Lidé z regionu si stěžují na zakalenou pitnou vodu. „Voda je zdravotně nezávadná,“ tvrdí VHS

9. listopad 2019, 07:58

Kutnohorsko, Čáslavsko – Na stížnosti lidí z regionu, které se týkaly zakalení pitné vody, regovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.. Hodnocení zdravotních rizik železa z pitné vody platí pro celou zásobovanou oblast ze skupinového vodovodu z Úpravny vody U Sv. Trojice, tj. pro Kutnou Horu, Čáslav, Uhlířské Janovice, Sázavu a přilehlé obce.  

„Zákal ve vodě je způsoben zvýšeným výskytem železa, voda je zdravotně nezávadná, což potvrzují i rozbory vody, které se pravidelně provádí,“ uvadí společnost VHS na webových stránkách.

Problém je v teplotě vody

„Problém spočívá v teplotě. Doporučená hodnota teploty pitné vody je 8 – 12 °C. Teplota surové vody z přehrady je 9 – 10 °C, upravená voda na úpravně vody U Sv. Trojice má teplotu 10 – 12 °C a je v pořádku (nemá zvýšený obsah železa, je bez zákalu). Voda u odběratelů má teplotu 15 – 19 °C. Toto oteplení vody je pravděpodobně způsobeno poklesem podzemní vody, jehož důsledkem jsou změny geotermiky v podloží. Půda se prohřívá do větších hloubek a zaklesnutá hladina podzemní vody ztrácí vliv na ochlazování vodovodního potrubí. V neposlední řadě se ještě teplota vody zvýší v domovních rozvodech. Voda obsahuje zvýšené hodnoty železa Vlivem vyšších teplot dochází k uvolňování agresivního CO2 z vody, což způsobuje pozvolné rozpouštění a následné vymývání inkrustů do vody, a to zapříčiňuje zákal ve vodě, resp. zvýšený obsah železa. Problematickými lokalitami jsou především místa, kde je kovové potrubí a vyšší stáří vodovodu,“ konstatují zástupci VHS.

Podle dalšího výjádření společnosti lze obecně lze předpokládat, že s nástupem nižších teplot by se problematika zákalu vody měla začít pomalu zlepšovat.

Odkalování potrubí

VHS mimo jiné přiblížila postup pro odkalování  potrubí: "Během dopravy pitné vody potrubím dochází vlivem jejího styku s materiálem potrubí, změn tlaku a průtoku k řadě fyzikálně chemických procesů. Výsledkem je tvorba usazenin železa a vodního kamene zejména v úsecích s menšími odběry a větším zdržením vody v potrubí a v nejnižších místech vodovodní sítě. Tyto usazeniny ovlivňují zejména senzorické vlastnosti dodávané vody: zákal, zbarvení, zápach. Jediným způsobem, jak těmto negativním jevům zabránit, je odkalování potrubí sítí hydrantů k tomu určených. Odkalování se provádí minimálně dvakrát ročně v rámci preventivní údržby, po každé odstávce nebo poruše vodovodu a dále podle potřeby. Provádí se zvýšením rychlosti proudění ve vodovodním potrubí, kterým se uvedou usazeniny do vznosu a hydrantem jsou vypuštěny do kanalizace nebo zatravněných ploch. Během odkalování dochází přechodně také ke snížení tlaku v potrubí. Většina unášených sedimentů je vypuštěna hydrantem, ale určité množství se dostává ve větší či menší míře do vodovodních přípojek,“ sděluje VHS a pokračuje: „Proto můžete, jako odběratelé, pocítit dočasně zhoršení senzorických vlastností vody, které po několika minutách odpouštění vody zmizí. Pokud k tomu na Vašem odběrném místě dojde, doporučujeme odpustit zakalenou vodu co nejblíže vodoměru, aby se zákal co nejméně rozšířil do vnitřního rozvodu vody." 

Dočkají se odběratelé kompenzace při vyúčtování? 

VHS uvedla, že o případné kompenzaci při vyúčtování zasažených lokalit bude rozhodnuto po vyřešení stávající situace.

Nyní je podle VHS pro vyřešení stávající situace důležité, že byla identifikována prvotní příčina problému – zvýšená agresivita upravené vody z úpravny vody Trojice ovlivněná zhoršenou kvalitou vody ve zdroji – vodárenské nádrži Vrchlice. Dodávaná pitná voda sice splňuje všechny parametry vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění, ale docházelo k narušení materiálu kovových potrubí a uvolňování sedimentů (byla porušena tzv. vápenouhličitá rovnováha vody). Technologie úpravy pitné vody byla již přizpůsobena a dodávaná voda není korozivní, ale mírně inkrustující. 

Proces potrvá týdny až měsíce 

Nyní je třeba odpustit již vzniklé sedimenty (na tom pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. intenzivně pracují - odkalují postižené lokality, opravují a instalují uzavírací armatury a hydranty kvůli důkladnému odkalení) a potrubí znovu stabilizovat. Na povrchu narušeného potrubí se musí vytvořit vrstva inkrustů, která zabrání další korozi. Vzhledem k rozsahu skupinového vodovodu a míry narušení potrubí to nebude proces trvající dny, ale spíše týdny až měsíce.

JS, TZ
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Lidé z regionu si stěžují na zakalenou pitnou vodu. „Voda je zdravotně nezávadná,“ tvrdí VHS

Lidé z regionu si stěžují na zakalenou pitnou vodu. „Voda je zdravotně nezávadná,“ tvrdí VHS

9. listopad 2019

Kutnohorsko, Čáslavsko – Na stížnosti lidí z regionu, které se týkaly zakalení pitné vody, regovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.. Hodnocení zdravotních rizik železa z pitné vody platí pro celou zásobovanou oblast ze skupinového vodovodu z Úpravny vody U Sv. Trojice, tj. pro Kutnou Horu, Čáslav, Uhlířské Janovice, Sázavu a přilehlé obce.  

„Zákal ve vodě je způsoben zvýšeným výskytem železa, voda je zdravotně nezávadná, což potvrzují i rozbory vody, které se pravidelně provádí,“ uvadí společnost VHS na webových stránkách.

Problém je v teplotě vody

„Problém spočívá v teplotě. Doporučená hodnota teploty pitné vody je 8 – 12 °C. Teplota surové vody z přehrady je 9 – 10 °C, upravená voda na úpravně vody U Sv. Trojice má teplotu 10 – 12 °C a je v pořádku (nemá zvýšený obsah železa, je bez zákalu). Voda u odběratelů má teplotu 15 – 19 °C. Toto oteplení vody je pravděpodobně způsobeno poklesem podzemní vody, jehož důsledkem jsou změny geotermiky v podloží. Půda se prohřívá do větších hloubek a zaklesnutá hladina podzemní vody ztrácí vliv na ochlazování vodovodního potrubí. V neposlední řadě se ještě teplota vody zvýší v domovních rozvodech. Voda obsahuje zvýšené hodnoty železa Vlivem vyšších teplot dochází k uvolňování agresivního CO2 z vody, což způsobuje pozvolné rozpouštění a následné vymývání inkrustů do vody, a to zapříčiňuje zákal ve vodě, resp. zvýšený obsah železa. Problematickými lokalitami jsou především místa, kde je kovové potrubí a vyšší stáří vodovodu,“ konstatují zástupci VHS.

Podle dalšího výjádření společnosti lze obecně lze předpokládat, že s nástupem nižších teplot by se problematika zákalu vody měla začít pomalu zlepšovat.

Odkalování potrubí

VHS mimo jiné přiblížila postup pro odkalování  potrubí: "Během dopravy pitné vody potrubím dochází vlivem jejího styku s materiálem potrubí, změn tlaku a průtoku k řadě fyzikálně chemických procesů. Výsledkem je tvorba usazenin železa a vodního kamene zejména v úsecích s menšími odběry a větším zdržením vody v potrubí a v nejnižších místech vodovodní sítě. Tyto usazeniny ovlivňují zejména senzorické vlastnosti dodávané vody: zákal, zbarvení, zápach. Jediným způsobem, jak těmto negativním jevům zabránit, je odkalování potrubí sítí hydrantů k tomu určených. Odkalování se provádí minimálně dvakrát ročně v rámci preventivní údržby, po každé odstávce nebo poruše vodovodu a dále podle potřeby. Provádí se zvýšením rychlosti proudění ve vodovodním potrubí, kterým se uvedou usazeniny do vznosu a hydrantem jsou vypuštěny do kanalizace nebo zatravněných ploch. Během odkalování dochází přechodně také ke snížení tlaku v potrubí. Většina unášených sedimentů je vypuštěna hydrantem, ale určité množství se dostává ve větší či menší míře do vodovodních přípojek,“ sděluje VHS a pokračuje: „Proto můžete, jako odběratelé, pocítit dočasně zhoršení senzorických vlastností vody, které po několika minutách odpouštění vody zmizí. Pokud k tomu na Vašem odběrném místě dojde, doporučujeme odpustit zakalenou vodu co nejblíže vodoměru, aby se zákal co nejméně rozšířil do vnitřního rozvodu vody." 

Dočkají se odběratelé kompenzace při vyúčtování? 

VHS uvedla, že o případné kompenzaci při vyúčtování zasažených lokalit bude rozhodnuto po vyřešení stávající situace.

Nyní je podle VHS pro vyřešení stávající situace důležité, že byla identifikována prvotní příčina problému – zvýšená agresivita upravené vody z úpravny vody Trojice ovlivněná zhoršenou kvalitou vody ve zdroji – vodárenské nádrži Vrchlice. Dodávaná pitná voda sice splňuje všechny parametry vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění, ale docházelo k narušení materiálu kovových potrubí a uvolňování sedimentů (byla porušena tzv. vápenouhličitá rovnováha vody). Technologie úpravy pitné vody byla již přizpůsobena a dodávaná voda není korozivní, ale mírně inkrustující. 

Proces potrvá týdny až měsíce 

Nyní je třeba odpustit již vzniklé sedimenty (na tom pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. intenzivně pracují - odkalují postižené lokality, opravují a instalují uzavírací armatury a hydranty kvůli důkladnému odkalení) a potrubí znovu stabilizovat. Na povrchu narušeného potrubí se musí vytvořit vrstva inkrustů, která zabrání další korozi. Vzhledem k rozsahu skupinového vodovodu a míry narušení potrubí to nebude proces trvající dny, ale spíše týdny až měsíce.

JS, TZ