V „Českých Lurdech“ se stal před 155 lety „Filipovský zázrak“

15. leden 2021, 07:52

Filipov/Jiříkov - Slyšeli jste o dodnes nevysvětleném tzv. „Filipovském zázraku“? Tato událost se stala před 155 lety, 13. ledna 1866 v obci Filipov, která dnes patří pod městečko Jiříkov. Záhadu nevysvětlila ani osmičlenná komise odborníků, případ řešil dokonce sám papež.

A co se vlastně stalo za událost, kvůli které se tomuto místu začalo říkat „České Lurdy“ či „Lurdy severních Čech“ a díky které se Filipov zařadil mezi nejnavštěvovanější poutní místa střední Evropy?

V malém domku zde žila těžce nemocná Marie Magdalena Kadeová. Ta prodělala zápal plic a pohrudnice, zánět mozkových blan, trpěla křečovými záchvaty. Později se jí na hrudníku objevily hnisavé puchýře, které se rozšířily po celém těle a vytvořily velké vředy. Lékaři Görlich a Ulbrich prohlásili, že trpí nevyléčitelnou chorobou a brzy zemře. Z postele už nevstávala a při převazu vředů na těle upadla bolestí do bezvědomí. Kaplan z Jiříkova František Storch jí udělil svátost posledního pomazání. Čekalo se na milosrdnou smrt. V noci z 12. na 13. ledna 1866 se však stala událost, kterou Magdalena později vylíčila komisi: „Najednou bylo v místnosti světlo, jasnější než za dne. Před mou postelí stála postava zářící bílým světlem, se žlutou korunou na hlavě. Okamžitě jsem si pomyslela, že je to Matka Boží. Sepjala jsem ruce a začala jsem se modlit. Pak jsem slyšela neobvyklý hlas, jiný, než jakým mluví lidé: Mé dítě, od nynějška se uzdravíš. A v tom okamžiku postava zmizela a já už necítila žádnou bolest.“ Ještě v noci Magdalena sama vstala z postele a další den ráno šla do pekárny pro chleba.

Zpráva o zázraku se roznesla a brzy začali do domku chodit poutníci i ze vzdálenějšího okolí. Ze světnice byla zřízena jakási provizorní kaple s oltářem. Domek časem nestačil návalu poutníků a byl farností odkoupen a na jeho místě byla vystavěna skutečná kaple, zasvěcená Panně Marii Pomocné. Ta však brzy také nestačila uspokojit potřeby poutníků, proto bylo rozhodnuto postavit ještě kostel. Jeho základní kámen byl položen při 60. výročí zjevení Panny Marie a v roce 1926 byl prohlášen papežem za baziliku minor.

Magdalena Kadeová po svém zázračném uzdravení pracovala v jiříkovském starobinci. Dožila se sedmdesáti let. Její ostatky byly po důkladném průzkumu antropologa prof. Dr. Vlčka uloženy nedaleko vchodu do kaple. Socha Panny Marie Filipovské, která stojí na místě zázračného uzdravení, byla zhotovena podle Magdalenina vidění.

Až do druhé světové války se každoročně v den zjevení Panny Marie ve Filipově scházelo až sto tisíc poutníků z celé Evropy. Po válce bylo vysídleno téměř všechno německé obyvatelstvo a tradice byla utlumena. Není divu, kostel leží jen několik desítek metrů od německých hranic. Dnes se týden co týden scházejí lidé z Čech a Německa ke společným bohoslužbám a modlitbám. Ty jsou zde konány každou neděli a to dvojjazyčně. Hlavní pouť se v místě zjevení koná každoročně v noci z 12. na 13. ledna ve 4 hodiny ráno.

Rodina Magdaleny Kadeové byla německy mluvící. Slova Panny Marie „Mein Kind, von jetzt an heilt's“ se nechají přeložit „Mé dítě, od nynějška budeš zdráva“ a nebo také „Mé dítě, od teď se to bude hojit“. Větu, kterou Ježíšova matka vyléčila Magdalenu, bychom mohli označit jako metaforu. Tak, jako se zahojily rány na těle nemocné dívky, hojí se rány, které si vzájemně způsobili místní čeští a němečtí sousedé. Společné bohoslužby a přátelské vztahy jsou toho důkazem. Nechalo by se to nazvat „Filipovský zázrak číslo dvě“.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=rNuTcMiKN6U

https://www.youtube.com/watch?v=k7FTgIcT40M

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
V „Českých Lurdech“ se stal před 155 lety „Filipovský zázrak“

V „Českých Lurdech“ se stal před 155 lety „Filipovský zázrak“

15. leden 2021

Filipov/Jiříkov - Slyšeli jste o dodnes nevysvětleném tzv. „Filipovském zázraku“? Tato událost se stala před 155 lety, 13. ledna 1866 v obci Filipov, která dnes patří pod městečko Jiříkov. Záhadu nevysvětlila ani osmičlenná komise odborníků, případ řešil dokonce sám papež.

A co se vlastně stalo za událost, kvůli které se tomuto místu začalo říkat „České Lurdy“ či „Lurdy severních Čech“ a díky které se Filipov zařadil mezi nejnavštěvovanější poutní místa střední Evropy?

V malém domku zde žila těžce nemocná Marie Magdalena Kadeová. Ta prodělala zápal plic a pohrudnice, zánět mozkových blan, trpěla křečovými záchvaty. Později se jí na hrudníku objevily hnisavé puchýře, které se rozšířily po celém těle a vytvořily velké vředy. Lékaři Görlich a Ulbrich prohlásili, že trpí nevyléčitelnou chorobou a brzy zemře. Z postele už nevstávala a při převazu vředů na těle upadla bolestí do bezvědomí. Kaplan z Jiříkova František Storch jí udělil svátost posledního pomazání. Čekalo se na milosrdnou smrt. V noci z 12. na 13. ledna 1866 se však stala událost, kterou Magdalena později vylíčila komisi: „Najednou bylo v místnosti světlo, jasnější než za dne. Před mou postelí stála postava zářící bílým světlem, se žlutou korunou na hlavě. Okamžitě jsem si pomyslela, že je to Matka Boží. Sepjala jsem ruce a začala jsem se modlit. Pak jsem slyšela neobvyklý hlas, jiný, než jakým mluví lidé: Mé dítě, od nynějška se uzdravíš. A v tom okamžiku postava zmizela a já už necítila žádnou bolest.“ Ještě v noci Magdalena sama vstala z postele a další den ráno šla do pekárny pro chleba.

Zpráva o zázraku se roznesla a brzy začali do domku chodit poutníci i ze vzdálenějšího okolí. Ze světnice byla zřízena jakási provizorní kaple s oltářem. Domek časem nestačil návalu poutníků a byl farností odkoupen a na jeho místě byla vystavěna skutečná kaple, zasvěcená Panně Marii Pomocné. Ta však brzy také nestačila uspokojit potřeby poutníků, proto bylo rozhodnuto postavit ještě kostel. Jeho základní kámen byl položen při 60. výročí zjevení Panny Marie a v roce 1926 byl prohlášen papežem za baziliku minor.

Magdalena Kadeová po svém zázračném uzdravení pracovala v jiříkovském starobinci. Dožila se sedmdesáti let. Její ostatky byly po důkladném průzkumu antropologa prof. Dr. Vlčka uloženy nedaleko vchodu do kaple. Socha Panny Marie Filipovské, která stojí na místě zázračného uzdravení, byla zhotovena podle Magdalenina vidění.

Až do druhé světové války se každoročně v den zjevení Panny Marie ve Filipově scházelo až sto tisíc poutníků z celé Evropy. Po válce bylo vysídleno téměř všechno německé obyvatelstvo a tradice byla utlumena. Není divu, kostel leží jen několik desítek metrů od německých hranic. Dnes se týden co týden scházejí lidé z Čech a Německa ke společným bohoslužbám a modlitbám. Ty jsou zde konány každou neděli a to dvojjazyčně. Hlavní pouť se v místě zjevení koná každoročně v noci z 12. na 13. ledna ve 4 hodiny ráno.

Rodina Magdaleny Kadeové byla německy mluvící. Slova Panny Marie „Mein Kind, von jetzt an heilt's“ se nechají přeložit „Mé dítě, od nynějška budeš zdráva“ a nebo také „Mé dítě, od teď se to bude hojit“. Větu, kterou Ježíšova matka vyléčila Magdalenu, bychom mohli označit jako metaforu. Tak, jako se zahojily rány na těle nemocné dívky, hojí se rány, které si vzájemně způsobili místní čeští a němečtí sousedé. Společné bohoslužby a přátelské vztahy jsou toho důkazem. Nechalo by se to nazvat „Filipovský zázrak číslo dvě“.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=rNuTcMiKN6U

https://www.youtube.com/watch?v=k7FTgIcT40M

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii