Diskutovali o odvolání člena kontrolního výboru, řeč Jany Buřičové narušily nevídané „hospodské“ projevy

16. září 2021, 07:59

Kutná Hora – Zastupitel Josef Kraus (ANO 2011) na úterním zasedání navrhl odvolání člena kontrolního výboru Miroslava Götze. Po obsáhlé diskusi, doprovázené projevy jak někde v balkánském parlamentu, ho nikdo z kolegů zastupitelů nepodpořil a pro svůj návrh hlasoval jen on sám.

K návrhu Josefa Krause se chtěla vyjádřit Jana Buřičová, předsedkyně uskupení Město pro lidi. Právě vítěz voleb 2018 Miroslava Götze do kontrolního výboru nominoval. „Proč má občan co diskutovat,“ nechal se slyšet Josef Kraus.

Starosta Josef Viktora (ANO 2011) Janě Buřičové nakonec slovo udělil. „Kutnohorská vládní koalice je složena z politických stran, hlásících se primárně k hodnotám svobody. Hnutí ANO je součástí evropské aliance liberálů. Piráti a hnutí se STAN se sami definují jako liberální uskupení,“ promluvila k zastupitelům Jana Buřičová a pokračovala: „Už od vzniku liberalismu patří mezi základní svobody právo vyjádřit svůj názor. Jakékoliv mocenské omezování svobody projevu je znakem slabosti vlády, která ví, že nemá pravdu nebo že není schopna svůj názor obhájit ve střetu s názorem jiným. Karel Havlíček Borovský už v roce 1850 napsal: ´Podle celého až dosavadního jednání naší nynější vlády s opozičními novinami zdá se mi, že tato vláda rozumí svobodě tisku jen tak, aby všechny noviny jenom smýšlely a psaly, jak se vládě líbí, neboť považuje již každého za zlomyslného buřiče, který jiné zásady zastupuje než ona. Vláda pronásledující a utlačující opoziční noviny sama rozbíjí, abych vhodného podobenství užil, neklamné zrcadlo, ve kterém by viděti mohla pravé vady své, neboť v těch obrazích, které jí služebné její a vždy přisvědčující noviny malují, nevidí nikdy pravou podobu svou, nýbrž jen klamný ideál a uplacené fantazie.´“

Jana Buřičová pak pokračovala: „Skutečná svoboda slova nemá hranice. Arogantní mocenské řešení, tedy například odvolání z instituce, sloužící všem občanům města, nikoliv jen vládní koalici, pouze pro veřejně projevený názor, je přesně takovým příkladem, kdy vláda rozbíjí Havlíčkem popsané neklamné zrcadlo pravdy. Pokud s jiným názorem vládní politici nesouhlasí, mají pestré možnosti prezentovat pohled svůj. Násilné vyhazování z městských institucí občanů města s jiným názorem, aniž by tento názor byl například odsouzen nezávislým soudem, který jediný může rozhodnout o překročení zákonných limitů, tedy rozhodně není důstojné politických seskupení, hlásících se ke svobodě.“

 Předsedkyně MpL potom vyzvala k diskusi: „Naopak, pojďme otevřít opravdu svobodnou diskusi o problémech města. Pojďme se domluvit na všech možných způsobech, jakými se bude naše městská koalice pravidelně zodpovídat občanům ze svých kroků. Navrhněte sami, vážení radní, jak lépe Vás může občan kontrolovat a hodnotit. Místo zákazů, výhrůžek a vyhazovů zkuste začít svůj boj za svobodu pozitivně. Začněte se chovat tak, jak vaši nejvyšší straničtí představitelé, nejen v našem městě, deklarují. Naplňte své sliby a deklarace praktickými činy!“

„Paní Buřičové děkuji za sdělení jejího názoru nebo poselství uskupení Město pro lidi, vyjadřovat se k tomu nebudu,“ předeslal navrhovatel odvolání Josef Kraus. „Je to můj občanský postoj, kdo sledujete dění na facebooku, a dnes je to dění poměrně důležité, které mnohdy ovlivňuje názory lidí. Vyjádření pana Götze bylo z mého pohledu dost za hranou,“ obhajoval svůj návrh. „Já jsem velmi tolerantní, na facebooku se pohybuji velmi střídmě, myslím, že vystupuji solidně a slušně, ale tyhle komentáře, které tam předvedl pan Götz, jsou z mého pohledu nepřijatelné,“ opakoval a dodal: „Panu Götzovi jsem dal šanci, aby se k této záležitosti vyjádřil. On tak učinil, za což mu rovněž děkuji. Mně jeho forma a způsob vyjádření nepřesvědčilo, abych svůj návrh stáhnul.“ Josefu Krausovi podle jeho slov nejde o odvolání Miroslava Götze z kontrolního výboru. „Ať dál pracuje pro lidi našeho města za Město pro lidi, ale já svůj názor nezměním. Mně se to nelíbí,“ doplnil.

Nový styl politiky v Kutné Hoře? Bouchání do stolu a bučení!

Projev Jany Buřičové byl narušen boucháním do stolu a dalšími hlasitými projevy. „Mluvila žena, něco vám tady říkala, a to chování považuji za naprosto nepřijatelné,“ ohradila se proti chování svých některých kolegů zastupitelů Kateřina Špalková. S jejími slovy vyjádřila souhlas místostarostka Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu). „Na druhou stranu paní Buřičová tady hovořila o svobodě slova a o svobodě projevu, tak stejně tak se tady svobodně projevovali vůči tomu, co tady říkala paní Buřičová,“ hájila místostarostka své kolegy a ztěžovala si na neomalenou komunikaci na sociálních sítích: „Jenom abyste věděli, jaký to třeba může být, když máte nějaký pocit, že se někdo nechová úplně jak by měl. Což je i v případě pana Miroslava Götze, který jako člen výboru, si myslím, překročil tu hranici taky. Bohužel úroveň sociálních sítích je dneska čím dál horší, vyjadřování je neomalené, hrubé a lživé. Někteří lidé, kteří tam působí, jsou již více méně pacienty.“

Do diskuse za zapojila také Kateřina Daczická (ODS). „Předpokládám, že každému něco říká etiketa, zvlášť, když jde o vysokoškolsky vzdělané lidi,“ kritizovala hlasité projevy některých svých kolegů. „Možná, pokud nebyli na přednášce pana Špačka, měli by osvojit chování, když mluví dáma. Také chování je rozhodně nepřípustné,“ doporučila jim.

Kateřina Daczická se vyjádřila i k návrhu Josefa Krause. „Pan Götz se vyjádřil jako občan, nezastupoval tam kontrolní výbor a já to také tak odděluji,“ zdůraznila a navázala: „Občan si může říkat co chce, pokud to zasahuje do soukromých práv pana Krause, tak ať se obrátí na soud. Může si přečíst řadu judikátů a rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Soud jasně deklaroval, že pokud jde o politika, musí být připraven na to, že reakce nebudou vždy vlídné. Pan Kraus velice rád napadá ostatní lidi, i prostřednictvím Kutnohorských listů, my ostatní, protože jsme politici, jsme na tuto kritiku připraveni a můžeme na ni reagovat. Pan Götz není politik, vyjádřil svůj názor na facebooku a to jeho volba. Rozhodně se nevyjádřil jako člen kontrolního výboru. A po třiceti letech od komunistického režimu se na mě nezlobte, ale jestli ho odvoláte, je to neuvěřitelné.“

S tvrzení, že Miroslav Götz není politik, nesouhlasila Silvia Doušová. „Pokud někdo kandiduje v komunálních volbách, tak ho za politika považuji a vnímám ho tak. A pan Götz v komunálních volbách kandidoval,“ připomněla. „Dokonce kandiduje nyní v parlamentních volbách,“ doplnil její slova starosta Josef Viktora (ANO 2011).

„Váš názor respektuji, rád bych podotkl jen takovou maličkost. Informace, které já sděluji v Kutnohorských listech, a vy je považujete za napadání někoho, tak já je mám podložené fakty,“ hovořil Josef Kraus ke Kateřině Daczické. „Pan Götz informace myslím podložené fakty nemá a jde mi spíše o formu, jakou se projevil. Kdyby pan Götz napsal, přepískl jsem to, omlouvám se, nemuseli jsme se tady vůbec bavit. Jak je vidět, on si za svými vyjádřeními, které jsou podle mě nevhodné, ještě stojí, tak co já mám na to říct,“ ptal se a pokračoval: „A že jsme politici neznamená, že si na sebe necháme kydat veškerý hnůj. To by se vám určitě také nelíbilo, a vím, že se vám to nelíbí, když se o vás někdo někde ne třeba vzorně vyjádří.“

Odpověď Josefa Krause Kateřinu Daczickou nenechala v klidu. „Říkal jste, že máte všechno podložené fakty. Potom tedy prosím, abyste mi doložil i peprné diskuse stejných aktérů na facebooku, protože jste mě v tom článku takto označil. Doložte mi prosím ty moje peprné diskuse,“ vyzvala ho, na tuto výzvu ovšem Josef Kraus nereagoval.

„Velmi se mě dotklo vystoupení paní Buřičové, která nás tady moralizovala,“ zapojil se do diskuse Jan Havlovic (Alternativa pro Vás). „Přitom všichni zastupitelé tady vystupují docela korektně a vedou slušnou diskusi,“ upozornil a pokračoval: „Je správné trochu ctít míru toho, aby člověk pořád někoho nenapadal. Ve vystoupení paní Buřičové byla velmi emotivní a vypjatá slova, která byla určená zastupitelům. To si radnice a zastupitelstvo nezaslouží.“

Jan Havlovic potom předložil protinávrh: „Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí se způsobem a formou vyjadřování člena kontrolního výboru Miroslava Götze, které se týkají řízení a způsobu práce města.“

Zastupitelé potom hlasovali nejprve o protinávrhu Jana Havlovice. Pro hlasovalo třináct zastupitelů (Králik, Kraus, Kukla, Sedláček a Viktora (ANO), Doušová a Vepřková (STAN – Šance pro Kutnou Horu), Havlovic (Alternativa pro Vás), Otruba (KDU-ČSL), Drtina a Šnajdr (Piráti), Pilc a Žáčková (Kutnohorská změna). Josef Kraus se svým návrhem také neuspěl, pro hlasoval pouze on sám.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Diskutovali o odvolání člena kontrolního výboru, řeč Jany Buřičové narušily nevídané „hospodské“ projevy

Diskutovali o odvolání člena kontrolního výboru, řeč Jany Buřičové narušily nevídané „hospodské“ projevy

16. září 2021

Kutná Hora – Zastupitel Josef Kraus (ANO 2011) na úterním zasedání navrhl odvolání člena kontrolního výboru Miroslava Götze. Po obsáhlé diskusi, doprovázené projevy jak někde v balkánském parlamentu, ho nikdo z kolegů zastupitelů nepodpořil a pro svůj návrh hlasoval jen on sám.

K návrhu Josefa Krause se chtěla vyjádřit Jana Buřičová, předsedkyně uskupení Město pro lidi. Právě vítěz voleb 2018 Miroslava Götze do kontrolního výboru nominoval. „Proč má občan co diskutovat,“ nechal se slyšet Josef Kraus.

Starosta Josef Viktora (ANO 2011) Janě Buřičové nakonec slovo udělil. „Kutnohorská vládní koalice je složena z politických stran, hlásících se primárně k hodnotám svobody. Hnutí ANO je součástí evropské aliance liberálů. Piráti a hnutí se STAN se sami definují jako liberální uskupení,“ promluvila k zastupitelům Jana Buřičová a pokračovala: „Už od vzniku liberalismu patří mezi základní svobody právo vyjádřit svůj názor. Jakékoliv mocenské omezování svobody projevu je znakem slabosti vlády, která ví, že nemá pravdu nebo že není schopna svůj názor obhájit ve střetu s názorem jiným. Karel Havlíček Borovský už v roce 1850 napsal: ´Podle celého až dosavadního jednání naší nynější vlády s opozičními novinami zdá se mi, že tato vláda rozumí svobodě tisku jen tak, aby všechny noviny jenom smýšlely a psaly, jak se vládě líbí, neboť považuje již každého za zlomyslného buřiče, který jiné zásady zastupuje než ona. Vláda pronásledující a utlačující opoziční noviny sama rozbíjí, abych vhodného podobenství užil, neklamné zrcadlo, ve kterém by viděti mohla pravé vady své, neboť v těch obrazích, které jí služebné její a vždy přisvědčující noviny malují, nevidí nikdy pravou podobu svou, nýbrž jen klamný ideál a uplacené fantazie.´“

Jana Buřičová pak pokračovala: „Skutečná svoboda slova nemá hranice. Arogantní mocenské řešení, tedy například odvolání z instituce, sloužící všem občanům města, nikoliv jen vládní koalici, pouze pro veřejně projevený názor, je přesně takovým příkladem, kdy vláda rozbíjí Havlíčkem popsané neklamné zrcadlo pravdy. Pokud s jiným názorem vládní politici nesouhlasí, mají pestré možnosti prezentovat pohled svůj. Násilné vyhazování z městských institucí občanů města s jiným názorem, aniž by tento názor byl například odsouzen nezávislým soudem, který jediný může rozhodnout o překročení zákonných limitů, tedy rozhodně není důstojné politických seskupení, hlásících se ke svobodě.“

 Předsedkyně MpL potom vyzvala k diskusi: „Naopak, pojďme otevřít opravdu svobodnou diskusi o problémech města. Pojďme se domluvit na všech možných způsobech, jakými se bude naše městská koalice pravidelně zodpovídat občanům ze svých kroků. Navrhněte sami, vážení radní, jak lépe Vás může občan kontrolovat a hodnotit. Místo zákazů, výhrůžek a vyhazovů zkuste začít svůj boj za svobodu pozitivně. Začněte se chovat tak, jak vaši nejvyšší straničtí představitelé, nejen v našem městě, deklarují. Naplňte své sliby a deklarace praktickými činy!“

„Paní Buřičové děkuji za sdělení jejího názoru nebo poselství uskupení Město pro lidi, vyjadřovat se k tomu nebudu,“ předeslal navrhovatel odvolání Josef Kraus. „Je to můj občanský postoj, kdo sledujete dění na facebooku, a dnes je to dění poměrně důležité, které mnohdy ovlivňuje názory lidí. Vyjádření pana Götze bylo z mého pohledu dost za hranou,“ obhajoval svůj návrh. „Já jsem velmi tolerantní, na facebooku se pohybuji velmi střídmě, myslím, že vystupuji solidně a slušně, ale tyhle komentáře, které tam předvedl pan Götz, jsou z mého pohledu nepřijatelné,“ opakoval a dodal: „Panu Götzovi jsem dal šanci, aby se k této záležitosti vyjádřil. On tak učinil, za což mu rovněž děkuji. Mně jeho forma a způsob vyjádření nepřesvědčilo, abych svůj návrh stáhnul.“ Josefu Krausovi podle jeho slov nejde o odvolání Miroslava Götze z kontrolního výboru. „Ať dál pracuje pro lidi našeho města za Město pro lidi, ale já svůj názor nezměním. Mně se to nelíbí,“ doplnil.

Nový styl politiky v Kutné Hoře? Bouchání do stolu a bučení!

Projev Jany Buřičové byl narušen boucháním do stolu a dalšími hlasitými projevy. „Mluvila žena, něco vám tady říkala, a to chování považuji za naprosto nepřijatelné,“ ohradila se proti chování svých některých kolegů zastupitelů Kateřina Špalková. S jejími slovy vyjádřila souhlas místostarostka Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu). „Na druhou stranu paní Buřičová tady hovořila o svobodě slova a o svobodě projevu, tak stejně tak se tady svobodně projevovali vůči tomu, co tady říkala paní Buřičová,“ hájila místostarostka své kolegy a ztěžovala si na neomalenou komunikaci na sociálních sítích: „Jenom abyste věděli, jaký to třeba může být, když máte nějaký pocit, že se někdo nechová úplně jak by měl. Což je i v případě pana Miroslava Götze, který jako člen výboru, si myslím, překročil tu hranici taky. Bohužel úroveň sociálních sítích je dneska čím dál horší, vyjadřování je neomalené, hrubé a lživé. Někteří lidé, kteří tam působí, jsou již více méně pacienty.“

Do diskuse za zapojila také Kateřina Daczická (ODS). „Předpokládám, že každému něco říká etiketa, zvlášť, když jde o vysokoškolsky vzdělané lidi,“ kritizovala hlasité projevy některých svých kolegů. „Možná, pokud nebyli na přednášce pana Špačka, měli by osvojit chování, když mluví dáma. Také chování je rozhodně nepřípustné,“ doporučila jim.

Kateřina Daczická se vyjádřila i k návrhu Josefa Krause. „Pan Götz se vyjádřil jako občan, nezastupoval tam kontrolní výbor a já to také tak odděluji,“ zdůraznila a navázala: „Občan si může říkat co chce, pokud to zasahuje do soukromých práv pana Krause, tak ať se obrátí na soud. Může si přečíst řadu judikátů a rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Soud jasně deklaroval, že pokud jde o politika, musí být připraven na to, že reakce nebudou vždy vlídné. Pan Kraus velice rád napadá ostatní lidi, i prostřednictvím Kutnohorských listů, my ostatní, protože jsme politici, jsme na tuto kritiku připraveni a můžeme na ni reagovat. Pan Götz není politik, vyjádřil svůj názor na facebooku a to jeho volba. Rozhodně se nevyjádřil jako člen kontrolního výboru. A po třiceti letech od komunistického režimu se na mě nezlobte, ale jestli ho odvoláte, je to neuvěřitelné.“

S tvrzení, že Miroslav Götz není politik, nesouhlasila Silvia Doušová. „Pokud někdo kandiduje v komunálních volbách, tak ho za politika považuji a vnímám ho tak. A pan Götz v komunálních volbách kandidoval,“ připomněla. „Dokonce kandiduje nyní v parlamentních volbách,“ doplnil její slova starosta Josef Viktora (ANO 2011).

„Váš názor respektuji, rád bych podotkl jen takovou maličkost. Informace, které já sděluji v Kutnohorských listech, a vy je považujete za napadání někoho, tak já je mám podložené fakty,“ hovořil Josef Kraus ke Kateřině Daczické. „Pan Götz informace myslím podložené fakty nemá a jde mi spíše o formu, jakou se projevil. Kdyby pan Götz napsal, přepískl jsem to, omlouvám se, nemuseli jsme se tady vůbec bavit. Jak je vidět, on si za svými vyjádřeními, které jsou podle mě nevhodné, ještě stojí, tak co já mám na to říct,“ ptal se a pokračoval: „A že jsme politici neznamená, že si na sebe necháme kydat veškerý hnůj. To by se vám určitě také nelíbilo, a vím, že se vám to nelíbí, když se o vás někdo někde ne třeba vzorně vyjádří.“

Odpověď Josefa Krause Kateřinu Daczickou nenechala v klidu. „Říkal jste, že máte všechno podložené fakty. Potom tedy prosím, abyste mi doložil i peprné diskuse stejných aktérů na facebooku, protože jste mě v tom článku takto označil. Doložte mi prosím ty moje peprné diskuse,“ vyzvala ho, na tuto výzvu ovšem Josef Kraus nereagoval.

„Velmi se mě dotklo vystoupení paní Buřičové, která nás tady moralizovala,“ zapojil se do diskuse Jan Havlovic (Alternativa pro Vás). „Přitom všichni zastupitelé tady vystupují docela korektně a vedou slušnou diskusi,“ upozornil a pokračoval: „Je správné trochu ctít míru toho, aby člověk pořád někoho nenapadal. Ve vystoupení paní Buřičové byla velmi emotivní a vypjatá slova, která byla určená zastupitelům. To si radnice a zastupitelstvo nezaslouží.“

Jan Havlovic potom předložil protinávrh: „Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí se způsobem a formou vyjadřování člena kontrolního výboru Miroslava Götze, které se týkají řízení a způsobu práce města.“

Zastupitelé potom hlasovali nejprve o protinávrhu Jana Havlovice. Pro hlasovalo třináct zastupitelů (Králik, Kraus, Kukla, Sedláček a Viktora (ANO), Doušová a Vepřková (STAN – Šance pro Kutnou Horu), Havlovic (Alternativa pro Vás), Otruba (KDU-ČSL), Drtina a Šnajdr (Piráti), Pilc a Žáčková (Kutnohorská změna). Josef Kraus se svým návrhem také neuspěl, pro hlasoval pouze on sám.

René Svoboda