vv auto
Reklama

Otevřený dopis všem zastupitelům města Čáslavi a široké veřejnosti

1. červenec 2020, 09:12

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Tímto otevřeným dopisem reaguji na natočenou reportáž z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 22.6.2020 TV Čáslav umístěnou na webu FB naší radnice.

Z mého pohledu je toto natočené a sestříhané video hodně neobjektivní a zcela nevypovídá dění, které proběhlo na tomto zasedání. Celé mi to připomíná doby minulé, doby temna před 60léty, minulého století.

Myslel jsem, že takovým způsobům nadobro doslova odzvonilo v r.1989.

Jak je vidět u nás ve městě tomu tak není. A také v mém vystoupení jsem na tento zásadní problém upozornil všechny a vyjádřil obavy, že nám zde hojně bují cenzura v našem městě a zejména na radnici.

Nepřekvapilo mě, že tuto část vystoupení jste ve videu neuveřejnili, tímto mi to celé dává zapravdu.

Je k neuvěření, že 30 let od „Sametové revoluce“ v r.1989 zde opět musíme řešit téma cenzury a svobodného demokratického vyjadřování občanů k dění ve městě. Právě my účastníci těchto zmiňovaných událostí jsme tehdy protestovali a žádali změny.

Mimochodem první dotaz občanky našeho města paní Nezbedové se týkal také tohoto výše uvedeného tématu, konkrétně cenzuře v Čáslavských novinách a založení pochybné rady Čáslavských novin. Toto vystoupení jste pro jistotu do videa neuvedli vůbec. Tomu říkáte otevřená komunikace s občany? Jak máte uvedeno ve svém volebním programu na webu spolku Čáslav pro všechny. Musím říci, že mnoho občanů si takto otevřenou komunikaci s občany nepředstavuje. Zmíním další populistické sliby uvedené na webu tohoto spolku. Nasloucháme a odpovídáme, vítáme a podporujeme zpětnou vazbu, vy tvoříte Čáslav, my Vám při tom pomáháme, Čáslav – město respektu a spolupráce … atd.

Jak vidíte nikde žádná zmínka o vytvoření cenzury ve městě. Občanům jste před volbami dali těmito tématy slib, který ale z většiny sami nedodržujete. Myslím, že si každý občan ve městě udělá názor sám.

Právě i tuto část jste z mého vystoupení na videu - cenzurovali.

Abych se vrátil k Vašemu uvedenému videu a mému krátkému záznamu vystoupení, které bylo vytržené z kontextu ohledně krytů. Nikde jsem se nezmiňoval, že má jít o protiletadlové kryty, jak uvádí místostarosta pan Horský ve svém komentování méhocvystoupení. V mém vystoupení i v dříve zaslaném otevřeném dopise jsem zmiňoval pouze kryty CO (civilní ochrany/obrany obyvatel). Zde jsou jasně patrné zavádějící komentáře našich radních o pokřivení celé pravdy. Vždyť přece každý vzdělaný člověk ví, že kryty CO nemusí být nutně protiletadlové či atomové. Jedná se o pevné podzemní kryty chránící obyvatele měst například před přírodními živly. Tyto kryty lze také použít jako sklady všeho potřebného. S odkazem na „chřipku“ Covid 19 zde můžou být uskladněny zásoby pro zdravotníky a také další potřebné věci, které nám ve městě chyběli.

Bohužel nám příroda ukazuje, kdo je zde opravdový pán světa a v budoucnu to možná i zde uvidíme. Mnohá města ve světě i u nás právě „oprašují“ téma této ochrany jejich obyvatel.

Z chování vedení naší radnice je patrné, jak je jim bezpečnost obyvatel a našich potomků blízká.

Abych se dále navrátil k mému vystoupení na zasedání jsem apeloval na všechny zastupitele, aby více hájili zájmy našeho města a obyvatel. Upozornil jsem je právě na veliký nepořádek a bordel s dopravou a objížďkou vedenou naším městem. Město je díky tomu celé poničené, nadměrné emise a hluk z dopravy také ničí zdraví našich obyvatel. Zároveň jsem upozornil na zničené nebezpečné bývalé železniční přejezdy u firmy Zenit a u hřbitova, kde jsou veliké díry ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu, jak také vyhodnotila i Policie ČR při místním šetření. Kdy město odmítá, alespoň tyto výmoly zalít provizorně asfaltem-balenou směsí. Opět je vidět jak je blízká bezpečnost našich obyvatel vedení našeho města.

S tímto souvisel další můj bod a to jak jsem již dříve napsal v otevřeném dopise nechat obyvatele demokraticky v referendu na podzim hlasovat, jestli v budoucnu tu budou chtít opět takovou objížďku naším městem. S uvedením na výsledky z jednání u Kulatého stolu, které proběhlo v únoru a týkalo se právě zmiňované objížďky naším městem. Právě závěr tohoto jednání – zápis byl dle mého názoru cenzurován, když v něm záměrně chyběly z mého pohledu podstatné informace. O nápravu tohoto zápisu jsem se marně několikráte pokoušel s radnicí, ale tento po každé zůstal bez těchto informací.

Dále jsem v krátkosti upozornil na neudržovanou zeleň v našem městě konkrétně hlavní silnice do našeho města od Chrudimi – ulice Chrudimská.

Další bod byla žádost, aby vedení města otevřeně na webu cca každý měsíc uvádělo jakýsi malý audit z naší nemocnice. Abychom my občané přesně věděli, jak na tom naše nemocnice ve skutečnosti opravdu je. Máme zde nového pana ředitele a rádi bychom viděli výsledky jeho práce.

Další bod bylo upozornění na velice špatný stav parkování před naší nemocnicí. Pacienti jsou nuceni stát na neudržovaném prostoru. Zde by rozhodně si zasloužilo vybudovat pevnou asfaltovou plochu.

Další problém na, který jsem upozornil, bylo, že spolek Čáslav pro všechny před volbami slíbila dle jejich programu, ten jsem na místě ukázal, že bude probíhat výstavba startovacích bytů pro mladé lidi za zvýhodněný pronájem. To se ovšem vůbec neděje, jen se staví a budují byty a bydlení pro milionáře.

Jak mají dnešní mladé rodiny zde v našem městě bydlet, když neberou ty uvedené celorepublikové průměrné mzdy?

Poslední mé téma se týkalo již zmiňovanému projektu Operace Ontero, který z mého pohledu byl neobjektivní a zcela neříká úplnou pravdu o událostech, které se zde odehráli v roce 1989. K tomu všemu se tento projekt jeví jako PR nového vedení na radnicicbohužel vyhotovený za peníze nás všech daňových poplatníků. Celé mé zhodnocení tohoto projektu jsem uvedl ve svých 2 otevřených dopisech zaslaných v dubnu na radnici starostovi panu Málkovi.

Další diskutující občan pan Rajm byl na uvedeném videu hodně sestříhán – cenzurován. Právě tento občan také upozorňoval na veliký nepořádek ve městě a vysokou trávu např. u našeho hřbitova.

Také upozornil na fakt, že jeho firma a další označené subjekty jsou veřejně označeny jako dlužníci kvůli kauze místní skládky AVE. Jeho firmě a dalším subjektům se to z pochopitelných důvodů nelíbí, že jsou ve veřejných listinách všude vedeni jako dlužníci, když tomu tak není a za uložený odpad na skládku před léty řádně zaplatili. Vůbec celá pravda o všech okolnostech souvisejících s kauzou skládky AVE není transparentně veřejně nikde zatím v mediích uvedena.

Také nikde ve videu není uvedena diskuze opozičních zastupitelů, kteří se mimo jiné dotazovali na problémové území Koželuh, kde podle jedněch map se jedná o zátopovou oblast a podle druhých map se nejedná. Každému normálnímu člověku vysvitnou určité pochybnosti, které ve výsledku nás můžou stát obrovské investice-peníze za zmařený projekt – bydlení v Koželuhách.

Také na tento problém upozornili opoziční zastupitelé pan Urban a pan Strnad, že je evidentní veliký tlak na nákup těchto pozemků, když ještě nejsou zodpovězeny všechny problémy a vyřešeny potřebné doklady před nákupem.

Celá diskuze nás občanů probíhala omezeně a byla vedením města a starostou zkracována a přerušována jako se to stalo v mém případě, kdy mi byl nakonec i mikrofon vypnut!

Je neuvěřitelné, že v dnešní demokratické době, je někomu odepíráno právo na svobodné vyjadřování - které nakonec končí i vypnutím mikrofonu diskutujícímu!

Věřím, že z výše celého uvedeného si každý občan udělá svůj skutečný obraz dění ve městě a nebude spoléhat na jednostranné a zkreslené pořady natočené TV Čáslav z těchto zasedání.

Děkuji s pozdravem
Zdeněk Hůrka, Čáslav

AVE_CZ
Reklama
Otevřený dopis všem zastupitelům města Čáslavi a široké veřejnosti

Otevřený dopis všem zastupitelům města Čáslavi a široké veřejnosti

1. červenec 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Tímto otevřeným dopisem reaguji na natočenou reportáž z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 22.6.2020 TV Čáslav umístěnou na webu FB naší radnice.

Z mého pohledu je toto natočené a sestříhané video hodně neobjektivní a zcela nevypovídá dění, které proběhlo na tomto zasedání. Celé mi to připomíná doby minulé, doby temna před 60léty, minulého století.

Myslel jsem, že takovým způsobům nadobro doslova odzvonilo v r.1989.

Jak je vidět u nás ve městě tomu tak není. A také v mém vystoupení jsem na tento zásadní problém upozornil všechny a vyjádřil obavy, že nám zde hojně bují cenzura v našem městě a zejména na radnici.

Nepřekvapilo mě, že tuto část vystoupení jste ve videu neuveřejnili, tímto mi to celé dává zapravdu.

Je k neuvěření, že 30 let od „Sametové revoluce“ v r.1989 zde opět musíme řešit téma cenzury a svobodného demokratického vyjadřování občanů k dění ve městě. Právě my účastníci těchto zmiňovaných událostí jsme tehdy protestovali a žádali změny.

Mimochodem první dotaz občanky našeho města paní Nezbedové se týkal také tohoto výše uvedeného tématu, konkrétně cenzuře v Čáslavských novinách a založení pochybné rady Čáslavských novin. Toto vystoupení jste pro jistotu do videa neuvedli vůbec. Tomu říkáte otevřená komunikace s občany? Jak máte uvedeno ve svém volebním programu na webu spolku Čáslav pro všechny. Musím říci, že mnoho občanů si takto otevřenou komunikaci s občany nepředstavuje. Zmíním další populistické sliby uvedené na webu tohoto spolku. Nasloucháme a odpovídáme, vítáme a podporujeme zpětnou vazbu, vy tvoříte Čáslav, my Vám při tom pomáháme, Čáslav – město respektu a spolupráce … atd.

Jak vidíte nikde žádná zmínka o vytvoření cenzury ve městě. Občanům jste před volbami dali těmito tématy slib, který ale z většiny sami nedodržujete. Myslím, že si každý občan ve městě udělá názor sám.

Právě i tuto část jste z mého vystoupení na videu - cenzurovali.

Abych se vrátil k Vašemu uvedenému videu a mému krátkému záznamu vystoupení, které bylo vytržené z kontextu ohledně krytů. Nikde jsem se nezmiňoval, že má jít o protiletadlové kryty, jak uvádí místostarosta pan Horský ve svém komentování méhocvystoupení. V mém vystoupení i v dříve zaslaném otevřeném dopise jsem zmiňoval pouze kryty CO (civilní ochrany/obrany obyvatel). Zde jsou jasně patrné zavádějící komentáře našich radních o pokřivení celé pravdy. Vždyť přece každý vzdělaný člověk ví, že kryty CO nemusí být nutně protiletadlové či atomové. Jedná se o pevné podzemní kryty chránící obyvatele měst například před přírodními živly. Tyto kryty lze také použít jako sklady všeho potřebného. S odkazem na „chřipku“ Covid 19 zde můžou být uskladněny zásoby pro zdravotníky a také další potřebné věci, které nám ve městě chyběli.

Bohužel nám příroda ukazuje, kdo je zde opravdový pán světa a v budoucnu to možná i zde uvidíme. Mnohá města ve světě i u nás právě „oprašují“ téma této ochrany jejich obyvatel.

Z chování vedení naší radnice je patrné, jak je jim bezpečnost obyvatel a našich potomků blízká.

Abych se dále navrátil k mému vystoupení na zasedání jsem apeloval na všechny zastupitele, aby více hájili zájmy našeho města a obyvatel. Upozornil jsem je právě na veliký nepořádek a bordel s dopravou a objížďkou vedenou naším městem. Město je díky tomu celé poničené, nadměrné emise a hluk z dopravy také ničí zdraví našich obyvatel. Zároveň jsem upozornil na zničené nebezpečné bývalé železniční přejezdy u firmy Zenit a u hřbitova, kde jsou veliké díry ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu, jak také vyhodnotila i Policie ČR při místním šetření. Kdy město odmítá, alespoň tyto výmoly zalít provizorně asfaltem-balenou směsí. Opět je vidět jak je blízká bezpečnost našich obyvatel vedení našeho města.

S tímto souvisel další můj bod a to jak jsem již dříve napsal v otevřeném dopise nechat obyvatele demokraticky v referendu na podzim hlasovat, jestli v budoucnu tu budou chtít opět takovou objížďku naším městem. S uvedením na výsledky z jednání u Kulatého stolu, které proběhlo v únoru a týkalo se právě zmiňované objížďky naším městem. Právě závěr tohoto jednání – zápis byl dle mého názoru cenzurován, když v něm záměrně chyběly z mého pohledu podstatné informace. O nápravu tohoto zápisu jsem se marně několikráte pokoušel s radnicí, ale tento po každé zůstal bez těchto informací.

Dále jsem v krátkosti upozornil na neudržovanou zeleň v našem městě konkrétně hlavní silnice do našeho města od Chrudimi – ulice Chrudimská.

Další bod byla žádost, aby vedení města otevřeně na webu cca každý měsíc uvádělo jakýsi malý audit z naší nemocnice. Abychom my občané přesně věděli, jak na tom naše nemocnice ve skutečnosti opravdu je. Máme zde nového pana ředitele a rádi bychom viděli výsledky jeho práce.

Další bod bylo upozornění na velice špatný stav parkování před naší nemocnicí. Pacienti jsou nuceni stát na neudržovaném prostoru. Zde by rozhodně si zasloužilo vybudovat pevnou asfaltovou plochu.

Další problém na, který jsem upozornil, bylo, že spolek Čáslav pro všechny před volbami slíbila dle jejich programu, ten jsem na místě ukázal, že bude probíhat výstavba startovacích bytů pro mladé lidi za zvýhodněný pronájem. To se ovšem vůbec neděje, jen se staví a budují byty a bydlení pro milionáře.

Jak mají dnešní mladé rodiny zde v našem městě bydlet, když neberou ty uvedené celorepublikové průměrné mzdy?

Poslední mé téma se týkalo již zmiňovanému projektu Operace Ontero, který z mého pohledu byl neobjektivní a zcela neříká úplnou pravdu o událostech, které se zde odehráli v roce 1989. K tomu všemu se tento projekt jeví jako PR nového vedení na radnicicbohužel vyhotovený za peníze nás všech daňových poplatníků. Celé mé zhodnocení tohoto projektu jsem uvedl ve svých 2 otevřených dopisech zaslaných v dubnu na radnici starostovi panu Málkovi.

Další diskutující občan pan Rajm byl na uvedeném videu hodně sestříhán – cenzurován. Právě tento občan také upozorňoval na veliký nepořádek ve městě a vysokou trávu např. u našeho hřbitova.

Také upozornil na fakt, že jeho firma a další označené subjekty jsou veřejně označeny jako dlužníci kvůli kauze místní skládky AVE. Jeho firmě a dalším subjektům se to z pochopitelných důvodů nelíbí, že jsou ve veřejných listinách všude vedeni jako dlužníci, když tomu tak není a za uložený odpad na skládku před léty řádně zaplatili. Vůbec celá pravda o všech okolnostech souvisejících s kauzou skládky AVE není transparentně veřejně nikde zatím v mediích uvedena.

Také nikde ve videu není uvedena diskuze opozičních zastupitelů, kteří se mimo jiné dotazovali na problémové území Koželuh, kde podle jedněch map se jedná o zátopovou oblast a podle druhých map se nejedná. Každému normálnímu člověku vysvitnou určité pochybnosti, které ve výsledku nás můžou stát obrovské investice-peníze za zmařený projekt – bydlení v Koželuhách.

Také na tento problém upozornili opoziční zastupitelé pan Urban a pan Strnad, že je evidentní veliký tlak na nákup těchto pozemků, když ještě nejsou zodpovězeny všechny problémy a vyřešeny potřebné doklady před nákupem.

Celá diskuze nás občanů probíhala omezeně a byla vedením města a starostou zkracována a přerušována jako se to stalo v mém případě, kdy mi byl nakonec i mikrofon vypnut!

Je neuvěřitelné, že v dnešní demokratické době, je někomu odepíráno právo na svobodné vyjadřování - které nakonec končí i vypnutím mikrofonu diskutujícímu!

Věřím, že z výše celého uvedeného si každý občan udělá svůj skutečný obraz dění ve městě a nebude spoléhat na jednostranné a zkreslené pořady natočené TV Čáslav z těchto zasedání.

Děkuji s pozdravem
Zdeněk Hůrka, Čáslav