Villa Romantica
Reklama

Investování pro začátečníky – jaké jsou vaše možnosti?

7. září 2020, 12:57

Potřebujete peníze, nebo jen chcete získat vyšší výnos, než který je schopen nabídnout spořicí účet? Pak jste se už jistě zamýšleli nad investováním. To má ale svá pravidla a počítat musíte i s rizikem ztráty. Do čeho je nejlepší investovat jako začátečník?

 

Mnoho lidí se při myšlence na zhodnocení peněz zaměří pouze na klasické bankovní produkty, jako je spořicí účet nebo termínovaný vklad. Tyto produkty jsou sice bez rizika ztráty, ale musíte počítat s tím, že zhodnocení je velmi malé, běžně kolem 2 %. Investice naopak mnoho lidí odrazuje, zejména kvůli riziku, že o své peníze přijdou, nebo že nemají dostatečnou částku, kterou by efektivně mohli investovat, či investování nerozumí. Věděli jste ale, že investovat nemusíte statisíce a ani nemusíte dokonale rozumět investičnímu trhu? Jaké jsou vaše možnosti investování?

 

Kam investovat peníze?

Možnost investic nabízí dnes i řada českých bank. Nejčastěji u nich můžete investovat do dluhopisů nebo podílových fondů.

 

Podílové fondy

Podílové fondy jsou jedny z těch nejběžnějších možností investic – jsou jednoduché a mnohem lépe odhadnutelné z hlediska výnosu a rizika.

 

Jak to funguje?

Za vaše peníze jako investora nakoupí správci fondu různé akcie, dluhopisy, komodity. Vy pak jako investor pouze vkládáte a vybíráte peníze z fondu. Ovšem, abyste dosáhli kýženého výnosu, musíte vybrat správný podílový fond, zohlednit jeho strategii, výsledky a případné poplatky. Některé fondy mohou mít nestabilní výkonnost a jsou proto vhodnější pro investory, kteří se nebojí dlouhodobě investovat na 3 a více let.

 

Akcie

Akcie je vlastně druh cenného papíru, který držiteli zaručuje podíl ve společnosti, jíž akcie patří, resp. je vydala. V ČR si můžete koupit například akcie skupiny ČEZ, tím se stanete podílníkem (akcionářem) ve společnosti a patří vám tak i část zisku společnosti.

 

Jak to funguje?

Akcie vydává společnost, od které si vy tyto akcie můžete koupit. Na základě dosaženého zisku společnosti pak část z něj náleží i vám, jakožto akcionáři. Tuto částku společnost vyplácí ve formě dividend, avšak o vyplacení rozhoduje valná hromada složená z majoritních akcionářů.

 

Akcie jsou ale často bohužel vysoce riziková investice, na druhou stranu patří i k těm s vysokou výnosností. Musíte myslet i na to, že hodnota akcií se meziročně mění (může jít až o desítky procent nahoru i dolů). V dlouhodobém horizontu se však pokládá za rostoucí.

 

Dluhopisy

Dluhopisy jsou, stejně jako akcie, cenné papíry, kterým se jejich vydavatel (společnost) zavazuje k vyplacení dohodnutého úroku ve stanoveném termínu a vrátí investorovi vloženou částku.

 

Jak to funguje?

Když budete investovat do dluhopisů, stanete se věřitelem dané společnosti (nebo instituce). Riziko spočívá v tom, že společnost může během svého podnikání zkrachovat, nebo se jí nemusí dařit v podnikání, a tudíž nedosáhne plánovaného zisku. Na druhou stranu ale máte mnohem vyšší šanci své peníze získat zpět, a to ještě před akcionáři, jelikož věřitelé jsou zpravidla při likvidaci uspokojováni přednostně.

 

V případě dluhopisů jde vlastně o jakousi půjčku ze strany společnosti, kterou si od vás půjčuje, proto byste se měli zamyslet i nad případnými komplikacemi ze strany firmy, ať už jde o zkrachování v důsledku špatného hospodaření, neschopnost splácet závazky a jiné. Vždy je lepší obrátit se na někoho, kdo se na trhu s dluhopisy již delší dobu pohybuje a má zkušenosti.

 

 

AVE_CZ
Reklama
Investování pro začátečníky – jaké jsou vaše možnosti?

Investování pro začátečníky – jaké jsou vaše možnosti?

7. září 2020

Potřebujete peníze, nebo jen chcete získat vyšší výnos, než který je schopen nabídnout spořicí účet? Pak jste se už jistě zamýšleli nad investováním. To má ale svá pravidla a počítat musíte i s rizikem ztráty. Do čeho je nejlepší investovat jako začátečník?

 

Mnoho lidí se při myšlence na zhodnocení peněz zaměří pouze na klasické bankovní produkty, jako je spořicí účet nebo termínovaný vklad. Tyto produkty jsou sice bez rizika ztráty, ale musíte počítat s tím, že zhodnocení je velmi malé, běžně kolem 2 %. Investice naopak mnoho lidí odrazuje, zejména kvůli riziku, že o své peníze přijdou, nebo že nemají dostatečnou částku, kterou by efektivně mohli investovat, či investování nerozumí. Věděli jste ale, že investovat nemusíte statisíce a ani nemusíte dokonale rozumět investičnímu trhu? Jaké jsou vaše možnosti investování?

 

Kam investovat peníze?

Možnost investic nabízí dnes i řada českých bank. Nejčastěji u nich můžete investovat do dluhopisů nebo podílových fondů.

 

Podílové fondy

Podílové fondy jsou jedny z těch nejběžnějších možností investic – jsou jednoduché a mnohem lépe odhadnutelné z hlediska výnosu a rizika.

 

Jak to funguje?

Za vaše peníze jako investora nakoupí správci fondu různé akcie, dluhopisy, komodity. Vy pak jako investor pouze vkládáte a vybíráte peníze z fondu. Ovšem, abyste dosáhli kýženého výnosu, musíte vybrat správný podílový fond, zohlednit jeho strategii, výsledky a případné poplatky. Některé fondy mohou mít nestabilní výkonnost a jsou proto vhodnější pro investory, kteří se nebojí dlouhodobě investovat na 3 a více let.

 

Akcie

Akcie je vlastně druh cenného papíru, který držiteli zaručuje podíl ve společnosti, jíž akcie patří, resp. je vydala. V ČR si můžete koupit například akcie skupiny ČEZ, tím se stanete podílníkem (akcionářem) ve společnosti a patří vám tak i část zisku společnosti.

 

Jak to funguje?

Akcie vydává společnost, od které si vy tyto akcie můžete koupit. Na základě dosaženého zisku společnosti pak část z něj náleží i vám, jakožto akcionáři. Tuto částku společnost vyplácí ve formě dividend, avšak o vyplacení rozhoduje valná hromada složená z majoritních akcionářů.

 

Akcie jsou ale často bohužel vysoce riziková investice, na druhou stranu patří i k těm s vysokou výnosností. Musíte myslet i na to, že hodnota akcií se meziročně mění (může jít až o desítky procent nahoru i dolů). V dlouhodobém horizontu se však pokládá za rostoucí.

 

Dluhopisy

Dluhopisy jsou, stejně jako akcie, cenné papíry, kterým se jejich vydavatel (společnost) zavazuje k vyplacení dohodnutého úroku ve stanoveném termínu a vrátí investorovi vloženou částku.

 

Jak to funguje?

Když budete investovat do dluhopisů, stanete se věřitelem dané společnosti (nebo instituce). Riziko spočívá v tom, že společnost může během svého podnikání zkrachovat, nebo se jí nemusí dařit v podnikání, a tudíž nedosáhne plánovaného zisku. Na druhou stranu ale máte mnohem vyšší šanci své peníze získat zpět, a to ještě před akcionáři, jelikož věřitelé jsou zpravidla při likvidaci uspokojováni přednostně.

 

V případě dluhopisů jde vlastně o jakousi půjčku ze strany společnosti, kterou si od vás půjčuje, proto byste se měli zamyslet i nad případnými komplikacemi ze strany firmy, ať už jde o zkrachování v důsledku špatného hospodaření, neschopnost splácet závazky a jiné. Vždy je lepší obrátit se na někoho, kdo se na trhu s dluhopisy již delší dobu pohybuje a má zkušenosti.