Policisté vyrazili za seniory o dětmi z mateřské a základní školy

3. červen 2019, 05:31

Zbraslavice - V uplynulém měsíci uspořádali policisté ze Zbraslavic Tomáš Jirovský a Alena Buchtová ve spolupráci s místním svazem seniorů v rámci prevence besedu se seniory na Obecním úřadě ve Zbraslavicích.

Při setkání byli přítomní opakovaně seznámeni s kriminalitou páchanou na seniorech a zejména s problematikou tzv. “podomních obchodníků“, kdy byli na místě seznámeni s případy na okrese Kutná Hora, které se od minulého setkání se seniory staly.

Senioři byli seznámeni s problematikou kapesních krádeží, které se stávají zejména v obchodních domech. Policisté upozornili i na citlivou problematiku domácího násilí páchané na seniorech. Připomněli také důležité povinnosti v souvislosti s řízením motorového vozidla (zejména termíny lékařských prohlídek) a byli seznámení s novými i starými ustanoveními v silničním provozu, což velice ocenili. Přítomným bylo připomenuto výjezdové telefonní číslo zbraslavické hlídky s tím, že na toto telefonní číslo se mohou obrátit v případě nějakých problémů či rady.

Opětovně byly probrány témata „zabezpečení svého majetku, zabezpečení mobilního telefonu či platební karty, předváděcích akcí, samostatných procházek v lese apod.“ Přítomní senioři byli seznámeni s bezpečnostní situací v dané lokalitě.

Závěr setkání patřil dotazům. Policisté během setkání přítomným rozdali propagační materiály s cennými radami.

Beseda byla vedena v duchu přátelského rozhovoru mezi místními policisty a místními seniory a na závěr byla ukončena potleskem od seniorů. Byla zde domluvena další spolupráce s místním svazem seniorů.

inspektor prap. Tomáš JIROVSKÝ, DiS.
policejní  inspektor OOP Zbraslavice

Policisté na návštěvě v malešovské školce a křesetické škole

Malešov/Křesetice - Policisté z Obvodního oddělení Zbraslavice navštívili v uplynulém měsíci děti malešovské školky a děti z křesetické školy. Besedy se konaly venku na zahradě, kde policisty Tomáše Jirovského a Alenu Buchtovou přivítalo ve školce kolem padesáti dětí a ve škole kolem třiceti.

Policisté se dětem představili a vysvětlili, přiměřeně k jejich věku, úkoly policie ve společnosti, připomenuli důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Děti byly seznámeny s jednotlivými útvary policie, a také podle čeho poznají policistu. Názorně jim byly předvedeny pomůcky a prostředky policie, nová uniforma, nové služební vozidlo zn. Hyundai IX 35.

Policistům se podařilo udržet pozornost dětí po celou dobu besedy a společné setkání se vydařilo.

inspektor prap. Tomáš JIROVSKÝ DiS.
policejní inspektor

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
Policie ČR Kutná Hora

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Policisté vyrazili za seniory o dětmi z mateřské a základní školy

Policisté vyrazili za seniory o dětmi z mateřské a základní školy

3. červen 2019

Zbraslavice - V uplynulém měsíci uspořádali policisté ze Zbraslavic Tomáš Jirovský a Alena Buchtová ve spolupráci s místním svazem seniorů v rámci prevence besedu se seniory na Obecním úřadě ve Zbraslavicích.

Při setkání byli přítomní opakovaně seznámeni s kriminalitou páchanou na seniorech a zejména s problematikou tzv. “podomních obchodníků“, kdy byli na místě seznámeni s případy na okrese Kutná Hora, které se od minulého setkání se seniory staly.

Senioři byli seznámeni s problematikou kapesních krádeží, které se stávají zejména v obchodních domech. Policisté upozornili i na citlivou problematiku domácího násilí páchané na seniorech. Připomněli také důležité povinnosti v souvislosti s řízením motorového vozidla (zejména termíny lékařských prohlídek) a byli seznámení s novými i starými ustanoveními v silničním provozu, což velice ocenili. Přítomným bylo připomenuto výjezdové telefonní číslo zbraslavické hlídky s tím, že na toto telefonní číslo se mohou obrátit v případě nějakých problémů či rady.

Opětovně byly probrány témata „zabezpečení svého majetku, zabezpečení mobilního telefonu či platební karty, předváděcích akcí, samostatných procházek v lese apod.“ Přítomní senioři byli seznámeni s bezpečnostní situací v dané lokalitě.

Závěr setkání patřil dotazům. Policisté během setkání přítomným rozdali propagační materiály s cennými radami.

Beseda byla vedena v duchu přátelského rozhovoru mezi místními policisty a místními seniory a na závěr byla ukončena potleskem od seniorů. Byla zde domluvena další spolupráce s místním svazem seniorů.

inspektor prap. Tomáš JIROVSKÝ, DiS.
policejní  inspektor OOP Zbraslavice

Policisté na návštěvě v malešovské školce a křesetické škole

Malešov/Křesetice - Policisté z Obvodního oddělení Zbraslavice navštívili v uplynulém měsíci děti malešovské školky a děti z křesetické školy. Besedy se konaly venku na zahradě, kde policisty Tomáše Jirovského a Alenu Buchtovou přivítalo ve školce kolem padesáti dětí a ve škole kolem třiceti.

Policisté se dětem představili a vysvětlili, přiměřeně k jejich věku, úkoly policie ve společnosti, připomenuli důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Děti byly seznámeny s jednotlivými útvary policie, a také podle čeho poznají policistu. Názorně jim byly předvedeny pomůcky a prostředky policie, nová uniforma, nové služební vozidlo zn. Hyundai IX 35.

Policistům se podařilo udržet pozornost dětí po celou dobu besedy a společné setkání se vydařilo.

inspektor prap. Tomáš JIROVSKÝ DiS.
policejní inspektor

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
Policie ČR Kutná Hora

Prohlédnout galerii