

8. leden 2021, 07:45

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážení členové rady města,

ohrazujeme se v tomto otevřeném dopise, jménem volebního uskupení Město PRO lidi, proti článku radního pana Josefa Krause v rubrice Názory zastupitelů, který vyšel v prvním čísle Kutnohorských listů 2021. Volební uskupení Město PRO lidi bylo s tímto textem seznámeno až 20.12.2020, a i přes četné urgence nedošlo ke korekci textu ani k zastavení jeho vydání v městském zpravodaji. 

Respektujeme právo na svobodné vyjadřování zastupitelů v rubrice ,,Názory zastupitelů“, která bezesporu přispívá k pluralitě názorů. Nicméně podle § 4 Zákona č. 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, a to včetně obsahu výše uvedené rubriky.

Máme za to, ve shodě s váženými členy židovské komunity, že příspěvek porušuje Pravidla pro vydávání periodika, konkrétně Článek IX, Omezení zveřejnění příspěvků, citujeme:

1. V Kutnohorských listech nejsou zveřejňovány příspěvky:
• diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, politického přesvědčení, náboženství či víry,
• týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů.   

Považujeme za nepřijatelné užití latentně protižidovského slovního spojení, citujeme: ,,židovský aktivista“, v článku Josefa Krause. Upozorňování na židovský původ či víru určité osoby, navíc šířené veřejně, v rámci veřejné diskuse, avšak zcela mimo její obsahový kontext, lze totiž považovat za protižidovsky podbarvené.

K uvedenému tvrzení disponujeme stanoviskem PhDr. Leo Pavláta,  autority pro oblast antisemitismu(1). Dále citujeme s jeho souhlasem v úplném a neupraveném znění:
„Se spojením „židovský aktivista“ je možné se setkat v různých textech, ale pro posouzení tohoto spojení je podstatný kontext, v němž je uvedeno. K výroku radního pana Josefa Krause o „odsouzeníhodné výměně názorů s židovským aktivistou Markem“ v rámci textu „Pomyslné lano se přetrhlo. Co bude dál?“, s nímž jsem byl seznámen, proto se zřetelem k výše uvedenému konstatuji, že upozorňování na židovský původ či víru určité osoby v rámci diskuse, avšak zcela mimo její obsahový kontext, šířené navíc veřejně, lze považovat za protižidovsky podbarvené. Podobný typ argumentace je historicky prokázaným častým průvodním jevem antisemitského postoje pisatele. Považuji za politováníhodné, že takovýto verbální projev dnes provází zjevně vyhrocenou diskusi zastupitelů v Kutné Hoře.“

Jakkoliv se nám může zdát celý text a jeho styl naprosto nevhodný pro městský zpravodaj, který má informovat občany, a vůbec nedůstojný radního města, respektujeme právo pana radního vyjadřovat se způsobem, který mu je vlastní. Stejně tak můžeme mít třeba výhrady proti nepravdám, které uvedl, ale to není předmětem naší výhrady.

Avšak texty antisemitské, rasově zabarvené, diskriminující z důvodu pohlaví, popř. snižující lidskou důstojnost považujeme v uskupení Město PRO lidi za neakceptovatelné, společensky nebezpečné a absolutně nepřijatelné pro městský zpravodaj. Uvedenou oblast upravuje právní řad.

Stejně tak nepovažujeme za adekvátní možnost reagovat pouze prostřednictvím webových stránek Kutnohorských listů, jak nám bylo sděleno redakcí.

Proto považujme za nezbytné, aby vydavatel písemně reagoval a omluvil se v nejbližším tištěném vydání Kutnohorských listů, a to s oporou v § 13 odst. 1 písm. a) Tiskového zákona.

Město PRO lidi Kutná Hora

(1) Leo Pavlát (* 9. října 1950 v Praze) je novinář, spisovatel a diplomat, první a současný ředitel Židovského muzea v Praze od jeho navrácení české a moravské židovské komunitě (1994). Na téma antisemitismus a židovské tradice publikuje v novinách (zejména v Lidových novinách a Mladé frontě DNES), vystupuje v rozhlase a televizi a přednáší na různých fórech, výsledky této činnosti lze nalézt i v některých sbornících. Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Pavlát

AVE_CZ
Reklama
Ohradili se proti výroku Josefa Krause v městském periodiku

Ohradili se proti výroku Josefa Krause v městském periodiku

8. leden 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážení členové rady města,

ohrazujeme se v tomto otevřeném dopise, jménem volebního uskupení Město PRO lidi, proti článku radního pana Josefa Krause v rubrice Názory zastupitelů, který vyšel v prvním čísle Kutnohorských listů 2021. Volební uskupení Město PRO lidi bylo s tímto textem seznámeno až 20.12.2020, a i přes četné urgence nedošlo ke korekci textu ani k zastavení jeho vydání v městském zpravodaji. 

Respektujeme právo na svobodné vyjadřování zastupitelů v rubrice ,,Názory zastupitelů“, která bezesporu přispívá k pluralitě názorů. Nicméně podle § 4 Zákona č. 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, a to včetně obsahu výše uvedené rubriky.

Máme za to, ve shodě s váženými členy židovské komunity, že příspěvek porušuje Pravidla pro vydávání periodika, konkrétně Článek IX, Omezení zveřejnění příspěvků, citujeme:

1. V Kutnohorských listech nejsou zveřejňovány příspěvky:
• diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, politického přesvědčení, náboženství či víry,
• týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů.   

Považujeme za nepřijatelné užití latentně protižidovského slovního spojení, citujeme: ,,židovský aktivista“, v článku Josefa Krause. Upozorňování na židovský původ či víru určité osoby, navíc šířené veřejně, v rámci veřejné diskuse, avšak zcela mimo její obsahový kontext, lze totiž považovat za protižidovsky podbarvené.

K uvedenému tvrzení disponujeme stanoviskem PhDr. Leo Pavláta,  autority pro oblast antisemitismu(1). Dále citujeme s jeho souhlasem v úplném a neupraveném znění:
„Se spojením „židovský aktivista“ je možné se setkat v různých textech, ale pro posouzení tohoto spojení je podstatný kontext, v němž je uvedeno. K výroku radního pana Josefa Krause o „odsouzeníhodné výměně názorů s židovským aktivistou Markem“ v rámci textu „Pomyslné lano se přetrhlo. Co bude dál?“, s nímž jsem byl seznámen, proto se zřetelem k výše uvedenému konstatuji, že upozorňování na židovský původ či víru určité osoby v rámci diskuse, avšak zcela mimo její obsahový kontext, šířené navíc veřejně, lze považovat za protižidovsky podbarvené. Podobný typ argumentace je historicky prokázaným častým průvodním jevem antisemitského postoje pisatele. Považuji za politováníhodné, že takovýto verbální projev dnes provází zjevně vyhrocenou diskusi zastupitelů v Kutné Hoře.“

Jakkoliv se nám může zdát celý text a jeho styl naprosto nevhodný pro městský zpravodaj, který má informovat občany, a vůbec nedůstojný radního města, respektujeme právo pana radního vyjadřovat se způsobem, který mu je vlastní. Stejně tak můžeme mít třeba výhrady proti nepravdám, které uvedl, ale to není předmětem naší výhrady.

Avšak texty antisemitské, rasově zabarvené, diskriminující z důvodu pohlaví, popř. snižující lidskou důstojnost považujeme v uskupení Město PRO lidi za neakceptovatelné, společensky nebezpečné a absolutně nepřijatelné pro městský zpravodaj. Uvedenou oblast upravuje právní řad.

Stejně tak nepovažujeme za adekvátní možnost reagovat pouze prostřednictvím webových stránek Kutnohorských listů, jak nám bylo sděleno redakcí.

Proto považujme za nezbytné, aby vydavatel písemně reagoval a omluvil se v nejbližším tištěném vydání Kutnohorských listů, a to s oporou v § 13 odst. 1 písm. a) Tiskového zákona.

Město PRO lidi Kutná Hora

(1) Leo Pavlát (* 9. října 1950 v Praze) je novinář, spisovatel a diplomat, první a současný ředitel Židovského muzea v Praze od jeho navrácení české a moravské židovské komunitě (1994). Na téma antisemitismus a židovské tradice publikuje v novinách (zejména v Lidových novinách a Mladé frontě DNES), vystupuje v rozhlase a televizi a přednáší na různých fórech, výsledky této činnosti lze nalézt i v některých sbornících. Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Pavlát