Letošní zima si vyžádala vyšší nároky na údržbu silnic ve středních Čechách

8. březen 2021, 07:10

Střední Čechy - Letošní zima se od těch několika posledních odlišuje silnými mrazy, střídáním chladnějších dnů se sněžením s oblevou v teplejších dnech a také vyšším úhrnem srážek.

Pokud se na letošní zimní údržbu za první tři měsíce, tedy od 1. listopadu 2020 do 31. ledna 2021, podíváme pohledem výkonů a nákladů a ty srovnáme se stejným obdobím v rámci předchozí zimní údržby, zjistíme, že letošní zima v tomto období byla i z tohoto pohledu naprosto odlišná. Na lidi a techniku totiž kladla jednou tak vyšší požadavky a to ve srovnání není zahrnut měsíc únor, který byl z hlediska výkonů údržby nejnáročnější. Náročnost údržby se samozřejmě odpovídajícím způsobem promítla rovněž i do vynaložených nákladů.

Níže uvedená tabulka přináší přehledné srovnání jednotlivých parametrů výkonu zimní údržby a nákladů za identická období, která se týkají silnic I. tříd a dálnic II. kategorie (bývalé rychlostní silnice) v kraji a nezahrnují údržbu zbývajících dálnic I. kategorie spravované jednotlivými středisky SSÚD ŘSD.

Období
1.11.- 31.1.

Údržbové kilometry

Kontrolní kilometry

Sůl (t)

Solanka (l)

Inertní materiál (t)

Náklady (Kč bez DPH)

2019-2020

34116

6231

1897

684786

0

34 864377

2020-2021

98560

17312

6578

2 294802

0

46 528270

Násobek meziročního nárůstu

 2,89

 2,77

3,47

 3,35

 0

 1,33

 

Zajímavým údajem, který svým způsobem svědčí o rozdílu v úhrnu sněhových srážek, je také množství kilometrů najetých v rámci pluhování. Zatímco v zimě 2019 - 2020 to bylo 1046 kilometrů, v probíhajícím zimním období to již bylo 18950 kilometrů, tedy 18krát více!

Například při odstraňování sněhu pomocí otočné předsazené radlice, která se používá k odstraňování čerstvě napadaného sněhu do 30 cm nebo sněhové břečky do 15 cm, byl nárůst téměř 68násobný. V předchozím zimním období byla při pluhování využita v rámci 23 kilometrů, letos to bylo v rámci 1564 kilometrů.

tz, Martin Buček, foto archiv ŘSD
AVE_CZ
Reklama
Letošní zima si vyžádala vyšší nároky na údržbu silnic ve středních Čechách

Letošní zima si vyžádala vyšší nároky na údržbu silnic ve středních Čechách

8. březen 2021

Střední Čechy - Letošní zima se od těch několika posledních odlišuje silnými mrazy, střídáním chladnějších dnů se sněžením s oblevou v teplejších dnech a také vyšším úhrnem srážek.

Pokud se na letošní zimní údržbu za první tři měsíce, tedy od 1. listopadu 2020 do 31. ledna 2021, podíváme pohledem výkonů a nákladů a ty srovnáme se stejným obdobím v rámci předchozí zimní údržby, zjistíme, že letošní zima v tomto období byla i z tohoto pohledu naprosto odlišná. Na lidi a techniku totiž kladla jednou tak vyšší požadavky a to ve srovnání není zahrnut měsíc únor, který byl z hlediska výkonů údržby nejnáročnější. Náročnost údržby se samozřejmě odpovídajícím způsobem promítla rovněž i do vynaložených nákladů.

Níže uvedená tabulka přináší přehledné srovnání jednotlivých parametrů výkonu zimní údržby a nákladů za identická období, která se týkají silnic I. tříd a dálnic II. kategorie (bývalé rychlostní silnice) v kraji a nezahrnují údržbu zbývajících dálnic I. kategorie spravované jednotlivými středisky SSÚD ŘSD.

Období
1.11.- 31.1.

Údržbové kilometry

Kontrolní kilometry

Sůl (t)

Solanka (l)

Inertní materiál (t)

Náklady (Kč bez DPH)

2019-2020

34116

6231

1897

684786

0

34 864377

2020-2021

98560

17312

6578

2 294802

0

46 528270

Násobek meziročního nárůstu

 2,89

 2,77

3,47

 3,35

 0

 1,33

 

Zajímavým údajem, který svým způsobem svědčí o rozdílu v úhrnu sněhových srážek, je také množství kilometrů najetých v rámci pluhování. Zatímco v zimě 2019 - 2020 to bylo 1046 kilometrů, v probíhajícím zimním období to již bylo 18950 kilometrů, tedy 18krát více!

Například při odstraňování sněhu pomocí otočné předsazené radlice, která se používá k odstraňování čerstvě napadaného sněhu do 30 cm nebo sněhové břečky do 15 cm, byl nárůst téměř 68násobný. V předchozím zimním období byla při pluhování využita v rámci 23 kilometrů, letos to bylo v rámci 1564 kilometrů.

tz, Martin Buček, foto archiv ŘSD