Církvický obchvat plánují uvést do provozu ve druhé polovině tohoto roku

18. leden 2022, 07:59

Střední Čechy - Rok 2021 byl na středočeských a pražských silnicích I. tříd a dálnicích skutečně pracovní. Ředitelství silnic a dálnic ČR má ve správě v těchto krajích 669 km silnic I. tříd, 361 km dálnic a celkem 670 mostů. V rámci větších oprav a rekonstrukcí se pracovalo na sedmi desítkách staveb.

V rámci nich se mimo konstrukčních vrstev vozovek opravilo odvodnění komunikací, opravily se jejich opěrné zdi, mosty, příčné i podélné propustky a také stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice. Modernizovala se dálniční svodidla a na řadu přišly nové protihlukové stěny i silniční meteorologické stanice. Celkem se jednalo o akce v řádu 2 mld. Kč bez DPH. V rámci těchto akcí se podařilo opravit 50 kilometrů vozovek a v různém rozsahu téměř 30 mostů, z nich některé byly postaveny zcela nově.

Ve Středočeském kraji proběhla rovněž největší loňská oprava dálnice v ČR v rámci akce "D8 - Oprava dálnice v km 11,2 -5,26 vlevo a 5,15 - 12,12 vpravo" za 357,49 mil. Kč bez DPH. Oživena a uvedena do provozu byla nová malá odpočívka Studený v km 70,1 vpravo ve směru na Brno, která mimo 43 nových parkovacích míst nabízí moderní korporátní toalety se sprchou, přebalovacím pultem, fitness zónou, nápojovým automatem nebo dohledovým systémem a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla.

Podél levého jízdního pásu dálnice D1 mezi Průhonicemi a Chodovem jsme postavili 3 nové protihlukové stěny v celkové 1050 metrů, které zvýšily obytný komfort v přiléhající zástavbě městských částí Újezd u Průhonic. Kateřinky a Chodov. Další dvě nové stěny byly uvedeny do provozu podél levého jízdního pásu dálnice D0. 400 metrů dlouhá stěna snížila hlukovou zátěž podél obce Ořech a stejně dlouhá i podél Jinočan.

Většina staveb byla uvedena do provozu v průběhu loňského roku. V letošním roce budeme například pokračovat v opravě východní části dálničního mostu na D0 přes Chlumeckou ulici v Praze, 2 dálničních mostů na dálnici D5 u Chrášťan, opravě zbývajících 5 kilometrů silnice I/4 mezi Chrašticemi a hranicí Středočeského a Jihočeského kraje. Dokončit musíme také opravu zbývajícího úseku silnice I/9 z Liběchova na Želízy, další úseky silnice I/18 mezi Lichovy a Beřkovou Lhotou a také silnici I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem. Kontinuálně se dle možností s ohledem na klimatické podmínky pracuje stále na silnici I/27 v Jesenici na Rakovnicku a na mostě ev.č. 66-006 na silnici I/66 v Příbrami.

Mimo oprav probíhala roce 2021 také výstavba 3 obchvatů s celkovými náklady 1,15 mld. Kč bez DPH. Na silnici I/38 je to obchvat Církvice, na silnici I/3 je to obchvat Olbramovic a posledním je 2 stavba obchvatu silnici I/9,I/16 v Mělníce. Všechny uvedené stavby plánujeme uvést do provozu v 2. polovině roku 2022.

tz, Martin Buček, foto archiv ŘSD
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Církvický obchvat plánují uvést do provozu ve druhé polovině tohoto roku

Církvický obchvat plánují uvést do provozu ve druhé polovině tohoto roku

18. leden 2022

Střední Čechy - Rok 2021 byl na středočeských a pražských silnicích I. tříd a dálnicích skutečně pracovní. Ředitelství silnic a dálnic ČR má ve správě v těchto krajích 669 km silnic I. tříd, 361 km dálnic a celkem 670 mostů. V rámci větších oprav a rekonstrukcí se pracovalo na sedmi desítkách staveb.

V rámci nich se mimo konstrukčních vrstev vozovek opravilo odvodnění komunikací, opravily se jejich opěrné zdi, mosty, příčné i podélné propustky a také stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice. Modernizovala se dálniční svodidla a na řadu přišly nové protihlukové stěny i silniční meteorologické stanice. Celkem se jednalo o akce v řádu 2 mld. Kč bez DPH. V rámci těchto akcí se podařilo opravit 50 kilometrů vozovek a v různém rozsahu téměř 30 mostů, z nich některé byly postaveny zcela nově.

Ve Středočeském kraji proběhla rovněž největší loňská oprava dálnice v ČR v rámci akce "D8 - Oprava dálnice v km 11,2 -5,26 vlevo a 5,15 - 12,12 vpravo" za 357,49 mil. Kč bez DPH. Oživena a uvedena do provozu byla nová malá odpočívka Studený v km 70,1 vpravo ve směru na Brno, která mimo 43 nových parkovacích míst nabízí moderní korporátní toalety se sprchou, přebalovacím pultem, fitness zónou, nápojovým automatem nebo dohledovým systémem a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla.

Podél levého jízdního pásu dálnice D1 mezi Průhonicemi a Chodovem jsme postavili 3 nové protihlukové stěny v celkové 1050 metrů, které zvýšily obytný komfort v přiléhající zástavbě městských částí Újezd u Průhonic. Kateřinky a Chodov. Další dvě nové stěny byly uvedeny do provozu podél levého jízdního pásu dálnice D0. 400 metrů dlouhá stěna snížila hlukovou zátěž podél obce Ořech a stejně dlouhá i podél Jinočan.

Většina staveb byla uvedena do provozu v průběhu loňského roku. V letošním roce budeme například pokračovat v opravě východní části dálničního mostu na D0 přes Chlumeckou ulici v Praze, 2 dálničních mostů na dálnici D5 u Chrášťan, opravě zbývajících 5 kilometrů silnice I/4 mezi Chrašticemi a hranicí Středočeského a Jihočeského kraje. Dokončit musíme také opravu zbývajícího úseku silnice I/9 z Liběchova na Želízy, další úseky silnice I/18 mezi Lichovy a Beřkovou Lhotou a také silnici I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem. Kontinuálně se dle možností s ohledem na klimatické podmínky pracuje stále na silnici I/27 v Jesenici na Rakovnicku a na mostě ev.č. 66-006 na silnici I/66 v Příbrami.

Mimo oprav probíhala roce 2021 také výstavba 3 obchvatů s celkovými náklady 1,15 mld. Kč bez DPH. Na silnici I/38 je to obchvat Církvice, na silnici I/3 je to obchvat Olbramovic a posledním je 2 stavba obchvatu silnici I/9,I/16 v Mělníce. Všechny uvedené stavby plánujeme uvést do provozu v 2. polovině roku 2022.

tz, Martin Buček, foto archiv ŘSD