vv auto
Reklama

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu obce Církvice na silnici I/38

16. září 2020, 08:02

Církvice - Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v úterý 15. září výstavbu obchvatu obce Církvice na silnici I/38. Součástí stavby jsou tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a tři protihlukové stěny.

„Nová čtyřkilometrová přeložka silnice I/38 u obce Církvice je další z řady staveb, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti dopravy na významném silničním tahu  I/38. Díky odklonu tranzitní dopravy se v Církvicích výrazně zlepší dopravní situace i životní prostředí. Na nový obchvat bude dále navazovat připravovaná přeložka Malín – Kuchyňka, kterou plánujeme zahájit v roce 2022,“ uvedl ke stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/38 je důležitou silniční spojkou České republiky ve směru severozápad – jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a  jihomoravského regionu a  její význam pro mezistátní dopravu je zřejmý i  z  jejího napojení na rakouskou státní silniční síť na hraničním přechodu Hatě u Znojma. Od dálnice D1 je silnice I/38 rovněž součástí mezinárodní evropské sítě komunikací pod označením E59.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/38 Církvice, obchvat

Hlavní trasa:
délka: 4,2 km
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 57
Zhotovitel: Strabag
Cena stavby dle smlouvy: 444,8 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 12/2022

cirkvice_mapa.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu obce Církvice na silnici I/38

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu obce Církvice na silnici I/38

16. září 2020

Církvice - Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v úterý 15. září výstavbu obchvatu obce Církvice na silnici I/38. Součástí stavby jsou tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a tři protihlukové stěny.

„Nová čtyřkilometrová přeložka silnice I/38 u obce Církvice je další z řady staveb, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti dopravy na významném silničním tahu  I/38. Díky odklonu tranzitní dopravy se v Církvicích výrazně zlepší dopravní situace i životní prostředí. Na nový obchvat bude dále navazovat připravovaná přeložka Malín – Kuchyňka, kterou plánujeme zahájit v roce 2022,“ uvedl ke stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/38 je důležitou silniční spojkou České republiky ve směru severozápad – jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a  jihomoravského regionu a  její význam pro mezistátní dopravu je zřejmý i  z  jejího napojení na rakouskou státní silniční síť na hraničním přechodu Hatě u Znojma. Od dálnice D1 je silnice I/38 rovněž součástí mezinárodní evropské sítě komunikací pod označením E59.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/38 Církvice, obchvat

Hlavní trasa:
délka: 4,2 km
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 57
Zhotovitel: Strabag
Cena stavby dle smlouvy: 444,8 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 12/2022

cirkvice_mapa.jpg

tz