Stavex
Reklama

Kačina zve na MAKAČÍNO a Víkend otevřených zahrad

8. červen 2021, 08:02

Svatý Mikuláš - O víkendu 12. – 13. června se v areálu Kačina konají dvě oblíbené akce – festival zámeckého divadla MAKAČÍNO a Víkend otevřených zahrad. Návštěvníky čekají divadelní představení pro malé i velké diváky, dílničky pro děti, komentované prohlídky a procházky zámeckým parkem.

Makačíno je zkratka pro festival zámeckého divadla malé kačinské divadlo, který se na Kačině koná už čtvrtým rokem. Divadelní maraton různých dramatických a hudebních žánrů navazuje na tradici klasicistního divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků. Kromě pravidelných divadel jako jsou Divadlo Volfi a Geisslers Hofcomoedianten letos poprvé zahrají soubory Kámoš Drámoš a Loutkové divadlo Sokola Pražského. Velkým lákadlem na Makačínu bude představení loutkového souboru Buchty a loutky, který patří k divadelní špičce nejen v Česku.

Společně s festivalem letos proběhne i Víkend otevřených zahrad. Návštěvníci areálu Kačina tak budou moci spojit kulturní zážitek s komentovanými procházkami kačinským parkem a sadem či s prohlídkou zámecké zeleninové zahrádky a oranžerie. Svátek otevírání zahrad veřejnosti má svoji dlouholetou tradici, vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend). Tento projekt se setkal s velkým ohlasem a postupně se rozšířil po celé Evropě. „Nechtěli jsme návštěvníky připravit o žádnou z oblíbených jarních akcí. Díky spojení MAKAČÍNA a Víkendu otevřených zahrad je čeká programem nabitý víkend, který si užijí celé rodiny,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša. 

Období zámeckých barokních divadel připomene také Zázračné divadlo barokního světa, které vzniklo v roce 1993 pro inscenaci opery Orfeo ed Euridice klasicistního autora Christopha Willibalda Glucka. Jedná se o přesnou nápodobu barokního marionetového divadla vytvářející dokonalou opticko-akustickou divadelní iluzi barokní formy. Opera měla premiéru v Zrcadlové síni Klementina a s mezinárodním ohlasem se hrála do roku 2005. Funkční zařízení včetně kompletního fundusu loutek, dekorací i kostýmů získalo v roce 2020 Divadelní oddělení Národního muzea a od června bude vystaveno v divadelním pavilonu zámku Kačina.

Během divadelního festivalu budou též vystaveny restaurované kostýmy  z původního  chotkovského zámeckého divadla, ale k vidění budou celou návštěvnickou sezónu a od 1. července k nim přibude původní chotkovské zámecké loutkové  divadlo. To se téměř po padesáti letech dočasně vrátí zpět na Kačinu. Spolu s kostýmy ho zapůjčí Národní muzeum.

Pro děti budou v sobotu i v neděli v časech 11 – 12 a 13 – 15 hodin připraveny tematické dílničky. Dobovou atmosféru přiblíží „mistr s klikou“, který návštěvníkům areálu bude hrát na staročeský flašinet. Na venkovní představení je možné si přinést vlastní piknikovou deku.

Akce proběhne za dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření. Při nepřízni počasí budou představení a komentované procházky přesunuty do vnitřních prostor.

Komentovaná prohlídky a procházky:

Výstava Epifyty – ovýznamné skupině rostlin, která velmi ovlivnila zahradnictví posledním století. Výstava přiblíží život epifytů ve svém původním prostředí vysoko v korunách stromů.

Zeleninová zahrádka – vprostorách bývalého zámeckého zahradnictví nalezneme expozici zeleniny a užitkových plodin. Vedle bylinné zahrady si zde můžete prohlédnout více jak sto významných plodin minulosti i současnosti a také světově významné druhy, které se u nás běžně nepěstují.

Příběh o vlivu lidského hospodaření na kačinskou přírodu — už v dobách hraběcího rodu Chotků vznikala různorodá stanoviště v podobě remízů, luk, sadů či vodních ploch, díky nimž se kačinský park muže chlubit velkou škálou rostlinných i živočišných druhů.

Chotkovské ovocnictví a prohlídka zámeckého sadu - Chotkové byli v 19. století významnými producenty ovoce na Kutnohorsku. Vlastnili ovocnou školku, z níž prodávali stromky široké veřejnosti. Pěstovali zejména švestky a třešně. Jako připomínku chotkovského ovocnictví NZM vysázelo v roce 2020 ovocný smíšený sad, kde pěstuje ve zdejším kraji rostoucí staré odrůdy třešní, švestek, jabloní a hrušní.

PROGRAM MAKAČÍNA a VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2021:

sobota 12. června:
10:00 O pejskovi a kočičce – Divadlo Volfi
11:00 Zlaté srdce – Loutkové divadlo Sokola Pražského-Kašpárek
13:00 – 13:45 komentovaná prohlídka výstavy Epifyty
14:00 Ošklivé káčátko – Divadlo Volfi
15:00 – 15:45 komentovaná prohlídka zeleninové zahrádky (v případě špatného počasí komentovaná prohlídka oranžerie)
16:00 Raut – Geisslers Hofcomoedianten

neděle 13. června:
10:00 O babičce Neschopence – Loutkové divadlo Sokola Pražského-Kašpárek
13:00 - 14:00 komentovaná procházka Příběh o vlivu lidského hospodaření na kačinskou přírodu – od minulosti po současnost
14:30 - 15:30 komentovaná procházka Chotkovské ovocnictví + prohlídka zámeckého sadu
15:00 Dekanémor – Kámoš Drámoš
16:30 Anča a Pepík - Buchty a loutky

Vstupné na jednotlivá představení či komentované prohlídky je 50 Kč/osoba

Zámecké divadlo na Kačině

Na Kačině se hrálo už od 20. let 19. století – ještě před dokončením nového divadla se divadelní produkce odehrávaly v provizorně upraveném hlavním zámeckém sále.

Kačinské divadlo se dochovalo včetně technického vybavení jeviště, které bylo uzpůsobeno k výměně tradičních součástí ploché malované dekorace – bočních kulis, sufit a prospektů. I přes ztráty některých částí je možné vyčíst způsob, jakým fungovalo a bylo obsluhováno. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851 (hrálo se zde ovšem už o tři roky dříve). Intenzivní provoz divadla trval téměř dvacet let, během kterých se zde hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka (1832–1894), pravnuka stavitele zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění. Podle dobových zpráv se další členové rodiny v divadle uplatnili nejen jako herci, ale také jako muzikanti a výtvarníci dekorací.

Zámecký park Kačina

Areál Kačina se rozkládá na téměř 60 hektarech. V zámecké zahradě, vybudované ve stylu anglického přírodně-krajinářského parku, najdete skleník, bylinkovou zahrádku, naučnou stezku nebo unikátní projekt Otevřené knihovny, který propojuje cenné svazky místní knihovny pomocí QR kódů. Zámecký park je zároveň entomologicky významným územím, díky biotopům vzácných brouků páchníka hnědého a  lesáka rumělkového patří mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy NATURA 2000.

Více na www.nzm.cz.

makacino2021.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Stavex
Reklama
Kačina zve na MAKAČÍNO a Víkend otevřených zahrad

Kačina zve na MAKAČÍNO a Víkend otevřených zahrad

8. červen 2021

Svatý Mikuláš - O víkendu 12. – 13. června se v areálu Kačina konají dvě oblíbené akce – festival zámeckého divadla MAKAČÍNO a Víkend otevřených zahrad. Návštěvníky čekají divadelní představení pro malé i velké diváky, dílničky pro děti, komentované prohlídky a procházky zámeckým parkem.

Makačíno je zkratka pro festival zámeckého divadla malé kačinské divadlo, který se na Kačině koná už čtvrtým rokem. Divadelní maraton různých dramatických a hudebních žánrů navazuje na tradici klasicistního divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků. Kromě pravidelných divadel jako jsou Divadlo Volfi a Geisslers Hofcomoedianten letos poprvé zahrají soubory Kámoš Drámoš a Loutkové divadlo Sokola Pražského. Velkým lákadlem na Makačínu bude představení loutkového souboru Buchty a loutky, který patří k divadelní špičce nejen v Česku.

Společně s festivalem letos proběhne i Víkend otevřených zahrad. Návštěvníci areálu Kačina tak budou moci spojit kulturní zážitek s komentovanými procházkami kačinským parkem a sadem či s prohlídkou zámecké zeleninové zahrádky a oranžerie. Svátek otevírání zahrad veřejnosti má svoji dlouholetou tradici, vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend). Tento projekt se setkal s velkým ohlasem a postupně se rozšířil po celé Evropě. „Nechtěli jsme návštěvníky připravit o žádnou z oblíbených jarních akcí. Díky spojení MAKAČÍNA a Víkendu otevřených zahrad je čeká programem nabitý víkend, který si užijí celé rodiny,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša. 

Období zámeckých barokních divadel připomene také Zázračné divadlo barokního světa, které vzniklo v roce 1993 pro inscenaci opery Orfeo ed Euridice klasicistního autora Christopha Willibalda Glucka. Jedná se o přesnou nápodobu barokního marionetového divadla vytvářející dokonalou opticko-akustickou divadelní iluzi barokní formy. Opera měla premiéru v Zrcadlové síni Klementina a s mezinárodním ohlasem se hrála do roku 2005. Funkční zařízení včetně kompletního fundusu loutek, dekorací i kostýmů získalo v roce 2020 Divadelní oddělení Národního muzea a od června bude vystaveno v divadelním pavilonu zámku Kačina.

Během divadelního festivalu budou též vystaveny restaurované kostýmy  z původního  chotkovského zámeckého divadla, ale k vidění budou celou návštěvnickou sezónu a od 1. července k nim přibude původní chotkovské zámecké loutkové  divadlo. To se téměř po padesáti letech dočasně vrátí zpět na Kačinu. Spolu s kostýmy ho zapůjčí Národní muzeum.

Pro děti budou v sobotu i v neděli v časech 11 – 12 a 13 – 15 hodin připraveny tematické dílničky. Dobovou atmosféru přiblíží „mistr s klikou“, který návštěvníkům areálu bude hrát na staročeský flašinet. Na venkovní představení je možné si přinést vlastní piknikovou deku.

Akce proběhne za dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření. Při nepřízni počasí budou představení a komentované procházky přesunuty do vnitřních prostor.

Komentovaná prohlídky a procházky:

Výstava Epifyty – ovýznamné skupině rostlin, která velmi ovlivnila zahradnictví posledním století. Výstava přiblíží život epifytů ve svém původním prostředí vysoko v korunách stromů.

Zeleninová zahrádka – vprostorách bývalého zámeckého zahradnictví nalezneme expozici zeleniny a užitkových plodin. Vedle bylinné zahrady si zde můžete prohlédnout více jak sto významných plodin minulosti i současnosti a také světově významné druhy, které se u nás běžně nepěstují.

Příběh o vlivu lidského hospodaření na kačinskou přírodu — už v dobách hraběcího rodu Chotků vznikala různorodá stanoviště v podobě remízů, luk, sadů či vodních ploch, díky nimž se kačinský park muže chlubit velkou škálou rostlinných i živočišných druhů.

Chotkovské ovocnictví a prohlídka zámeckého sadu - Chotkové byli v 19. století významnými producenty ovoce na Kutnohorsku. Vlastnili ovocnou školku, z níž prodávali stromky široké veřejnosti. Pěstovali zejména švestky a třešně. Jako připomínku chotkovského ovocnictví NZM vysázelo v roce 2020 ovocný smíšený sad, kde pěstuje ve zdejším kraji rostoucí staré odrůdy třešní, švestek, jabloní a hrušní.

PROGRAM MAKAČÍNA a VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2021:

sobota 12. června:
10:00 O pejskovi a kočičce – Divadlo Volfi
11:00 Zlaté srdce – Loutkové divadlo Sokola Pražského-Kašpárek
13:00 – 13:45 komentovaná prohlídka výstavy Epifyty
14:00 Ošklivé káčátko – Divadlo Volfi
15:00 – 15:45 komentovaná prohlídka zeleninové zahrádky (v případě špatného počasí komentovaná prohlídka oranžerie)
16:00 Raut – Geisslers Hofcomoedianten

neděle 13. června:
10:00 O babičce Neschopence – Loutkové divadlo Sokola Pražského-Kašpárek
13:00 - 14:00 komentovaná procházka Příběh o vlivu lidského hospodaření na kačinskou přírodu – od minulosti po současnost
14:30 - 15:30 komentovaná procházka Chotkovské ovocnictví + prohlídka zámeckého sadu
15:00 Dekanémor – Kámoš Drámoš
16:30 Anča a Pepík - Buchty a loutky

Vstupné na jednotlivá představení či komentované prohlídky je 50 Kč/osoba

Zámecké divadlo na Kačině

Na Kačině se hrálo už od 20. let 19. století – ještě před dokončením nového divadla se divadelní produkce odehrávaly v provizorně upraveném hlavním zámeckém sále.

Kačinské divadlo se dochovalo včetně technického vybavení jeviště, které bylo uzpůsobeno k výměně tradičních součástí ploché malované dekorace – bočních kulis, sufit a prospektů. I přes ztráty některých částí je možné vyčíst způsob, jakým fungovalo a bylo obsluhováno. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851 (hrálo se zde ovšem už o tři roky dříve). Intenzivní provoz divadla trval téměř dvacet let, během kterých se zde hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka (1832–1894), pravnuka stavitele zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění. Podle dobových zpráv se další členové rodiny v divadle uplatnili nejen jako herci, ale také jako muzikanti a výtvarníci dekorací.

Zámecký park Kačina

Areál Kačina se rozkládá na téměř 60 hektarech. V zámecké zahradě, vybudované ve stylu anglického přírodně-krajinářského parku, najdete skleník, bylinkovou zahrádku, naučnou stezku nebo unikátní projekt Otevřené knihovny, který propojuje cenné svazky místní knihovny pomocí QR kódů. Zámecký park je zároveň entomologicky významným územím, díky biotopům vzácných brouků páchníka hnědého a  lesáka rumělkového patří mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy NATURA 2000.

Více na www.nzm.cz.

makacino2021.jpg

tz