vv auto
Reklama

Nová trasa silnice I/38 nahradí stávající v úseku Oseček - Kolín

7. leden 2020, 13:56

Kolínsko - Rada Středočeského kraje schválila v pondělí 6. ledna v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) vydání vyjádření, v němž kraj souhlasí se záměrem vybudování a trasování přeložky silnice I/38 v úseku Oseček – Kolín.

„Rada se záměrem souhlasí a nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že nová trasa silnice zajistí kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při využití dálnice D11 a zároveň odstraní průjezdy obcemi Oseček, Pňov – Předhradí, Nová Ves I a Ohrada. 

„Vlastní fyzické úpravy I/38 jsou umístěny až za vykřížením stávající I/38 s D11, v kilometru 2,900. Trasa komunikace je pak vedena jednak po trase stávající komunikace I/38 (km 2,900 – 4,000 a km 12,800 – 13,058), tak v trase nové (km 4,000 – 12,800),“ upřesňuje náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera s tím, že kraj podporuje snahu ŘSD vybudovat obchvat dotčených obcí. 

Celková délka vlastní úpravy vozovky činí 10,158 km. Vybudováno by mělo být 11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích. Dále 3 mimoúrovňové křižovatky, a to Ohrada (jižní), Velim (střední) a Oseček (severní).  Záměr vybudování nové přeložky silnice I/38 se nachází na území obcí Poděbrady, Oseček, Pňov – Předhradí, Nová Ves I, Velim, Křečhoř a Kolín. Záměr je v souladu s územním plánem.

TZ, stredocech.cz
AVE_CZ
Reklama
Nová trasa silnice I/38 nahradí stávající v úseku Oseček - Kolín

Nová trasa silnice I/38 nahradí stávající v úseku Oseček - Kolín

7. leden 2020

Kolínsko - Rada Středočeského kraje schválila v pondělí 6. ledna v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) vydání vyjádření, v němž kraj souhlasí se záměrem vybudování a trasování přeložky silnice I/38 v úseku Oseček – Kolín.

„Rada se záměrem souhlasí a nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že nová trasa silnice zajistí kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při využití dálnice D11 a zároveň odstraní průjezdy obcemi Oseček, Pňov – Předhradí, Nová Ves I a Ohrada. 

„Vlastní fyzické úpravy I/38 jsou umístěny až za vykřížením stávající I/38 s D11, v kilometru 2,900. Trasa komunikace je pak vedena jednak po trase stávající komunikace I/38 (km 2,900 – 4,000 a km 12,800 – 13,058), tak v trase nové (km 4,000 – 12,800),“ upřesňuje náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera s tím, že kraj podporuje snahu ŘSD vybudovat obchvat dotčených obcí. 

Celková délka vlastní úpravy vozovky činí 10,158 km. Vybudováno by mělo být 11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích. Dále 3 mimoúrovňové křižovatky, a to Ohrada (jižní), Velim (střední) a Oseček (severní).  Záměr vybudování nové přeložky silnice I/38 se nachází na území obcí Poděbrady, Oseček, Pňov – Předhradí, Nová Ves I, Velim, Křečhoř a Kolín. Záměr je v souladu s územním plánem.

TZ, stredocech.cz