Villa Romantica
Reklama

Krajští silničáři převzali další dokončenou dopravní stavbu na Kutnohorsku

7. prosinec 2019, 15:17

Kutnohorsko - Na začátku tohoto týdne převzali pracovníci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje dokončenou dopravní stavbu nových mostních objektů vedoucí přes koryto Černovického a Krasoňovického potoka na silnici II/336 Starý Samechov v okrese Kutná Hora.

V rámci stavebních prací byly původní mostní objekty ev. č. 336-006 a 336-007 odstraněny a nahrazeny novými jednopolovými, které jsou tvořeny pojížděnými rámy. Nosná konstrukce mostu je monolitická, železobetonová. „Na mostech jsou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla,“ dodal ředitel KSUS SK Zdeněk Dvořák.

Cena díla činila 14,37 milionu korun s DPH a i v tomto případě činil příspěvek IROP 85 % z celkové ceny nákladů.

TZ
AVE_CZ
Reklama
Krajští silničáři převzali další dokončenou dopravní stavbu na Kutnohorsku

Krajští silničáři převzali další dokončenou dopravní stavbu na Kutnohorsku

7. prosinec 2019

Kutnohorsko - Na začátku tohoto týdne převzali pracovníci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje dokončenou dopravní stavbu nových mostních objektů vedoucí přes koryto Černovického a Krasoňovického potoka na silnici II/336 Starý Samechov v okrese Kutná Hora.

V rámci stavebních prací byly původní mostní objekty ev. č. 336-006 a 336-007 odstraněny a nahrazeny novými jednopolovými, které jsou tvořeny pojížděnými rámy. Nosná konstrukce mostu je monolitická, železobetonová. „Na mostech jsou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla,“ dodal ředitel KSUS SK Zdeněk Dvořák.

Cena díla činila 14,37 milionu korun s DPH a i v tomto případě činil příspěvek IROP 85 % z celkové ceny nákladů.

TZ