vv auto
Reklama

Pokud podmínky dovolí, budou na opravách mostu pokračovat i přes zimu

29. listopad 2022, 07:59

Nové Dvory - Jedním z šesti míst, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR stále opravuje komunikace, je silnice I/2 mezi Novými Dvory a Malínem na Kutnohorsku.

"Opravu vozovky komunikace, jejího odvodnění a dvou mostů jsme zahájili v posledním srpnovém týdnu tohoto roku," připomněl tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček. "Do konce října jsme opravili kompletní průtah Malínem až po most ev.č 2-014, který je součástí mimoúrovňové křižovatky Malín," doplnil a dodal: "U jedné z jejich větví jsme také vyměnili vozovkový kryt. V opravě uvedeného mostu a zbývající části silnice I/2  ve směru na Nové Dvory budeme pokračovat v roce 2023."

Souběžně s opravou silnice I/2 se pracovalo na druhém z mostů, který silnici převádí přes říčku Vrchlici. "Dokončení a kolaudace provizorní komunikace s mostním provizorem nám umožnila obousměrné převedení provozu a zahájení prací na samotném mostě ev. č. 2-016. Před demolicí celého stávajícího mostní objektu nyní provádíme demolicí říms a řešíme přeložku v římse uložených inženýrských sítí. Následovat bude demontáž mostního příslušenství a odfrézování stávajícího vozovkového souvrství. Poté budeme moci přistoupit k demolici vrchní stavby snesením nosné konstrukce. Pracovat plánujeme i v zimním období pokud to klimatické podmínky dovolí ve vztahu k realizovaným technologiím," uzavřel Martin Buček.

tz, foto archiv ŘSD ČR
AVE_CZ
Reklama
Pokud podmínky dovolí, budou na opravách mostu pokračovat i přes zimu

Pokud podmínky dovolí, budou na opravách mostu pokračovat i přes zimu

29. listopad 2022

Nové Dvory - Jedním z šesti míst, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR stále opravuje komunikace, je silnice I/2 mezi Novými Dvory a Malínem na Kutnohorsku.

"Opravu vozovky komunikace, jejího odvodnění a dvou mostů jsme zahájili v posledním srpnovém týdnu tohoto roku," připomněl tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček. "Do konce října jsme opravili kompletní průtah Malínem až po most ev.č 2-014, který je součástí mimoúrovňové křižovatky Malín," doplnil a dodal: "U jedné z jejich větví jsme také vyměnili vozovkový kryt. V opravě uvedeného mostu a zbývající části silnice I/2  ve směru na Nové Dvory budeme pokračovat v roce 2023."

Souběžně s opravou silnice I/2 se pracovalo na druhém z mostů, který silnici převádí přes říčku Vrchlici. "Dokončení a kolaudace provizorní komunikace s mostním provizorem nám umožnila obousměrné převedení provozu a zahájení prací na samotném mostě ev. č. 2-016. Před demolicí celého stávajícího mostní objektu nyní provádíme demolicí říms a řešíme přeložku v římse uložených inženýrských sítí. Následovat bude demontáž mostního příslušenství a odfrézování stávajícího vozovkového souvrství. Poté budeme moci přistoupit k demolici vrchní stavby snesením nosné konstrukce. Pracovat plánujeme i v zimním období pokud to klimatické podmínky dovolí ve vztahu k realizovaným technologiím," uzavřel Martin Buček.

Zlata banka
Reklama
tz, foto archiv ŘSD ČR
Prohlédnout galerii