Nadace Via vyhlásila program Živá komunita pro lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí

20. leden 2021, 07:57

Praha – Nadace Via po novém roce opět otevírá program Živá komunita na podporu aktivních lidí, kteří chtějí svojí činností pozitivně ovlivňovat život ve svém okolí. Neformální skupiny a malé neziskové organizace mohou obdržet finanční příspěvek až 100 000 korun na podporu komunitních projektů či 40 000 korun na obhajobu veřejného zájmu.

„Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině,“ říká Helena Masníková, manažerka programu.

Nadace Via podporuje rozmanité komunitní projekty, jako jsou sousedská setkávání, pouliční slavnosti či nekomerční kulturní akce a nabízí aktivním lidem prostředky k vytváření míst k setkávání, tvorbě komunitních zahrad, obnově drobných památek či oživování tradic. Podpořeny mohou být i projekty spočívající ve výsadbě stromů či alejí, čištění studánek, obnově remízků nebo tvorbě tůní. Zároveň je tu Nadace Via i pro občany, kteří chtějí bránit veřejný zájem v lokálních kauzách, které mají negativní vliv na život v obci.

„V Českých Velenicích jsme podpořili skupinu občanů, kteří se vzbouřili proti pokácení stoleté jírovcové aleje. Díky grantu od Nadace Via mohli místní nechat vypracovat oponentský dendrologický posudek, a otevřít tak veřejnou diskusi mezi vedením města, odborníky a občany,“ uvádí jeden z příkladů podpořené občanské iniciativy Helena Masníková.

Účastníci programu mohou vedle grantu získat také další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz. Součástí nabídky programu jsou také vzdělávací semináře, které účastníkům ukážou, jak získat další peníze na svůj projekt z místních zdrojů či jak udělat komunitní mapování. Pro příjemce grantů Nadace Via organizuje i společná setkání, během kterých si účastníci mohou vyměnit inspirativní nápady napříč celou republikou.

Bližší informace naleznete na webové stránce programu https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/. Uzávěrka programu je průběžná během celého roku.

tz
AVE_CZ
Reklama
Nadace Via vyhlásila program Živá komunita pro lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí

Nadace Via vyhlásila program Živá komunita pro lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí

20. leden 2021

Praha – Nadace Via po novém roce opět otevírá program Živá komunita na podporu aktivních lidí, kteří chtějí svojí činností pozitivně ovlivňovat život ve svém okolí. Neformální skupiny a malé neziskové organizace mohou obdržet finanční příspěvek až 100 000 korun na podporu komunitních projektů či 40 000 korun na obhajobu veřejného zájmu.

„Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině,“ říká Helena Masníková, manažerka programu.

Nadace Via podporuje rozmanité komunitní projekty, jako jsou sousedská setkávání, pouliční slavnosti či nekomerční kulturní akce a nabízí aktivním lidem prostředky k vytváření míst k setkávání, tvorbě komunitních zahrad, obnově drobných památek či oživování tradic. Podpořeny mohou být i projekty spočívající ve výsadbě stromů či alejí, čištění studánek, obnově remízků nebo tvorbě tůní. Zároveň je tu Nadace Via i pro občany, kteří chtějí bránit veřejný zájem v lokálních kauzách, které mají negativní vliv na život v obci.

„V Českých Velenicích jsme podpořili skupinu občanů, kteří se vzbouřili proti pokácení stoleté jírovcové aleje. Díky grantu od Nadace Via mohli místní nechat vypracovat oponentský dendrologický posudek, a otevřít tak veřejnou diskusi mezi vedením města, odborníky a občany,“ uvádí jeden z příkladů podpořené občanské iniciativy Helena Masníková.

Účastníci programu mohou vedle grantu získat také další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz. Součástí nabídky programu jsou také vzdělávací semináře, které účastníkům ukážou, jak získat další peníze na svůj projekt z místních zdrojů či jak udělat komunitní mapování. Pro příjemce grantů Nadace Via organizuje i společná setkání, během kterých si účastníci mohou vyměnit inspirativní nápady napříč celou republikou.

Bližší informace naleznete na webové stránce programu https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/. Uzávěrka programu je průběžná během celého roku.

tz