Kruhovou křižovatku pod Kaňkem letos stavět nezačnou

5. červen 2019, 07:49

Kutná Hora - Ředitelství silnic a dálnic na začátku dubna vytyčilo hranice pozemků, na kterých plánuje vybudovat kruhovou křižovatku silnic I/38 a III/03321 - tzv. "pod Kaňkem".

"3. dubna 2019 došlo v souvislosti s probíhajícím majetkoprávním vypořádání pozemků v záboru stavby okružní křižovatky silnic I/38 a III/03321 v k.ú. Kaňk a Hlízov k seznámení a projednání vytyčených stávajících hranic v místech napojení nových hranic s přizváním vlastníků dotčených pozemků," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

"Zároveň jsou projednávány vyvolané překládky inženýrských sítí technické infrastruktury s jejich správci," dodala a upozornila: "Teprve až následně po vydání všech pravomocných rozhodnutí a povolení bude moci být zpracována zadávací dokumentace stavby na jejímž základě bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s dodržením všech zákonných lhůt."

Podle Niny Ledvinové je na konkrétní termíny stavby brzy. "Je obtížné předjímat časový průběh majetkoprávní přípravy, kromě výše uvedeného nelze zamezit průběžným změnám ve vlastnictví pozemků, například prodej, dědictví a podobně. Stejně jako právním změnám v postavení vlastníků zástavy, exekuce atd.," vysvětlila a navázala: "Optimisticky lze za nejkratší čas na majetkoprávní činnost předpokládat do půl roku, ale dle dříve uvedeného se může situace zcela neočekávaně značně zkomplikovat a  tento odhad se ukáže být nereálný. Vzhledem k probíhající přípravě stavby aktuálně ve fázi stavebního řízení a majetkoprávní přípravy je velmi obtížné sdělit přesný termín předpokládaného zahájení její realizace. Navzdory naší maximální snaze o co nevčasnější odstranění této dopravní závady přestavbou křižovatky na okružní a tím její zkapacitnění není reálné zhotovení stavby v letošním roce."

Po dobu stavby kruhového objezdu ŘSD předpokládá pouze částečné omezení provozu minimální krátkodobou uzavírkou. "Výsledný tvar křižovatky bude optimalizován pro řešení s větší propustností dopravy v přímém směru silnice I/38 s umožněním zvýšení kapacity a bezpečnosti díky plynulejšímu průjezdu zejména nákladních automobilů," zakončila Nina Ledvinová. Kruhová křižovatka pod Kaňkem by tak měla mít tvar elipsy.

René Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Kruhovou křižovatku pod Kaňkem letos stavět nezačnou

Kruhovou křižovatku pod Kaňkem letos stavět nezačnou

5. červen 2019

Kutná Hora - Ředitelství silnic a dálnic na začátku dubna vytyčilo hranice pozemků, na kterých plánuje vybudovat kruhovou křižovatku silnic I/38 a III/03321 - tzv. "pod Kaňkem".

"3. dubna 2019 došlo v souvislosti s probíhajícím majetkoprávním vypořádání pozemků v záboru stavby okružní křižovatky silnic I/38 a III/03321 v k.ú. Kaňk a Hlízov k seznámení a projednání vytyčených stávajících hranic v místech napojení nových hranic s přizváním vlastníků dotčených pozemků," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

"Zároveň jsou projednávány vyvolané překládky inženýrských sítí technické infrastruktury s jejich správci," dodala a upozornila: "Teprve až následně po vydání všech pravomocných rozhodnutí a povolení bude moci být zpracována zadávací dokumentace stavby na jejímž základě bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s dodržením všech zákonných lhůt."

Podle Niny Ledvinové je na konkrétní termíny stavby brzy. "Je obtížné předjímat časový průběh majetkoprávní přípravy, kromě výše uvedeného nelze zamezit průběžným změnám ve vlastnictví pozemků, například prodej, dědictví a podobně. Stejně jako právním změnám v postavení vlastníků zástavy, exekuce atd.," vysvětlila a navázala: "Optimisticky lze za nejkratší čas na majetkoprávní činnost předpokládat do půl roku, ale dle dříve uvedeného se může situace zcela neočekávaně značně zkomplikovat a  tento odhad se ukáže být nereálný. Vzhledem k probíhající přípravě stavby aktuálně ve fázi stavebního řízení a majetkoprávní přípravy je velmi obtížné sdělit přesný termín předpokládaného zahájení její realizace. Navzdory naší maximální snaze o co nevčasnější odstranění této dopravní závady přestavbou křižovatky na okružní a tím její zkapacitnění není reálné zhotovení stavby v letošním roce."

Po dobu stavby kruhového objezdu ŘSD předpokládá pouze částečné omezení provozu minimální krátkodobou uzavírkou. "Výsledný tvar křižovatky bude optimalizován pro řešení s větší propustností dopravy v přímém směru silnice I/38 s umožněním zvýšení kapacity a bezpečnosti díky plynulejšímu průjezdu zejména nákladních automobilů," zakončila Nina Ledvinová. Kruhová křižovatka pod Kaňkem by tak měla mít tvar elipsy.

René Svoboda