vv auto
Reklama

Benefiční koncert České filharmonie vynesl 2,5 milionu korun na podporu vyčerpaných zdravotníků

8. duben 2021, 06:45

Praha – Česká filharmonie věnovala svůj jarní koncert všem zdravotníkům pečujícím o pacienty s nemocí covid-19. Na veřejnou sbírku, kterou připravila Nadace Via, přispělo tisíc dárců částkou v hodnotě téměř 2,5 milionu korun. Výtěžek zajistí přetíženým zdravotníkům včasnou a odbornou psychosociální pomoc. Pomůže vyškolit dobrovolníky, kteří budou poskytovat podporu svým kolegům přímo v nemocnicích a pomohou snížit následky jejich současného přetížení.

Ve čtvrtek 25. března zahrál první český orchestr hrdinům dnešní doby, tedy všem těm, jejichž každodenní stres, vyčerpání i bezmoc nyní přesahují představitelné meze. Během druhého koncertu z cyklu Jarní hvězdy České filharmonie zazněly pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě skladby Ludwiga van Beethovena – předehra Coriolanus a Třetí symfonie „Eroica“ a dánský virtuos Nikolaj Szeps-Znaider přednesl první houslový koncert Maxe Brucha. Během koncertu mohli dárci přispívat na sbírku zasláním dárcovských DMS nebo prostřednictvím platformy pro online dárcovství Darujme.cz, kde sbírka běžela až do neděle 4. dubna. „Výsledek veřejné sbírky na podporu zdravotníkům, kterou jsme vyhlásili na benefičním koncertu s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem, nás překvapil, nebo spíše zaskočil,“ přiznáváDavid Mareček, generální ředitel České filharmonie. „Vůbec jsme nečekali, že sbírka bude mít takový úspěch. Všem dárcům proto upřímně děkuji!

Proškolení jednoho dobrovolníka, který bude poskytovat svým kolegům psychosociální pomoc, stojí 17 500 Kč. Vybraná částka umožní zorganizovat 5 certifikovaných kurzů pro pomáhající zdravotníky, peery a interventy. Kurz je dle možností zdravotnického terénu organizován pro skupinu dvaceti až třiceti osob, což představuje proškolení přibližně 140 zdravotníků. „Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů velmi děkuje všem dárcům za jejich velkorysou podporu. Stejně jako finanční dar je pro zdravotníky důležitá jeho symbolika a srdečné vzkazy, které jsou s ním spojeny. Ještě jednou děkujeme za energii, kterou nás dobíjíte,“ vzkazují všem dárcům PhDr. Lukáš Humpl, garant Systému psychosociální intervenční služby a PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., ředitel NCO NZO.

Cílem je do budoucna vyškolit 1200 dobrovolníků z řad zdravotníků. Vznikne tak unikátní síť kolegiální psychické podpory, která nepomůže jen v současné pandemii, ale bude zasahovat při mimořádných událostech i v budoucnu. Projekt je zaštítěn Asociací českých a moravských nemocnic za aktivní podpory Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Realizace proběhne ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů prostřednictvím Systému psychosociální intervenční služby.

AVE_CZ
Reklama
Benefiční koncert České filharmonie vynesl 2,5 milionu korun na podporu vyčerpaných zdravotníků

Benefiční koncert České filharmonie vynesl 2,5 milionu korun na podporu vyčerpaných zdravotníků

8. duben 2021

Praha – Česká filharmonie věnovala svůj jarní koncert všem zdravotníkům pečujícím o pacienty s nemocí covid-19. Na veřejnou sbírku, kterou připravila Nadace Via, přispělo tisíc dárců částkou v hodnotě téměř 2,5 milionu korun. Výtěžek zajistí přetíženým zdravotníkům včasnou a odbornou psychosociální pomoc. Pomůže vyškolit dobrovolníky, kteří budou poskytovat podporu svým kolegům přímo v nemocnicích a pomohou snížit následky jejich současného přetížení.

Ve čtvrtek 25. března zahrál první český orchestr hrdinům dnešní doby, tedy všem těm, jejichž každodenní stres, vyčerpání i bezmoc nyní přesahují představitelné meze. Během druhého koncertu z cyklu Jarní hvězdy České filharmonie zazněly pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě skladby Ludwiga van Beethovena – předehra Coriolanus a Třetí symfonie „Eroica“ a dánský virtuos Nikolaj Szeps-Znaider přednesl první houslový koncert Maxe Brucha. Během koncertu mohli dárci přispívat na sbírku zasláním dárcovských DMS nebo prostřednictvím platformy pro online dárcovství Darujme.cz, kde sbírka běžela až do neděle 4. dubna. „Výsledek veřejné sbírky na podporu zdravotníkům, kterou jsme vyhlásili na benefičním koncertu s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem, nás překvapil, nebo spíše zaskočil,“ přiznáváDavid Mareček, generální ředitel České filharmonie. „Vůbec jsme nečekali, že sbírka bude mít takový úspěch. Všem dárcům proto upřímně děkuji!

Proškolení jednoho dobrovolníka, který bude poskytovat svým kolegům psychosociální pomoc, stojí 17 500 Kč. Vybraná částka umožní zorganizovat 5 certifikovaných kurzů pro pomáhající zdravotníky, peery a interventy. Kurz je dle možností zdravotnického terénu organizován pro skupinu dvaceti až třiceti osob, což představuje proškolení přibližně 140 zdravotníků. „Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů velmi děkuje všem dárcům za jejich velkorysou podporu. Stejně jako finanční dar je pro zdravotníky důležitá jeho symbolika a srdečné vzkazy, které jsou s ním spojeny. Ještě jednou děkujeme za energii, kterou nás dobíjíte,“ vzkazují všem dárcům PhDr. Lukáš Humpl, garant Systému psychosociální intervenční služby a PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., ředitel NCO NZO.

Cílem je do budoucna vyškolit 1200 dobrovolníků z řad zdravotníků. Vznikne tak unikátní síť kolegiální psychické podpory, která nepomůže jen v současné pandemii, ale bude zasahovat při mimořádných událostech i v budoucnu. Projekt je zaštítěn Asociací českých a moravských nemocnic za aktivní podpory Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Realizace proběhne ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů prostřednictvím Systému psychosociální intervenční služby.