SCR
Reklama

Fotbal: Michal Škopek komentoval odpovědi předsedy OFS Kolín Ivo Paříka

11. leden 2021, 07:55

Kolín - Na otevřený dopis Michala Škopka reagoval předseda OFS Kolín Ivo Pařík. Jeho odpovědi nyní komentuje opět Michal Škopek, kandidát na předsedu OFS Kolín:

Zdravím všechny příznivce fotbalu,

nedá mi to. Jsem nucen se vyjádřit a uvést věci na pravou míru. Zejména některá nepřesná, zavádějící a až lživá konstatování pana Paříka, kterými odpovídal na můj otevřený dopis. Prosím, přečtěte si mé poslední vyjádření v této dopisovací kauze až do konce.
Chci ještě sdělit, že jsem se nehodlal svou kandidaturou na post předsedy OFS Kolín dostat do takových tahanic, řekl bych snad až politických intrik o funkci.

Nazval jsem tuto výměnu dotazů a odpovědí jako ping-pong hru. Ale za situace, že já komunikuji „o koze“ a pan Pařík „o voze“, musím prostě dále reagovat.

Po dopisu, který jsem panu Paříkovi zaslal s jasnými dotazy, jste někteří z Vás dostali odpověď, ale sami musíte uznat, že reakce není jasná ani konstruktivní. Ještě poznamenám, že já osobně jsem žádnou odpověď doposud nepochopitelně neobdržel. Ta byla zaslaná pouze několika členským klubům našeho okresu. Pro pořádek ji tedy v příloze připojuji.

Rád bych zdůraznil, že v rámci mého dopisu jsem rozhodně nikoho neurážel, což se bohužel v případě odpovědi pana Paříka konstatovat nedá. Dělá v něm ze mne neschopného blbce. A lidi, kteří chtějí pozitivní změny ve fotbalovém hnutí a kteří jsou z Vašich řad napříč celým okresem, tak ty jen zesměšňuje. Pan Pařík asi skutečně věří, že současné vedení OFS Kolín, reprezentované především členy výkonného výboru, dělá svou činnost dobře, bez chyb a ve fotbale na našem okrese je tudíž všechno v pořádku...
Rozhodně vím, že my to v případě zvolení hůře dělat nebudeme!

Máme moderní program, máme ve svém středu nadšené a schopné lidi, kteří mají pestré zkušenosti. Jsme připraveni iniciovat změny, po nichž fotbalové hnutí prakticky v celé republice po všech těch skandálech, kauzách a trestných činech intenzivně volá.
Nyní je na klubech, zda i na Kolínsku tento svěží proud chtějí. Pokud změny očekávají, tak nás tím podpoří.

To je vlastně celé!

Ale ještě se vrátím k původnímu dopisu a jen stručně k jeho jednotlivým bodům:

- Ptám se zde na kandidátní lístky, což je tiskopis, na který klub navrhuje kandidáty do výkonného výboru, revizní komise, a také na předsedu pro volební valnou hromadu. Ty zaslané nebyly! Pan Pařík ve své reakci odpovídá na mandátní lístky, které navíc byly původně zaslány staré, z roku 2017. A až po našem upozornění došlo k nápravě. Mandátní lístek je tiskopis, na němž je uveden zástupce klubu, který se zúčastní volební valné hromady. Zde jsem tedy odpověď nedostal.

- Návratka. Tiskopis, kterým má klub dát na vědomí současnému vedení OFS, kdo za něj přijede volit. Proč? Nikdy v minulosti nebyl podobný postup realizován. Navíc žádná taková povinnost vyplývající ze Stanov neexistuje. Pokud vím, tak takovou návratku nyní mají zasílat také všechny další kluby v rámci Středočeského kraje, prý na pokyn kontroverzního předsedy, pana Miroslava Liby.
Podle pana Paříka se jedná o opatření pro minimalizování zdravotního rizika. Osobně si myslím, že je záměr úplně jiný. Současné vedení chce získat přehled o voličích a tím i případnou možnost ještě někoho ovlivnit.

- Neoprávněné volby 2017. Zde jsem nastínil podmínky pro účast zástupců klubů na valné hromadě a také fakt, že v minulosti nebyly dodrženy Stanovy OFS Kolín. Velmi stručně se pokusím konkretizovat, o co přesně se jedná. Například Tělocvičná jednota Sokol Zásmuky nominuje pana Václava Jindru, jasně, všichni ho znají. Pro fotbal tam pracuje velmi dlouho. Pan Jindra přijede na valnou hromadu a volí, má mandátní lístek s razítkem klubu. Na valnou hromadu chce nyní dorazit také pan Eduard Mráček z Tělocvičné jednoty Sokol Starý Kolín. Je to muž, jenž po několikaleté odmlce rozhýbal fotbal ve „Staráku“. Také on si vezme mandátní lístek a jako předseda fotbalu si ho orazítkuje a podepíše. Ale podle platných Stanov ani jeden z nich volit nesmí! Jejich mandát je totiž neplatný. Jak máme ověřeno, takových případů byla v nedávné minulosti celá řada, protože se přesně takhle postupovalo.

Kdo tedy může podle platných Stanov OFS Kolín volit? Třeba za zmíněné Zásmuky je to Lenka Borovičková. Kdo je tato paní? S fotbalem nemá nic společného, ale podle výpisu ze spolkového rejstříku je to předsedkyně oddílu resp. sportovního spolku Tělocvičné jednoty Sokol Zásmuky. Jenže bohužel ani ona ještě nemá volební právo, protože nesplňuje další požadavek vyplývající ze Stanov a to že není členem FAČR. U Starého Kolína je to pan Ing. Václav Kahoun, předseda TJ Sokol. Ani on nemá s fotbalem nic společného, není členem FAČR a tedy nemůže volit. Navíc pro účely naší okresní VH ani nemůžou nikomu udělit plnou moc, dokud se členem FAČR nestanou. To znamená, že pan Jindra ani pan Mráček nemohou za aktuální situace volit.

Přeberte si sami, jak to bylo na předchozích valných hromadách. Zda byla dodržena pravidla Stanov OFS Kolín. Kolik klubů tuto podmínku splnilo? Bohužel, ani zde jsem se konkrétní odpovědi od pana Paříka nedočkal, naopak mi udělal výklad Stanov, který si přeci můžeme všichni sami přečíst.

- Zveřejnění kandidátů. Opět absolutně nepřímá odpověď s odvoláním na volební řád, na který se já neptám! Má otázka se týká na jmén kandidátů pro volbu do nového OFS Kolín. Vždyť když se volí například při místních komunálních volbách, tak také volič včas pozná jednotlivé kandidáty a může si prostudovat jejich jména i minulost.

Například v sousedním okrese Nymburk byla před pár dny jména všech kandidátů do nového OFS transparentně zveřejněna. Naše jména, jména lidí usilujících o pozitivní změny, jsme již otevřeně představili. Protistrana tak učinit nechce a můžeme pouze spekulovat, jaké jsou její důvody… Na férové a čestné jednání to však rozhodně nepoukazuje.

- Zesnulý pan Pavel Drahoš a jeho (ne)náhrada ve výkonném výboru OFS Kolín. V odpovědi pana Paříka jsem nalezl jen sprchu narážek na hloupost a nedůstojnost dotazu. Ale proč? To tam ta osoba neměla žádné úkoly? To její činnost v chodu výkonného výboru nechyběla?  Zřejmě ne. V odpovědi stojí, že k náhradě pana Drahoše nebyl důvod. Tak se ptám, kolik lidí tedy ještě může v aparátu OFS Kolín chybět? Možná by bylo důstojnější pana Drahoše tři a půl roku po jeho úmrtí alespoň smazat z úředních stránek OFS Kolín a ještě řešit úpravu Stanov směřující ke změně počtu členů VV.

- Účetní závěrka. Tak v tomto případě zazněla skutečně parádní odpověď. Cituji pana Paříka: „Nemáme co skrývat, máme je na OFS.“ Účetní závěrky ale mají být uloženy ve Sbírce listin na rejstříkovém soudě, právě proto, aby do nich mohl kdokoliv prostřednictvím portálu justice.cz nahlédnout. A je zarážející, že pan Pařík namísto vysvětlení vlastního pochybení upozorňuje na kluby, které závěrky taktéž nemají zapsané. Naivně jsem si myslel, že OFS jako řídicí orgán, má jít v plnění zákonných povinností příkladem. Kluby, které z nějakých důvodů v tomto směru také chybovaly, by mělo právě OFS na tuto skutečnost upozornit.

Bohužel již vím o případech, kdy rejstříkový soud vyzývá takové kluby a spolky o vložení účetní závěrky i za několik let zpětně, pod hrozbou pokuty 100.000,- Kč.

Je to snad z nějakých důvodů úmysl, nezveřejňovat účetnictví OFS Kolín a kdo bude případnou pokutu platit?

- Mizerná aktualizace kontaktů. Důsledkem je neinformovanost řady předsedů klubů, spolků a jednot. V této otázce vytýkám předsedovi OFS Kolín stav, v jakém jsou publikovány kontakty na předsedy klubů. V nemálo případech se jedná o zastaralé kontakty na osoby, které dávno ve svých funkcí skončily, nebo dokonce již nežijí, což je zcela nehorázné.

Naprosto přesně vím, o čem píši, protože jsme s několika dalšími kolegy právě na tuto neaktuálnost kontaktů narazili při snaze o oslovení všech fotbalových týmů v rámci našeho okresu. Předseda OFS Kolín zde odpovídá, že je to problém klubů. Pokud neobdrží důležité dokumenty, je to prý jejich smůla. Operuje též úřední deskou OFS. Bohužel mi toto jednání nepřijde adekvátní a správné.

- Stanovení termínu valné hromady na pracovní den, od 16 hodin. Proč v 16 hodin, proč ne až alespoň v 18 hodin? Nebo prostě o víkendu, aby se zástupci klubů mohli v klidu na valnou hromadu dopravit? Mnozí pracují v Praze a nemohou se uvolnit ze zaměstnání, tak aby byli již v 16 hodin přítomni na zasedání. Zde prý kluby mají dostatek času na vyřešení… Prostě mi to nepřijde férové. Navíc termín valné hromady byl z původního lednového termínu přeložen na únorový, a přestože jsme včas upozornili na nevhodný čas začátku, byl tento potvrzen i pro nové datum. Nejde než hledat za tím záměr stávajícího vedení OFS Kolín, které se zřejmě velmi obává o své posty.

Pro srovnání opět pohled na Nymbursko, tam je začátek valné hromady stanoven na 17.30 hodin, tedy na mnohem přívětivější čas pro zaneprázdněné voliče.

Děkuji za přečtení, příspěvek je sice dlouhý, ale vypovídající o mnohém a nejsmutnější že pravdivý.

Mějte se fajn a držte se hesla, že ve fotbale by měl vždy čestně vyhrát ten lepší.

Michal Škopek

Související články:
Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem

 

 

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Fotbal: Michal Škopek komentoval odpovědi předsedy OFS Kolín Ivo Paříka

Fotbal: Michal Škopek komentoval odpovědi předsedy OFS Kolín Ivo Paříka

11. leden 2021

Kolín - Na otevřený dopis Michala Škopka reagoval předseda OFS Kolín Ivo Pařík. Jeho odpovědi nyní komentuje opět Michal Škopek, kandidát na předsedu OFS Kolín:

Zdravím všechny příznivce fotbalu,

nedá mi to. Jsem nucen se vyjádřit a uvést věci na pravou míru. Zejména některá nepřesná, zavádějící a až lživá konstatování pana Paříka, kterými odpovídal na můj otevřený dopis. Prosím, přečtěte si mé poslední vyjádření v této dopisovací kauze až do konce.
Chci ještě sdělit, že jsem se nehodlal svou kandidaturou na post předsedy OFS Kolín dostat do takových tahanic, řekl bych snad až politických intrik o funkci.

Nazval jsem tuto výměnu dotazů a odpovědí jako ping-pong hru. Ale za situace, že já komunikuji „o koze“ a pan Pařík „o voze“, musím prostě dále reagovat.

Po dopisu, který jsem panu Paříkovi zaslal s jasnými dotazy, jste někteří z Vás dostali odpověď, ale sami musíte uznat, že reakce není jasná ani konstruktivní. Ještě poznamenám, že já osobně jsem žádnou odpověď doposud nepochopitelně neobdržel. Ta byla zaslaná pouze několika členským klubům našeho okresu. Pro pořádek ji tedy v příloze připojuji.

Rád bych zdůraznil, že v rámci mého dopisu jsem rozhodně nikoho neurážel, což se bohužel v případě odpovědi pana Paříka konstatovat nedá. Dělá v něm ze mne neschopného blbce. A lidi, kteří chtějí pozitivní změny ve fotbalovém hnutí a kteří jsou z Vašich řad napříč celým okresem, tak ty jen zesměšňuje. Pan Pařík asi skutečně věří, že současné vedení OFS Kolín, reprezentované především členy výkonného výboru, dělá svou činnost dobře, bez chyb a ve fotbale na našem okrese je tudíž všechno v pořádku...
Rozhodně vím, že my to v případě zvolení hůře dělat nebudeme!

Máme moderní program, máme ve svém středu nadšené a schopné lidi, kteří mají pestré zkušenosti. Jsme připraveni iniciovat změny, po nichž fotbalové hnutí prakticky v celé republice po všech těch skandálech, kauzách a trestných činech intenzivně volá.
Nyní je na klubech, zda i na Kolínsku tento svěží proud chtějí. Pokud změny očekávají, tak nás tím podpoří.

To je vlastně celé!

Ale ještě se vrátím k původnímu dopisu a jen stručně k jeho jednotlivým bodům:

- Ptám se zde na kandidátní lístky, což je tiskopis, na který klub navrhuje kandidáty do výkonného výboru, revizní komise, a také na předsedu pro volební valnou hromadu. Ty zaslané nebyly! Pan Pařík ve své reakci odpovídá na mandátní lístky, které navíc byly původně zaslány staré, z roku 2017. A až po našem upozornění došlo k nápravě. Mandátní lístek je tiskopis, na němž je uveden zástupce klubu, který se zúčastní volební valné hromady. Zde jsem tedy odpověď nedostal.

- Návratka. Tiskopis, kterým má klub dát na vědomí současnému vedení OFS, kdo za něj přijede volit. Proč? Nikdy v minulosti nebyl podobný postup realizován. Navíc žádná taková povinnost vyplývající ze Stanov neexistuje. Pokud vím, tak takovou návratku nyní mají zasílat také všechny další kluby v rámci Středočeského kraje, prý na pokyn kontroverzního předsedy, pana Miroslava Liby.
Podle pana Paříka se jedná o opatření pro minimalizování zdravotního rizika. Osobně si myslím, že je záměr úplně jiný. Současné vedení chce získat přehled o voličích a tím i případnou možnost ještě někoho ovlivnit.

- Neoprávněné volby 2017. Zde jsem nastínil podmínky pro účast zástupců klubů na valné hromadě a také fakt, že v minulosti nebyly dodrženy Stanovy OFS Kolín. Velmi stručně se pokusím konkretizovat, o co přesně se jedná. Například Tělocvičná jednota Sokol Zásmuky nominuje pana Václava Jindru, jasně, všichni ho znají. Pro fotbal tam pracuje velmi dlouho. Pan Jindra přijede na valnou hromadu a volí, má mandátní lístek s razítkem klubu. Na valnou hromadu chce nyní dorazit také pan Eduard Mráček z Tělocvičné jednoty Sokol Starý Kolín. Je to muž, jenž po několikaleté odmlce rozhýbal fotbal ve „Staráku“. Také on si vezme mandátní lístek a jako předseda fotbalu si ho orazítkuje a podepíše. Ale podle platných Stanov ani jeden z nich volit nesmí! Jejich mandát je totiž neplatný. Jak máme ověřeno, takových případů byla v nedávné minulosti celá řada, protože se přesně takhle postupovalo.

Kdo tedy může podle platných Stanov OFS Kolín volit? Třeba za zmíněné Zásmuky je to Lenka Borovičková. Kdo je tato paní? S fotbalem nemá nic společného, ale podle výpisu ze spolkového rejstříku je to předsedkyně oddílu resp. sportovního spolku Tělocvičné jednoty Sokol Zásmuky. Jenže bohužel ani ona ještě nemá volební právo, protože nesplňuje další požadavek vyplývající ze Stanov a to že není členem FAČR. U Starého Kolína je to pan Ing. Václav Kahoun, předseda TJ Sokol. Ani on nemá s fotbalem nic společného, není členem FAČR a tedy nemůže volit. Navíc pro účely naší okresní VH ani nemůžou nikomu udělit plnou moc, dokud se členem FAČR nestanou. To znamená, že pan Jindra ani pan Mráček nemohou za aktuální situace volit.

Přeberte si sami, jak to bylo na předchozích valných hromadách. Zda byla dodržena pravidla Stanov OFS Kolín. Kolik klubů tuto podmínku splnilo? Bohužel, ani zde jsem se konkrétní odpovědi od pana Paříka nedočkal, naopak mi udělal výklad Stanov, který si přeci můžeme všichni sami přečíst.

- Zveřejnění kandidátů. Opět absolutně nepřímá odpověď s odvoláním na volební řád, na který se já neptám! Má otázka se týká na jmén kandidátů pro volbu do nového OFS Kolín. Vždyť když se volí například při místních komunálních volbách, tak také volič včas pozná jednotlivé kandidáty a může si prostudovat jejich jména i minulost.

Například v sousedním okrese Nymburk byla před pár dny jména všech kandidátů do nového OFS transparentně zveřejněna. Naše jména, jména lidí usilujících o pozitivní změny, jsme již otevřeně představili. Protistrana tak učinit nechce a můžeme pouze spekulovat, jaké jsou její důvody… Na férové a čestné jednání to však rozhodně nepoukazuje.

- Zesnulý pan Pavel Drahoš a jeho (ne)náhrada ve výkonném výboru OFS Kolín. V odpovědi pana Paříka jsem nalezl jen sprchu narážek na hloupost a nedůstojnost dotazu. Ale proč? To tam ta osoba neměla žádné úkoly? To její činnost v chodu výkonného výboru nechyběla?  Zřejmě ne. V odpovědi stojí, že k náhradě pana Drahoše nebyl důvod. Tak se ptám, kolik lidí tedy ještě může v aparátu OFS Kolín chybět? Možná by bylo důstojnější pana Drahoše tři a půl roku po jeho úmrtí alespoň smazat z úředních stránek OFS Kolín a ještě řešit úpravu Stanov směřující ke změně počtu členů VV.

- Účetní závěrka. Tak v tomto případě zazněla skutečně parádní odpověď. Cituji pana Paříka: „Nemáme co skrývat, máme je na OFS.“ Účetní závěrky ale mají být uloženy ve Sbírce listin na rejstříkovém soudě, právě proto, aby do nich mohl kdokoliv prostřednictvím portálu justice.cz nahlédnout. A je zarážející, že pan Pařík namísto vysvětlení vlastního pochybení upozorňuje na kluby, které závěrky taktéž nemají zapsané. Naivně jsem si myslel, že OFS jako řídicí orgán, má jít v plnění zákonných povinností příkladem. Kluby, které z nějakých důvodů v tomto směru také chybovaly, by mělo právě OFS na tuto skutečnost upozornit.

Bohužel již vím o případech, kdy rejstříkový soud vyzývá takové kluby a spolky o vložení účetní závěrky i za několik let zpětně, pod hrozbou pokuty 100.000,- Kč.

Je to snad z nějakých důvodů úmysl, nezveřejňovat účetnictví OFS Kolín a kdo bude případnou pokutu platit?

- Mizerná aktualizace kontaktů. Důsledkem je neinformovanost řady předsedů klubů, spolků a jednot. V této otázce vytýkám předsedovi OFS Kolín stav, v jakém jsou publikovány kontakty na předsedy klubů. V nemálo případech se jedná o zastaralé kontakty na osoby, které dávno ve svých funkcí skončily, nebo dokonce již nežijí, což je zcela nehorázné.

Naprosto přesně vím, o čem píši, protože jsme s několika dalšími kolegy právě na tuto neaktuálnost kontaktů narazili při snaze o oslovení všech fotbalových týmů v rámci našeho okresu. Předseda OFS Kolín zde odpovídá, že je to problém klubů. Pokud neobdrží důležité dokumenty, je to prý jejich smůla. Operuje též úřední deskou OFS. Bohužel mi toto jednání nepřijde adekvátní a správné.

- Stanovení termínu valné hromady na pracovní den, od 16 hodin. Proč v 16 hodin, proč ne až alespoň v 18 hodin? Nebo prostě o víkendu, aby se zástupci klubů mohli v klidu na valnou hromadu dopravit? Mnozí pracují v Praze a nemohou se uvolnit ze zaměstnání, tak aby byli již v 16 hodin přítomni na zasedání. Zde prý kluby mají dostatek času na vyřešení… Prostě mi to nepřijde férové. Navíc termín valné hromady byl z původního lednového termínu přeložen na únorový, a přestože jsme včas upozornili na nevhodný čas začátku, byl tento potvrzen i pro nové datum. Nejde než hledat za tím záměr stávajícího vedení OFS Kolín, které se zřejmě velmi obává o své posty.

Pro srovnání opět pohled na Nymbursko, tam je začátek valné hromady stanoven na 17.30 hodin, tedy na mnohem přívětivější čas pro zaneprázdněné voliče.

Děkuji za přečtení, příspěvek je sice dlouhý, ale vypovídající o mnohém a nejsmutnější že pravdivý.

Mějte se fajn a držte se hesla, že ve fotbale by měl vždy čestně vyhrát ten lepší.

Michal Škopek

Související články:
Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem