Starkl
Reklama

Českobrodští chystají omezení kamionové dopravy

28. září 2016, 08:05

Český Brod - Městský úřad v Českém Brodě ve spolupráci s krajským úřadem a okolními obcemi připravuje zákaz tranzitní nákladní automobilové dopravy mezi silnicemi 1/12 a D11. V úsecích mezi Českým Brodem a obcí Bříství včetně průjezdu přes Kounice a mezi Českým Brodem a Poříčany až ke křižovatce s dálnicí by měla být vyloučena doprava nákladními auty těžšími než 12 t.

Hlavními důvody jsou nedostatečná šířka komunikací, nevhodné vedení komunikací hustou zástavbou s velkým pohybem chodců např. v Kounicích, chybějící zpevněná krajnice mimo zástavbu a částečně v některých úsecích i špatný technický stav komunikací. Jedná se o příčiny, jejichž odstranění si vyžádá kompletní rekonstrukci komunikací a v zastavěných územích pak přeložku do nové objezdové trasy. Podobná opatření však stojí ohromné finanční prostředky a jejich uskutečnění je v dohledné době nereálné.

Situace se zhoršila také vyloučením nákladní dopravy ze silnice 1/12 v Újezdě kvůli dlouhotrvajícím stavebním opravám. Proto jsme oslovili Technickou správu komunikací hl. města Prahy o informaci, jak dlouho tato uzavírka potrvá. Radost nemáme ani z dalších zpráv z hlavního města a to hlavně z vyřazení dostavby pražského okruhu mezi Říčany a Běchovicemi ze seznamu projektu na zrychlené řízení o obdržení stanovisko EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí. A ani plány pražského magistrátu na zákaz vjezdu do Prahy pro vozidla delší 12 metrů nevítáme s nadšením. To by samozřejmě ještě navýšilo příliv tranzitní dopravy do přípražského regionu a tak orgány města i kraje byly nuceny na tyto skutečnosti reagovat. 

Objezdovými trasami jsou navrženy silnice 1/12 Praha – Kolín a dálnice D11 Praha – Hradec Králové. Jelikož se jedná o různé komunikace, kde státní správu vykonávají ministerstvo dopravy (dálnice), krajský úřad (silnice 1. třídy) a městský úřad (silnice 2. a 3. třídy) a k návrhu opatření se vyjadřuje hodně dotčených orgánů, není v současnosti možné říct, kdy opatření vstoupí v úplatnost. Avšak společným zájmem města, okolních obcí i kraje je, aby tomu tak bylo co nejdřív. Což jsme si potvrdili na společném jednání starostů obcí s panem hejtmanem, kde doprava byla jednoznačně nejžhavějším tématem.

2_znacka.jpg
Městská policie Český Brod
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Českobrodští chystají omezení kamionové dopravy

Českobrodští chystají omezení kamionové dopravy

28. září 2016

Český Brod - Městský úřad v Českém Brodě ve spolupráci s krajským úřadem a okolními obcemi připravuje zákaz tranzitní nákladní automobilové dopravy mezi silnicemi 1/12 a D11. V úsecích mezi Českým Brodem a obcí Bříství včetně průjezdu přes Kounice a mezi Českým Brodem a Poříčany až ke křižovatce s dálnicí by měla být vyloučena doprava nákladními auty těžšími než 12 t.

Hlavními důvody jsou nedostatečná šířka komunikací, nevhodné vedení komunikací hustou zástavbou s velkým pohybem chodců např. v Kounicích, chybějící zpevněná krajnice mimo zástavbu a částečně v některých úsecích i špatný technický stav komunikací. Jedná se o příčiny, jejichž odstranění si vyžádá kompletní rekonstrukci komunikací a v zastavěných územích pak přeložku do nové objezdové trasy. Podobná opatření však stojí ohromné finanční prostředky a jejich uskutečnění je v dohledné době nereálné.

Situace se zhoršila také vyloučením nákladní dopravy ze silnice 1/12 v Újezdě kvůli dlouhotrvajícím stavebním opravám. Proto jsme oslovili Technickou správu komunikací hl. města Prahy o informaci, jak dlouho tato uzavírka potrvá. Radost nemáme ani z dalších zpráv z hlavního města a to hlavně z vyřazení dostavby pražského okruhu mezi Říčany a Běchovicemi ze seznamu projektu na zrychlené řízení o obdržení stanovisko EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí. A ani plány pražského magistrátu na zákaz vjezdu do Prahy pro vozidla delší 12 metrů nevítáme s nadšením. To by samozřejmě ještě navýšilo příliv tranzitní dopravy do přípražského regionu a tak orgány města i kraje byly nuceny na tyto skutečnosti reagovat. 

Objezdovými trasami jsou navrženy silnice 1/12 Praha – Kolín a dálnice D11 Praha – Hradec Králové. Jelikož se jedná o různé komunikace, kde státní správu vykonávají ministerstvo dopravy (dálnice), krajský úřad (silnice 1. třídy) a městský úřad (silnice 2. a 3. třídy) a k návrhu opatření se vyjadřuje hodně dotčených orgánů, není v současnosti možné říct, kdy opatření vstoupí v úplatnost. Avšak společným zájmem města, okolních obcí i kraje je, aby tomu tak bylo co nejdřív. Což jsme si potvrdili na společném jednání starostů obcí s panem hejtmanem, kde doprava byla jednoznačně nejžhavějším tématem.

2_znacka.jpg
Městská policie Český Brod