vv auto
Reklama

Vyhlásili literární soutěž na téma „Co považuješ za důležité pro svůj život?“

6. květen 2020, 06:54

Zruč nad Sázavou - Redakční rada Zručských novin ve spolupráci se Základní školou Na Pohoří, Základní školou Okružní ve Zruči nad Sázavou a městem Zruč nad Sázavou vyhlásila literární soutěž na téma „Co považuješ za důležité pro svůj život?“

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do 18 let věku s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou nebo navštěvující Základní školu Na Pohoří či v Okružní ulici.

Slohový útvar je volný. Rozsah: max. 3 normostrany formátu A4 psané rukou nebo na počítači písmem standardní velikosti (např. Times New Roman velikosti 12). V každé práci uveďte jméno, příjmení, soutěžní kategorii, název školy a kontakt na zákonného zástupce včetně telefonního čísla. Redakční rada žádá účastníky, aby svou práci nedoplňovali kresbami, obrázky, náčrty apod. Rukopisy se nevracejí. První tři umístění v každé kategorii získají věcné ceny. Soutěžní porota si vyhrazuje právo některé místo neudělit. Ocenění nelze vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Vítězové budou o svém výsledku informování pomocí e-mailu nebo zprávou SMS.

Soutěžní kategorie:
A: 10 –12 let
B: 13 –15 let
C: 16–18 let

Časový plán soutěže:
vyhlášení soutěže: 30. dubna 2020
uzávěrka odevzdání rukopisů: 30. června 2020

Sběr příspěvků:
elektronicky: noviny@mesto-zruc.cz (předmět zprávy – „Dětská literární soutěž“)
poštou nebo osobně: Kancelář starosty, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Hodnocení přihlášených děl:
Příspěvky budou hodnoceny anonymně porotou složenou ze zástupců Redakční rady Zručských novin a přizvaných externistů.
Místo a datum předání ocenění:

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v září tohoto roku na zámku ve Zruči nad Sázavou.

tz
AVE_CZ
Reklama
Vyhlásili literární soutěž na téma „Co považuješ za důležité pro svůj život?“

Vyhlásili literární soutěž na téma „Co považuješ za důležité pro svůj život?“

6. Květen 2020

Zruč nad Sázavou - Redakční rada Zručských novin ve spolupráci se Základní školou Na Pohoří, Základní školou Okružní ve Zruči nad Sázavou a městem Zruč nad Sázavou vyhlásila literární soutěž na téma „Co považuješ za důležité pro svůj život?“

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do 18 let věku s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou nebo navštěvující Základní školu Na Pohoří či v Okružní ulici.

Slohový útvar je volný. Rozsah: max. 3 normostrany formátu A4 psané rukou nebo na počítači písmem standardní velikosti (např. Times New Roman velikosti 12). V každé práci uveďte jméno, příjmení, soutěžní kategorii, název školy a kontakt na zákonného zástupce včetně telefonního čísla. Redakční rada žádá účastníky, aby svou práci nedoplňovali kresbami, obrázky, náčrty apod. Rukopisy se nevracejí. První tři umístění v každé kategorii získají věcné ceny. Soutěžní porota si vyhrazuje právo některé místo neudělit. Ocenění nelze vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Vítězové budou o svém výsledku informování pomocí e-mailu nebo zprávou SMS.

Soutěžní kategorie:
A: 10 –12 let
B: 13 –15 let
C: 16–18 let

Časový plán soutěže:
vyhlášení soutěže: 30. dubna 2020
uzávěrka odevzdání rukopisů: 30. června 2020

Sběr příspěvků:
elektronicky: noviny@mesto-zruc.cz (předmět zprávy – „Dětská literární soutěž“)
poštou nebo osobně: Kancelář starosty, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Hodnocení přihlášených děl:
Příspěvky budou hodnoceny anonymně porotou složenou ze zástupců Redakční rady Zručských novin a přizvaných externistů.
Místo a datum předání ocenění:

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v září tohoto roku na zámku ve Zruči nad Sázavou.

tz