Villa Romantica
Reklama

Krajská hygiena omezila kapacitu venkovních akcí na tři stovky návštěvníků

10. červenec 2020, 15:54

Kutnohorsko - Krajská hygienická stanice vyhlásila pro Kutnohorsko a Čáslavsko mimořádné opatření, jehož kompletní znění najdete zde.

Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest  jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, platí od 11. července ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště, včetně pracovišť.

Kromě zákazu návštěv ve zdravotnických zařízení, v zařízeních poskytujících sociální služby se opatření dále dotknou i veřejných hromadných akcí ve venkovních prostorách. Pro ty platí omezení kapacity na 300 osob v jednom sektoru a se zachováním odstupu dvou metrů.

Opatření se dotknou také provozoven stravovacích služeb: Zákazníci musí být usazeni s dvoumetrovým odstupem s výjimkou těch u jednoho stolu, kteří můžou být maximálně čtyři.

Pro koupaliště platí maximální kapacita 500 osob s minimálním rozestupe dvou metrů a s tím, že na jeden návštěvník se nachází na 10m2.

res
AVE_CZ
Reklama
Krajská hygiena omezila kapacitu venkovních akcí na tři stovky návštěvníků

Krajská hygiena omezila kapacitu venkovních akcí na tři stovky návštěvníků

10. červenec 2020

Kutnohorsko - Krajská hygienická stanice vyhlásila pro Kutnohorsko a Čáslavsko mimořádné opatření, jehož kompletní znění najdete zde.

Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest  jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, platí od 11. července ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště, včetně pracovišť.

Kromě zákazu návštěv ve zdravotnických zařízení, v zařízeních poskytujících sociální služby se opatření dále dotknou i veřejných hromadných akcí ve venkovních prostorách. Pro ty platí omezení kapacity na 300 osob v jednom sektoru a se zachováním odstupu dvou metrů.

Opatření se dotknou také provozoven stravovacích služeb: Zákazníci musí být usazeni s dvoumetrovým odstupem s výjimkou těch u jednoho stolu, kteří můžou být maximálně čtyři.

Pro koupaliště platí maximální kapacita 500 osob s minimálním rozestupe dvou metrů a s tím, že na jeden návštěvník se nachází na 10m2.

res