vv auto
Reklama

„Jak se budeme dostávat na vlak a děti do škol?“ Rozčilovali se občané Malína.

1. prosinec 2015, 15:34

Malín - Kdy se začne s opravou malínského nadjezdu? Jak dlouho bude rekonstrukce probíhat? Jak se budeme dostávat na nádraží, do práce a děti do škol? Jak budeme v průběhu stavby ohrožení arsenem? Proč po nadjezdu stále jezdí kamiony? Nejen na tyto otázky chtěli obyvatelé Malína slyšet odpovědi na pondělním setkání v malínské sokolovně. Konkrétních informací se ale v někdy emotivní atmosféře příliš nedozvěděli. Všechny instituce totiž nyní čekají na výsledky červnového průzkumu a výsledek výběrového řízení.

Kdy začne rekonstrukce nadjezdu?

"Stále nemáme závěrečnou zprávu z průzkumu," snažil se Malíňákům vysvětlit Miroslav Paleček, správce staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR. "Podle výsledku průzkumu budeme postupovat dále," doplnil a pokračoval: "Pokud by se výskyt škodlivých látek potvrdil, znamenalo by to zpracování studie, vyhodnocení zdravotních rizik a podobně. To je pro nás nová záležitost, s ničím podobným jsme se dosud nesetkali. Tomu bude odpovídat i zapracování nových poznatků do projektové dokumentace, podle které bude zhotovitel postupovat."

Podle slov Miroslava Palečka chtělo ŘSD rekonstrukci nadjezdu zahájit co nejdříve. "V ideálním případě, za vhodných klimatických podmínek bychom chtěli optický kabel, který vede po mostě, přeložit pod železnici tak, aby v zimě mohla proběhnout samotná demolice," naznačil a dodal: "Pokud by se to podařilo a v případě příznivého průběhu most v průběhu jedné stavební sezony dostat do stavu, který by umožnil alespoň nějaký provoz."

Spojení Malína s nádražím i městem bude komplikované

Demolicí stávajícího nadjezdu zůstane Malín odříznutý nejen od Kutné Hory, ale i od hlavního vlakového nádraží. "Jak se budeme dostávat do Kutné Hory, do práce, na nádraží nebo děti do škol?" Zaznělo v sokolovně. "ŘSD řeší automobilovou dopravu, my jako město musíme řešit chodce," vložil se do diskuse starosta Martin Starý a navázal: "Mrzí mě, že se svolala schůzka bez konzultace termínů s ŘSD. To vám nic konkrétního říci nemůže, protože to prostě bez výsledků průzkumu neví. Kdybyste tuto schůzku svolali za čtrnáct dní, něco se dozvíte. Malínský nadjezd se řeší možná deset let, stále se oddaluje. Kvůli výběrovým řízením, teď kvůli hygieně, kvůli dalším problémům."

"Co nějaká lávka pro pěší a nebo podchod? Nebo chráněný přechod přes koleje pro chodce?" dožadovali se Malíňáci. "Podchod vyžaduje jednání s několika institucemi, rozpočet je padesát milionů, rozpočet na lávku je sedmnáct milionů," upozornili zástupci města. "To není náš problém, to je váš problém. Jak je možné, že na to nemáte peníze, když jste to připravovali deset let?" nespokojili se Malíňáci.

"Možnost spojení bude na nás, abyste se dostali do města. Lávku s rozpočtem sedmnáct milionů ale město prostě schopné postavit není, na to zdroje nemá," opakovala místostarostka Zuzana Moravčíková. "Naším zájmem je oprava mostu, naším zájmem je zajištěná doprava pro občany Malína," prohlásila.

"Co je zajištěného? Zajistili jste malý autobus, z kterého musíme přesednout na normální autobus a platíme dvakrát tolik. Běžte se podívat, jak si ráno lidé sedí na klíně. Proč tedy malý autobus pro Malín nemůže jezdit až k poliklinice?" zlobili se obyvatelé Malína.

"Dohoda o městské dopravě se uzavírá na rok, v průběhu toho do harmonogramu nelze zasahovat. Plánujeme kompletně nový systém městské hromadné dopravy, v novém konceptu počítáme s malými autobusy. Město plánuje jejich nákup, čekáme na výzvy k dotacím. Autobusovou dopravu chceme změnit," zdůraznil místostarosta Josef Viktora a vrátil se k otázce podchodu na vlakové nádraží. "O podchod na nádraží se snažilo už minulé vedení, my jsme projekt zařadili do akce v rámci projektové dokumentace. Podchod ale rozhodně nebude dříve, než se začne s rekonstrukcí nadjezdu," poznamenal.

Z jednání také vyplynula obava z křižovatky na Skalce, kde by se v případě objízdné trasy zřejmě dramaticky zkomplikovala doprava, zejména odbočení doleva směrem na Kaňk. Termín výstavby plánovaného kruhového objezdu je přitom zatím hodně v nedohlednu.

"Proč neomezíte na nadjezdu nákladní dopravu, neuděláte nejnutnější opravy tak, aby nadjezd ještě chvíli vydržel a rekonstrukce se oddálila na dobu, kdy bude hotový podchod a kruhový objezd na Skalce?" padl návrh z hlediště. "Nadjezd je určený ke kompletní demolici, nebylo by hospodárné investovat do oprav mostu, který bude zbourán," oponoval Miroslav Paleček.

Vedení radnice těžko vysvětlovalo Malíňákům, že přes nadjezd v současné době nemůže jezdit velký autobus, když tam denně přejíždějí kamiony. "Na kamiony z okna koukám denně, projede jich tam klidně třicet za den. Kde je policie?" ptali se občané a pokračovali: "Proč je tam instalováno nesmyslné dopravní značení, proč tam není jen omezující značka šest tun?"

Někteří obyvatelé Malína se bojí ohrožení arsenem

Průzkum náspu, jehož výsledky ŘSD ještě nemá k dispozici, by měl buď potvrdit a nebo vyvrátit přítomnost škodlivých látek. Pokud by se jejich přítomnost v náspech nadjezdu prokázala, zkomplikovalo by to samotnou stavbu. "Náspy pro nadjezd zůstanou, bude odebráno jen nejnutnější množství pro výstabu nových opěr," popsal plán Miroslav Paleček. "S odebraným materiálem bychom museli nakládat jako s nebezpečným nákladem tak, aby nebylo ohrožené zdraví lidí. Jsou pro to předepsané postupy, metodiky."

Text petice

Schůzka se uskutečnila na základě petice, kterou podepisovali Malíňáci v nedávné době:

Dne 2. 9. 2015 byla sepsána petice občanů Malína. Důvodem sepsání této petice je stížnost na nedostatečnou informovanost týkající se plánované rekonstrukce malínského nadjezdu a z toho vyplývající obava občanů Malína z nadlimitní koncentrace arsenu a jiných nebezpečných látek, které mohou nezvratně poškodit zdraví obyvatel.
Občané Malína trvají na schůzce s vedením města Kutná Hora, opozičními zastupiteli města Kutná Hora, krajskými zastupiteli a se zástupcem Krajské hygienické stanice, kteří jim podají pravdivé informace.

Za občany Malína tuto petici podává
Jana Šedivá Krulišová
krajská zastupitelka
Středočeský kraj

René Svoboda
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
„Jak se budeme dostávat na vlak a děti do škol?“ Rozčilovali se občané Malína.

„Jak se budeme dostávat na vlak a děti do škol?“ Rozčilovali se občané Malína.

1. prosinec 2015

Malín - Kdy se začne s opravou malínského nadjezdu? Jak dlouho bude rekonstrukce probíhat? Jak se budeme dostávat na nádraží, do práce a děti do škol? Jak budeme v průběhu stavby ohrožení arsenem? Proč po nadjezdu stále jezdí kamiony? Nejen na tyto otázky chtěli obyvatelé Malína slyšet odpovědi na pondělním setkání v malínské sokolovně. Konkrétních informací se ale v někdy emotivní atmosféře příliš nedozvěděli. Všechny instituce totiž nyní čekají na výsledky červnového průzkumu a výsledek výběrového řízení.

Kdy začne rekonstrukce nadjezdu?

"Stále nemáme závěrečnou zprávu z průzkumu," snažil se Malíňákům vysvětlit Miroslav Paleček, správce staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR. "Podle výsledku průzkumu budeme postupovat dále," doplnil a pokračoval: "Pokud by se výskyt škodlivých látek potvrdil, znamenalo by to zpracování studie, vyhodnocení zdravotních rizik a podobně. To je pro nás nová záležitost, s ničím podobným jsme se dosud nesetkali. Tomu bude odpovídat i zapracování nových poznatků do projektové dokumentace, podle které bude zhotovitel postupovat."

Podle slov Miroslava Palečka chtělo ŘSD rekonstrukci nadjezdu zahájit co nejdříve. "V ideálním případě, za vhodných klimatických podmínek bychom chtěli optický kabel, který vede po mostě, přeložit pod železnici tak, aby v zimě mohla proběhnout samotná demolice," naznačil a dodal: "Pokud by se to podařilo a v případě příznivého průběhu most v průběhu jedné stavební sezony dostat do stavu, který by umožnil alespoň nějaký provoz."

Spojení Malína s nádražím i městem bude komplikované

Demolicí stávajícího nadjezdu zůstane Malín odříznutý nejen od Kutné Hory, ale i od hlavního vlakového nádraží. "Jak se budeme dostávat do Kutné Hory, do práce, na nádraží nebo děti do škol?" Zaznělo v sokolovně. "ŘSD řeší automobilovou dopravu, my jako město musíme řešit chodce," vložil se do diskuse starosta Martin Starý a navázal: "Mrzí mě, že se svolala schůzka bez konzultace termínů s ŘSD. To vám nic konkrétního říci nemůže, protože to prostě bez výsledků průzkumu neví. Kdybyste tuto schůzku svolali za čtrnáct dní, něco se dozvíte. Malínský nadjezd se řeší možná deset let, stále se oddaluje. Kvůli výběrovým řízením, teď kvůli hygieně, kvůli dalším problémům."

"Co nějaká lávka pro pěší a nebo podchod? Nebo chráněný přechod přes koleje pro chodce?" dožadovali se Malíňáci. "Podchod vyžaduje jednání s několika institucemi, rozpočet je padesát milionů, rozpočet na lávku je sedmnáct milionů," upozornili zástupci města. "To není náš problém, to je váš problém. Jak je možné, že na to nemáte peníze, když jste to připravovali deset let?" nespokojili se Malíňáci.

"Možnost spojení bude na nás, abyste se dostali do města. Lávku s rozpočtem sedmnáct milionů ale město prostě schopné postavit není, na to zdroje nemá," opakovala místostarostka Zuzana Moravčíková. "Naším zájmem je oprava mostu, naším zájmem je zajištěná doprava pro občany Malína," prohlásila.

"Co je zajištěného? Zajistili jste malý autobus, z kterého musíme přesednout na normální autobus a platíme dvakrát tolik. Běžte se podívat, jak si ráno lidé sedí na klíně. Proč tedy malý autobus pro Malín nemůže jezdit až k poliklinice?" zlobili se obyvatelé Malína.

"Dohoda o městské dopravě se uzavírá na rok, v průběhu toho do harmonogramu nelze zasahovat. Plánujeme kompletně nový systém městské hromadné dopravy, v novém konceptu počítáme s malými autobusy. Město plánuje jejich nákup, čekáme na výzvy k dotacím. Autobusovou dopravu chceme změnit," zdůraznil místostarosta Josef Viktora a vrátil se k otázce podchodu na vlakové nádraží. "O podchod na nádraží se snažilo už minulé vedení, my jsme projekt zařadili do akce v rámci projektové dokumentace. Podchod ale rozhodně nebude dříve, než se začne s rekonstrukcí nadjezdu," poznamenal.

Z jednání také vyplynula obava z křižovatky na Skalce, kde by se v případě objízdné trasy zřejmě dramaticky zkomplikovala doprava, zejména odbočení doleva směrem na Kaňk. Termín výstavby plánovaného kruhového objezdu je přitom zatím hodně v nedohlednu.

"Proč neomezíte na nadjezdu nákladní dopravu, neuděláte nejnutnější opravy tak, aby nadjezd ještě chvíli vydržel a rekonstrukce se oddálila na dobu, kdy bude hotový podchod a kruhový objezd na Skalce?" padl návrh z hlediště. "Nadjezd je určený ke kompletní demolici, nebylo by hospodárné investovat do oprav mostu, který bude zbourán," oponoval Miroslav Paleček.

Vedení radnice těžko vysvětlovalo Malíňákům, že přes nadjezd v současné době nemůže jezdit velký autobus, když tam denně přejíždějí kamiony. "Na kamiony z okna koukám denně, projede jich tam klidně třicet za den. Kde je policie?" ptali se občané a pokračovali: "Proč je tam instalováno nesmyslné dopravní značení, proč tam není jen omezující značka šest tun?"

Někteří obyvatelé Malína se bojí ohrožení arsenem

Průzkum náspu, jehož výsledky ŘSD ještě nemá k dispozici, by měl buď potvrdit a nebo vyvrátit přítomnost škodlivých látek. Pokud by se jejich přítomnost v náspech nadjezdu prokázala, zkomplikovalo by to samotnou stavbu. "Náspy pro nadjezd zůstanou, bude odebráno jen nejnutnější množství pro výstabu nových opěr," popsal plán Miroslav Paleček. "S odebraným materiálem bychom museli nakládat jako s nebezpečným nákladem tak, aby nebylo ohrožené zdraví lidí. Jsou pro to předepsané postupy, metodiky."

Text petice

Schůzka se uskutečnila na základě petice, kterou podepisovali Malíňáci v nedávné době:

Dne 2. 9. 2015 byla sepsána petice občanů Malína. Důvodem sepsání této petice je stížnost na nedostatečnou informovanost týkající se plánované rekonstrukce malínského nadjezdu a z toho vyplývající obava občanů Malína z nadlimitní koncentrace arsenu a jiných nebezpečných látek, které mohou nezvratně poškodit zdraví obyvatel.
Občané Malína trvají na schůzce s vedením města Kutná Hora, opozičními zastupiteli města Kutná Hora, krajskými zastupiteli a se zástupcem Krajské hygienické stanice, kteří jim podají pravdivé informace.

Za občany Malína tuto petici podává
Jana Šedivá Krulišová
krajská zastupitelka
Středočeský kraj

Zlata banka
Reklama
René Svoboda
Prohlédnout galerii