Stavex
Reklama

Spolek Zachraň život z.s. se ohlíží za loňským rokem a představuje vize pro rok 2024

27. únor 2024, 08:00

Střední Čechy - Spolek Zachraň život z.s., který se dlouhodobě věnuje šíření osvěty v oblasti první pomoci a krizových situací, úspěšně uzavřel loňský rok plný významných úspěchů a nových vzdělávacích iniciativ. Na své výroční valné hromadě spolek nejen rekapituloval své aktivity a úspěchy za rok 2023, ale také přivítal nové členy a představil plány pro nadcházející rok 2024.

 Loňský rok byl pro spolek významný díky rozšíření vzdělávacího programu Kocoura Preventisty o podprojekt “Poslední narozeniny”, jehož cílem je upozornit veřejnost, primárně dospívající děti na nebezpečí elektro koloběžek, rizika spojená s nepoužíváním ochranných pomůcek a neznalost základních dopravních předpisů. Elektromobilitě se spolek bude věnovat i v roce letošním. Plánuje rozšířit svá edukativní videa o problematiku elektromobilů. Zakladatel projektu a předseda spolku Tomáš Ulrich spolu s dalšími členy vedení spolku na valné hromadě ocenili nasazení a úsilí všech zapojených a zavázali se k dalšímu rozvoji a inovacím v oblasti prevence a vzdělávání.

Významným momentem setkání bylo také přivítání nových členů, kteří se rozhodli připojit ke spolku a podpořit jeho poslání. Náborové řízení bylo zahájeno na podzim loňského roku. Spolku se podařilo uzavřít spolupráci s několika vzdělávacími institucemi jako například se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou  školou  zdravotnickou Nymburk či Kolín.

Dalším klíčovým bodem programu bylo odborné školení, které vedl garant odborného výcviku Záchranné služby Královéhradeckého kraje, David Pošepný. Toto školení představuje základní kámen pro zvyšování kvalifikace členů spolku a široké veřejnosti v oblasti první pomoci. V loňském roce prošlo programem Kocoura Preventisty přes 10.000 žáků mateřských a základních škol Středočeského kraje.

Spolek Zachraň život z.s. si klade za cíl v roce 2024 nejen pokračovat ve své osvětové činnosti, ale také rozšířit svůj dosah a nabídku vzdělávacích programů. Důraz bude kladen na inovace ve vzdělávacích metodách a na rozvoj nových projektů, které by mohly přispět k dalšímu zvyšování povědomí o důležitosti první pomoci. Mezi tématy, jež by se mohli v nových vzdělávacích projektech objevit zaznělo e-bezpečí či dušení zdraví dětí.

tz, nk - foto Martin Řípa
AVE_CZ
Reklama
Spolek Zachraň život z.s. se ohlíží za loňským rokem a představuje vize pro rok 2024

Spolek Zachraň život z.s. se ohlíží za loňským rokem a představuje vize pro rok 2024

27. únor 2024

Střední Čechy - Spolek Zachraň život z.s., který se dlouhodobě věnuje šíření osvěty v oblasti první pomoci a krizových situací, úspěšně uzavřel loňský rok plný významných úspěchů a nových vzdělávacích iniciativ. Na své výroční valné hromadě spolek nejen rekapituloval své aktivity a úspěchy za rok 2023, ale také přivítal nové členy a představil plány pro nadcházející rok 2024.

 Loňský rok byl pro spolek významný díky rozšíření vzdělávacího programu Kocoura Preventisty o podprojekt “Poslední narozeniny”, jehož cílem je upozornit veřejnost, primárně dospívající děti na nebezpečí elektro koloběžek, rizika spojená s nepoužíváním ochranných pomůcek a neznalost základních dopravních předpisů. Elektromobilitě se spolek bude věnovat i v roce letošním. Plánuje rozšířit svá edukativní videa o problematiku elektromobilů. Zakladatel projektu a předseda spolku Tomáš Ulrich spolu s dalšími členy vedení spolku na valné hromadě ocenili nasazení a úsilí všech zapojených a zavázali se k dalšímu rozvoji a inovacím v oblasti prevence a vzdělávání.

Významným momentem setkání bylo také přivítání nových členů, kteří se rozhodli připojit ke spolku a podpořit jeho poslání. Náborové řízení bylo zahájeno na podzim loňského roku. Spolku se podařilo uzavřít spolupráci s několika vzdělávacími institucemi jako například se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou  školou  zdravotnickou Nymburk či Kolín.

Dalším klíčovým bodem programu bylo odborné školení, které vedl garant odborného výcviku Záchranné služby Královéhradeckého kraje, David Pošepný. Toto školení představuje základní kámen pro zvyšování kvalifikace členů spolku a široké veřejnosti v oblasti první pomoci. V loňském roce prošlo programem Kocoura Preventisty přes 10.000 žáků mateřských a základních škol Středočeského kraje.

Spolek Zachraň život z.s. si klade za cíl v roce 2024 nejen pokračovat ve své osvětové činnosti, ale také rozšířit svůj dosah a nabídku vzdělávacích programů. Důraz bude kladen na inovace ve vzdělávacích metodách a na rozvoj nových projektů, které by mohly přispět k dalšímu zvyšování povědomí o důležitosti první pomoci. Mezi tématy, jež by se mohli v nových vzdělávacích projektech objevit zaznělo e-bezpečí či dušení zdraví dětí.

Zlata banka
Reklama
tz, nk - foto Martin Řípa