vv auto
Reklama

Vyjádření Společnost HR Partner CZE k mediálním zprávám ohledně koronaviru

23. červenec 2020, 07:49

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Stanovisko společnosti HR Partner CZE s.r.o.  k ukončení karantény v souvislosti s výskytem onemocněním koronaviru

V neděli dne 5. 7. 2020 vydala naše společnost své první tiskové prohlášení a stanovisko k tiskovým zprávám ohledně koronaviru. 

Vzhledem k tomu, že se od té doby v médiích objevily některé nepřesné a zavádějící informace, považujeme za správné informovat o současné situaci touto formou.

Šetřením se prokázalo, že k prvotnímu způsobu přenosu nákazy mezi zaměstnance naší společnosti, došlo mimo jakékoliv prostory naší společnosti.  

V této souvislosti chceme zdůraznit, že v naší společnosti máme už od začátku koronavirové krize zavedena veškerá, i nadstandardní, bezpečnostní a hygienická opatření.  

Pokud se týká přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru, nikdy jsme neprováděli a neprovádíme žádné náborové akce s cílem zaměstnávání cizinců, ať už přes agentury nebo přímo. Naší prioritou je hledání zaměstnanců na lokálním trhu práce v místě a blízkém okolí.

Dále chceme zdůraznit, že naše společnost provedla po dohodě s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje opakovanou důkladnou dezinfekci všech prostor naší společnosti tak, aby byly bezpečné jak pro zaměstnance naší společnosti, tak i pro dodavatele a odběratele a vůbec všechny osoby, které prostory naší společnosti navštíví.

Od pondělí 20. 7. 2020 ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje postupně obnovujeme za zvýšených hygienických opatření provoz.

Za společnost HR Partner CZE s.r.o
Ing. Milan Dolejší

AVE_CZ
Reklama
Vyjádření Společnost HR Partner CZE k mediálním zprávám ohledně koronaviru

Vyjádření Společnost HR Partner CZE k mediálním zprávám ohledně koronaviru

23. červenec 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Stanovisko společnosti HR Partner CZE s.r.o.  k ukončení karantény v souvislosti s výskytem onemocněním koronaviru

V neděli dne 5. 7. 2020 vydala naše společnost své první tiskové prohlášení a stanovisko k tiskovým zprávám ohledně koronaviru. 

Vzhledem k tomu, že se od té doby v médiích objevily některé nepřesné a zavádějící informace, považujeme za správné informovat o současné situaci touto formou.

Šetřením se prokázalo, že k prvotnímu způsobu přenosu nákazy mezi zaměstnance naší společnosti, došlo mimo jakékoliv prostory naší společnosti.  

V této souvislosti chceme zdůraznit, že v naší společnosti máme už od začátku koronavirové krize zavedena veškerá, i nadstandardní, bezpečnostní a hygienická opatření.  

Pokud se týká přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru, nikdy jsme neprováděli a neprovádíme žádné náborové akce s cílem zaměstnávání cizinců, ať už přes agentury nebo přímo. Naší prioritou je hledání zaměstnanců na lokálním trhu práce v místě a blízkém okolí.

Dále chceme zdůraznit, že naše společnost provedla po dohodě s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje opakovanou důkladnou dezinfekci všech prostor naší společnosti tak, aby byly bezpečné jak pro zaměstnance naší společnosti, tak i pro dodavatele a odběratele a vůbec všechny osoby, které prostory naší společnosti navštíví.

Od pondělí 20. 7. 2020 ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje postupně obnovujeme za zvýšených hygienických opatření provoz.

Za společnost HR Partner CZE s.r.o
Ing. Milan Dolejší